mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

#DzienSzpilek. Zakładamy i pomagamy

Urzędniczki z Urzędu Gminy Wiązwona w szpilkach przed urzędem
Nasze urzędniczki przyłączają się do akcji (Foto: UG)

Co łączy najpiękniejsze buty z akcją charytatywną? Od dwóch lat szpilki są symbolem i sposobem pomagania. Sklep Moliera2 za zdjęcia w szpilkach przekazuje środki na cele społeczne. Tym razem beneficjentami będą dzieci walczące z chorobami nowotworowymi.

Do tegorocznej edycji akcji dołączyły nasze urzędniczki. Nie mogło byś inaczej – pomagamy przy zbiórkach środków dla mieszkańców, włączamy się w kampanie społeczne i akcje prozdrowotne. Od lat współpracujemy przy „Szlachetnej Paczce” i WOŚP, koordynujemy też „Świąteczną Radość Pomagania”. Dzięki wsparciu organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych udało się nam pomóc nie jednej osobie.

Założenia akcji #DzieńSzpilek są proste:

 1. Zakładasz szpilki.
 2. Robisz zdjęcie i udostępniasz je 25 września na portalach społecznościowych z hashtagiem #DzienSzpilek.
 3. Organizator akcji przekazuje 2 zł na rzez fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

Ciebie to nic nie kosztuje, a najmłodsi otrzymują pomoc finansową na walkę z nowotworem. Przyłącz się!

Powiat Otwocki. Jesteśmy w żółtej strefie

Mapa z zaznaczonymi strefami żółtymi i czerwonymi, gdzie obowiązują obostrzenia związane z koronawirusem
1283 mieszkańców powiatu objętych tym obowiązkiem kwarantanny (Foto: MZ)

Jest nowa lista stref Ministerstwa Zdrowia. Niestety, znalazł się na niej powiat otwocki. Trafiliśmy do strefy żółtej. Obostrzenia zaczną obowiązywać od soboty 26 września.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło aktualną listę żółtych i czerwonych powiatów, w których obowiązują restrykcje. W sumie mamy 21 z obostrzeniami: dwa czerwone oraz 19 żółtych. Wśród nich jest nasz powiat otwocki. Trafiliśmy do strefy żółtej.

Jak podaje iOtwock.info, z danych przekazywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku wynika, że od 17 do 23 września na terenie powiatu odnotowano 85 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim koronawirusa SARS-CoV-2. W sumie dotychczas odnotowano 401.

W ciągu ostatniej doby o 385 wzrosła liczba osób w kwarantannie. Obecnie jest 1283 mieszkańców powiatu objętych tym obowiązkiem.

Dane epidemiologiczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku dotyczące powiatu otwockiego (stan na 24 września):

 1. • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową /(ostatnia doba): 1283/(385);
 2. • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba)  163/(14);
 3. • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0;
 4. • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 12/(4);
 5. • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 50/(0);
 6. • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/(ostatnia doba): 401/(14);
 7. • liczba zgonów związanych z COVID-19 /(ostatnia doba):  4/(0);
 8. • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba):  186/(6).

Od 8 sierpnia obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienia zasady zakrywania nosa i ust. Przewiduje obowiązek zakrywania nosa i ust, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych oraz w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m.

Szczegóły dotyczące nowych zasad dla poszczególnych obszarów znaleźć można na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Już 29 września

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna 9 czerwca. Przyjęto zwiększoną opłatę za śmieci
Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna 9 czerwca. Przyjęto zwiększoną opłatę za śmieci

Po raz dziewiąty w tym roku – 29 września – radni gminni spotkają się na sesji, by podejmować decyzje dotyczące m.in. inwestycji czy ochrony środowiska.

Radni będą głosować nas stanowiskiem w sprawie uciążliwości odorowej funkcjonowania instalacji komunalnej przetwarzania odpadów w Woli Duckiej oraz stanowiskiem w sprawie ochrony akustycznej zabudowy mieszkaniowej położonej wzdłuż drogi ekspresowej S17. Autorką pierwszego z nich jest radna Agnieszka Mikulska, która reprezentuje Wolę Ducką i Wolę Karczewską od 2018 r.

Ponadto radni rozpatrzą „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiązowna na lata 2020-2034”. Opracowanie to stanowi przede wszystkim analizę obecnego stanu zaopatrzenia gminy w podstawowe media (ciepło, gaz, energię elektryczną) oraz prognozę przewidywanych zmian w tym zakresie. Jednocześnie pozwala na skonfrontowanie tych danych z planami przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się budową i dystrybucją paliw gazowych i energii – co przekłada się na ogólną ocenę stanu bezpieczeństwa energetycznego.

Rada rozstrzygnie też, czy nadane zostaną nazwy ulic: Jasna w Lipowie, Geodetów w Wiązownie Kościelnej. Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 29 września o godz. 16.15 oraz na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

MIAS 2020. Trwają prace z dofinansowania

Modernizacja świetlicy w Boryszewie, nowe zabawki na placach zabaw w Gliniance II i Kącku, miejsce do biesiadowania w Pęclinie i nawierzchnia bezpieczna na „Zakąciku” w Zakręcie – na te zadania pozyskaliśmy wsparcie finansowe z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Do końca października br. zrealizujemy je wszystkie.

„MIAS Mazowsze 2020” jest kontynuacją poprzednich edycji i inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym czy inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez zebranie wiejskie lub radę sołecką.

Trwa remont budynku świetlicy wiejskiej w Boryszewie. Inwestycja obejmuje doposażenie łazienki w nowe meble oraz wydzielenie powierzchni z sali ogólnodostępnej w celu utworzenia aneksu kuchennego. Szacowna wartość to 33 950,93 zł, w tym dotacja 10 000 zł.

Na działkach nr 592/1, 38/15 i 38/16, przeznaczonych na potrzeby mieszkańców Glinianki II, montowane są huśtawki, bujaki na sprężynie, domek zabawowy. Będzie też mini linarium. Szacowana wartość to 27 357,44 zł. w tym dotacja 9 119,15 zł.

W Kącku ustawione zostaną zestaw zabawowy, karuzela oraz huśtawka potrójna, a w Zakręcie wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami siłowni plenerowej na terenie Ośrodka Integracji „Zakącik”. Szacowana wartość zadania w Kącku to 34 000 zł, w tym dotacja 10 000 zł, a w Zakręcie 32 285,90 zł, w tym dotacja 10 000 zł.

Mieszkańcy Pęclina będą mogli wkrótce korzystać z miejsca do wspólnego biesiadowania: utwardzenie terenu, a w wyodrębnionym miejscu – w formie kręgu z ławkami wokół – z miejsca np. na grilla lub ognisko. Dodatkowo montowany jest zestaw zabawowy. Szacowana wartość to 30 000 zł, w tym dotacja 10 000 zł.

Przypomnijmy, że w ramach ubiegłorocznego „MIAS2019” wsparcie finansowe uzyskaliśmy dla zadań w Dziechcińcu, Malcanowie i Kopkach (rozbudowa placów zabaw).

Szczegółowych informacji udziela Jakub Sędek tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl

Usuwanie azbestu. Mamy dotację

Stos zdjętych z dachu domu płyt azbestowych
Azbest jest bardzo szkodliwy dla zdrowia (Foto: pixabay.com)

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązowna dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 18 334,05 zł.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznano Gminie Wiązowna dofinansowanie w wysokości 18 334,05 zł na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązowna”. Podczas zadania realizowanego w 2020 roku z terenu 69 nieruchomości zutylizowano ponad 158 ton wyrobów azbestowych. Całkowity koszt zadania to 67 042,44 zł.

Zgłaszać do odbioru można każdy wyrób zawierający włókna azbestowe m.in.: płyty azbestowo-cementowe płaskie lub faliste, rury, złącza, kształtki i inne. Wyrób ten stanowi odpad niebezpieczny i szkodliwy dla zdrowia, warto przypomnieć, że pozbycie się tego rodzaju odpadu z terenu nieruchomości to obowiązek właściciela oraz że zgodnie z rozporządzeniem Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 r. wyroby zawierające azbest muszą zostać zutylizowane do 2032 roku. Czasu jest nie mało, ale o upływającym terminie warto pamiętać

Chętnych do pozbycia się azbestu przy współfinansowaniu, zapraszamy do składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest. Wniosek dostępny jest na stronie www.bip.wiazowna.pl w Poradniku Interesanta oraz w Wydziale Środowiska i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wiązowna. Informacji w sprawie udziela Anna Bogucka tel. 22 512 58 25, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy we własnym zakresie zutylizowali azbest o dostarczenie dokumentów potwierdzających ten fakt, do Urzędu Gminy Wiązowna, do Wydziału Środowiska i Nieruchomości. Gmina Wiązowna jest bowiem zobowiązana do bieżącego wprowadzania zmian dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest do ogólnopolskiej Bazy Azbestowej.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązowna

Już jesień. Czas na grzyby

Od lat walczę z mitami dietetycznymi. Bajkami krążącymi w internecie o niezdrowych jajkach, niezdrowym maśle i bezwartościowych grzybach. Dziś w tej walce wspiera mnie specjalista i grzyboznawca Arkadiusz Jan Skrzynecki.

Mit pierwszy: „grzyby są ciężkostrawne”. Prawda i nieprawda. Jeśli zbieramy grzyby w sposób, w jaki powinno się to robić, czyli wybieramy osobniki młode, będą one lekkostrawne. A stare osobniki – ciężkostrawne. Grzyby zawierają funginę, której zadaniem jest ochrona zarodników. Im starszy grzyb, tym funginy w nim więcej. A to ona stanowi o ciężko lub lekkostrawności potrawy. Prosta rada: nie brać „starych kapci”, szukać tylko młodych grzybów. Ważne jest też, jaką potrawę przygotujemy, bo czasem nie grzyb jest ciężkostrawny, a sos do niego.

Mit drugi: „grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych”. Grzyby zawierają białko. Jest to tzw. białko „częściowo niepełnowartościowe”, czyli takie, którym można zaspokoić głód, ale nie bierze ono czynnego udziału w budowaniu masy mięśniowej. Dlatego grzyby jedzą głównie dorośli. Dzieciom daje się białko z mięsa czy jajek, bo jeszcze rosną. Grzyby zawierają tłuszcze i cukry oraz witaminy (wit. D – dla kości, wit. A – dla oczu, wit. z grupy B i wit. C). W grzybach są makro i mikroelementy: magnez, potas, fosfor, wapń, cynk, żelazo, selen, miedź. Prawdziwek ma dwa razy więcej potasu niż pomidor! Grzyby mają też w składzie związki antybiotykopodobne i antynowotworowe.

Mit trzeci „grzyby są niebezpieczne, bo wchłaniają metale ciężkie”. Normy europejskie określają zagrożenie promieniotwórcze w produktach spożywczych w jednostkach bekerelach. Uznaje się jako dopuszczalną wartość do 600 bekereli. Wyjątkiem jest mleko, dla którego norma jest niższa, wynosi 370. Po wybuchu elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku, grzyb najbardziej „chłonny”, czyli podgrzybek brunatny, wchłonął ok. 190 bekereli, bezpiecznie mieszcząc się w europejskich normach.

Grzyby wyszły z mody, ale wciąż stanowią cenny produkt dietetyczny. Obniżają nadciśnienie, zapobiegają miażdżycy, wpływają na prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego, zapobiegają osteopenii i tworzeniu się kamieni w nerkach, wzmacniają kości, zęby, włosy i paznokcie. Mają mało kalorii, nadają się do diet odchudzających. Byle zbierać je z głową: same młode i tylko znane gatunki. To bardzo ważne! Nigdy nie powinniśmy zbierać grzybów, których nie znamy. Nawet cień wątpliwości powinien być sygnałem ostrzegawczym.

Urszula L. Kwiatek
dietetyk

Szczepionki dla seniorów. Czekamy na dostawę

szczepienia

Jak co roku, we współpracy z ośrodkami zdrowia w Wiązownie i Gliniance, organizujemy bezpłatne szczepienia dla seniorów. Planowaliśmy je rozpocząć na początku września – niestety, w hurtowniach wciąż brak szczepionek.

Grypa to poważna choroba, która atakuje górne drogi oddechowe. Szczepionki mają na celu zapobieganie grypie, zwłaszcza u osób, które należą do grupy podwyższonego ryzyka. Należy je wykonać jesienią, zaraz przed sezonem wzmożonego zachorowania na grypę. W tym roku również będą bezpłatne szczepienia dla seniorów. O terminie rozpoczęcia szczepień będą informować ośrodki zdrowia: w Wiązownie (ul. Lubelska 36, tel. 22 789 01 15) i Gliniance (ul. Napoleońska 53, tel. 22 789 97 22).

W akcji mogą wziąć w niej udział osoby, które skończyły 65 lat i są mieszkańcami naszej gminy. Projekt realizowany jest z budżetu Gminy Wiązowna.

Więcej informacji o programach profilaktycznych udziela Elżbieta Różańska – Wydział Spraw Społecznych tel. 22 512 58 32, e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl

Na L20 jeszcze poczekamy

zdjęcie autobus L20

Jak informuje ZTM, wbrew zapowiedziom, ze względu na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące linii L20 (Rzakta > Otwock) – na wznowienie kursów będziemy musieli jeszcze poczekać. Jeden z uczestników przetargu odwołał się od rozstrzygnięcia i sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej. A to oznacza kilka tygodni zawieszenia działań.

Będziemy Państwa informować o terminie przywrócenia linii. Informacje o komunikacji autobusowej można znaleźć na stronie: https://www.ztm.waw.pl

System kolejkowy w urzędzie. Już od 28 września

Wejście do Urzędu Gminy Wiązowna
Urząd Gminy Wiązowna. Główne wejście znajduje się od ul. Lubelskiej (Foto: UG Wiązowna)

W urzędzie gminy od 28 września 2020 r. wprowadzamy system kolejkowy. System będzie obsługiwał 5 stanowisk:

 • stanowisko nr 1: Wydział Środowiska i Nieruchomości;
 • stanowisko nr 2: Urząd Stanu Cywilnego;
 • stanowisko nr 3: Wydział Podatków;
 • stanowisko nr 4: Wydział Planowania Przestrzennego;
 • stanowisko nr 5: kancelarię ogólną – na tym stanowisku będzie można załatwić wszystkie pozostałe sprawy.

Każdy klient będzie mógł pobrać bilet do wybranego stanowiska – biletomat został ustawiony za drzwiami wejściowymi do budynku UG. Kolejne numery będą wyświetlane na monitorze . Głośniki zainstalowano nad drzwiami wejściowymi. Informacje o aktualnie obsługiwanym numerze wyświetlane będą również na wyświetlaczu witrynowym, zainstalowanym w oknie budynku. Po wyświetleniu numeru klient podchodzi do wybranego stanowiska obsługi, przekazując bilet potwierdzający kolejność załatwienia spraw.

Dodatkowo pracujemy nad uruchomieniem rezerwacji wizyt online, o jej wdrożeniu zostaną Państwo poinformowani. Więcej informacji udziela Aleksandra Bielecka – Wydział Administracyjny, tel. 22 512 5 858, email: a.bielecka@wiazowna.pl

Koronawirus w komendzie w Otwocku. Ograniczenia

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku (Foto: KPP Otwock)

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, czasowo ograniczone zostają przyjęcia interesantów w komisariacie policji w Karczewie i posterunkach policji w Kołbieli, Celestynowie i Sobieniach-Jeziorach.

Interesanci będą przyjmowani w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku. W pełni funkcjonują również obiekty Policji w Józefowie i Wiązownie. Można przekazać swoje zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez e-mail: dyzurny.otwock@ksp.policja.gov.pl.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje dyżurny otwockiej komendy pod nr tel. 47 724 19 00 lub 47 724 12 13.