mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Powiat Otwocki. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Złamane drzewo w tle las sosnowy
Uważajcie na silny wiatr! (Foto: pixabay.com)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe I stopnia dla Powiatu Otwockiego. Instytut ostrzega przed silnym wiatrem.

W przypadku Powiatu Otwockiego IMGW prognozuje w czwartek 27 stycznia od godz. 21.00 do piątku 28 stycznia do godz. 07.00 wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h,w porywach do 75 km/h, nad ranem i rano przejściowo do 90 km/h, z kierunków zachodnich.

Nad ranem i rano możliwe lokalnie krótkotrwałe burze.

W sieci działają pogodowe radary on-line, gdzie w czasie rzeczywistym można zobaczyć, co dzieje się nad naszym krajem. Serwis: http://pl.blitzortung.org to ogólnoświatowa, społecznościowa sieć wyznaczania pozycji wyładowań atmosferycznych i burz w czasie rzeczywistym. Na zdjęciach sat24.com sprawdzisz, czy formują się komórki burzowe i w jakim kierunku zmierzają.

Masz 16-18 lat? Możesz przyjąć dawkę przypominającą przeciw Covid-19

#Szczepimysię trzecią dawką
Osoby w wieku 16-18 lat przyjmą szczepionkę Pfizer, jako dawkę przypominającą (Grafika: MZ)

Młodzież, która ukończyła 16. rok życia może zarejestrować się na szczepienie dawką przypominającą. E-skierowanie wystawiane jest automatycznie po 5. miesiącach po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Nie zwlekaj i już dziś zabezpiecz się na przyszłość.

Zespół ds. Szczepień Ochronnych wydał pozwolenie na szczepienia dawką przypominającą młodzieży. Od 25 stycznia 2022 r. wystawiane są skierowania na tzw. trzecią dawkę dla osób, które ukończyły 16. rok życia.

Osoby w wieku 16-18 lat przyjmą szczepionkę Pfizer, jako dawkę przypominającą. Warunkiem zgłoszenia się na szczepienie jest odczekanie co najmniej 5. miesięcy od zakończonego procesu szczepienia – dla osób zaszczepionych dwiema dawkami.

Kolejna fala zachorowań na koronawirusa powoduje, że coraz więcej osób kierowanych jest na kwarantannę. Możemy to zmienić – nauka stacjonarna przez cały rok ma szansę być realizowana dzięki szczepieniom. Zaszczepiony uczeń nie trafia na kwarantannę, kiedy w klasie lub w grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19.

Można zapisać się do jednego z naszych Ośrodków Zdrowia (Glinianka – tel. 22 789 97 22, Wiązowna – tel. 22 789 01 15) lub zarejestrować w Powszechnym Punkcie Szczepień w Pawilonie Kultury w Wiązownie. Punkt znajduje się przy ulicy Lubelskiej 53 w Wiązownie w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej.

Jak się zarejestrować? Jest na to kilka sposobów:

 1. skontaktować się bezpośrednio z punktem szczepień pod nr tel. 602 742 600;
 2. zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989;
 3. zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl;
 4. wysłać SMS o treści „SzczepimySie” na numer 880 333 333.

Więcej informacji na temat Covid-19 oraz szczepień dostępnych jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Kolejne ważne decyzje podjęte

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wiązowna 30 grudnia 2021 r.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Za nami styczniowa sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkali się, by podjąć kolejne ważne decyzje dotyczące głównie finansów oraz dróg na terenie naszej gminy.

Na sesji dokonano zmian budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to: zwiększenie planu wydatków o kwotę 185 770 zł, w tym 95 770 zł na doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie przy ul. Projektowanej oraz 90 000 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze.

Następnie radni ustalili plan pracy komisji Rady Gminy Wiązowna oraz harmonogram pracy na 2022 rok. Zdecydowali także o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego. Przygotujemy dokumentację projektową potrzebną do budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie, a także budowy chodnika wraz z przystankami przy drodze powiatowej nr 2701W w Izabeli i Michałówku.

Radni zajęli się trzema uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Duckiej, Kącku oraz w obrębie Duchnowa i Kącka. Uchwały są odpowiedzią na przekazanie gminie przez właścicieli nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogi oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i usług nieuciążliwych oraz pod uprawy rolnicze i zieleń urządzoną.

Następne trzy uchwały dotyczyły nadania nazw ulic: „Kwietnej Łąki” w Kącku, „Głogowa” w Dziechcińcu oraz „Aksamitna” w Izabeli. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości i służy bezpieczeństwu mieszkańców, precyzuje lokalizację nieruchomości tak potrzebną m.in. służbom ratowniczym.

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników radni zdecydowali o dostosowaniu regulaminu targowisk do przepisów wynikających z ustawy.

Ostatnia uchwała dotyczyła zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Wiązowna.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Trzy projekty miejscowych planów. Do wglądu od 7 lutego

Od 7 lutego do 1 marca 2022 r. wyłożone zostaną do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Zakręt-Wschód”, „Polna Bis – obszar planistyczny D”, „Izabela Dębów część B” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Zasięgi projektów planów zostały pokazane na poniższych mapach:

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego„Zakręt-Wschód”

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna Bis – obszar planistyczny D”

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Izabela Dębów część B”

Z treścią projektów będzie można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy Urzędu: pon. 10.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00. W okresie wyłożenia projekty planów wraz z prognozami będą dostępne na stronie www.tuwiazowna.pl oraz www.bip.wiazowna.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne – Ogłoszenia dotyczące projektów planów miejscowych

Zapraszamy na dyskusje publiczne, dotyczące projektów ww. planów:

 • 15 lutego 2022 r. (wtorek) w Sali Widowiskowej w budynku Pawilonu Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, Wiązowna od godz. 16.30 – dyskusja publiczna dot. projektu planu „Zakręt-Wschód”;
 • 1 marca 2022 r. (wtorek) w Sali Widowiskowej w budynku Pawilonu Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, Wiązowna od godz. 16.30 – dyskusja publiczna dot. projektu planu „Polna Bis – obszar planistyczny D”;
 • 1 marca 2022 r. (wtorek) w Sali Widowiskowej w budynku Pawilonu Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, Wiązowna od godz. 18.00 – dyskusja publiczna dot. projektu planu „Izabela Dębów część B”.

Dyskusje publiczne będą odbywać się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną.

Uwagi do projektów planów będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2022 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna dostępnym poniżej.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego: Sławomir Burbicki, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl; Joanna Sarnowska, tel. 22 512 58 19, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl

Przedstawiciele Komisji Europejskiej z wizytą w Gminie Wiązowna

W Pawilonie Kultury – siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie 24 stycznia gościliśmy przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy przybyli do Polski na zaproszenie miasta stołecznego Warszawy. Głównym tematem spotkania były dotychczasowe doświadczenia gmin metropolii warszawskiej w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jak również nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021–2027 oraz szansa na kolejne inwestycje i dalszy rozwój Mazowsza, w tym Gminy Wiązowna.

Z ramienia Komisji Europejskiej Gminę Wiązowna odwiedziła delegacja, w skład której wchodzili: Dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Emma Toledano Laredo, Christopher Todd z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Gelu Calacean z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Miasto stołeczne Warszawa reprezentowali Dyrektor Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Maciej Fijałkowski oraz Naczelnik Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Piotr Bobruk. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Marcin Wajda. Naszą gminę podczas spotkania reprezentowali Sekretarz Gminy Wiązowna Anna Rosłaniec oraz Przewodniczący Rady Gmin Wiązowna Andrzej Cholewa. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele innych dwóch gmin powiatu otwockiego. Gminę Osieck reprezentowała Wójt Karolina Zowczak, której towarzyszyła Przewodnicząca Rady Gminy Irena Hulisz, a miasto Józefów – Zastępca Burmistrza Piotr Gąszcz.

Spotkanie poświęcono nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Najważniejszym tematem był przydział środków dla programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021–2027).

Mazowsze, zgodnie z projektem umowy partnerstwa, może liczyć na ponad 2 mld euro, z czego  ponad 1,5 mld euro trafią do regionu mazowieckiego, a do stołecznego regionu warszawskiego – 500 mln euro. Przedstawiciele Warszawy podkreślali, że jak ważna jest zgoda Komisji Europejskiej na zastosowanie mechanizmu elastyczności, polegającego na przesunięcia środków między kategoriami regionów. Podczas spotkania rozmawiano także o realizacji celów polityki spójności w FEM 2021–2027.

Sekretarz Anna Rosłaniec przybliżyła przybyłym gościom dotychczasowe doświadczenia gminy w pozyskiwaniu środków unijnych oraz tych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zaprezentowała również najważniejsze plany inwestycyjne i rozwojowe gminy w perspektywie najbliższych 5 lat.

Gmina Wiązowna od 2015 r. jest partnerem w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Nasza gmina, jako członek metropolii warszawskiej, w sposób aktywny uczestniczy w przygotowaniach do nowej perspektywy, angażując się w sprawy związane z dokumentami programowymi.

Spotkanie w Wiązownie było niezwykłą okazją do dyskusji, wymiany zadań i doświadczeń oraz pozwoliło na zaprezentowanie przedstawicielom Komisji Europejskiej, jak środki zewnętrzne, przydzielane w ramach programów strategicznych i różnych polityk rozwoju, w sposób bezpośredni przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców, nawet tych najmniejszych miejscowości wchodzących w skład wspólnoty. Gości, jak sami przyznali, bardzo rzadko mają okazję zobaczyć rezultaty swoich decyzji dotyczących przeznaczenia środków wspólnotowych, w postaci rzeczywiście zrealizowanych projektów.

Anna Sikora

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Powiat Otwocki. Ostrzeżenie przed oblodzeniem

Czarne auto na oblodzonej drodze
Oblodzone drogi są bardzo niebezpieczne. Pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej prędkości jazdy (Foto: Adobe Stock)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe dla Powiatu Otwockiego. Instytut przestrzega przed niebezpiecznym oblodzeniem dróg.

W przypadku Powiatu Otwockiego IMGW prognozuje 25 stycznia od godz. 20.00 do 26 stycznia do godz. 09.00 zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie oraz po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

W sieci działają pogodowe radary on-line, gdzie w czasie rzeczywistym można zobaczyć, co dzieje się nad naszym krajem. Serwis: http://pl.blitzortung.org to ogólnoświatowa, społecznościowa sieć wyznaczania pozycji wyładowań atmosferycznych i burz w czasie rzeczywistym. Na zdjęciach sat24.com sprawdzisz, czy formują się komórki burzowe i w jakim kierunku zmierzają.

“Czyste Powietrze”. Ważne zmiany w programie

Piec z otwartym paleniskiem. Przez uchylone drzwiczki widać ogień
W Programie "Czyste Powietrze" można zyskać dotację na wymianę m.in. starego kopciucha (Foto: pixabay.com)

Zaczęły obowiązywać nowe zasady w programie “Czyste powietrze”. Wzrasta poziom dofinansowania dla najbiedniejszych rodzin, będą ułatwienia w procesie pozyskiwania dotacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) poinformował, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla „Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – poziom 3”, czyli dla rodzin najbiedniejszych.

Dotychczas obowiązywały dwa poziomy dofinansowania:

1 poziomdla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

2 poziom – dla osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Od 25 stycznia dodany zostaje 3 poziom dla osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych sześć miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Program Czyste Powietrze - wybrane koszty kwalifikacyjne

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji na stronie Programu “Czyste Powietrze”.

Mieszkańców, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku przez Internet zapraszamy do punktu “Czystego Powietrz”a znajdującego się w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Pytania można również kierować na adres e-mail czystepowietrze@wiazowna.pl lub pod numerem telefonu 22 512 58 24.

„Diagnoza problemów społecznych”. Wyniki badania

Napis: Diagnoza problemów społęcznych. Obok grafika z tablicą, na której narysowana jest pomarańczowa strzałka

Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminy Wiązowna przygotowała „Diagnozę problemów społecznych”. Posłuży ona do stworzenia istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy naszej gminy. Niestety, dane zawarte w diagnozie nie napawają optymizmem, szczególnie te dotyczące dzieci i młodzieży.

Diagnoza to sposób dostarczania społeczeństwu informacji o nim samym. Diagnozowanie problemów społecznych jest podstawą każdego działania służącego rozwiązywaniu problemów, w tym wypadku mieszkańców Gminy Wiązowna, a co za tym idzie – lepszemu zaspokajaniu potrzeb i poprawie jakości ich życia.

Badanie dzieci i młodzieży

W badaniu diagnozującym problemy uzależnień i przemocy w gminie Wiązowna wzięło udział 102 uczniów, z czego 54% próby stanowili chłopcy, a 46% dziewczynki. 39% uczniów ma za sobą inicjację alkoholową, w tym 4% sięgało po alkohol więcej niż 2 razy w ciągu ostatnich 30 dni poprzedzających badanie. Inicjację alkoholową większość ankietowanych przeszło, mając 10-13 lat (56%), najczęściej sięgając po piwo (85%). Niepokojący jest fakt, że dla blisko połowy uczniów zdobycie alkoholu w miejscu zamieszkania nie stanowi problemu. Kontakt z papierosami miał średnio co szósty uczeń. Narkotyki są wśród uczniów z Gminy Wiązowna mało rozpowszechnione.

Najczęstszym rodzajem doznawanej przemocy przez uczniów okazała się przemoc psychiczna – wskazało na nią 26% ankietowanych (spośród całej próby badawczej). Doświadczenie przemocy fizycznej zadeklarowało z kolei 18% badanych. Na podstawie deklaracji badanych możemy stwierdzić, że problem przemocy w szkołach na terenie gminy Wiązowna jest znaczny – w swojej szkole dostrzega ją większość uczniów (71%), a ponad połowa stwierdziła, że do takich sytuacji dochodzi często lub czasami (54%).

Badanie dorosłych

Spożywanie alkoholu zadeklarowała zdecydowana większość dorosłych mieszkańców gminy, tj. 85%. Z częstotliwością wskazującą na picie ryzykowne, czy też szkodliwe (kilka razy w tygodniu lub codziennie) po alkohol sięga 10% mieszkańców gminy. Do kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu przyznało się 8% respondentów. Niepokojący jest fakt, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 33% badanych mieszkańców było świadkiem sytuacji prowadzenia pojazdu przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu. Do sięgnięcia po narkotyki, dopalacze lub inne środki psychoaktywne przyznało się 5% badanych, ale wszyscy zażywali je jednokrotnie.

Analiza wyników badania przeprowadzonego pod kątem przemocy w rodzinie pozwala stwierdzić, że problem ten dotyczy bezpośrednio 6% mieszkańców gminy. Stwierdzili oni, że w ich domu występuje przemoc. Znajomość kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osobą doświadczającą przemocy w swoim domu, zadeklarował średnio co piąty badany, tj. 22%.

Bazując na uzyskanych wynikach, można stwierdzić, że problemu przemocy doświadczyła duża część dorosłych mieszkańców – 13% respondentów.  Z zebranych danych wynika, iż mieszkańcy najczęściej doświadczali przemocy psychicznej (81% spośród tych, którzy jej doznali). Na drugim miejscu pod tym względem znalazł się mobbing (50%).

To tylko wybrane dane z „Diagnozę problemów społecznych”. Zdobyta w oparciu o badania wiedza pozwoli nam teraz w sposób adekwatny do realiów zaplanować i zrealizować odpowiednie działania, a także optymalnie i efektywnie wykorzystać do tego posiadane zasoby finansowe, instytucjonalne, ludzkie.

Cała „Diagnozę problemów społecznych” dostępna jest pod tekstem.

Powiat Otwocki. Ostrzeżenie przed marznącym deszczem

Czarne auto na oblodzonej drodze
Oblodzone drogi są bardzo niebezpieczne. Pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej prędkości jazdy (Foto: Adobe Stock)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe dla Powiatu Otwockiego. Instytut przestrzega przed niebezpiecznymi marznącymi opadami, a co za tym idzie powstawaniem oblodzenia na drogach. Będzie ślisko!

W przypadku Powiatu Otwockiego IMGW prognozuje 24 stycznia od godz. 18.00 do 25 stycznia do godz. 8.00 słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

W sieci działają pogodowe radary on-line, gdzie w czasie rzeczywistym można zobaczyć, co dzieje się nad naszym krajem. Serwis: http://pl.blitzortung.org to ogólnoświatowa, społecznościowa sieć wyznaczania pozycji deszczu i burz w czasie rzeczywistym.

Covid-19. Ogranicz do minimum wizyty w urzędzie

Kobieta w maseczce. W tle wirus na zielonym tle
Maseczki najlepiej chronią nas przed wirusami i bakteriami (Foto: pixabay.com)

Mamy rekordową liczbę zakażeń Covid-19! Tak dużo nie było od początku pandemii koronawirusa. A ile jest naprawdę? Tego nie wiadomo, bo nie wszyscy zgłaszają się, by zrobić testy. Dlatego zdecydowaliśmy się na ponowne ograniczenie możliwości bezpośredniego załatwienia spraw w naszym urzędzie. Prosimy o przychodzenie tylko w naprawdę pilnych i ważnych sprawach. To dla naszego wspólnego dobra!

Większość spraw można naprawdę załatwić bez wychodzenia z domu. Można się z nami skontaktować telefonicznie, pisząc na e-mail: urzad@wiazowna.pl lub poprzez programy do wideokonferencji. Namiary na naszych pracowników znajdą Państwo w zakładce Załatw sprawę w urzędzie.

Dokumenty można też  składać do urny wystawionej przy wejściu. Można też załatwiać sprawy, korzystając ze skrzynki na ePUAP: /UrzadGminyWiazowna/SkrytkaESP lub /GminaWiazowna/SkrytkaESP

Do załatwiania wszelkich spraw przyda się Profil Zaufany. Warto go założy. Jak? O tym piszemy w materiale: Koronawirus w Polsce. Sprawy urzędowe załatwiaj on-line.

Podczas wizyty mamy nałożone maski i zdezynfekowane ręce. Prosimy również Państwa, abyście zadbali o swoje, jak i nasze bezpieczeństwo. Maseczki jednorazowe i płyn do dezynfekcji są dostępne na miejscu, w urzędzie. Zawsze można z nich skorzystać.

Pracownicy urzędu – dbając o bezpieczeństwo innych klientów, współpracowników i swoje – odmówią obsługi osób, które nie dostosują się wymogów sanitarnych.

Wiosną 2021 r.,  podczas trzeciej fali pandemii Covid-19, ponad połowa naszych urzędników trafiła na izolację lub kwarantannę. Stanęły wtedy inwestycje, obsługa klientów była utrudniona, chociaż jako jeden z niewielu urzędów nawet na jeden dzień nie zamknęliśmy drzwi na klucz. I nie chcemy tego robić, bo wiemy, że naszych zadaniem jest praca na rzecz mieszkańców. Dlatego też prosimy, abyście Państwo do minimum ograniczyli swoje wizyty i przychodzili do nas w sprawach, których nie da się załatwić przez internet lub telefonicznie.

Gorąco zachęcamy tych z Państwa, którzy jeszcze się nie zaszczepili, aby zrobili to jak najszybciej. 

W naszej gminie można zaszczepić się w dwóch ośrodkach zdrowia – w Gliniance i w Wiązownie – oraz w Powszechnym Punkcie Szczepień w Pawilonie Kultury w Wiązownie.

Jak zarejestrować się na szczepienie w Punkcie? Jest na to kilka sposobów:

 1. skontaktować się bezpośrednio z punktem szczepień pod nr tel. 602 742 600;
 2. zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989;
 3. zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl;
 4. wysłać SMS o treści „SzczepimySie” na numer 880 333 333.

Podczas rejestracji wybieramy dokładny termin szczepienia, a następnie otrzymamy SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty. Do rejestracji nie potrzebujemy żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy, że podamy swój PESEL.

Zapewniamy transport osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Zapotrzebowanie na dowóz można zgłosić do gminnego koordynatora dowozów pod nr tel. 22 512 58 32 oraz 603 330 058.

Więcej informacji na temat szczepień znajduje się na stronie www.gov.pl/szczepimysie.