Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Kolejne ważne decyzje podjęte

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Przy stołach siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie godło Polski i herb Gminy Wiązowna.
Na sesji 31 stycznia radni przyjęli 23 uchwały (Foto: UG Wiązowna)

Podczas styczniowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 23 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz przyjęto Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców w wieku 65-74 lat.

Na początku sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 27 000 zł na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększono także plan wydatków o kwotę 1 055 000 zł, w związku z wzrostem kosztów paliwa oraz innych kosztów związanych z realizacją przewozów linii autobusowych kursujących w Gminie Wiązowna. Wzrost wydatków wiąże się również z planowanym wydłużeniem kursowania linii L50 z Kącka do Falenicy.

W następnej kolejności ustalono plan pracy komisji Rady Gminy oraz harmonogram pracy na 2023 rok oraz podjęto decyzję w sprawie możliwości zwoływania według potrzeb posiedzeń Rady w trybie zdalnym.

Radni również podjęli stanowisko w sprawie skargi złożonej na Wójta Gminy Wiązowna oraz zdecydowali o sposobie załatwienia dwóch petycji dotyczących kolejno: uregulowania zasad naliczania opłat za korzystanie z powierzchni wspólnych na Targowisku “Mój Rynek” w Wiązownie oraz działań na rzecz przeciwdziałania uciążliwościom spowodowanym hałasem generowanym przez drogę ekspresową S17.

Na sesji podjęto także projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Wiązowna w wieku 65-74 lat na lata 2023-2027”.  Wdrożenie programu pozwoli na zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom w Gminie Wiązowna.

Następnie radni zajęli się projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Gminna – Klonowa”, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Rada zdecydowała również o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w formie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2701W w Izabeli, gm. Wiązowna, a także dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2707W ul. Malowniczej w Kącku, gm. Wiązowna.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Karczewskiej, Góraszce i Zakręcie, a następne 3 nadania nazw ulic: „Altis” w Boryszewie, „Taneczna” w Duchnowie, oraz „Tulipanowa” w Wiązownie Kościelnej.

Zmianom zostały poddane uchwały podjęte wcześniej przez Radę Gminy. Pierwsza z nich dotyczyła zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysów, druga natomiast przystąpienia Gminy Wiązowna do Stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura”. Radni zdecydowali również o uchyleniu uchwały dotyczącej regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych, których administratorem był Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie.

Następnie radni zajęli się Programem Osłonowym „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Wiązowna, który na celu ma wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy.

Rada zdecydowała także o zmianie uchwały dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na koniec Rada określiła stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców z terenu Gminy Wiązowna do placówek oświatowych. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 31 stycznia

Radni Gminy Wiązowna i prezydium Gminy Wiązowna siedzą przy stołach ustawionych w kwadrat
Rada Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 31 stycznia odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 27 000 zł na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 1 055 000 zł, w związku z wzrostem kosztów paliwa oraz innych kosztów związanych z realizacją przewozów linii autobusowych kursujących w Gminie Wiązowna. Wzrost wydatków wiąże się również z planowanym wydłużeniem kursowania linii L50 z Kącka do Falenicy.

W następnej kolejności Radni ustalą plan pracy komisji Rady Gminy oraz harmonogram pracy na 2023 rok oraz podejmą decyzję w sprawie możliwości zwoływania według potrzeb posiedzeń Rady w trybie zdalnym.

Radni również podejmą stanowisko w sprawie skargi złożonej na Wójta Gminy Wiązowna oraz zdecydują o sposobie załatwienia dwóch petycji dotyczących kolejno: uregulowania zasad naliczania opłat za korzystanie z powierzchni wspólnych na Targowisku “Mój Rynek” w Wiązownie oraz działań na rzecz przeciwdziałania uciążliwościom spowodowanym hałasem generowanym przez drogę ekspresową S17.

Na sesji podejmowany będzie także projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Wiązowna w wieku 65-74 lat na lata 2023-2027”.  Wdrożenie programu pozwoli na zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom w Gminie Wiązowna.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Gminna – Klonowa”, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Rada zdecyduje również o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w formie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2701W w Izabeli, gm. Wiązowna, a także dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2707W ul. Malowniczej w Kącku, gm. Wiązowna.

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Karczewskiej, Góraszce i Zakręcie, a następnie 3 projektami uchwał w sprawie nadania nazw ulic: „Altis” w Boryszewie, „Taneczna” w Duchnowie, oraz „Tulipanowa” w Wiązownie Kościelnej.

Zmianom zostaną poddane uchwały podjęte wcześniej przez Radę Gminy. Pierwsza z nich będzie dotyczyć zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysów, druga natomiast przystąpienia Gminy Wiązowna do Stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura”. Radni zdecydują również o uchyleniu uchwały dotyczącej regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych, których administratorem był Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie.

Następnie radni zajmą się Programem Osłonowym „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Wiązowna, który na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy.

Rada zdecyduje także o zmianie uchwały dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na koniec Rada określi stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców z terenu Gminy Wiązowna do placówek oświatowych. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 31 stycznia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Kolejne pieniądze na dodatek węglowy

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 23 stycznia. Głównym powodem jej zwołania była konieczność dokonania zmian budżetowych.

Sesję nadzwyczajną zwołano aby jak najszybciej przekazać środki przeznaczone na dodatki węglowe dla mieszkańców Gminy Wiązowna. Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 1 418 820,00 zł zł w związku z otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 23 stycznia

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję, która odbędzie się 23 stycznia. Radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność dokonania zmian budżetowych. Wzrośnie plan dochodów i wydatków o kwotę 1 418 820,00 zł w związku z otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 23 stycznia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Ostatnie zmiany w budżecie na 2022 rok

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 29 grudnia. Na trzy dni przed końcem roku radni zdecydowali o ostatnich zmianach w budżecie na 2022 rok.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji była konieczność dokonania zmian budżetowych. Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 608 957,86 zł w związku z otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Plan dochodów i wydatków wzrósł także o kwotę 60 000 zł. To dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy w ramach programu “Mazowsze dla równomiernego rozwoju” na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze na terenie gm. Wiązowna”.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Mamy budżet na 2023 rok

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Mamy budżet na 2023 r.! Na ostatniej sesji w tym roku – 13 grudnia – radni gminni przyjęli budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2034.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 132 378 409,16 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 106 851 357,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 25 527 052,15 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 155 097 512,82 zł, w tym na wydatki bieżące – 104 548 181,19 zł. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 50 549 331,63 zł.

Na oświatę – zgodnie z zapewnieniami Ministra Finansów – otrzymamy tylko 21 350 863,00 zł. Wydatki wyniosą tymczasem 44 946 536,00 zł (29 % budżetu gminy). Dużą częścią naszych dochodów są podatki. Zgodnie z szacunkami MF, z PIT-u oraz CIT-u mieszkańców otrzymamy 32 372 876,00 zł. Oczywiście, to kwoty szacowane, a nie obiecane – wszystko będzie zależeć od bieżącej sytuacji gospodarczej gminy i całego kraju. Z tytułu podatków i opłat lokalnych planujemy wpływy do budżetu w wysokości  23 898 000,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano przeznaczyć 21 368 569 zł na modernizację i budowę dróg, 5 875 000 zł na budowę wodociągów i kanalizacji, 7 565 637 zł na budowę mieszkań komunalnych na terenie gminy, 3 123 754 na modernizację obiektów gminnych, 3 000 000 na modernizację strażnic OSP wraz z wyposażeniem bojowym, 3.123.754 zł na modernizację obiektów gminnych, 760 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu , a także 509.656 zł na utworzenie żłobka na terenie gminy. Do budżetu państwa w ramach tzw. ”janosikowego” wpłacimy 2 993 108 zł (więcej o 648 254,00 zł w stosunku do 2022 r.).

Część środków przeznaczymy na współpracę z policją oraz strażą pożarną. Przekażemy 159 500,00 tys. zł na dofinansowanie dodatkowego etatu dzielnicowego na Posterunku Policji w Wiązownie, a także 240 000,00 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, a 40 000 zł planujemy na ekwiwalenty. Kwotę 3 202 750,00 zł przeznaczymy na współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie – będziemy finansować wydatki związane z utrzymaniem linii 720, 722 i 730 oraz linii „L”, natomiast kwotę 802 750,00zł przeznaczymy na dofinansowanie SKM i Wspólnego Biletu. Dla organizacji pozarządowych planujemy przeznaczyć 855 900 zł.

Szczegółowe informacje o budżecie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod tekstem.

Na grudniowej sesji Radni przyjęli „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. Program został sporządzony w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Następnie zdecydowali o wysokości dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz określili stawkę opłat za wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiązowna.

Radni przyjęli również 3 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie i Duchnowie oraz uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy „Lisia” w Kącku.

W celu usprawnienia procedury, dzięki której wnioskodawca może ubiegać się o zniżkę na dostarczanie wody, radni przyjęli zmianę uchwały w sprawie Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY”.

Na koniec radni zdecydowali o przyjęciu uchwały warunkującej szczegóły zwolnienia z opłaty za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz o przyjęciu regulaminu przyznawania i wypłacania wynagrodzenia dla nauczycieli.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 13 grudnia

Radni Gminy Wiązowna i prezydium Gminy Wiązowna siedzą przy stołach ustawionych w kwadrat
Rada Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na ostatniej sesji w tym roku – 13 grudnia – głównym przedmiotem obrad będzie uchwalenie budżetu gminy na 2023 r. i uchwał okołobudżetowych tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 r. oraz ustalenie wydatków budżetu gminy, które w roku 2022 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 123 316 969,10 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 106 851 357,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 16 465 612,09 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 146 036 072,76 zł, w tym na wydatki bieżące – 104 501 070,19 zł. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 41 535 002,57 zł.

Radni w uchwałach finansowych dokonają zmian budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.480.000,00 zł w wyniku niewykonania przez wykonawcę całego zakresu robót w 2022 roku. W ramach budowy 5 dróg, tj. ul. Podleśnej w Malcanowie, ul. Jana Pawła II w Zakręcie, ul. Sportowej w Wiązownie, ul. Sportowej i Działkowej w Woli Duckiej, ul. Trakt Napoleoński w Kopkach i Dziechcińcu, termin zakończenia zadania zostanie przesunięty na 2023 rok.

Kolejną uchwałą, którą zajmą się radni, będzie przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2022-2029 z perspektywą do roku 2025”. Program został sporządzony w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Następnie radni zdecydują o wysokości dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz określą stawki opłat za wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiązowna.

Radni zajmą się również 3 uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie i Duchnowie, a następnie uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy „Lisia” w Kącku.

Zmianie będzie podlegać uchwała w sprawie Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY” w celu usprawnienia procedury, dzięki której wnioskodawca może ubiegać się o zniżkę na dostarczanie wody.

Na koniec radni zdecydują o przyjęciu uchwały warunkującej szczegóły zwolnienia z opłaty za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz o przyjęciu regulaminu przyznawania i wypłacania wynagrodzenia dla nauczycieli.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 13 grudnia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Złożyliśmy gratulacje Mistrzom Świata i Polski

Na przedostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Wiązowna radni podjęli decyzje dotyczące samorządowych finansów, planów miejscowych oraz dróg gminnych.

Sesję rozpoczęto akcją „Biała Wstążka”, której działania przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa, a także zachęcił do brania udziału w wielu przedsięwzięciach związanych z przeciwdziałaniem przemocy organizowanych w naszej gminie. Dzięki wolontariuszom z Centrum Wolontariatu w Radiówku, wszyscy przybyli na posiedzenie Rady Gminy Wiązowna, mogli dołączyć do akcji poprzez symboliczne przypięcie białej wstążki.

Następnie Rada Gminy Wiązowna pogratulowała młodym mieszkańcom naszej gminy – Nadii Lato i Tymonowi Piwińskiemu – zdobycia Mistrzostwa Świata w kombinacji ośmiu tańców w kategorii U12 oraz Bartkowi Zgutce i jego partnerce Mai Dąbrowskiej zajęcia pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski w tańcach standardowych w kategorii Junior 2.

W dalszej części radni zdecydowali o zmianach budżetowych, wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 316 026,96 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 26 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup dwóch wiat przystankowych do Góraszki oraz Kącka.

Podjęto także uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. Następnie radni zdecydowali uznać skargę złożoną na Wójta Gminy Wiązowna za bezzasadną oraz zdecydowali o sposobie załatwienia petycji dotyczącej poparcia zmiany programu ochrony powietrza uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Rada Gminy Wiązowna nie była w stanie ocenić, czy petycja skierowana do Marszałka Województwa Mazowieckiego jest zasadna i z tego powodu nie wypowiedziała się w tej sprawie. Po przeanalizowaniu petycji i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada uznała, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

W związku z aktywnym działaniem gminy w akcjach prozdrowotnych, radni przyjęli wieloletni program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027”. Wdrożenie programu edukacyjnego połączonego ze szczepieniami przeciwko HPV w populacji dziewcząt oraz chłopców, obniży w przyszłości zachorowalność na nowotwory wśród mieszkańców Gminy Wiązowna.

Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis – obszar planistyczny D” i zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia trzech kolejnych miejscowych planów pn. „Emów Nadwiślańczyków – Radiówek”, „Wiązowna Kościelna – ulica Kościelna” oraz „Majdan – Góraszka Bis”. Przyczynią się one do efektywniejszego zagospodarowania terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie, Dziechcińcu i Bolesławowie. Nadano także nazwy ulic: „Nadziei”, „Wilcza” i „Kormoranów” w Boryszewie, „Łopianu” w Gliniance oraz „Hortensji” w Góraszce. Rada jednogłośnie zdecydowała o nie podjęciu uchwały dotyczącej nazwy ulicy w Kącku.

Na koniec radni zajęli się uchwałą w sprawie określenia wysokości zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców z terenu gminy Wiązowna do placówek oświatowych. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia niepełnosprawnym młodym mieszkańcom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 29 listopada

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 29 listopada odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 316 026,96 zł, w związku z przyznaną kwotą dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększony zostanie także plan wydatków
o kwotę 26 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup dwóch wiat przystankowych do Góraszki oraz Kącka.

Na sesji podejmowany będzie także projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, radni również podejmą stanowisko w sprawie skargi złożonej na Wójta Gminy Wiązowna oraz zdecydują o sposobie załatwienia petycji dotyczącej poparcia zmiany programu ochrony powietrza uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027”. Wdrożenie programu edukacyjnego połączonego ze szczepieniami przeciwko HPV w populacji dziewcząt oraz chłopców, obniży w przyszłości zachorowalność na nowotwory wśród mieszkańców Gminy Wiązowna

Kolejny projekt uchwały będzie dotyczyć uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis – obszar planistyczny D”, a trzy następne przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów pn. „Emów Nadwiślańczyków – Radiówek”, „Wiązowna Kościelna – ulica Kościelna” oraz „Majdan – Góraszka Bis”, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Radni zajmą się również 3 projektami uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie, Dziechcińcu i Bolesławowie, a następnie 7 projektami uchwał w sprawie nadania nazw ulic: „Nadziei” i „Kormoranów” w Boryszewie, „Łopianu” w Gliniance, „Hortensji” w Góraszce oraz „Piwna” w Kącku.

Na koniec radni zajmą się projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców z terenu Gminy Wiązowna do placówek oświatowych. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 29 listopada o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Otrzymaliśmy pieniądze na dodatek węglowy

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy odbyła się 9 listopada. Głównym powodem jej zwołania była konieczność dokonania zmian budżetowych.

Sesję nadzwyczajną zwołano aby jak najszybciej przekazać środki przeznaczone na dodatki węglowe dla mieszkańców Gminy Wiązowna. Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 648 720 zł w związku z otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Osoby, które chcą jeszcze złożyć wnioski o dodatek węglowy mają na to czas do 30 listopada 2022 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.