bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Budowa wodociągu Majdan-Zagórze. Utrudnienia od 8 kwietnia

Plastikowe rury w kolorze brązowym ułożone jedna na drugiej
99,2% gospodarstw domowych w naszej gminie ma podłączenie do bieżącej wody (Foto: pixabay.com)

Od poniedziałku 8 kwietnia rusza budowa sieci wodociągowej w ul. Zagórskiej na drodze Majdan – Zagórze na odcinku od ul. Borowikowej do oczyszczalni w Zagórzu. Mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu.

Wykonawca będzie realizował prace metodą przewiertu sterowanego. Jest to metoda bezwykopowa, mniej inwazyjna niż tradycyjna budowa wodociągów w głębokich wykopach. Mimo to konieczne jest rozebranie nawierzchni jezdni ul. Zagórskiej. Po zakończeniu prac nawierzchnie jezdni zostanie odtworzona.

Roboty będą podzielone na osiem etapów – powstanie osiem odcinków sieci. Podczas robót na ul. Zagórskiej będzie obowiązywać czasowa organizacja ruchu drogowego. Komunikacja autobusowa do szpitala w Zagórzu będzie funkcjonować bez zmian. Zakładany termin zakończenia robót 30 kwiecień 2024 r.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie pracy maszyn budowlanych a także o stosowanie się do zasad nowej organizacji ruchu.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tadeusz Dąbrowski, Wydział Inwestycji, tel. 2 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Budowa kanalizacji w Majdanie. Szykują się utrudnienia

W czwartek 2 listopada rozpoczną się prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Majdanie. Z tego też powodu mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu.

W ramach inwestycji powstanie przepompownia ścieków w rejonie ul. Kalinowej w Majdanie oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w Majdanie.

Wybudowanie i uruchomienie przepompowni ścieków pozwoli na uruchomienie uprzednio wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Krótkiej w Góraszce i Pięknej w Majdanie. Wartość inwestycji to 500 tys. zł.

Prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do czasowej organizacji ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Dyniowe szaleństwo w Majdanie. Zajęcia dla dzieci

Sołectwo Majdan przygotowało dyniową frajdę dla swoich młodszych mieszkańców. Warsztaty odbędą się 28 października o godz. 10.00 w świetlicy w Majdanie.

Dzieci z sołectw Majdan spotkają się o godz. 10.00 na zajęciach z wycinania dyń w świetlicy wiejskiej w Majdanie.

Organizatorzy proszą, aby zabrać ze sobą nożyk do wycinania i łyżkę do wybierania fragmentów dyni.

Mile widziane halloweenowe przebrania. Zapisy na zajęcia pod nr tel.: 514 395 117.

 

Warsztaty wycinania dyń w Majdanie.

Budowa kolejnych dróg w Gminie Wiązowna

Walec, który wyrównuje asfalt
Co roku asfalt pojawia się na kolejnych odcinkach gminnych dróg (Foto: UG Wiązowna)

Wkrótce rozpocznie się, trwa lub zakończyła się budowa kolejnych dziewięciu dróg na terenie naszej gminy. Na nie otrzymaliśmy dotacje z rządowego programu Polski Ład.

Nasi wykonawcy zakończyli już prace na:

 1. ul. Lubelskiej w Wiązownie (odcinek ok. 675 m od ul. Boryszewskiej do C.H. JARTON). Położono nową nakładkę asfaltowa, poprawiono elementy odwodnienia drogi;
 2. ul. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej (odcinek 640 m). Wykonano nową nawierzchnię asfaltową o szer. 6 m;
 3. ul. Turkusowej w Majdanie (310 m). Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na całym odcinku drogi.

W trakcie są lub wkrótce ruszą prace na:

 1. ul. Rzeki w Woli Karczewskiej (odcinek 110 m) od strony ul. Doliny Świdra. Roboty zaplanowano na przełom sierpnia i września;
 2. ul. Różanej w Czarnówce (odcinek ok. 272 m od drogi powiatowej 2709W do ul. Akacjowej). Usunięto kolizję napowietrznej linii energetycznej z planowaną nawierzchnią asfaltową. Dalsze prace zaplanowano na przełom sierpnia i września;
 3. ul. Bażantów w Bolesławowie (odcinek 740 m). Prace zaplanowano w terminie wrzesień – październik;
 4. ul. Nowej w Kruszówcu (odcinek 440 m). Prace zaplanowano w terminie wrzesień – październik;
 5. ul. Poprzeczna i ul. Zacisze w Gliniance (384 m). Wykonano odwodnienia. Dalsze prace zaplanowano na wrzesień – październik;
 6. ul Szkolnej w Zakręcie (ok. 900 m od ul. Jana Pawła II w Zakręcie do ul. Postępu w Izabeli). Kończy się budowa kanału technologicznego.

Wartość dziewięciu inwestycji to blisko 11 mln zł. Wysokość dofinansowania z rządowego programu Polski Ład wynosi 5 mln zł.

Więcej informacji udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl.

Budowa ul. Turkusowej w Majdanie oraz ul. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej

Sezon na inwestycje drogowe na terenie gminy Wiązowna w pełni.

Aktualnie trwają roboty budowlane m.in. na ul. Turkusowej w Majdanie, został już ustawiony opornik, przygotowano podbudowę pod nawierzchnię z kostki, a także wykonano część nawierzchni z kostki brukowej na końcowym odcinku drogi. W ramach inwestycji powstanie nawierzchnia z kostki brukowej o szer. 4,5 m oraz obustronne pobocza z kruszywa. Wartość robót to: 624.301,02 zł (brutto).

Równolegle są wykonane również roboty budowlane na ul. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej, gdzie wykonano już nawierzchnię asfaltową o szer. 6,0 m. Pozostało do wykonania 120 mb. chodnika, pobocza z kruszywa, uporządkowanie terenu oraz wprowadzenie elementów stałej organizacji ruchu. Wartość robót to: 1.436.188,95 zł (brutto).

Przypominamy, że realizacja tych inwestycji jest możliwa dzięki dotacji w kwocie 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga, na budowę 9 dróg na terenie naszej gminy. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 11 mln zł.

Więcej informacji udziela Tomasz Mielnicki – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl.

Pawilon Kultury w Wiązownie. Podpisaliśmy umowy na siedem dotacji

W Pawilonie Kultury w Wiązownie przedstawiciele samorządów z terenów Mazowsza zebrali się 21 czerwca, aby podpisać umowy na dotacje, jakie otrzymają w ramach różnego rodzaju programów wsparcia prowadzonych przez samorząd województwa mazowieckiego. Nasza gmina podpisała w sumie siedem umów. Łączna kwota wszystkich dotacji to ponad 4 mln zł.

W spotkaniu z przedstawicielami samorządów z ramienia Mazowsza uczestniczyli radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska oraz radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Kandyba, Stefan Traczyk i Michał Prószyński.

Nasza gmina podpisała umowę na dotację na rozbudowę drogi gminnej nr 270802W Majdan – Zagórze. Całkowita wartość projektu to 7 110 000 zł, z czego dotacja to 3 990 000 zł, a wkład własny gminy to 3 110 000 zł.

Otrzymamy także dotację z programu „Mazowsze dla seniorów 2023” na II piknik zdrowotno-integracyjny Rady Seniorów Gminy Wiązowna i naszego samorządu pod hasłem „W zdrowym ciele – zdrowy senior” dla mieszkańców naszej gminy, którzy skończyli 60 rok życia. Całkowita wartość projektu to 30 000 zł, zaś kwota dotacji to 24 000 zł.

Z programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” otrzymamy dotację na remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie. Pieniądze przeznaczymy na wymianę stolarki drzwiowej i remont ścian w szatni dla druhów. Kwota dotacji to 11 789 zł.

W ramach kolejnego programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” otrzymaliśmy dotację na budowę świetlicy w Dziechcińcu. Całkowita wartość projektu to 188 190 zł, zaś wartość dotacji to 150 000 zł.

„Mazowsze dla czystego ciepła 2023” to kolejny program, którego jesteśmy beneficjentem. Otrzymamy pieniądze – 216 000 zł – na wsparcie finansowe naszych mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić starego kopciucha na nowy, ekologiczny piec spełniający wszelkie normy.

Z programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” otrzymamy 200 000 zł na zakup maszyny do czyszczenia ulic na mokro. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 392 770 zł. Ostatnia umowa, jaką podpisaliśmy, opiewa na kwotę 10 000 zł, zaś samo zadanie to koszt 20 000 zł. Pieniądze te pochodzą z „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”.

Ulice Wesoła i Zagórska w Majdanie. Zapoznaj się z projektem

Zrolowane plany architektoniczne
Bez dokumentacji projektowej nie powstanie żadna droga (Foto: pixabay.com)

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym projektem rozbudowy ul. Wesołej i ul. Zagórskiej w Majdanie i Zagórzu. Uwagi do projektu można składać do 23 czerwca w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Gmina obecnie realizuje przedsięwzięcie przewidujące rozbudowę ul. Wesołej i ul. Zagórskiej w Majdanie i Zagórzu. Podstawowym efektem tej inwestycji będzie podniesienie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu poprzez uporządkowanie ruchu samochodowego i pieszego.

Na odcinku ul. Zagórskiej przewidziano wzmocnienie konstrukcji jezdni asfaltowej o szerokości 6 m z nową nawierzchnią, ścieżkę pieszo-rowerową (3 m) lub chodnik (2 m) oraz przejścia dla pieszych, a także zjazdy indywidualne i publiczne oraz perony autobusowe komunikacji publicznej oraz odwodnienie pasa drogowego.

Na odcinku ul. Wesołej przewidziano jezdnię o szerokości 6,0 m oraz chodnik dla pieszych o szerokości 2,0 m, a także zjazdy indywidualne i publiczne oraz odwodnienie pasa drogowego.

Rozbudowa ul. Wesołej i ul. Zagórskiej będzie odbywała się w trybie specustawy drogowej (ZRID). Przepisy te umożliwiają przejęcie nieruchomości – potrzebnych działek lub ich części – pod zaplanowaną inwestycję drogową. Po wydaniu decyzji ZRID przez Starostwo wydzielone działki na poszerzenie z mocy prawa stają się własnością gminy. Starosta Otwocki po fakcie, kiedy decyzja ZRID stanie się ostateczna, wyliczy wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości, a Gmina wypłaci wyliczone odszkodowania.

Prosimy o zapoznanie się z przedstawionym wstępnym projektem zagospodarowania terenu (POD TEKSTEM) oraz wniesienie ewentualnych uwag lub wniosków do 23 czerwca do godz. 16.00. Konsultacje projektu są nieobowiązkowe – dla nas jednak bardzo ważne. To dzięki Państwa uwagom i wnioskom wiele prowadzonych inwestycji jest realizowanych sprawniej, a na etapie projektowania unikamy rozbieżności, które mogłyby wydłużyć cały proces budowlany.

Wnioski w formie pisemnej prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy (pon. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00) lub mailowej na adres: urzad@wiazowna.pl. Można też wysłać ePUAP-em poprzez naszą stronę, wystarczy kliknąć w ten link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Więcej informacji udziela Emilia Szaruga – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 61, e-mail: e.szaruga@wiazowna.pl.

Pomnik w Zagórzu odnowiony przez Grupę Historyczno-Eksploracyjną Batalion

Na terenie Zagórza, blisko trasy szybkiego ruchu, stoi pomnik upamiętniający powstańców 1863 r. oraz żołnierzy walczący w 1920 r. i 1939 r. na naszych terenach. Obelisk był bardzo zniszczony. Odzyskał świetność dzięki charytatywnej pracy Grupy Historyczno-Eksploracyjnej Batalion.

Pomnik ufundowany przez Franciszka Skibińskiego z Gródka na początku XX w. stoi na skrzyżowaniu leśnych traktów, w pobliżu kompleksu sanatorium w Zagórzu.

Do Urzędu Gminy Wiązowna zgłosili się członkowie Grupy Historyczno-Eksploracyjnej Batalion, którzy zaoferowali, że odnowią niszczejący postument. Zarówno im, jak i nam, zależało na tym, aby jak najbardziej zachować jego pierwotny wygląd. Postument wyrównano, wyczyszczono i na nowo odmalowano.  Naprawiono także jego zadaszenie – wymieniono popękane dachówki. Krzyż umieszczony na obelisku był w fatalnym stanie i nie nadawał się do renowacji. Panowie z jego odłamków zrobili nowy.

Tablicę upamiętniającą walczących, znajdującą się na postumencie, delikatnie wypiaskowano. Dzięki znajdujący się na niej napis stał się widoczny. Gnijące, brzozowe belki usunięto i zastąpiono murowanym płaskim nagrobkiem z kamienia polnego. Dzięki temu zabiegowi usztywniono przechylający się do tyłu postument. Odzyskaną wcześniej ziemię rozłożono tak,  aby nadal wokół nagrobka mogły kwitnąć konwalie.

Dzięki tym zabiegom pomnik odzyskał dawną świetność. Bardzo serdecznie dziękujemy członkom Grupy Historyczno-Eksploracyjnej Batalion za przeprowadzone prace. Cieszy fakt, że są takie grupy, jak Batalion, którym zależy na zachowaniu naszego wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Budowa kolejnych ośmiu ulic. Umowa podpisana

Wójt Janusz Budny i przedstawiciel firmy Tomiraf podpisują umowę na budowę kolejnych dróg na terenie gminy Wiązowna
Wójt Janusz Budny i przedstawiciel firmy Tomiraf podpisują umowę na budowę kolejnych dróg na terenie gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Rozbudowy gminnych dróg to jedne z najdroższych inwestycji. Z tego też powodu staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, które pozwalają nam kontynuowanie już rozpoczętych prac oraz na rozpoczęcie kolejnych. Nasza gmina przystąpiła do realizacji drugiego dużego zadania inwestycyjnego z zakresu budowy, przebudowy oraz rozbudowy dróg.

Podpisaliśmy umowę z firmą Tomiraf na budowę lub rozbudowę następujących ośmiu ulic:

 1. Lubelska w Wiązownie (odcinek ok. 675 m ul. Boryszewskiej do C.H. JARTON);
 2. Rzeki w Woli Karczewskiej (odcinek 110 m);
 3. Różana w Czarnówce (odcinek ok.272 m od drogi powiatowej 2709W do ul. Akacjowej);
 4. Bażantów w Bolesławowie (odcinek 740 m);
 5. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej (odcinek 640 m);
 6. Nowa w Kruszówcu (odcinek 440 m);
 7. Poprzeczna i ul. Zacisze w Gliniance (384 m);
 8. Turkusowa w Majdanie (310 m).

Wartość inwestycji szacuje się na ok. 10,5 mln zł. Wysokość dofinansowania wynosi 5 mln zł.

Pod koniec kwietnia podpisaliśmy umowę z firmą Rokom na budowę ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli. To odcinek ok. 900 m od ul. Jana Pawła II w Zakręcie do ul. Postępu w Izabeli.

Realizacja przygotowanych prac w ramach zadania „Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna. Etap II” potrwa do końca 2023 r.

Więcej informacji inwestycji na ul. Szkolnej udziela Tadeusz Dąbrowski, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Bocian z Woli Karczewskiej odzyskał gniazdo!

Do Urzędu Gminy Wiązowna wpłynęło zgłoszenie o powalonym słupie z bocianim gniazdem w Woli Karczewskiej. Znajdowało się ono na tyłach gospodarstwa rolnego na otwartej przestrzeni. Sprawa była niecierpiąca zwłoki i, mimo braku środków, musieliśmy interweniować. Bociany odzyskały swoje gniazdo.

W czasie zimowych, silnych wiatrów drewniany słup, na którym posadowione było gniazdo, złamał się jak zapałka. Zaalarmowani przez mieszkańców, nasi pracownicy z Wydziału Środowiska i Nieruchomości zajęli się sprawą.

Pilnie trzeba było wymienić słup, ponieważ stały mieszkaniec gniazda już cierpliwie oczekiwał na odbudowanie miejsca lęgowego, przesiadując na pobliskim słupie lub dachu stodoły. Wynajęliśmy do prac specjalistyczną ekipę („Rzekotka”), która w czwartek 23 marca wymieniła słup na betonowy i zamontowała platformę dla nowego gniazda. Koszt całej tej operacji to 4 000 zł, które musieliśmy dodatkowo znaleźć w naszym budżecie.

Bocianie gniazdo, budowane przez lata, może ważyć nawet kilka ton. Dlatego tak ważne jest, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, oczyszczanie ich z nadmiaru budulca, poprawianie konstrukcji i usztywnianie platform.

Przed tegorocznym przylotem bocianów, po zgłoszeniu od naszego urzędu, pracownicy elektrowni zdjęli naddatki z bocianich gniazd we wsiach Boryszew, Duchnów i Majdan. Działanie to zapewni bezpieczeństwo ptakom, jak i bezawaryjną pracę sieci energetycznej.

Za pomoc w organizacji tych akcji dziękujemy gminnej spółce Hydrodukt.

Pamiętajmy, że w Polsce bociany podlegają ochronie ścisłej. Bociany białe (Ciconia ciconia) są jednym ze zwiastunów wiosny. Nasz kraj jest europejską ostoją bociana białego. Szacuje się, że gniazduje u nas ok. 50 000 par!

Więcej informacji na temat ochrony zwierząt na naszym terenie udziela Joanna Kociszewska, Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 26, e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl