bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przystąpiliśmy do sporządzenia jedenastu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Przystąpiliśmy do sporządzenia kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w jedenastu lokalizacjach. Większość stanowią obszary obecnie nie posiadające obowiązujących planów miejscowych.

Ogłoszenie dotyczy sporządzania planów miejscowych pn.:

 1. Wiązowna Gminna – Klonowa,
 2. Wybranych fragmentów obszarów w miejscowości Zakręt,
 3. Izabela, Michałówek – Północ,
 4. Kąck Malownicza Łąkowa,
 5. Kąck, Pęclin Sosnowa – Wierzbowa,
 6. Poręby nowe obszary zabudowy,
 7. Wola Karczewska – Doliny Świdra, Glinianka – Szkolna,
 8. Wola Ducka Wiosenna – Wczasowa,
 9. Malcanów Jeździecka – Letnia Bis,
 10. Dziechciniec Południowy,
 11. Pęclin Południowy.

Obszary, dla których mają zostać opracowane projekty planów miejscowych, zostały pokazane na poniższej mapie:

Dokładny zasięg terenów objętych procedurami obrazujemy na gminnym portalu mapowym. Po kliknięciu na interesujący nas obszar pojawi się informacja dotycząca procedury.

Uchwały intencyjne dotyczące ww. obszarów dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna w odpowiednich zakładach zawierających uchwał Rady Gminy.

Z niezbędną dokumentacją będzie można się zapoznać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, w godzinach pracy urzędu: pon. 10.00-18.00, wt. – pt. 8.00-16.00. Wnioski do projektów planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna, dostępnym poniżej.

Więcej informacji udzielają:

 1. Joanna Sarnowska – Zastępca Naczelnika w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl
 2. Magdalena Iżel – Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 19, e-mail: m.izel@wiazowna.pl

Wkrótce przetarg na projekt kanalizacji w Dziechcińcu i Malcanowie

Głęboki rów, na dnie ułożone rury kanalizacyjne. W tle stoją robotnicy
Prace przy budowie sieci kanalizacji na terenie Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Jesteśmy w trakcie przygotowania procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy na projekty odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Dziechcińcu i Malcanowie.

Planowane odcinki mają powstać w ul. Majowej w Dziechcińcu oraz ul. Mazowieckiej w Malcanowie, od ul. Akacji w Żanęcinie do ul. Kotliny w Malcanowie wraz z odgałęzieniem na ul. Piaskowej i fragmencie ul. Ziołowej w Dziechcińcu.

Sieć ta będzie stanowiła główny szkielet w drodze powiatowej wraz z odgałęzieniami do budynków. Wybudowanie głównej nitki pozwoli, w ramach odrębnych opracowań, kanalizować w późniejszym czasie poszczególne ulice boczne.

Z uwagi na znaczny zakres prac projektowych, konieczne uzgodnienia, opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przewidujemy, że cały proces zakończy się w drugiej połowie 2025 roku.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl.

Kondolencje dla rodziny Szczepana Kruszewskiego

Zapalone świeczki o wosku w kolorze czerwonym
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... (Foto: pixabay.com)

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Szczepana Kruszewskiego.

Był mieszkańcem naszej gminy,

znanym i cenionym lokalnym przedsiębiorcą,

wieloletnim Prezesem Forum 

Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna.

Był dobrym człowiekiem, zawsze niosącym pomoc i wsparcie.

Wyrazy współczucia składają:
Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny wraz kierownictwem
oraz pracownikami Urzędu Gminy Wiązowna.
Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa wraz z całą Radą Gminy.
Lokalni przedsiębiorcy.

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się o godz. 13.00
we wtorek 30 stycznia w kościele parafialnym w Wiązownie.

Kondolencje dla Krzysztofa Kozerskiego

Zapalone świeczki o wosku w kolorze czerwonym
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... (Foto: pixabay.com)

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Justyny Kozerskiej –

córki Krzysztofa Kozerskiego.

Wyrazy żalu i współczucia składają:

Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny wraz kierownictwem

oraz pracownikami Urzędu Gminy Wiązowna.

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się o godz. 13.00

w sobotę 2 grudnia w kościele parafialnym w Wiązownie.

 

Kondolencje dla radnej Anny Lech i sołtys Barbary Krawczyńskiej

Małe zapalone świeczki
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... (Foto: pixabay.com)

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

taty radnej Anny Lech i sołtys Barbary Krawczyńskiej.

Wyrazy żalu i współczucia składają:

Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa

wraz z koleżankami i kolegami z Rady Gminy Wiązowna,

Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny wraz kierownictwem

oraz pracownikami Urzędu Gminy Wiązowna i jednostek mu podległych,

pracownicy Przedszkola im. “Pszczółki Mai” w Woli Duckiej.

 

Konkurs kulinarny. Zgłoszenia do 14 listopada

Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura” zaprasza do udziału w Konkursie kulinarnym mieszkańców, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz rady sołeckie z obszaru LGD Natura i Kultura, który odbędzie się 25 listopada 2023 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Dziecinowie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach:

 • zupy i dania główne;
 • przystawki;
 • napoje;
 • desery.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 14 listopada 2023 r.

Szczegóły w Regulaminie konkursu na stronie https://naturaikultura.pl/lgd/ w zakładce Aktualności.

Prace drogowe w Dziechcińcu. Autobus pojedzie objazdem

Powiat Otwocki na sobotę 7 października zaplanował prace drogowe na ul. Majowej w Dziechcińcu. W związku z tym autobus linii 720 pojedzie tego dnia objazdem.

W związku z planowanymi robotami autobus linii 720 zostanie skierowany objazdem i pojedzie ulicami: Majowa – Dworska – Radosna – (Pętla w Pęclinie) – Radosna – Podleśna – Żwirowa – Mazowiecka.

Autobusy objazdem będą jeździć w godz. 7.00 – 18.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Powiat Otwocki. Umowa na drogę w Żanęcinie podpisana

Wicestarosta i mieszkaniec naszej gminy Paweł Zawada podpisał umowę z wykonawcą drogi w Żanęcinie
Wicestarosta i mieszkaniec naszej gminy Paweł Zawada podpisał umowę z wykonawcą drogi w Żanęcinie (Foto: Powiat Otwocki)

Powiat Otwocki otrzymał 4 115 074,40 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej w gminie Wiązowna. Dzięki wsparciu zostanie zrealizowana inwestycja w Żanęcinie i Dziechcińcu. Podpisano już umowę z wykonawcą.

W czwartek – 24 sierpnia – przedstawiciele Powiatu Otwockiego: wicestarosta Paweł Zawada, członek zarządu Powiatu Otwockiego Kinga Błaszczyk  oraz skarbnik Wiesław Miłkowski w Starostwie Powiatowym w Wołominie podpisali umowę w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie na kwotę ponad 4,1 mln zł, które otrzymał powiat, zostanie przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej nr 2709W Żanęcin – Dziechciniec w miejscowości Żanęcin.

We wtorek 29 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego wicestarosta Paweł Zawada wraz z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Pawłem Grzybowskim podpisali umowę na te prace z konsorcjum firm SPECBRUK Sp z o.o. oraz SPECBRUK Magdalena Laskuj.

W ramach prac:

 1. powstanie ciąg pieszo-rowerowy od drogi dojazdowej wybudowanej w ramach budowy trasy S17 (ul. Spokojnej) do sali weselnej “Raj”;
 2. przebudowane zostaną zjazdy;
 3. zmodernizowane zostaną dwa mosty zlokalizowane w ciągu drogi.

Całość zadania to koszt 5 067 807 zł z czego dotacja to 4 115 074,40 zł. Do końca lipca 2024 r. planowane jest zakończenie inwestycji.

Źródło: Powiat Otwocki

Pawilon Kultury w Wiązownie. Podpisaliśmy umowy na siedem dotacji

W Pawilonie Kultury w Wiązownie przedstawiciele samorządów z terenów Mazowsza zebrali się 21 czerwca, aby podpisać umowy na dotacje, jakie otrzymają w ramach różnego rodzaju programów wsparcia prowadzonych przez samorząd województwa mazowieckiego. Nasza gmina podpisała w sumie siedem umów. Łączna kwota wszystkich dotacji to ponad 4 mln zł.

W spotkaniu z przedstawicielami samorządów z ramienia Mazowsza uczestniczyli radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska oraz radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Kandyba, Stefan Traczyk i Michał Prószyński.

Nasza gmina podpisała umowę na dotację na rozbudowę drogi gminnej nr 270802W Majdan – Zagórze. Całkowita wartość projektu to 7 110 000 zł, z czego dotacja to 3 990 000 zł, a wkład własny gminy to 3 110 000 zł.

Otrzymamy także dotację z programu „Mazowsze dla seniorów 2023” na II piknik zdrowotno-integracyjny Rady Seniorów Gminy Wiązowna i naszego samorządu pod hasłem „W zdrowym ciele – zdrowy senior” dla mieszkańców naszej gminy, którzy skończyli 60 rok życia. Całkowita wartość projektu to 30 000 zł, zaś kwota dotacji to 24 000 zł.

Z programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” otrzymamy dotację na remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie. Pieniądze przeznaczymy na wymianę stolarki drzwiowej i remont ścian w szatni dla druhów. Kwota dotacji to 11 789 zł.

W ramach kolejnego programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” otrzymaliśmy dotację na budowę świetlicy w Dziechcińcu. Całkowita wartość projektu to 188 190 zł, zaś wartość dotacji to 150 000 zł.

„Mazowsze dla czystego ciepła 2023” to kolejny program, którego jesteśmy beneficjentem. Otrzymamy pieniądze – 216 000 zł – na wsparcie finansowe naszych mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić starego kopciucha na nowy, ekologiczny piec spełniający wszelkie normy.

Z programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” otrzymamy 200 000 zł na zakup maszyny do czyszczenia ulic na mokro. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 392 770 zł. Ostatnia umowa, jaką podpisaliśmy, opiewa na kwotę 10 000 zł, zaś samo zadanie to koszt 20 000 zł. Pieniądze te pochodzą z „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”.

Nowa świetlica w Dziechcińcu. Wykonawca ruszył z pracami

Koparka zdjęła wierzchnią warstwę darni w miejscu, gdzie powstanie nowa świetlica w Dziechcińcu.
Prace ziemne przy ul. Majowej w Dziechcińcu (foto: E. Szaruga)

Ruszyły prace przy budowie nowej świetlicy w Dziechcińcu. Będzie to już siódmy tego typu obiekt, tworzony w ramach sieci świetlic wiejskich na terenie naszej gminy, po Lipowie, Izabeli, Majdanie, Pęclinie, Kopkach i Rzakcie.

Firma SSGroup rozpoczęła prace ziemne. W ramach inwestycji powstanie parterowy budynek o powierzchni ponad 90 m kw., na którą składają się: sala świetlicy (aula), pomieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze.

Główne wejście do budynku będzie wyposażone w pochylnię, dzięki której do budynku bez problemu dostaną się osoby niepełnosprawne. Obiekt jednocześnie pomieści 50 użytkowników. Przed budynkiem powstanie też 15 miejsc postojowych.

Świetlica będzie kosztować blisko 700 tys. zł. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na wrzesień 2023 r., zaś uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – październik 2023 r.

Więcej informacji udziela Emilia Szaruga – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 61, e-mail: e.szaruga@wiazowna.pl