bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Będzie nowy skatepark w Wiązownie!

Skarbnik Agnieszka Kowalska i wójt Janusz Budny po podpisaniu umowy
Od prawej: skarbnik Agnieszka Kowalska i wójt Janusz Budny po podpisaniu umowy (Foto: UG Wiązowna)

Zgodnie z ubiegłoroczną obietnicą wójta Janusza Budnego wkrótce skatepark wróci na swoje miejsce w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie. Podpisaliśmy umowę z Województwem Mazowieckim i otrzymamy dotację, która pozwoli nam postawić nową rampę.

W ubiegłym roku musieliśmy zdemontować starą rampę, ponieważ zagrażała bezpieczeństwu i zdrowiu młodych użytkowników. Wtedy wójt Janusz Budny obiecał, że zrobi wszystko, aby skatepark wrócił na swoje miejsce. I jak widać obietnicy dotrzymał.

Otrzymamy z Mazowsza 69 993 zł, dołożymy z budżetu 40 007 zł, a całkowita wartość zadania to: 110 000 zł. Za te pieniądze do końca czerwca powstanie nowa rampa w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie.

Więcej informacji na temat dotacji udziela naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Justyna Sadkowska, tel. 22 512 58 80, e-mail: j. sadkowska@wiazowna.pl

 

 

Zadanie „Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na Placu Centrum w Wiązownie poprzez realizację skateparku i obiektów małej architektury”

współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Osiedle Kwiatowa” w Wiązownie. Zapoznaj się z koncepcją przebudowy dróg

Zrolowane plany architektoniczne
Bez dokumentacji projektowej nie powstanie żadna droga (Foto: pixabay.com)

Zapraszamy do zapoznania się z projektem przebudowy dróg na „Osiedlu Kwiatowa” w Wiązownie. W ramach planowanej inwestycji gmina opracowuje dokumentację projektową dla przebudowy drogi na ulicach: Kwiatowej, Rozedowej, Chabrowej, Stokrotki, Lawendowej, ul. Lipowej oraz ulicy bez nazwy (odcinek od drogi gminnej 270846W ul. Nadrzecznej do Alei Kwiatów Polskich) na odcinku o długości ok. 180 m.

W ramach przebudowy dróg zostaną wykonane jezdnie o nawierzchni asfaltowej, elementy odwodnienia pasa drogowego, drogi dla pieszych (chodniki), zjazdy indywidualne, pobocza z kruszywa a także tzw. „tereny zielone”.

Prosimy o zapoznanie się z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu (POD TEKSTEM). Ewentualne pytania lub wnioski w formie pisemnej prosimy składać do dnia 19 kwietnia 2024 roku w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy (pon. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00) lub mailowej na adres: urzad@wiazowna.pl. Można też wysłać ePUAP-em poprzez naszą stronę, wystarczy kliknąć w ten link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Więcej informacji udziela Tadeusz Dąbrowski – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Przystąpiliśmy do sporządzenia jedenastu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Przystąpiliśmy do sporządzenia kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w jedenastu lokalizacjach. Większość stanowią obszary obecnie nie posiadające obowiązujących planów miejscowych.

Ogłoszenie dotyczy sporządzania planów miejscowych pn.:

 1. Wiązowna Gminna – Klonowa,
 2. Wybranych fragmentów obszarów w miejscowości Zakręt,
 3. Izabela, Michałówek – Północ,
 4. Kąck Malownicza Łąkowa,
 5. Kąck, Pęclin Sosnowa – Wierzbowa,
 6. Poręby nowe obszary zabudowy,
 7. Wola Karczewska – Doliny Świdra, Glinianka – Szkolna,
 8. Wola Ducka Wiosenna – Wczasowa,
 9. Malcanów Jeździecka – Letnia Bis,
 10. Dziechciniec Południowy,
 11. Pęclin Południowy.

Obszary, dla których mają zostać opracowane projekty planów miejscowych, zostały pokazane na poniższej mapie:

Dokładny zasięg terenów objętych procedurami obrazujemy na gminnym portalu mapowym. Po kliknięciu na interesujący nas obszar pojawi się informacja dotycząca procedury.

Uchwały intencyjne dotyczące ww. obszarów dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna w odpowiednich zakładach zawierających uchwał Rady Gminy.

Z niezbędną dokumentacją będzie można się zapoznać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, w godzinach pracy urzędu: pon. 10.00-18.00, wt. – pt. 8.00-16.00. Wnioski do projektów planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna, dostępnym poniżej.

Więcej informacji udzielają:

 1. Joanna Sarnowska – Zastępca Naczelnika w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl
 2. Magdalena Iżel – Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 19, e-mail: m.izel@wiazowna.pl

Przychodnia w Wiązownie. Ogłosiliśmy przetarg, szukamy wykonawcy

Wizualizacja nowej Przychodnia Zdrowia w Wiązownie opracowana przez Horwat Architekci

Ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę nowego ośrodka zdrowia w Wiązownie. To oznacza, że w ciągu dwóch lat powstanie u nas nowoczesny budynek, który pozwoli zapewnić podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom naszej gminy. Oferty można składać do 28 marca.

Na terenie gminy Wiązowna działają dwie przychodnie zdrowia – w Wiązownie oraz w Gliniance. Obydwie są podmiotami prywatnymi. Samorząd udostępnia budynki, a zespoły lekarzy prowadzą w nich działalność na podstawie kontraktu z NFZ. Niestety, oba budynki mają już swoje lata i są za małe, jak na potrzeby naszych mieszkańców.  Dodatkowo obiekt w Wiązownie wraz z przyległym terenem jest objęty nadzorem konserwatora zabytków i w związku z tym wykluczona jest jego jakakolwiek modernizacja i rozbudowa. Oba obiekty powstaną w innych miejscach, ponieważ nie możemy pozwolić na to, aby nasi mieszkańcy zostali pozbawieni dostępu do opieki zdrowotnej.

Plany budowy nowych ośrodków zdrowia na naszych nieruchomościach – w Wiązownie i Gliniance – mieliśmy od dawna. Brakowało jednak funduszy na realizację naszych zamierzeń. Dzięki pieniądzom, jakie otrzymaliśmy w nagrodę za szczepienia w 2022 r., udało się stworzyć najpierw koncepcje, a potem projekty dla obu obiektów. 

Dzięki pozyskanej dotacji wkrótce ruszymy z budową pierwszego ośrodka – w Wiązownie na działce za gminnym targowiskiem. Posiadamy aktualną, kompletną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę i ogłosiliśmy przetarg dla firm na jej budowę.

Wnętrze przychodni (w sumie blisko 630 m2) będzie podzielone na trzy główne strefy – dla dorosłych, dzieci chorych i zdrowych. Na obszarze tej pierwszej swoje miejsce znajdą gabinety: dwa dla lekarzy rodzinnych, po jednym dla lekarza ginekologa, położnej oraz stomatologa, jeden zabiegowy i jeden dla pielęgniarki środowiskowej. Tu też będą magazyny, pomieszczenia porządkowe czy pokój socjalny oraz toalety, zarówno dla pacjentów, jak i personelu. W sumie ten obszar zajmie blisko 340 m2. 

W części dla dzieci chorych (blisko 58 m2) znajdzie się poczekalnia, gabinet pediatry oraz pokój dla matki z dzieckiem, a w części dla dzieci zdrowych (blisko 90 m2) – poczekalnia, gabinet pediatry oraz punkt szczepień, jak również pokój dla matki z dzieckiem.  W ramach przychodni będzie działać także apteka, z częścią ogólnodostępna i zapleczem magazynowym, która zajmie blisko 132 m2 

Budynek będzie w pełni przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami, będzie również wyposażony w wentylację mechaniczną oraz powietrzną pompę ciepła. W jego sąsiedztwie powstanie parking dla pacjentów. 

Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 28 marca do godz. 9.00 na złożenie swych ofert poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną pod linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Zachęcamy do składania ofert.

Wartość inwestycji ogółem to blisko 7,5 mln zł, w tym 6 mln zł dofinansowania, które otrzymamy w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin realizacji zakłada, że nowa przychodnia powstanie do końca 2025 r. A dla mieszkańców udostępniona będzie  4-6 miesięcy później – po pełnym wyposażeniu.

Komunikacja z wykonawcami w postępowaniu przetargowym została określona w specyfikacji warunków zamówienia, dostępnej pod linkiem wskazanym wyżej. Zadanie dotyczące przychodni zdrowia prowadzi Tadeusz Dąbrowski – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora SP Wiązowna. Zapraszamy szkoły z całej Polski

Gminny Klub Tenisa Stołowego oraz Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie zapraszają szkoły z całej Polski na Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektor SP Wiązowna. Turniej odbędzie się 28 stycznia w hali gimnastycznej organizatora zawodów.

Zgłoszenia do Drużynowego Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora SP Wiązowna przyjmowane będą w dniu zawodów. Wpisowe od drużyny wynosi 20 zł. Pieniądze zostaną przekazane na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Turniej odbędzie się w dużej hali gimnastycznej szkoły w Wiązownie. Początek godz. 9.30.

Drużynowy turniej o puchar dyrektora szkoły w Wiązownie w tenisie stołowym 28 stycznia w hali szkoły w Wiązownie.

Iza Bobel z GKTS Wiązowna najlepsza w kraju podczas II Grand Prix Polski żaków w Świdwinie

Iza Bobel z trenerem
Iza Bobel z Gminnego Klubu Tenisa Stołowego w Wiązownie wraz z trenerem Tomaszem Grzybowski (Foto: GKTS Wiązowna)

Iza Bobel z Gminnego Klubu Tenisa Stołowego Wiązowna wygrała II Grand Prix Polski żaków w tenisie stołowym. Turniej rozegrano w dniach 15-17 grudnia w Świdwinie. Zgromadził on ponad 100 najlepszych chłopców i 100 dziewcząt w kategorii żak, czyli dzieci do czwartej klasy szkoły podstawowej.

W naszej reprezentacji wystartowało troje zawodników. Wiktor Grzybowski rozgrywał turniej eliminacyjny w piątek 15 grudnia i po wygraniu dwóch meczy w grupie awansował do barażu o awans do turnieju głównego. Niestety, w decydującym pojedynku uległ lepszemu zawodnikowi z Ostródy i nie awansował dalej.

Maksymilian Kamiński miał zapewniony limit i wystartował w turnieju głównym. Rozpoczął od przegranych dwóch meczy w grupie i na koniec pokonał bardzo dobrego zawodnika 3:0, który ostatecznie zakończył turniej w najlepszej 16 turnieju. W meczu o awans do najlepszej 32 turnieju niestety wypadł słabo przede wszystkim nie wytrzymał psychiczne tego pojedynku. Ostatecznie zajął miejsce w przedziale 33-40.

Jednak w pojedynku grupowym doszło do niecodziennej sytuacji, gdyż Maks przyznał się w decydującej piłce do tzw. świnki, czyli lekkiej obcierki, której nikt nie zauważył ani sędzia, ani zawodnik, ani jego trener. Punkt powtórzono i, niestety, to przeciwnik wygrał decydującą piłkę i cały pojedynek. Ta sytuacja wywarła olbrzymie poruszenie wśród zawodników, trenerów i sędziów. Sędzia po pojedynku podszedł do mnie i powiedział że nigdy nie spotkał się z taką postawą i zgłosi to do sędziego głównego. Ten natychmiast przerwał turniej i wręczył przy olbrzymim aplauzie całej sali nagrodę specjalną „Fair Play” Maksowi Kamińskiemu.

Po tym wyróżnieniu nie sądziliśmy, że może nas coś jeszcze większego spotkać na tym turnieju. A jednak się myliliśmy. Turniej główny Izabela Bobel rozpoczynała od gry z jedną z faworytek, rozstawianą z numerem 5, Nadią Lasotą z Bydgoszczy. Pojedynek rozpoczął się od gładkich wygranych dwóch setów przez przeciwniczkę, a w trzecim secie prowadziła już 4:1 i nikt oprócz mnie nie wierzył, że można to wygrać. W tym momencie wziąłem czas i zmieniłem taktykę gry Izy. Nasza zawodniczka zrealizowała to wspaniale i wygrała tego już przegranego  seta 12-10.

Od tej pory w meczu rządziła już tylko zawodniczka z Wiązowny wygrywając mecz 3:2 i ostatniego seta do 11:2. Kolejne mecze grupowe wygrała, a w walce o najlepszą 16 turnieju Iza nie rozegrała całego meczu, gdyż zawodniczka z powodu choroby poddała mecz. W niedzielnych meczach Iza ogrywała następująco zawodniczki z czołówki Polski numer 12 z Chełmna i numer 4 Anastazję Kalat z Milicza  3:1 w decydującym secie (przeżyliśmy horror nie tylko na żywo, ale – jak później się dowiedzieliśmy – także przed ekranami komputerów i telewizorów). Iza prowadziła 8:2, a zrobiło się 10:9 dla przeciwniczki, ale ostatecznie to nasza zawodniczka wygrała i awansowała do półfinału, mając zapewniony już przynajmniej brązowy medal (w tenisie stołowym nie gra się o trzecie miejsce na tej rangi turniejach).

W półfinale na naszą zawodniczkę czekała faworytka całego turnieju – Zuzanna Hankowicz z Gorlic. Mecz rozpoczął się od wygranych dwóch setów przez Zuzannę i nikt oprócz mnie oraz taty Izy nie wierzył w zwycięstwo zawodniczki z Wiązowny. W przerwie po drugim secie mówiłem tylko jedno, że gra dobrze i przegrała te dwa sety dwoma piłkami i można to nadrobić, że damy radę jak wygra jednego seta to pójdzie… I poszło. Iza wygrała trzeciego seta, czwartego i w piątym 11:7 i awansowała do finału największego turnieju w Polsce. Przed finałem powiedziałem Izie, że już zrobiła 300% zakładanego celu, „więc niech gra na luzie swój najlepszy tenisa”. I tak zrobiła, pokonując wiceliderkę żaczek w Polsce – Julię Szarmach z Ostródy – 3:0.

Po wygranym finale był czas na radość, gratulacje, zdjęcia i wywiady. Iza wygrała ten turniej głową, zaangażowaniem i walką do końca. Nie poddawała się nawet w trudnych sytuacjach. Jest to pierwszy tak olbrzymi sukces zawodnika GKTS Wiązowna w historii naszego klubu. Jeszcze żaden zawodnik reprezentujący Wiązownę nie wygrał turnieju Grand Prix Polski w tenisie stołowym.

Po meczu finałowym oprócz gratulacji z naszego sztabu spotkała mnie osobiście największa satysfakcja w mojej historii trenerskiej. Tylu gratulacji od najlepszych trenerów, działaczy PZTS prezesów klubów w Polsce i ludzi znających się na tenisie stołowym nigdy nie doświadczyłem. Gratulowali i wypytywali o wszystko, co ważne do osiągnięcia takiego sukcesu, czyli ile trenujemy, co ze sponsorami i jakie jest wsparcie samorządu itp.

Była to największa zapłata, oprócz szczęścia w oczach Izy, za te setki godzin poświęcone na treningach i tych indywidualnych, które poświęciłem w zeszłym sezonie naszej Mistrzyni tenisa stołowego. Podziękowania dla wszystkich trenerów i ludzi, którzy przyczynili się do Naszego Wspólnego Sukcesu.

Tomasz Grzybowski

Trener GKTS Wiązowna

Przekazaliśmy sprzęt naszym OSP, który kosztował 80 tys. zł

Różnego rodzaju narzędzia, sprzęt ratowniczy oraz medyczny leży na betonowej podłodze. Za nim sto czterech mężczyzn. Jeden jest w galowym mundurze strażaka, drugi w strażackim ubraniu bojowym. Pozostałych dwóch ma na sobie ciemne, zimowe ubrania.
Przekazaliśmy sprzęt naszym OSP. Mamy nadzieję, że będzie im dobrze służył podczas akcji (Foto: UG Wiązowna)

Przekazaliśmy Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu naszej gminy sprzęt, który zakupiliśmy z pieniędzy własnych oraz za środki pozyskane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023.

We wrześniu podpisaliśmy umowę z Województwem Mazowieckim, w ramach której pozyskaliśmy 40 000 zł na zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wiązowna. Całkowita wartość zadania wyniosła 80 tys. zł (40 tys. zł dotacji i 40 tys. zł wkładu własnego).

Za pozyskaną dotację oraz środki własne nasze OSP otrzymały:

 1. OSP Wiązowna: motopompę, przedłużacz, agregat prądotwórczy, nożyce dielektryczne, pompę, łom dielektryczny, dwie szt. mostka przejazdowego, walizkę tlenową, szlifierkę, zestaw do otwierania zamków, kurtynę wodną oraz deskę ortopedyczną pediatryczną;
 2. OSP Glinianka: trzy zestawy oddechowe – w skład każdego  wchodzi: cylinder kompozytowy, pokrowiec na maskę, pokrowiec na butlę, mocowanie automatu, maska;
 3. OSP Malcanów: lampę, piłę szablastą, szlifierkę kątową, wiertarko-wkrętarkę udarową, klucz udarowy, trzy akumulatory, szybką ładowarkę, dwa komplety ubrań specjalnych trzyczęściowych, cztery sygnalizatory bezruchu, dwie pary butów strażackich.

Mamy nadzieję, że otrzymany sprzęt będzie dobrze służył naszym dzielnym druhom.

Napis Mazowsze dla straży pożarnych

„Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023”.
 

Tenis stołowy. Wiktor Grzybowski i Adam Osica z medalami

Wiktor Grzybowski zajął 2 miejsce na Grand Prix Mazowsza żaków w Chotomowie, zaś nasz zawodnik Adam Osica w kategorii młodzik wygrał całą rywalizację w Nowym Dworze Mazowieckim w Otwartych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym.

W najbardziej prestiżowym turnieju na Mazowszu w kategorii żak wystartowało sześciu zawodników GKTS Wiązowna. Najlepsze miejsce zajął Wiktor Grzybowski, który doszedł do finału tych zawodów i w finale uległ zawodnikowi z Grodziska Maz. 3:0.

Bardzo dobrą grę zaprezentowali Kuba Molak (który w walce o ćwierćfinał przegrywał już 0;2 żeby ostatecznie wygrać cały mecz 3;2)i Wojtek Zaborowski którzy dotarli do najlepszej ósemki turnieju.

Pozostali zawodnicy czyli Michał Tymiński, Janusz Mazurkiewicz i Mateusz Kocon wygrali przynajmniej po jednej grze a doświadczenie będzie procentowało w kolejnych występach.

W tym samym dniu rozgrywany był turniej tenisa stołowego  w Nowym Dworze Mazowieckim Otwarte Mistrzostwa i tam nasz zawodnik Adam Osica w kategorii młodzik wygrał całą rywalizację.

Tomasz Grzybowski

Trener GKTS Wiązowna

IV Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym. Zawody 28 października

Gminny Klub Tenisa Stołowego zaprasza 28 października na IV Turniej Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym.

Zawody odbędą się w sobotę 10 października w hali Szkoły Podstawowej w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20. Turniej rozegrany zostanie w pięciu kategoriach. Początek o godz. 9.30. Wpisowe wynosi 20 zł. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 505 686 358 i 501 714 664.

Gościem specjalnym turnieju będzie wielokrotny medalista mistrzostw Polski w tenisie stołowym Tomasz Wiśniewski.

Turnieje Grand Prix Wiązowny w 2023 roku są współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Szaleństwo wycinania dyń. Warsztaty dla wiązowskich sołectw i osiedla

Sołectwa Wiązowna Gminna i Kościelna oraz Osiedle Parkowe przygotowały dyniową frajdę dla swoich młodszych mieszkańców. Warsztaty odbędą 28 października o godz. 15.00 w Pawilonie Kultury w Wiązownie.

Dzieci z sołectw Wiązowna Gminna i Kościelna oraz z Osiedle Parkowe spotkają się o godz. 15.00 na zajęciach z wycinania dyni w świetlicy wiejskiej w Wiązownie, która mieści się w Pawilonie Kultury przy ul. Lubelskiej 53.

Organizatorzy proszą, aby zabrać ze sobą nożyk do wycinania i łyżkę do wybierania fragmentów dyni.

Mile widziane halloweenowe przebrania. Zapisy na zajęcia pod nr tel.: 503 005 371.