mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Nowe drogi w gminie. Ruszyły dwa przetargi

Walec, który wyrównuje asfalt
Co roku asfalt pojawia się na kolejnych odcinkach gminnych dróg (Foto: UG Wiązowna)

Ogłosiliśmy dwa przetargi na przebudowę ul. Sportowej w Zakręcie oraz budowę dróg osiedlowych w Gliniance. Oferty można składać do 10 września. Zapraszamy chętne firmy do udziału w przetargu.

W przypadku pierwszego przetargu przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej – ul. Sportowej w Zakręcie, zlokalizowanej na działkach ew. nr 617, 352/10, 351/2, 328/4, 350/4, 349/5, 348/4, 348/3 i 349/2.  Położona zostanie na niej nowa nawierzchnia asfaltowa. Zrobione zostaną także pobocza z kruszywa. Zadanie będzie realizowane na odcinku ok. 163 m od skrzyżowania z ul. Szkolną. W czasie budowy odcinek ten zostanie zamknięty dla ruchu. Na teren będą mogły wjeżdżać tylko pojazdy mieszkańców ulicy oraz wykonawcy.

W przypadku dróg osiedlowych w Gliniance przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na położeniu nawierzchni asfaltowej na drogach o łącznej długości ok. 930 m. Zamówienie obejmuje dokończenie budowy ul. Sosnowej oraz budowę ul. Partyzantów.

Oferty należy składać do 10 września do godz. 10.00 i 11.00 poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną po linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Więcej informacji na temat budowy dróg udziela Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 62.

Rozkład jazdy autobusów. Zmiany od 1 września

Pomarańczowo-żółty autobus Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
Na terenie naszej gminy możemy poruszać się środkami komunikacji podmiejskiej (Foto: M. Kloch)

Wakacje mamy już za sobą. Czas do szkoły. Od 1 września Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wprowadza zmiany w organizacji komunikacji miejskiej.

Autobusy linii 720, 722, 730, L20 oraz L48 kursować będą bez zmian. Przywrócone zostaje kursowanie:

 1. linii: 130, 195, 304, 320, 323, 332, 339, 340, 379, L44;
 2. linii w międzyszczycie oraz w soboty i dni świąteczne: 269;
 3. wracają podjazdy dla linii 153 – do przystanku Czerwonych Beretów, 163 i 164 – do przystanku Powsinek oraz 181 – do przystanku Cmentarz Północny (Brama Zach.).

Wracają kursy realizowane w dni nauki szkolnej na liniach 121, 326 i 522. Przywrócony zostaje podstawowy rozkład dla linii 154. Wracają podstawowe trasy linii: 411 i L24 oraz podstawowe rozkłady linii: 110, 114, 122, 131, 133, 140, 141, 150, 166, 170, 172, 173, 178, 179, 183, 186, 193, 210, 211, 245, 250, 338, 401, 502, 507, 511, 512, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 704, 705, 709, 710, 713, 714, 716, 717, 719, 723, 724, 727, 731, 735, 736, 738, 739, 742, 743, 750, 850, L-4, L47.

Więcej informacji na temat zmian oraz nowe rozkłady jazdy można znaleźć na stronie https://www.wtp.waw.pl/

„Mazowieckie Syreny+”. Rozbudowa i modernizacja systemów ostrzegania

Gmina Wiązowna i Wojewoda Mazowiecki podjęli współpracę na rzecz realizacji projektu „Mazowieckie Syreny+ – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej.

Nasza gmina zostanie zaopatrzona w cyfrowy radiotelefon działający w systemie motoTRBO. Realizacja projektu pozwoli na:

 1. powiadamianie obywateli o zagrożeniach na terenie województwa mazowieckiego;
 2. uruchamianie systemów z każdego szczebla zarządzania kryzysowego (gmina, powiat, województwo);
 3. możliwość przekazywania komunikatów głosowych o zagrożeniach;
 4. zachowanie poufności przekazywanych informacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a jednostką samorządu terytorialnego;
 5. możliwość utrzymania stałego kontaktu przez jednostki samorządu terytorialnego z administracją rządową szczebla centralnego;
 6. możliwość bezpośredniego otrzymywania informacji od instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej RP.

Projekt Wojewody Mazowieckiego współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu to 13 149 508 zł, kwota dofinansowania to 75 % z FBW – 9 862 131 zł, a kwota rezerwy celowej to 25 % z budżetu państwa – 3 287 377 zł.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski  – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Do końca spisu został tylko miesiąc. Nie czekaj do ostatniego dnia!

Na grafice jest napis: Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Nie zwlekaj! Poniżej umieszczone są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! Po prawej stronie grafiki widać klepsydrę z przesypującym się piaskiem. Poniżej jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Nie warto więc odkładać udziału w spisie na później. To jedyne badanie statystyczne, które daje nam możliwość wpływu na decyzje dotyczące naszego otoczenia (Grafika: GUS)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30 września. Zostało już naprawdę niewiele czasu, aby wypełnić obowiązek spisowy.

Spis powszechny trwa od początku kwietnia. W województwie mazowieckim do tej pory spisało się ponad 60% mieszkańców. Do spisania pozostaje więc jeszcze sporo osób, które najczęściej wiedzą o spisie, ale wypełnienie formularza odkładają na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że im dłużej będziemy czekać, tym większe prawdopodobieństwo stresu i problemów związanych np. z logowaniem do aplikacji spisowej lub połączeniem z infolinią spisową w ostatnich dniach września.

Jeszcze się nie spisałeś? Spodziewaj się rachmistrza

Z osobami, które nie spisały się przez Internet, telefon lub w punkcie spisowym w urzędzie miasta/gminy, skontaktuje się rachmistrz spisowy. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (art. 17a ust. 1-3), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz. Dlatego nie warto zwlekać z wypełnieniem formularza, to zajmuje naprawdę tylko kilka minut!

Spis powszechny – unikalne dane zbierane tylko raz na dziesięć lat

Myślenie, że spis mnie nie dotyczy to błąd! Spis powszechny jest obowiązkowy dla każdego! Odbywa się on zaledwie raz na dziesięć lat. Wypełnienie formularza trwa kilka minut – czy to naprawdę dużo w porównaniu do czasu, jaki spędzamy np. oglądając przerwę reklamową w telewizji?

Zebrane w spisie powszechnym informacje służą do planowania i podejmowania działań dotyczących przyszłości naszych rodzin, edukacji, opieki zdrowotnej, nawet infrastruktury transportowej. Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców i organizować połączenia w regionie.

Nie warto więc odkładać udziału w spisie na później. To jedyne badanie statystyczne, które daje nam możliwość wpływu na decyzje dotyczące naszego otoczenia. Następna taka szansa będzie dopiero za 10 lat!

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl

Stypendia socjalne. Złóż wniosek

50 złotych - cztery banknoty jeden na drugim
Wnioski o stypendium można składać co roku (Foto: pixabay.com)

Już od 1 września będzie można składać wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych. Będą przyjmowane przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 będą przyjmowane od 1 do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2021 r. w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53A.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu. Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Wiązowna:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto na osobę w rodzinie. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 7. świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”).

Wymagane dokumenty:

1) dokumenty potwierdzające dochody netto za sierpień:

 • z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie pracodawcy;
 • z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – zaświadczenie, umowa, rachunek lub oświadczenie;
 • z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu lub odcinek
 • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z PUP;
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;

2) dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:

 • działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy;
 • działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie;

3) w przypadku osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłek stały i okresowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny) – zaświadczenie o wypłaceniu tych świadczeń za sierpień;

4) dochód z gospodarstwa rolnego – decyzja lub zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

5) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowód wypłaty;

6) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za m-c sierpień lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

7) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły ponadpodstawowej zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w danym roku szkolnym;

8) inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

Wszelkich informacji udziela Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53A, II piętro, tel. 22 180 00 27, e-mail: edukacja@wiazowna.pl

Punkt Kodowania Biletów w Otwocku. Już działa

Karta Mieszkańca

W Urzędzie Miasta w Otwocku uruchomiono punkt ładowania Biletów Metropolitalnych. Będzie czynny w poniedziałki i piątki.

Nowy Punktu Kodowania Biletów w Otwocku znajduje się w Urzędzie Miasta przy ul. Armii Krajowej 4, w budynku B, na parterze, w pokoju nr 7. Punkt jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00-18.00 i piątki od godz. 8.00 do 16.00.

Można w nim doładować Bilet Metropolitalny oraz wgrać na Warszawską Kartę Miejską inne bilety długookresowe z taryfy ZTM. Płatność możliwa jest tylko kartą.

Punkt Kodowania Biletów w Otwocku jest już dziewiątym punktem w miejscowościach aglomeracji warszawskiej. Punkty działają także w Kobyłce, Legionowie, Ożarowie Mazowieckim, Piasecznie, Piastowie, Sulejówku Miłośnie, Radzyminie i Wołominie.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Wiązowna można wyrabiać Karty Mieszkańca Gminy Wiązowna “Warszawa+”. Więcej informacji w zakładce: Załatw Sprawę w Urzędzie/Warszawa+ dopłaty do biletów

Sprzedaż gminnych nieruchomości. Nowe, niższe ceny

Działka w Duchnowie

Gmina Wiązowna ponownie wystawiła sześć nieruchomości na sprzedaż po niższych cenach. Zapraszamy do udziału w przetargach.

Nieruchomości znajdują się na terenie Duchnowa. Są to działki o nr ewid. 907/2 (cena wywoławcza 207 tys. zł), 907/3 wraz z udziałem ½ części prawa własności do dz. 907/7 (cena wywoławcza 199 750 zł), 907/4 wraz z udziałem ½ części prawa własności do dz. 907/7 (cena wywoławcza 199 750 tys. zł) 907/5 (cena wywoławcza 207 tys. zł), 907/6 (cena wywoławcza 198 tys. zł) oraz 907/8 (cena wywoławcza 171 450 zł).

Sześć przetargów odbędzie się 29 września w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53). Wadia należy wpłacić do 27 września.

Wójt Gminy Wiązowna podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Pełna informacja na temat nieruchomości wraz z mapami i zdjęciami znajduje się na naszej stronie w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Nieruchomości na sprzedaż.

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela Sylwia Stachurska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 22, e-mail: s.stachurska@wiazowna.pl

Oferta pracy. Poszukiwany specjalista ds. obsługi klienta

Logo firmy SmartDiGo - czarny napis na pomarańczowym tle

Firma z branży cyfrowej SmartDigo szuka specjalisty do spraw obsługi klienta. Razem z nią będziesz wdrażać podpisy elektroniczne i certyfikaty bezpieczeństwa.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 1. jesteś profesjonalna/y i budujesz przyjazne relacje z klientami,
 2. lubisz ludzi. Nie boisz się kontaktu z klientami oraz jesteś otwarta/y na ich potrzeby,
 3. podchodzisz entuzjastycznie do pracy i chcesz mieć satysfakcję z osiąganych celów,
 4. posiadasz zdolność do szybkiej i nieustannej nauki,
 5. chciałabyś/łbyś rozwijać się we wdrożeniach i sprzedaży (również online) w perspektywicznej branży cyfrowej,
 6. jesteś odpowiedzialna/y i odznaczasz się wysoką kulturą osobistą,
 7. obsługujesz komputer oraz smartphone w stopniu średniozaawansowanym,
 8. masz wykształcenie średnie lub wyższe.

Mile widziane:

 1. prawo jazdy kat. B
 2. zaświadczenie o niekaralności,
 3. znajomość języka angielskiego.
 4. zmysł techniczny będzie istotną zaletą
 5. znajomość obsługi macOS / iOS
 6. masz doświadczenie w pracy związanej z usługami cyfrowymi, sprzedażą lub obsługą klientów.

Na co dzień w zespole napotkasz zadania:

 1. zapewnianie kompleksowej obsługi i wsparcia poprzez bezpośredni kontakt z naszymi klientami B2B/B2C,
 2. umawianie spotkań z klientami i wstawianie ich do kalendarza firmowego.

Dołącz do zespołu, a otrzymasz:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 2. atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych efektów,
 3. atrakcyjny system bezpłatnych szkoleń produktowych i sprzedażowych, które podniosą twoje kwalifikacje zawodowe,
 4. możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie o międzynarodowym zasięgu poprzez wsparcie ze strony doświadczonych pracowników,
 5. gwarancję szacunku do pracownika i efektywnej pracy,
 6. luźna i miła atmosfera w firmie,
 7. komfortowe warunki i nowoczesne narzędzia pracy tj. MacBook i iPhone.

Miejsce pracy to Wiązowna. Wyślij CV na adres praca@smartdigo.com. Firma zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Prosi też o zawarcie niniejszej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy/współpracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SmartDigo Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 25, 05 – 462 Wiązowna, KRS: 0000661925”.

Prace przy ul. Irysowej w Wiązownie. Nie będzie prądu

Linia energetyczna, wysokie słupy na tle niebieskiego nieba

W Wiązownie przy ul. Irysowej 10 września planowane jest wyłączenie prądu. Prosimy przygotować się na tę niedogodność.

W związku z zaplanowanymi pracami budowlanymi, polegającymi na przestawieniu słupa elektroenergetycznego, który znajduje się obecnie na wjeździe z ul. Pęclińskiej w ul. Irysową w Wiązownie, trzeba będzie czasowo odciąć energię elektryczną.

Wykonawca prac zawnioskował do PGE Dystrybucja S.A. o wyłączenie prądu 10 września od godz. 8.00 do godz. 12.00 na ul. Pęclińskiej od Kościelnej do 24/5, na ul. Irysowa i ul. Sadowej oraz na ul. Świerkowej 9,11,15,21,25 i 27. Termin tego wyłączenia został już potwierdzony przez PGE.

Data, zakres oddziaływania oraz czas wyłączenia opublikowano na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

Wykonawca przeprasza za utrudnienia, które mają wystąpić.

Nieruchomości KOWR w Gminie Wiązowna. Oferty sprzedaży

Działka w Duchnowie wystawiona na sprzedaż przez gminę Wiązowna

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie wystawił w przetargach na sprzedaż nieruchomości położone na terenie gminy Wiązowna w Duchnowie oraz w Kącku.

Na terenie Duchnowa leżą trzy nieruchomości:

 1. niezabudowana w obrębie 0005 Duchnów, o powierzchni 0,2100 ha, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 175, objętą KW WA10/00073078/5 – cena wywoławcza 345 000 zł;
 2. niezabudowana w obrębie 0005 Duchnów, o powierzchni 0,3800 ha, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 306, objętą KW WA10/00073085/7 – cena wywoławcza 471 000 zł;
 3. niezabudowana w obrębie 0005 Duchnów, o powierzchni 0,1600 ha, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 308, objętą KW WA10/00073084/0. – cena wywoławcza 199 000 zł.

Na terenie Kącka leżą dwie nieruchomości:

 1. niezabudowana w obrębie 0011Kąck, o powierzchni 1,5100 ha, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 658, objętą KW WA10/00018317/0 – cena wywoławcza 149 000 zł;
 2. niezabudowana w obrębie 0011Kąck, o powierzchni 1,0200 ha, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 665, objętą KW WA10/00018317/0 – cena wywoławcza 134 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości i przetargów można uzyskać w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie pod nr tel. 22 531 16 65.