radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

„Strategia rozwoju Gminy Wiązowna”. Konsultacje społeczne

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Kończymy prace nad projektem „Strategii rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2020 – 2027”. Wkrótce udostępnimy go na naszej stronie oraz w BIP. Państwa opinie są dla nas ważne, dlatego też 16 września ruszą konsultacje społeczne, w ramach których będzie można wypowiedzieć się w sprawie tego dokumentu.

Od 16 września do 13 października prowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2027”. W tym czasie na stronie internetowej gminy oraz w BIP udostępnimy Państwu projekt, do którego będzie można zgłaszać swoje uwagi i wnioski za pośrednictwem specjalnego formularza.

W ramach konsultacji 8 października o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wiązowna (sala konferencyjna) odbędzie się również otwarte spotkanie w tej sprawie. Więcej informacji udziela Ewelina Kowalska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: e.kowalska@wiazowna.pl

Dopłaty do wymiany starego pieca. Weź udział w konsultacjach

Stary piec do palenia węglem i drewnem

Jakość powietrza w okolicy to nasza wspólna odpowiedzialność. W zeszłym roku, modernizując wszystkie szkoły, wymieniliśmy w nich stare kotłownie. Ekologiczne źródła ciepła instalujemy we wszystkich nowych i remontowanych budynkach gminnych. Teraz nadszedł czas, by gmina w walce ze smogiem wsparła indywidualnych mieszkańców. 

Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego wsparcia mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić stare piece opałowe. Pod tekstem znajdą Państwo link do formularza konsultacyjnego. Warto go wypełnić i dostarczyć do 12 sierpnia do godz. 12 do Biura Obsługi Mieszkańca (ul. Lubelska 59, pon. w godz 8.00 – 18.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00) osobiście lub wysłać na adres e-mail: urzad@wiazowna.pl.

Państwa opinia dotycząca sposobu dofinansowania pomoże nam przygotować najlepszą dla naszych mieszkańców ofertę.

Żeby odpowiedzieć na pytania z formularza konsultacyjnego, trzeba najpierw zapoznać się z treścią projektu uchwały. Jej tekst oraz ważne załączniki znajdują się poniżej. Tworząc ten projekt założyliśmy, że:

 • program dofinansowania ruszy od połowy września,
 • przeznaczony będzie dla osób fizycznych zameldowanych na terenie naszej gminy,
 • maksymalne dofinansowanie może wynieść 4,5 tys. zł,
 • dofinansowaniem nie mogą być objęte nowo budowane obiekty,
 • program jest finansowany z budżetu Gminy Wiązowna.

W załączniku nr 1 do uchwały opisane są szczegółowo wszystkie warunki udzielenia takiej pomocy. Zależy nam na tym, by osoby zainteresowane takim wsparciem już dziś zapoznały się z projektem tego załącznika. Na tym etapie możemy wprowadzać w nim zamiany i dopasowywać do potrzeb mieszkańców. Wszystko po to, żeby Rada Gminy Wiązowna mogła przyjąć najlepsze dla nas wszystkich rozwiązanie i by jak największa liczba starych pieców zniknęła z terenu gminy.

Zachęcamy do współpracy!

Więcej informacji udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl.

„Strategia Rozwoju Gminy Wiązowna”. Zapraszamy na warsztaty

Już 3 czerwca rozpocznie się kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014- 2021”.

W ramach prowadzonych konsultacji 18 czerwca o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, sala konferencyjna na II piętrze) odbędą się warsztaty strategiczne, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do przesyłania na adres: e.kowalska@wiazowna.pl opinii i wniosków, które przyczynią się do aktualizacji wyżej wymienionego dokumentu.

Więcej informacji można uzyskać u Eweliny Kowalskiej – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64.

Stypendia i nagrody dla sportowców. Konsultacje

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem uchwały w sprawie stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu uchwały w sprawie stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

Konsultacje są przeprowadzone w terminie od 8 do 24 kwietnia 2019 r. w następujących formach:

 • elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres m.bialek@wiazowna.pl;
 • wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego.

Stypendium lub Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • na dzień składania wniosku jest osobą pełnoletnią (tzn. ma ukończone 18 lat);
 • jest mieszkańcem Gminy Wiązowna;
 • posiada aktualną kartę zgłoszenia zawodnika, licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;
 • osiągnęła wybitne wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (organizowanym przez związki sportowe, wymienione w wykazie polskich związków sportowych, ogłoszonym przez ministra właściwego ds. sportu).

Z wnioskiem o przyznanie Stypendium lub Nagrody, może wystąpić Zawodnik lub Klub.

Stypendium ma charakter wsparcia finansowego wypłacanego w miesięcznych ratach, których wysokość uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego i mieści się w przedziale od 500,00 do 1.000,00 złotych.

Nagroda ma charakter gratyfikacji finansowej wypłacanej jednorazowo, której wysokość uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego i mieści się w przedziale od 750,00 do 2.000,00 złotych.

Szczegółowych informacji udziela Michał Białek – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, tel. 22 512-58-38, mail: m.bialek@wiazowna.pl.

„Strategia Rozwoju Gminy …” – konsultacje społeczne

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Już 2 kwietnia ruszą konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014- 2021”. Dokument przyjmie nazwę „Strategia Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2020-2027”.  

Pierwszy etap konsultacji, którego celem jest uzyskanie opinii  niezbędnych do aktualizacji diagnozy i korekty celów strategicznych, zostanie przeprowadzony w formie ankiety. Do wypełnienia dostępna będzie na stronie www.tuwiazowna.pl od 2 kwietnia do 10 maja.

Więcej informacji udziela główny specjalista Ewelina Kowalska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: e.kowalska@wiazowna.pl.

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2019.

Konsultacje odbywają się od dnia 23 listopada do 7 grudnia 2018 r. na terenie naszej gminy. Opinie, wnioski i uwagi można przesyłać do 7 grudnia 2018 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres e.rozanska@wiazowna.pl oraz składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Więcej informacji w sprawie konsultacji udziela Elżbieta Różańska – Wydział Spraw Społecznych, pok. 003, tel. 22 512 58 05, 603 330 058, e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl

Nowe lokale wyborcze? Pomóż nam zdecydować

W ciągu najbliższych miesięcy w naszej gminie zostaną oddane do użytku kolejne świetlice. Po Izabeli, w Majdanie i Stefanówce. Oprócz tego, że będzie można na co dzień w nich korzystać z zajęć, chcemy także, żeby służyły nam w czasie wyborów. Dlatego proponujemy, by mieściły się w nich dodatkowe komisje wyborcze. Taką komisję chcemy też stworzyć w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej. Żeby przeprowadzić tę procedurę potrzebujemy Państwa opinii. Pod tekstem znajduje się link do projektu uchwały w tej sprawie i formularza konsultacyjnego. Jeśli mają Państwo uwagi do tego projektu, prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres p.woznica@wiazowna.pl.

Jednocześnie proponujemy zmianę granic okręgu wyborczego na południu naszej gminy. Jedna z najmniejszych naszych miejscowości, Kruszówiec tworzy dziś okręg wraz z dużymi miejscowościami: Wolą Ducką i Wolą Karczewską. Proponujemy, żeby połączyć Kruszówiec z mniejszymi miejscowościami na południu gminy – Bolesławowem, Czarnówką i Rzaktą i w ten sposób zapewnić jego mieszkańcom lepszą reprezentację w radzie gminy. Tu też potrzebujemy Państwa opinii, procedura jest taka sama, jak w pierwszym przypadku.

Proponowane zmiany zostały uzgodnione z komisarzem wyborczym. Zapraszamy do udziału w konsultacjach, które potrwają do 27 lutego do godz. 12:00.

Państwa głos ma znaczenie!

Ochrona przed hałasem – konsultacje projektu

Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne dotyczące  sporządzenia uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

Spotkanie w powyższej sprawie odbędzie się 19 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ulicy Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa o godzinie 10.00.

Konsultacje społeczne w Duchnowie

W ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w dniach 11 i 12 stycznia 2018 r. obyły się spotkania konsultacyjne dotyczące przyszłego sposobu zagospodarowania działki wraz z budynkiem świetlicy i biblioteki w Duchnowie. W pierwszym spotkaniu wzięli udział dorośli, natomiast drugie spotkanie dedykowane było dzieciom i młodzieży.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wyrażenie swoich oczekiwań oraz potrzeb dotyczących przyszłości budynku i jego otoczenia. Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków za pomocą aplikacji internetowej. W bardzo prosty sposób mogą Państwo przekazać nam kolejne pomysły na zagospodarowanie tego terenu (wystarczy się zalogować, link do aplikacji pod tekstem).

Wszystkie pomysły zostaną przeanalizowane i przedstawione na spotkaniu podsumowującym konsultacje, które odbędzie się 17 lutego 2018 r. o godzinie 17:00 w Duchnowie przy ul. Wspólnej 157. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Konsultacje społeczne dotyczące działki w Duchnowie – przyjdź i zadecyduj!

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania działki gminnej w Duchnowie przy ulicy Wspólnej 157. Na spotkaniach omówimy możliwości zagospodarowania terenu publicznego wokół budynku, jak i samego obiektu, w którym obecnie mieści się świetlica i biblioteka. Spotkania odbędą się w najbliższy czwartek 11 stycznia 2018 o godzinie 18:00 oraz w piątek 12 stycznia 2018 o godzinie 16:00. Spotkanie piątkowe dedykowane jest dzieciom i młodzieży szkolnej. Konsultacje odbędą się w budynku świetlicy przy ul. Wspólnej 157 w Duchnowie.
Poniżej ulotka dotycząca konsultacji.