mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centrum Usług Społecznych szuka pracowników. Aplikuj!

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna ogłosiło nabory na wolne stanowiska. Szuka referenta, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika do spraw księgowości.

W przypadku referenta wymagania niezbędne to:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie: minimum średnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła znajomość środowiska Microsoft;
 2. Dobra organizacja pracy;
 3. Cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, komunikatywność, rzetelność, asertywność, otwartość, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, obowiązkowość.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), w do 26 maja do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy na stanowisko Referenta” – oferta nr ZKA.110.4.2022.

W przypadku asystenta osoby niepełnosprawnej wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem to:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie: minimum średnie;
 3. Umiejętność obsługi programów biurowych: Word, Excel;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 5. Osoba nie skazana prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach.

Wymagania dodatkowe to:

 1. Umiejętność pracy z osobami starszymi lub z ograniczoną mobilnością, w tym osobami z niepełnosprawnością;
 2. Obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu zadań;
 3. Dobra organizacja czasu pracy;
 4. Dyspozycyjność;
 5. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
 6. Wysoka kultura osobista i dobra komunikacja interpersonalna;
 7. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu;
 8. Mile widziane przygotowanie psychologiczne.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, w terminie do 26 maja do godz. 14.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, 05– 462 Radiówek, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS Gminy Wiązowna), z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.

Zakres obowiązków w przypadku pracownika ds. księgowości to:

 1. kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo-księgowych w zakresie księgowości podatkowej i niepodatkowej pod względem formalno-rachunkowym;
 2. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizacji dochodów;
 3. sporządzanie sprawozdań statystycznych, budżetowych, finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. ewidencjonowanie dokumentów księgowych w programie Księgowość budżetowa;
 5. prowadzenie ewidencji rozrachunków;
 6. dekretacja dokumentów;
 7. wystawianie dokumentów sprzedaży.

CUS oferuje zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy na zastępstwo. CV należy przesyłać na adres: s.bartnicka@cuswiazowna.pl wraz z dopiskiem: „Pracownik ds. księgowości”.

Więcej informacji można uzyska w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna pod nr tel. 22 780 46 59 lub pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Żłobek w Gliniance ma już dyrektora. A w budynku praca wre

Trwają prace modernizacyjne w budynku dawnego gimnazjum w Gliniance, dzięki którym powstaną pomieszczenia i sale dla pierwszego w gminie żłobka. Placówka ma już dyrektora. Została nim Agata Łęgowska, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Wkrótce ruszą rekrutacje na pracowników żłobka. Będziemy szukać opiekunów oraz innych – niezbędnych do funkcjonowania placówki – pracowników.

W marcu radni uchwalili statut Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance. W wyniku ogłoszonego konkursu wybrano dyrektora placówki. Została nim pedagog z wieloletnim doświadczeniem Agata Łęgowska. Pani Agata była nauczycielką oraz dyrektorką szkół podstawowych w Wiązownie i w Pęclinie.  Aktualnie jest przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest także „Zasłużoną dla Gminy Wiązowna” za aktywny udział w życiu społecznym Gminy Wiązowna, wielkie zaangażowanie w życie szkoły oraz nastawienie na pomoc osobom dotkniętym niepełnosprawnością poprzez stworzenie innowacyjnego programu klas integracyjnych.

Żłobek będzie miał pod swoją opieką 45 dzieci. Rekrutacje na pracowników żłobka ogłosimy w drugiej połowie maja. Będziemy szukać opiekunów i kadry wspomagającej działanie placówki, m.in. kucharki czy też osób sprzątających. Rekrutacja dzieci ruszy prawdopodobnie pod koniec czerwca. Informacje na ten temat zostaną udostępnione na naszej stronie, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz gminnym FB.

Zaawansowane prace budowlane

W budynku dawnego gimnazjum w Gliniance (ul. Napoleońska 53A) trwają prace modernizacyjne. Za nami roboty rozbiórkowe, ponieważ część ścian trzeba było wyburzyć. Ułożono już instalację podposadzkową. Pojawiły się ścianki działowe.  Na ukończeniu jest układanie niezbędnych instalacji. Nad pracami czuwa cały czas nadzór inwestorski. Prace budowlane mają zakończyć się w lipcu tak, by można było wyposażyć sale i pomieszczenia oraz przygotować je na przyjęcie dzieci.

Nasza gmina na żłobek uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 348 701,84 zł w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1 687 692,24 zł.

Więcej informacji na temat funkcjonowania placówki w Gliniance udziela jego koordynatorka i dyrektorka Agata Łęgowska, tel. 603 710 070.

Więcej informacji na temat prac modernizacyjnych udziela Tadeusz Dąbrowski, Wydział Inwestycyjny, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Pumptrack w Góraszce. Prace na ukończeniu

Dobiega końca budowa pierwszego w naszej gminie pumptracka. Teren dla rowerów, rolek, deskorolek czy hulajnóg powstaje za świetlicą wiejską przy ul. Mickiewicza w Góraszce.

Rowerowy plac zabaw, budowany przez firmę Veloprojekt, będzie jednym z największych, bezpłatnych obiektów dostępnych dla młodzieży na terenie powiatu otwockiego. Pumptrack wzbogaci ofertę kompleksu sportowego powstającego przy świetlicy wiejskiej w Góraszce.

Użytkownicy, dzięki wybudowanej instalacji, będą mogli obyć się z rowerem, rolkami, deskorolką czy hulajnogą. Dodatkowo sporty realizowane z wykorzystaniem pumptracku rozwijają koordynację ruchową, refleks, zmysł równowagi oraz kondycję.

Będzie alternatywnym miejscem do uprawiania aktywności na świeżym powietrzu. Plac będzie uzupełnieniem kilkunastu obiektów sportowych, w tym m.in. kilku wybudowanych siłowni plenerowych, boisk, placów zabaw czy instalacji skate park lub street workout, z których to obiektów aktywnie korzystają nasi mieszkańcy.

Prace budowlane mają zakończyć się w ostatnich dniach czerwca. Na jego budowę otrzymaliśmy 187 000 zł dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021. Całkowity koszt zadania to 250 000 zł.

Więcej informacji na temat inwestycji w Góraszce udziela Jakub Sędek, tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl

Logo z napisem Mazowsze. Serce Polski

III i II stopień alarmowy w całym kraju do 31 maja

Otwarty laptop. Na nim męskie ręce, które ułożone są na klawiaturze

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 maja do godz. 00.00, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania:

 1. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
 2. Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W związku z powyższym wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia teleinformatyczne proszę zgłaszać do Magdaleny Grzegrzółki, Wydział Spraw Spoęłcznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Pracująca sobota w urzędzie 14 maja

Urząd Gminy Wiązowna. Wejście od strony ul. Lubelskiej
Urząd Gminy Wiązowna. Wejście od strony ul. Lubelskiej (Foto: UG Wiązowna)

Pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna w sobotę 14 maja będą do Państwa dyspozycji. Zapraszamy wszystkich tych, którzy w tygodniu nie mają czasu na załatwienie urzędowych spraw.

Urząd będzie czynny od godz. 8.00 do godz. 16.00. Do Państwa dyspozycji będą pracownicy wszystkich wydziałów.

Będzie można dopełnić wszystkich formalności, tak jak w każdy pracujący dzień urzędu.

W zamian urząd będzie nieczynny 17 czerwca.

Linie L22 i L50. ZTM zmienia rozkłady jazdy

Nowa linia autobusowa L50 od 1 maja łączy Gminę Wiązowna z Józefowem
Nowa linia autobusowa L50 od 1 maja łączy Gminę Wiązowna z Józefowem (Foto: UG Wiązowna/K. Bronikowski)

PKS Grodzisk Mazowiecki, który na zlecenie Warszawskiego Transportu Publicznego obsługuje przewożące naszych mieszkańców linie L22 i L50, ma problemy kadrowe. Brakuje kierowców. Z tego też powodu musiał zawiesić cześć kursów, a od czwartku 12 maja zmieniają się rozkłady jazdy obu linii.

Jak poinformował nas PKS Grodzisk Mazowiecki, część kierowców, pomimo wcześniejszych deklaracji i ustaleń, nie zgłosiło się do pracy.

– „Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Oprócz nowych zachęt płacowych skierowanych w ofercie pracy dla kierowców podjęliśmy starania, aby doraźnie pozyskać kierowców z innych przewozów” – dodaje przewoźnik. „Za wszelkie utrudnienia, niedogodności oraz nieprzyjemności związane z tą sytuacją bardzo naszych pasażerów przepraszamy”.

Z informacji otrzymanej od Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie wynika, że od 12 maja od godz. 20.00 będzie dostępny nowy rozkład jazdy dla linii L22 i L50. Można go sprawdzić na stronie https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/.

ZTM przeprasza pasażerów za utrudnienia.

Jak już informowaliśmy, PKS Grodzisk Mazowiecki szuka kierowców do pracy. Gwarantuje umowę o pracę i atrakcyjne zarobki. Autobusy, którymi mają jeździć zatrudnione osoby, są nowe i garażowane z bazie w pobliżu Wiązowny.

Więcej informacji na temat oferty pracy można uzyskać, dzwoniąc na numer tel. 606 265 693.

Ostrzeżenie przed burzami z gradem

Biały piorun na tle fioletowo-czerwonego nieba
Podczas burzy nigdy nie szukaj schronienia pod drzewami, masztami, latarniami, słupami energetycznymi i wolno stojącymi wieżami. (Foto: pixabay.com)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe I stopnia dla Powiatu Otwockiego, w tym dla  Gminy Wiązowna. Instytut ostrzega przed burzami z gradem.

W przypadku Powiatu Otwockiego IMGW prognozuje w czwartek 12 maja od godz. 11.00 do godz. 20.00 wystąpienie burz, którym towarzyszyć będą opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Z uwagi na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może zostać przedłużone lub stopień ostrzeżenia może zostać podwyższony.

W sieci działają pogodowe radary on-line, gdzie w czasie rzeczywistym można zobaczyć, co dzieje się nad naszym krajem. Serwis: http://pl.blitzortung.org to ogólnoświatowa, społecznościowa sieć wyznaczania pozycji wyładowań atmosferycznych i burz w czasie rzeczywistym. Na zdjęciach sat24.com sprawdzisz, czy formują się komórki burzowe i w jakim kierunku zmierzają.

PKS Grodzisk Mazowiecki szuka kierowców

Na niebiskim tle biał litera T w białch nawiasach
Na terenie gminy Wiązowna od maja funkcjonuje nowa - szósta już linia autobusowa (Foto: WTP)

Przewoźnik, który także obsługuje linie autobusowe kursujące na naszym terenie, pilnie szuka kierowców autobusów. Będą oni jeździć na trasach L22 i L50, czyli tych, którymi możemy dojechać do Józefowa i Otwocka.

PKS Grodzisk Mazowiecki pilnie zatrudni kierowców. Gwarantuje umowę o pracę i atrakcyjne zarobki. Autobusy, którymi mają jeździć zatrudnione osoby, są nowe i garażowane z bazie w pobliżu Wiązowny.

Więcej informacji na temat oferty pracy można uzyskać, dzwoniąc na numer tel. 606 265 693.

Nowy wzór wniosku o świadczenie 40 zł

Damska ręka trzyma srebrny długopis. Pisze nim coś na kartce
Wszelkie dokumenty należy wypełniać czytelnie. Taki też powinien być podpis (Foto: Adobe Stock)

Opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Nowe przepisy nakładają na osoby składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za łączny okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: gov.pl

Projekt ul. Mickiewicza w Góraszce. Zapoznaj się z koncepcją przebudowy

Zrolowane plany architektoniczne
Bez dokumentacji projektowej nie powstanie żadna droga (Foto: pixabay.com)

Mieszkańcy Góraszki z niecierpliwością czekają na przebudowę ul. Mickiewicza. Mamy już gotowy wstępny projekt. Zapraszamy do zapoznania się z nim. Wnioski dotyczące proponowanej koncepcji można składać do 18 maja.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano asfaltową jezdnię o szerokości 6 m, ścieżkę pieszo-rowerową (3 m), zjazdy indywidualne i publiczne, perony autobusowe komunikacji publicznej, przejścia dla pieszych z oświetleniem oraz kanał technologiczny, w którym znajdzie się miejsce rezerwowe pod światłowód.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 1. szerokość pasów ruchu powinna wynosić 3 m;
 2. szerokość ścieżki pieszo-rowerowej, do której nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża, powinna wynosić 3 m;
 3. zjazd publiczny powinien mieć szerokość jezdni nie mniejszą niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze;
 4. zjazd indywidualny powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze.

Rozbudowa ul. Mickiewicza w Góraszce będzie odbywała się w trybie specustawy drogowej (ZRID). Przepisy umożliwiają przejęcie nieruchomości – potrzebnych działek lub ich części – pod zaplanowaną inwestycję drogową. Po wydaniu decyzji ZRID działki z mocy prawa stają się własnością gminy. Starosta Otwocki po fakcie, kiedy decyzja ZRID stanie się ostateczna, wyliczy wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości.

Prosimy o zapoznanie się z przedstawionym wstępnym projektem zagospodarowania terenu, podzielonym na trzy oddzielne arkusze (pod tekstem) oraz wniesienie ewentualnych uwag lub wniosków do 18 maja do godz. 16.00. Konsultacje projektu są nieobowiązkowe – dla nas jednak bardzo ważne. To dzięki Państwa uwagom i wnioskom wiele prowadzonych inwestycji jest realizowanych sprawniej, a na etapie projektowania unikamy rozbieżności, które mogłyby wydłużyć cały proces budowlany.

Wnioski w formie pisemnej prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy (pon. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00) lub mailowej na adres: urzad@wiazowna.pl. Można też wysłać ePUAP-em poprzez naszą stronę, wystarczy kliknąć w ten link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Więcej informacji udziela Katarzyna Rosłaniec – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 65, e-mail: k.roslaniec@wiazowna.pl