radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Zmiana organizacji ruchu

STRABAG poinformował o planowanym w przyszłym tygodniu wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 17 na odcinku od ul. Mickiewicza do JARTONU, polegającej na zamknięciu Szosy Lubelskiej. Ruch odbywać się będzie nowo wybudowaną łącznicą po wschodniej stronie drogi. Szczegółowe informacje firma zobowiązała się przekazać w późniejszym terminie.

Czasowa organizacja ruchu oraz niezbędne do jej wprowadzenia oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem. Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu planowany jest na dzień 25.07.2018 r. W tym dniu zbiera się komisja opiniodawcza projekt planowanej organizacji ruchu.

Relacja z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy, która odbyła się w piątek, 13 lipca poświęcona była wprowadzeniem do budżetu gminy nowych zadań: „Wykonanie ogrodzenia od strony Świdra przy budynku Szkoły Podstawowej w Gliniance” (56 tys. zł.) oraz „Zakup samochodu do transportu posiłków dla jednostek oświatowych” (55 tys. zł). Zwiększone zostały również środki na przygotowanie placówek oświatowych do sprawnego funkcjonowania od nowego roku szkolnego.

W konkursie ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018, moduł I – utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+” uzyskaliśmy wsparcie na utworzenie Klubu Seniora „Nad Świdrem” w wysokości 149.600 zł przy całkowitej wartości wniosku 187 tys. zł. Dzięki temu zostanie dobudowana oranżeria do Domu Kultury „Nad Świdrem”, która będzie pełniła funkcję sali klubowej. Stąd wynikła konieczność wprowadzenia do budżetu tej kwoty. Po zakończeniu zadania środki wsparcia zostaną zwrócone gminie.

Kolejna uchwała, którą podjęli Radni dotyczyła zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Wiązowna (sołectw i osiedli) w zakresie uchwał dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Zapraszamy również na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

Bony dla seniorów

Informujemy o uruchomieniu przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości regionalnego systemu wsparcia projektów senioralnych w formie bonów społecznych.

W latach 2018 – 2020 Stowarzyszenie RCP, w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów”, udzieli ponad 300 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu woj. mazowieckiego.

Głównym celem projektu jest wzrost rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych, zwiększających samodzielność społeczną i aktywność osób starszych poprzez uruchomienie co najmniej 308 bonów społecznych dostępnych dla nieformalnych środowisk osób starszych z województwa mazowieckiego w okresie od 1.06.2018 r. do 30.11.2020 r.

Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 1850 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających  środowiska senioralne mogą być m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji  fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.

O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.

Wszystkie zaakceptowane we wniosku wydatki na zakupy towarów i usług muszą być udokumentowane w formie faktur/rachunków wystawionych na Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, NIP 948 11 47 246. Płatności za faktury/rachunki będą dokonywane wyłącznie przez Stowarzyszenie  Radomskie Centrum Przedsiębiorczości.

Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na pracy wolontariuszy – seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów społecznych.

Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów prowadzony jest w systemie ciągłym od 1 lipca 2018 roku do 30 sierpnia 2020 roku.

Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom oraz w punktach kontaktowych w Płocku, Siedlcach i Ciechanowie (adresy dostępne na www.srcp.radom.pl).

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:

Izabela Kowalska- Kierownik projektu
Monika Makowiecka – specjalista ds. testowania i wdrażania polityki mikrograntów.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty do pobrania TUTAJ.

Nowe lampy – bezpieczniejsze drogi

W tym roku oświetlimy 6 km dróg w naszej gminie. W tym celu w 17 miejscach zainstalujemy 137 lap. Będą to lampy energooszczędne, ledowe. Każda z nich może świecić nawet przez 100 tys. godzin. Lampy ledowe w porównaniu z tradycyjnymi sodowymi zmniejszają zużycie energii o 15%.

Dla kolejnych ośmiu miejsc wykonamy projekty oświetlenia. Tak, by w przyszłym roku oświetlić kolejne 6 km dróg. Planowany koszt budowy oświetlenia ulicznego w 2018 roku to ok. 573 tys. zł. (w tym budowa oświetlenia – 482.922,89zł i koszt projektów – 90.949,98zł). Dodatkowo planujemy w 2018 roku wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów w drodze wojewódzkiej nr 721 w Emowie, ul. Wiązowska i w Góraszce (koszt ok. 170 tys. zł.) oraz pomoc finansową dla Sulejówka  w wysokości 10 tys. zł na projekt oświetlenia drogi krajowej nr 2 od ul. Rzemieślniczej do ul. Asfaltowej.

Na podstawie wykonanych projektów w latach 2016-2018 będzie można zainstalować w 2019 r. i w kolejnych latach 244 lampy oświetleniowe na długości ok. 11 km dróg w 15 lokalizacjach na terenie gminy. Planowany koszt realizacji projektów oczekujących na wykonanie to ponad 1 mln. zł. Inwestycje mogą przyśpieszyć sami mieszkańcy decydując na zebraniach sołeckich o przekazaniu pieniędzy z funduszu sołeckiego na ten właśnie cel. W szczególności dotyczy to mieszkańców: Bolesławowa, Kącka, Wiązowny Kościelnej, Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, Czarnówki, Kopek, Lipowa, Malcanowa, Duchnowa, Pęclina i Rzakty.

Dofinansowanie do ogrzewania domu

Jak informuje na swojej stronie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie, w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek osobom fizycznym posiadającym prawo własności lub będącymi współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osobom, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.

Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 tys. zł, natomiast maksymalne koszty kwalifikowane od których liczona będzie dotacja – 53 tys. złotych.

W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek). W związku z powyższym, w gminach na terenie województwa mazowieckiego, będą prowadzone spotkania z Mieszkańcami – celem przedstawienia warunków Programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń będą pojawiały się sukcesywnie na stronie internetowej wojewódzkiego Funduszu. Nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” rozpocznie się po przeprowadzeniu warsztatów w gminach na terenie Mazowsza.

info. z http://www.wfosigw.pl/

Kontakt do WFOŚiGW: tel. 22 504 41 00

GS sprzedaje sklepy i restauracje

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiązownie zaprasza do udziału w przetargach i negocjacjach na sprzedaż nieruchomości zabudowanych. Miejsce: siedziba spółdzielni przy ul. Lubelskiej 57, Wiązowna, sala nr 6.

Termin: wtorek, 21 sierpnia 2018 r.
godz.16.00 negocjacje – Wola Ducka dz.nr ewid. 385 pow. 1647 m2, sklep spożywczy, ul. Słoneczna 1;
godz.16.45 przetarg – Wiązowna dz.nr ewid.225 pow. 2600 m2, obecnie mieści się tu Restauracja Mazowsze, ul. Lubelska 8;
godz.17.30 przetarg – Pęclin dz.nr ewid. 216 pow. 604 m2, sklep spożywczy, ul. Radosna 57;
godz.18.00 przetarg – Wiązowna dz. nr ewid. 204/1 – budynek Karczmy, ul. Parkingowa 20.

Regulaminy znajdują się na www.gswiazowna.pl i w serwisie www.otoodom.pl Informacje tel. 22 789 01 22, mailowo: mail@gswiazowna.pl, osobiście w Spółdzielni.

Pociąg „Słoneczny”

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjechał pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Kursuje codziennie w okresie 23 czerwca – 2 września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku.

Pociąg „Słoneczny” składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx. Podróż jest szybka i komfortowa. Z Warszawy do Trójmiasta „Słoneczny” dojeżdża w niespełna 3 godziny, do Ustki w zaledwie 5 h 21 min. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Na pokładzie dostępny jest również catering. Nad spokojnym przebiegiem podróży każdego turysty czuwa uprzejma obsługa pociągu.

Bilety na przejazdy pociągiem „Słoneczny” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach, ponadto w cenie biletu podróżny może zabrać rower lub psa. Zakupu biletów można dokonać w kasach biletowych, za pośrednictwem strony bilety.mazowieckie.com.pl, w aplikacji skycash, w biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu. Wakacyjnemu połączeniu stolicy z wybrzeżem towarzyszy akcja promocyjna „Słoneczny wysyp rabatowy”, dzięki której osoby podróżujące pociągiem „Słoneczny” mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek w interesujących miejscach nad morzem. Więcej informacji TUTAJ.

Nieudane wakacje – gdy biuro podróży nie zrealizuje umowy

Zawsze masz prawo złożyć reklamację na nieudany wyjazd. Jak to zrobić? Po pierwsze zawsze czytaj umowę przed podpisaniem. To właśnie w umowie zapisane są warunki wycieczki, takie jak transport, nocleg czy wyżywienie.

Prawo do reklamacji mają klienci, w przypadku których organizator wycieczki nie dotrzymał warunków określonych w umowie. Dotyczy to także osób kupujących tzw. wakacje „last minute”. Reklamacja imprezy turystycznej możliwa jest z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. Chodzi o niedotrzymanie zobowiązań zawartych w umowie (w tym tych dotyczących zakwaterowania, wyżywienia, programu zwiedzania). W takich przypadkach możemy składać reklamację, bo oferowane nam usługi nie są zgodne z umową i ustalonymi w niej standardami.

Przykładowo klient może złożyć reklamację i żądać obniżenia ceny wycieczki za niewywiązanie się operatora z umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania imprezy turystycznej jej organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług (np. zamiast hotelu czterogwiazdkowego zostanie zakwaterowany w dwugwiazdkowym). W takim przypadku należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wykonawcę usługi oraz organizatora.

W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczynę. Jeżeli organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. Reklamację należy składać niezwłocznie, najlepiej w formie pisemnej. Będzie miała ona znaczenie dowodowe w ewentualnym procesie sądowym. W piśmie reklamacyjnym warto podać: dane kontaktowe klienta, dane umowy, wady wycieczki, które reklamujemy (warto załączyć dowody rzeczowe w postaci zdjęć, oświadczeń od innych uczestników wycieczki, wysokość żądanej od biura rekompensaty, np. odszkodowania lub obniżenia ceny wycieczki), numer rachunku bankowego. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji niezadowolony klient ma prawo skierować sprawę na drogę sądową.

info. z tukontakt@wiazowna.pl Adwokat Marek Bajson

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, pracy i spraw cywilnych i mieszkasz w gminie Wiązowna, skorzystaj z bezpłatnych usług prawnika w urzędzie gminy. Możesz się umówić poprzez sekretariat wójta (tel. 22 512 58 01).

Prawnicy przyjmują:
• w poniedziałki godz. 12.00 – 16.00
• w środy godz. 12.00 – 16.00
• w czwartki godz. 08.30 – 12.30

Wybierając się na takie konsultacje weź ze sobą komplet dokumentów, któ¬re mogą być potrzebne prawnikowi do oceny Twojej sytuacji. Jeśli masz problem – nie zwlekaj. Zapisz się już dziś! Nasz prawnik jest po to, by Ci pomóc

Wyłączenia prądu

PGE Dystrybucja planuje czasowe wyłączenia prądu w miejscowościach w naszej gminie. Sprawdź TUTAJ, czy dotyczą Twojego domu lub firmy.

Możesz także zapisać się do systemu powiadomień o planowanych wyłączeniach, a PGE będzie Cię informować przez e-mail o pracach w okolicy. Swoje dane możesz wpisać TUTAJ.

Poszukiwany wąż widziany na terenie naszego powiatu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Otwocku poinformowało, że wczoraj wieczorem zaobserwowano na terenie miejscowości Glinki (gm. Karczew) poszukiwanego pytona. W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności, a najlepiej ograniczenie przebywania i spacerów nad Wisłą.
W przypadku zauważenia węża – NIE ZBLIŻAĆ SIĘ DO WĘŻA! Nie próbować płoszyć, rzucać w niego, itp. – POWOLI SIĘ ODDALIĆ!
Z uzyskanych od ekspertów informacji wynika, że pyton nie prowokowany – raczej nie zaatakuje. Jednak to drapieżnik i do tego duży.

W razie dostrzeżenia węża należy jak najszybciej zawiadomić służby tel. 112, 997, 998.

Można też zadzwonić na numer powiatowego centrum zarządzania kryzysowego (do godz. 15:30) tel. 22 710 90 90 lub do Animal Rescue tel. 792 122 222.