bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Budowa drogi dla pieszych i rowerów. Projekt ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej

Kolejny odcinek ścieżki rowerowej w Dziechcińcu to kontynuacja prac rozpoczętych 2016 r.
Ścieżka rowerowa ma swoje odpowiednie oznakowania (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozbudowy ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów.

Budowana obecnie ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Słonecznej i ul. Leszczyny, która ma długość ok. 1,270 m, będzie miała swoją kontynuację do skrzyżowania ul. Leszczyny z ul. Doliny Świdra. W tym celu projektujemy w Woli Karczewskiej dalszy odcinek drogi dla pieszych i rowerów (o szer. 3 m) na długości ok. 660 m, tj. od końca budowanej obecnie ścieżki pieszo-rowerowej do początku obszaru zabudowy mieszkaniowej w Woli Karczewskiej. Na ostatnim odcinku ul. Leszczyny o długości ok. 146 m – planuje się budowę chodnika o szerokości 1,80 m. Ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego drogi Wola Ducka – Wola Karczewska zachodzi konieczność pozyskania gruntów na miejscowe poszerzenie pasa drogowego.

Rozbudowa ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej będzie realizowana w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. specustawy drogowej (ZRID). Przepisy  te umożliwiają przejęcie przez inwestora – Gminę Wiązowna potrzebnych działek lub ich części – pod zaplanowaną inwestycję drogową. Po wydaniu i uprawomocnieniu decyzji ZRID wydzielone działki na poszerzenie pasa drogowego z mocy prawa stają się własnością Gminy. Po uzyskaniu klauzuli ostateczności wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji Drogowej Starosta Otwocki na mocy odrębnego postępowania administracyjnego wyliczy wysokość należnego odszkodowania za grunty wywłaszczone pod rozbudowę drogi publicznej a Gmina będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu.

Prosimy o zapoznanie się z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu (POD TEKSTEM). Ewentualne pytania lub wnioski w formie pisemnej prosimy składać do dnia 19 kwietnia 2024 roku w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy (pon. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00) lub mailowej na adres: urzad@wiazowna.pl. Można też wysłać ePUAP-em poprzez naszą stronę, wystarczy kliknąć w ten link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Więcej informacji udziela Tadeusz Dąbrowski – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Przystąpiliśmy do sporządzenia jedenastu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Przystąpiliśmy do sporządzenia kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w jedenastu lokalizacjach. Większość stanowią obszary obecnie nie posiadające obowiązujących planów miejscowych.

Ogłoszenie dotyczy sporządzania planów miejscowych pn.:

 1. Wiązowna Gminna – Klonowa,
 2. Wybranych fragmentów obszarów w miejscowości Zakręt,
 3. Izabela, Michałówek – Północ,
 4. Kąck Malownicza Łąkowa,
 5. Kąck, Pęclin Sosnowa – Wierzbowa,
 6. Poręby nowe obszary zabudowy,
 7. Wola Karczewska – Doliny Świdra, Glinianka – Szkolna,
 8. Wola Ducka Wiosenna – Wczasowa,
 9. Malcanów Jeździecka – Letnia Bis,
 10. Dziechciniec Południowy,
 11. Pęclin Południowy.

Obszary, dla których mają zostać opracowane projekty planów miejscowych, zostały pokazane na poniższej mapie:

Dokładny zasięg terenów objętych procedurami obrazujemy na gminnym portalu mapowym. Po kliknięciu na interesujący nas obszar pojawi się informacja dotycząca procedury.

Uchwały intencyjne dotyczące ww. obszarów dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna w odpowiednich zakładach zawierających uchwał Rady Gminy.

Z niezbędną dokumentacją będzie można się zapoznać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, w godzinach pracy urzędu: pon. 10.00-18.00, wt. – pt. 8.00-16.00. Wnioski do projektów planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna, dostępnym poniżej.

Więcej informacji udzielają:

 1. Joanna Sarnowska – Zastępca Naczelnika w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl
 2. Magdalena Iżel – Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 19, e-mail: m.izel@wiazowna.pl

„Tam i z powrotem, czyli marzenia seniorów”. Spektakl muzyczny 19 listopada i 3 grudnia

Czy seniorzy mają marzenia? Oczywiście! Jakie? O tym dowiecie się, oglądając autorski spektakl muzyczny Teatru Seniorów z Gminy Wiązowna „Tam i z powrotem, czyli marzenia seniorów”.

Wraz z seniorami z Gminy Wiązowna przygotowaliśmy spektakl słowno-muzyczny, w którym seniorzy opowiadają o swoich marzeniach. Jakie to marzenia? Jak je spełniać? I czy się spełnią? Dowiecie się Państwo, oglądając spektakl podczas dwóch przedstawień.

Odbędą się  one 19 listopada o godz. 17.00 w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej oraz 3 grudnia o godz. 17.00 w Duchnowskim Domu Kultury.

Spektakl trwa ok. 1 godziny. Wstęp wolny.

Tekst: Artur Niedziółka.

Muzyka: Malwina Borkowicz, Jarosław Balikowski.

Reżyseria: Dorota Czermińska.

Występują: seniorzy z Gminy Wiązowna.

Projekt realizowany jest w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dorota Czermińska

„Tam i z powrotem, czyli marzenia seniorów”. 19 listopada o godz. 17.00 w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej oraz 3 grudnia o godz. 17.00 w Duchnowskim Domu Kultury. Spektakl trwa ok. 1 godziny. Wstęp wolny.

Ul. Rzeki w Woli Karczewskiej. Utrudnienia w ruchu

Rozpoczęliśmy prace przy przebudowie drogi ul. Rzeki w Woli Karczewskiej. Powstanie 110 m drogi od ul. Doliny Świdra w kierunku północnym.

W ramach inwestycji powstanie jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej o szer. 4,5 m wraz z drenażem rozsączającym. Planowany termin ukończenia prac budowlanych to koniec października. Prosimy zachowanie ostrożności oraz tymczasowe korzystanie z drogi objazdowej pomiędzy ul. Choiny a ul. Rzeki.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wartość inwestycji to blisko 400 tys. zł. Roboty budowlane realizuje firma TOMIRAF Sp. z o.o. z Woli Karczewskiej.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tomasz Mielnicki, wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Logo. Napis Polski Ład. Niebieski znak graficzny w kształcie mpy polski.

Warsztaty artystyczne „Dary Jesieni”. Wspólne działania seniorów i dzieci

Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej zorganizowali wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Wincentego Witosa w Gliniance zajęcia artystyczne dla dzieci.

Uczniowie klas III przyjechali do Woli Karczewskiej. Udali się do lasu i zebrali dary natury. Następnie rozpoczęły się warsztaty artystyczne. Seniorzy przeczytali wiersze na temat jesieni. Dzieci rozpoczęły malowanie i rysowanie owoców, warzyw, liści na wybrane przez siebie kolory.

Szablony oraz wyroby z gliny przygotowali im seniorzy. Wspólne rozmowy, uśmiechy, wspólne tworzenie i „muzyczna jesień” – to był strzał w dziesiątkę. Na koniec wszystkie liście trafiły na drzewa, a grzyby i owoce do koszy. Każdy uczestnik został nagrodzony słodkościami. Odbyło się też pieczenie kiełbasy na ognisku.  Dzieci nagrodziły seniorów oklaskami i laurką.

Otwartość sprawia, że nie budujemy barier, możemy się uczyć od siebie, nawiązywać więzi i  cieszyć się wspólnym towarzystwem. To kolejne wspólne działanie seniorów  i  dzieci . Ta współpraca rozwija się z roku a rok coraz bardziej, przynosząc radość wszystkim i tym młodszym,  i starszym.   Podczas wydarzenia gościliśmy 60 dzieci.

Krystyna Motyka-Parzych

Logo "Senior+"

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Woli Duckiej i w Woli Karczewskiej. Jest przetarg

Kolejny odcinek ścieżki rowerowej w Dziechcińcu to kontynuacja prac rozpoczętych 2016 r.
Ścieżka rowerowa ma swoje odpowiednie oznakowania (Foto: UG Wiązowna)

Szukamy wykonawcy ciągu pieszo-rowerowego od Woli Duckiej do Woli Karczewskiej. Oferty należy składać do 29 września. Zapraszamy chętne firmy do udziału w przetargu.

Przedmiotem zamówenia  jest przebudowa drogi gminnej nr 270860W – ul. Słonecznej w Woli Duckiej oraz ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej. Polegać będzie ona na budowie ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie zjazdów, przebudowie sieci elektroenergetycznej i przebudowie elementów odwodnienia drogi na odcinku o długości 1275,42 m.

Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 29 września do godz. 9.00 na złożenie swych ofert poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną pod linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Więcej informacji na temat przetargu udziela Justyna Sadkowska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 80, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Seniorzy w akcji. „Uwaga! Strefa Wspomnień. Senior jako współtwórca działań muzeum”

Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej i Wolontariatu Międzypokoleniowego w ramach współpracy z Fundacją Belle Époque uczestniczyli w wyjątkowych warsztatach „Uwaga! Strefa Wspomnień. Senior jako współtwórca działań muzeum”.

Uczestnicy przygotowali album ze wspomnieniami z okresu dzieciństwa  (rysunki i inne prace plastyczne, wiersze, krótkie formy literackie).  Prace wykonali różnymi metodami artystycznymi, niektórzy stworzyli wiersze, inni napisali opowiadania. Uwzględniono wyliczanki i piosenki. Powstały również rysunki przenoszące nas w przeszłość, a wszystko to pod tajemniczą nazwą „Strefa Wspomnień”.

Następnie udaliśmy się do Warszawy, gdzie seniorzy podziwiali niezwykłą wystawę  „Muzeum domków lalek, gier i zabawek”. Uczestnicy obejrzeli ponad 120 pieczołowicie odrestaurowanych domków, sklepików i pokoi dla lalek, pochodzących z różnych krajów i epok. Na wystawie pokazane są też różne szkoły: gminna, z jedną salą, w której odbywały się wszystkie przedmioty czy też szkoła sportowa. Dom rodziny Muminków, domek wiktoriański, a wśród zabawek sakralnych arka Noego, lalkowa rekonstrukcja mszy świętej i najstarszy z eksponatów, liczący 200 lat, ołtarz gotycki. Najmniejszy z prezentowanych domków ma wymiary ok. 8 na 10 cm, a największy 100 na 100 cm.

Następnie seniorzy przenieśli się w „czasy PRL-u”,  gdzie prezentowane są zabawki wykonane na terenie Polski. Po zwiedzaniu udaliśmy się na rynek starego miasta, gdzie  omówiliśmy prace, które przygotowali seniorzy. Teczkę z nimi złożono na ręce edukatorki Weroniki Goworowskiwej-Oleś, która była naszą przewodniczką.

Najciekawsze przygotowane przez seniorów prace i utwory zostaną wydane w pamiątkowym, trzytomowym wydawnictwie, które otrzymają wszyscy autorzy prac. To pierwszy z planowanych wspólnych działań, jakie podejmiemy z Fundacją oraz „Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek”.  Seniorzy otrzymali również słowa podziękowania od prezes fundacji Anety Popiel Machnickiej: „Dziękujemy za otwarte serce, kreatywność, poświęcony czas i zaangażowanie w powstanie wyjątkowego albumu”.

Seniorów Dziennego Domu „Senior+” i Wolontariatu Międzypokoleniowego cechuje otwartości na współprace z organizacjami pozarządowymi. W tym roku to już trzecia fundacja, z którą podjęliśmy współprace i wspólne działania.

Zachęcamy wszystkich do otwartości!

Krystyna Motyka-Parzych

Logo "Senior+"

Budowa kolejnych dróg w Gminie Wiązowna

Walec, który wyrównuje asfalt
Co roku asfalt pojawia się na kolejnych odcinkach gminnych dróg (Foto: UG Wiązowna)

Wkrótce rozpocznie się, trwa lub zakończyła się budowa kolejnych dziewięciu dróg na terenie naszej gminy. Na nie otrzymaliśmy dotacje z rządowego programu Polski Ład.

Nasi wykonawcy zakończyli już prace na:

 1. ul. Lubelskiej w Wiązownie (odcinek ok. 675 m od ul. Boryszewskiej do C.H. JARTON). Położono nową nakładkę asfaltowa, poprawiono elementy odwodnienia drogi;
 2. ul. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej (odcinek 640 m). Wykonano nową nawierzchnię asfaltową o szer. 6 m;
 3. ul. Turkusowej w Majdanie (310 m). Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na całym odcinku drogi.

W trakcie są lub wkrótce ruszą prace na:

 1. ul. Rzeki w Woli Karczewskiej (odcinek 110 m) od strony ul. Doliny Świdra. Roboty zaplanowano na przełom sierpnia i września;
 2. ul. Różanej w Czarnówce (odcinek ok. 272 m od drogi powiatowej 2709W do ul. Akacjowej). Usunięto kolizję napowietrznej linii energetycznej z planowaną nawierzchnią asfaltową. Dalsze prace zaplanowano na przełom sierpnia i września;
 3. ul. Bażantów w Bolesławowie (odcinek 740 m). Prace zaplanowano w terminie wrzesień – październik;
 4. ul. Nowej w Kruszówcu (odcinek 440 m). Prace zaplanowano w terminie wrzesień – październik;
 5. ul. Poprzeczna i ul. Zacisze w Gliniance (384 m). Wykonano odwodnienia. Dalsze prace zaplanowano na wrzesień – październik;
 6. ul Szkolnej w Zakręcie (ok. 900 m od ul. Jana Pawła II w Zakręcie do ul. Postępu w Izabeli). Kończy się budowa kanału technologicznego.

Wartość dziewięciu inwestycji to blisko 11 mln zł. Wysokość dofinansowania z rządowego programu Polski Ład wynosi 5 mln zł.

Więcej informacji udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl.

Dzienny Dom “Senior+”. Aktywni seniorzy w Gminie Wiązowna

Seniorzy z Dziennego Domu "Senior+" (foto: DD "Senior+")

Gmina Wiązowna będąc beneficjentem rządowego programu „Senior+” od 2015 roku zapewnia funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej. W 2023 roku DD „Senior+” przyznano dotację w wysokości 160 560 zł.

Natomiast całkowity koszt utrzymania Dziennego Domu “Senior+”  wynosi 872 019  zł. W latach 2015-2022 z oferty Domu korzystało 30 osób, a od 2023 r. liczba miejsc została podniesiona do 32.

W każdym roku wprowadzane są kolejne propozycje, które powstają z myślą o potrzebach uczestników. Seniorzy korzystają z warsztatów edukacyjnych, ogólnorozwojowych, fizjoterapii, muzykoterapii oraz tworzą rękodzieło. Uczestniczą w wyjazdach i warsztatach oraz prezentują swoje umiejętności podczas licznych wydarzeń kulturalnych. Do tej pory zaprezentowano i zorganizowano 5 wystaw tematycznych, które ukazują umiejętności Seniorów.

Dodatkowo w DD „Senior+” organizowany jest Wolontariat Międzypokoleniowy – to ok. 25 akcji rocznie, podczas których Seniorzy wspierają: ludzi, zwierzęta, dbają o ekologię i promują kulturę. Seniorzy za swoje liczne osiągnięcia otrzymują nagrody, które są docenieniem ich pracy, kreatywności i zaangażowania.

Dzięki usłudze „Mobilny Mieszkaniec” Gmina zapewnia dowóz Seniorom z miejsca zamieszkania, tak aby mieli w pełni dostęp do urzędów, lekarzy, edukacji i rozrywki.

Wszelkie informacje na temat Dziennego Domu „Senior+” dostępne są na facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/DDSwWoliKarczewskiej, na stronie internetowej http://seniorplus-wiazowna.pl/ oraz pod nr tel. 505 599 703.

Logo Dziennego Domu "Senior+. POmarańczowy napis Senior+. Przed napisem grafika: domek z sercem

Wola Karczewska wybrała swojego nowego sołtysa

Nowa sołtys Woli Karczewskiej Paulina Sokół oraz wójt Janusz Budny
Nowa sołtys Woli Karczewskiej Paulina Sokół oraz wójt Janusz Budny (Foto: UG Wiązowna)

Mieszkańcy sołectwa Wola Karczewska w ponownych wyborach, które odbyły się 22 czerwca, wybrali swojego przedstawiciela. Została nim mieszkanka sołectwa Paulina Sokół.

To było drugi podejście do wyborów przedstawiciela mieszkańców sołectwa. W wyniku głosowania i zdobyciu większości głosów  nowym sołtysem Woli Karczewskiej została Paulina Sokół.

Bycie sołtysem to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Sołtys jest pośrednikiem pomiędzy gminą a mieszkańcami sołectwa. Przekazuje wszelkiego rodzaju wnioski, uwagi czy zapotrzebowania oraz omawia problemy mieszkańców z przedstawicielami władz gminnych. Do jego obowiązków należy również na bieżąco informowanie mieszkańców wsi o tym, co się dzieje w gminie. Dobry sołtys dogląda „swojego gospodarstwa”. Sprawdza, jak idą prace nad inwestycjami na terenie jego wsi. Czuwa nad realizacją funduszu sołeckiego na dany rok.

Sołtys zwołuje zebrania mieszkańców wsi i omawia najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem sołectwa. Przy wsparciu rady sołeckiej nadzoruje i koordynuje wszelkiego rodzaju działania na rzecz wsi, które zostały uzgodnione na zebraniach.

Sołtys pracuje społecznie. Otrzymuje dietę na podstawie stosownej uchwały rady, ale największym wynagrodzeniem jest pomoc i wdzięczność mieszkańców.

Więcej informacji o przygotowywanych wyborach udziela Marzena Szulik – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 83, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl.