radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

„Policjant, który mi pomógł”. Zgłoś funkcjonariusza

Ruszyła XII edycja ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Policjant, który mi pomógł”. Do 31 maja można zgłaszać kandydatów z terenu naszej gminy i powiatu.

Jeżeli znacie Państwo policjanta szczególnie zaangażowanego w sprawy społeczne, który ujął was swoją osobą, pomógł w trudnej życiowej sytuacji bądź w rozwiązaniu problemu dotyczącego przemocy w rodzinie, a przede wszystkim funkcjonariusza, który swoją postawą wniósł szczególny wkład w budowę lokalnego systemu pomocowego, który jest wrażliwy na ludzką krzywdę, to warto jego kandydaturę zgłosić do konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Może tego dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.

Formularz należy przesłać do 31 maja. Można go wypełnić w sieci pod adresem: http://www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php lub wysłać tradycyjnie na papierze pocztą na adres: „Niebieska  Linia”,  02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

W kolejnym etapie weryfikacji zgłoszonych kandydatur laureatów konkursu wybiera już specjalna kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP.

Wszelkie informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.niebieskalinia.pl oraz www.policja.pl.

Źródło: kppotwock.policja.waw.pl

Praca w firmie ARMA. Ochroniarze poszukiwani

Agencja Ochrony Arma, która ma status zakładu pracy chronionej, szuka osób chętnych do pracy w ochronie.

Firma zatrudni pracowników ochrony przy budowie drogi. Zwraca koszty dojazdu do pracy. Wspiera także zatrudnienie osób niepełnosprawnych i stwarza możliwości aktywizacji zawodowej poprzez pracę chronioną.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny do działu rekrutacji tel. 785 510 307 lub do kierowników tel. 785 514 696 i 667 626 177, albo poprzez e-mail: rekrutacja@armakrosno.pl

„Strategia Rozwoju Gminy Wiązowna”. Zapraszamy na warsztaty

Już 3 czerwca rozpocznie się kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014- 2021”.

W ramach prowadzonych konsultacji 18 czerwca o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, sala konferencyjna na II piętrze) odbędą się warsztaty strategiczne, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do przesyłania na adres: e.kowalska@wiazowna.pl opinii i wniosków, które przyczynią się do aktualizacji wyżej wymienionego dokumentu.

Więcej informacji można uzyskać u Eweliny Kowalskiej – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64.

Droga w Rzakcie. Mamy dotację

Wkrótce ruszą prace na ul. Dobrzynieckiej w Rzakcie. Podpisaliśmy umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tej inwestycji.

Uzyskaliśmy dotację w wysokości 75 tys. zł na zadanie pn. „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta”, czyli budowę drogi na ul. Dobrzynieckiej od ul. Mazowieckiej do ul. Górskiej. Całkowity koszt tej inwestycji to 180 tys. zł. Za tę sumę powstanie 600 m drogi asfaltowej o szerokości 4 m wraz z poboczami wysypanymi kruszywem. Termin zakończenia inwestycji to koniec lipca.

Więcej informacji na ten temat udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Droga Majdan – Izabela. Problemy z przejazdem

Droga powiatowa nr 2701W Majdan – Izabela (ul. Widoczna w Majdanie, ul. Postępu w Izabeli)  będzie zamknięta dla ruchu 22 maja.

Informujemy, że 22 maja od godz. 8 do godz. 14 odcinek drogi powiatowej od Majdanu (ul. Widoczna) do Izabeli (ul. Postępu) będzie nieprzejezdny w obie strony. Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów.

Przepraszamy za utrudnienia.

Więcej informacji o budowie drogi można znaleźć pod linkiem: https://tuwiazowna.pl/droga-majdan-izabela-jest-umowa/.

Więcej informacji na temat tej inwestycji udziela inspektor Tadeusz Dąbrowski – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl.

,,Wiązowna Kościelna – Sportowa część A”. Drugie wyłożenie planu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. ,,Wiązowna Kościelna – Sportowa część A” będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Można się z nim zapoznawać od 27 maja do 17 czerwca.

Projekt planu obejmuje część miejscowości Wiązowna Kościelna między ulicami: Nadrzeczną, Sportową, Pęclińską i Kwiatową. Zasięg pokazany jest na poniższej mapie.

Z treścią projektu będzie można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego – Urząd Gminy Wiązowna, parter, pok. nr 005, w godzinach pracy urzędu: pon. 8-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekt planu będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.wiazowna.pl) w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania.

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu planu, która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna od godz. 17.00.

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna (dostępnym pod adresem: https://bip.wiazowna.pl/public/?id=193919)

Więcej informacji o planach udziela Jolanta Lipska pok. 005, tel. 22 512 58 17, e-mail: j.lipska@wiazowna.pl

Majdan. Dojazd do jednej z ulic będzie zamknięty

Ulica Piękna w Majdanie będzie zamknięta od strony ul. Klubowej. Już od środy 22 maja.

Wykonawca węzła „Lubelska” rozpocznie prace niezbędne do budowy węzła. Planuje zamknąć przejazd ul. Piękną od 22 maja do 30 lipca. Zamknięcie będzie wdrożone od posesji nr 58 do ul. Klubowej.

Przejazd po terenie budowy będzie możliwy tylko dla mieszkańców – od ul.Klubowej do posesji Nr 42A. Dojazd od strony ulicy Widocznej będzie utrzymany. Po 30 lipca ulica zostanie przywrócona do ruchu.

Wykonawca prosi o wyrozumiałość i przeprasza za utrudnienia.

Więcej informacji na temat budowy węzła „Lubelska” można znaleźć na stronie: http://www.s17-zakret-lubelska.pl/.

Więcej informacji na temat zamknięcia ul. Pięknej udziela Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, ul. Boryszewska 2, tel:  22 789 01 33 lub 22 789 06 95.

„Złoty Wiąz” 2019. Nagrody rozdane

Już po raz piąty odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród „Złoty Wiąz”. To było prawdziwe święto lokalnego biznesu. 15 maja uhonorowaliśmy najlepszych przedsiębiorców z terenu naszej gminy oraz tych, którzy wyróżniają się w swojej działalności społecznej. Wójt Janusz Budny uhonorował również trzy osoby tytułem „Zasłużony dla Gminy Wiązowna”.

Nagroda „Złoty Wiąz” została ustanowiona przez wójta  w dowód uznania dla najlepszych przedsiębiorców z naszej okolicy i jednocześnie jako podziękowanie za wkład lokalnego biznesu w rozwój gminy w wielu dziedzinach. Otrzymują je ci, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem tworzą potencjał gospodarczy i społeczny naszego samorządu.

W uroczysty nastrój gali wprowadził zebranych zespół muzyczny Fanaberia. Do konkursu o nagrodę Wójta Gminy Wiązowna „Złoty Wiąz” 2019 wnioski złożyli sami przedsiębiorcy, organizacje społeczne, mieszkańcy i działające u nas instytucje. Spośród nich kapituła konkursowa wybrała tych najlepszych z najlepszych.  Statuetki i wyróżnienia otrzymali:

  • w kategorii „Mała Firma roku” nagrodę otrzymała firma ARTES – MEBLE I WNĘTRZA Andrzej Zwierzyński, a wyróżnienia: Firma Dźwigowo-Transportowa Józef Pykało oraz Roboty Ziemne Tomasz Krawczyk;
  • w kategorii „Pracodawca roku” nagrodę otrzymała firma DAKOMA Sp. z o.o., a wyróżnienia: SAUERESSIG POLSKA Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o.;
  • w kategorii „Nestor Biznesu”nagrodę otrzymała firma Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek JUNIOR Sp. z o.o., a wyróżnienia: Salon Fryzjerski „Magda” Magdalena Bocian oraz Sklep Spożywczo-Przemysłowy Roman Cacko;
  • w kategorii „Innowacyjna Firma roku” nagrodę otrzymała firma MERA BELLOWS Sp. z o.o., a wyróżnienia: Gospodarstwo Sadownicze Maciej Szwedo i 24IT SERWIS;
  • w kategorii „Filantrop roku” nagrodę otrzymała firma Marcato Sp. z o.o., a wyróżnienia: ATS Display oraz Tomiraf s.c. Michał Tomaszewski i Rafał Tomaszewski;
  • w kategorii „Lider ekonomii społecznej” nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna, a wyróżnienia: Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Smoki”.

Podczas gali wręczono również nagrody specjalne. Pierwszy specjalny „Złoty Wiąz” otrzymał wójt Józef Chudy z naszej partnerskiej gminy Czarna. Przyznana nagroda jest formą podziękowania za wieloletnią współpracę naszych gmin, która pozwoliła na realizację przedsięwzięć mających na celu zbliżenie do siebie ich mieszkańców oraz na wymianę doświadczeń w różnorodnych dziedzinach.

Drugi trafił do Banku Polskiego PKO. Jest formą podziękowania dla naszego wieloletniego sponsora Półmaratonu Wiązowskiego oraz organizatora akcji „Biegnę dla …“, dzięki której otrzymano fundusze na leczenie chorych dzieci z gminy Wiązowna. Jest to również wyraz uznania za stuletnią działalność Banku Polskiego będącego ważną częścią polskiej gospodarki.

Wójt postanowił również wyróżnić osoby tytułem „Zasłużony dla Gminy Wiązowna”. Został on ustanowiony jako wyraz najwyższego uznania za zasługi dla rozwoju gminy Wiązowna, a także na rzecz jej historii, tożsamości i promocji. Ten tytuł otrzymali: Dorota Pliszczyńska (Radna Rady Gminy kad. 2006 – 2010, 2010 – 2014), Barbara Hoch – Szwedo (społecznik) oraz Włodzimierz Piechowicz (lekarz).

Zachęcamy do przeglądania zakładki „Dla firm”, w której zamieszczamy informacje i porady dla biznesu. W „Powiązaniach” są specjalne strony na informacje dla i od naszych przedsiębiorców.

500 zł na każde dziecko. Już od 1 lipca

500 zł na każde dziecko już od 1 lipca. Prezydent RP podpisał nowelę ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. 

Od 1 lipca 500 zł będzie przysługiwało na każde dziecko aż do ukończenia 18. roku życia. Zniknęło kryterium dochodowe, które teraz jest brane pod uwagę w przypadku przyznawania świadczenia na pierwsze dziecko. Wśród dzieci, których rodzice mogą liczyć na 500 zł, znalazły się również te przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.

Ustawa wprowadza również szczególny trzymiesięczny termin (liczony od dnia urodzenia) na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Dzięki temu dostaniemy 500 zł z wyrównaniem od dnia narodzin potomka.

Ministerstwo wprowadziło także rozwiązanie pozwalające na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

W 2019 r. wnioski składać można on-line już od 1 lipca, a drogą tradycyjną (na papierze) – od 1 sierpnia. Jeśli zrobimy to do końca września, mamy zagwarantowane przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca. Znacznie uproszczone zostały również procedury związane ze składaniem wniosków i wydawaniem decyzji.

Więcej informacji na temat świadczenia „Rodzina 500+” można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna), tel /fax 22 780 46 59 i 22 610 45 53, e-mail: gops@wa.home.pl. Czynny jest w pon. w godz. 8 – 18, a wt.-pt. w godz. 8-16.

Miejscowe plany dla Glinianki i Duchnowa przyjęte

Na ostatniej sesji (09.05.19) radni podjęli decyzje w sprawie 14 uchwał. Zaakceptowali też projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka” oraz „Polna Bis – obszar planistyczny „A”. Zdecydowali również o przeprowadzeniu trzecich już wyborów sołtysa w Woli Karczewskiej.

Ustalając przeznaczenie w obszarze obydwu planów zagospodarowania przestrzennego „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka” oraz „Polna Bis – obszar planistyczny „A”, ważono interes publiczny i prywatny, a także analizowano skutki wprowadzenia planu pod względem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Plany miejscowe stanowią należytą podstawę formalną i merytoryczną do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji projektowanych w jego obszarze oraz pozwolą prowadzić racjonalną gospodarkę przestrzenną.

Radni zdecydowali również o nadaniu nazw ulicom: Kasztanowa w Góraszce, Przyjazna w Duchnowie i Zachodnia w Woli Duckiej, co zapewni prawidłową i czytelną numerację porządkową. Opowiedzieli się także „za” nieodpłatnym przyjęciem działki leśnej nr ew. 253/3 z obr. geod. Glinianka i nr 334/3, 333/1, 249/5 z obr. geod. Wiązowna Kościelna z przeznaczeniem na drogi.

Podjęto również uchwałę o przeprowadzeniu – trzecich już – wyborów w sołectwie Wola Karczewska. Podczas pierwszych udało się wybrać sołtysa, ale ten następnego dnia zrezygnował. W czasie drugich wyborów nikt nie chciał podjąć się sprawowania tej odpowiedzialnej funkcji społecznej.

Wszystkie podjęte uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy również na portal: wiazowna.esesja.pl, gdzie do pobrania są materiały z prac rady. Zachęcamy także do obejrzenia transmisji z sesji.  

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.