radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

„Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka” – projekt planu miejscowego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka” będzie wyłożony do publicznego wglądu od 11 września do 2 października 2018 r. Zasięg projektu planu obejmuje łącznie trzy obszary (A, B i C) ograniczone ulicami: Wrzosową, Wawrzyniecką i Sosnową w Gliniance oraz granicą gminy, zgodnie z poniższymi mapami:

 

Z treścią projektu będzie można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego – Urząd Gminy Wiązowna, parter, pok. nr 5, w godzinach pracy urzędu: pon. 8-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekt planu będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.wiazowna.pl) w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania.

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu planu pn. „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka”, która  odbędzie się 27 września 2018 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 17.00.

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2018 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna (dostępnym pod adresem: https://bip.wiazowna.pl/public/get_file_contents.php?id=443110).

Więcej informacji o projekcie planu udziela:

Sławomir Burbicki
pok. 005
tel. 22 512 58 16
e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Pod tekstem znajdą Państwo treść obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu.

Zakupimy nowoczesny sprzęt dla straży

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości powyżej 25 tys. zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych. O przyznanie środków ubiegaliśmy się składając wniosek w naborze na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB. Dla OSP Wiązowna, Malcanów i Glinianka planujemy zakupić m. in. torby ratownicze, parawany ochronne, zestaw osłon ostrych krawędzi, przenośny zestaw oświetleniowy, nóż do pasów bezpieczeństwa, plandekę wielofunkcyjną. Przyznana dotacja i środki własne pozwolą nam zakupić ten nowoczesny sprzęt, jakże potrzebny w chwilach zagrożenia życia. Nasi strażacy często wyjeżdżają na akcje na drogach, do pożarów budynków czy terenów leśnych. Unowocześnienie sprzętu ratowniczego było dla nas bardzo ważne i każde dodatkowe pieniądze na ten cel są potrzebne. Powyżej prezentujemy zdjęcia z podpisania umowy na ten cel.

Szczegółowych informacji udziela Michał Białek, pok. 208, tel. 22 512 58 38, email: m.bialek@wiazowna.pl

Podpisaliśmy umowę na wyposażenie kuchni w szkołach

Podpisaliśmy umowę z firmą PPH „Maria” s.c. A.D.M. Kąkolewscy z Mińska Mazowieckiego na wyposażenie kuchni i jadalni w szkole podstawowej w Zakręcie, Gliniance oraz w przedszkolu w Woli Duckiej. Zakupiliśmy drobne sprzęty i akcesoria kuchenne.

Poza tym podpisaliśmy także umowę na zakup technologii kuchennych dla szkół podstawowych w Zakręcie i Gliniance. Wartość umowy to ponad 500 tys. zł. Za tę kwotę zakupimy m.in. kuchenki gazowe, elektryczne, kotły kuchenne i inne sprzęty potrzebne do przygotowywania posiłków dla dużej liczby dzieci. Przypomnijmy, że w szkole w Zakręcie będzie kuchnia przystosowana do sporządzania na miejscu posiłków dla ok. 400 uczniów.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Tadeusz Dąbrowski, pok. 209, tel. 22 512 58 62, email: t.dabrowski@wiazowna.pl

Zobacz, jak przebiegają prace w szkołach

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z prac, które trwają w naszych szkołach. W ramach gigantycznego przedsięwzięcia, którego podjęliśmy się w ubiegłym roku, jednocześnie prowadzimy szeroko zakrojone inwestycje w placówkach oświatowych w Gliniance, Zakręcie, Wiązownie i Woli Duckiej.

W szkole w Gliniance prace przebiegają planowo. Układane są wykładziny i glazury, malowane ściany, porządkowany jest teren przyszkolny. W Zakręcie, w nowo wybudowanej części szkoły, wykonywane są podłogi, trwają prace instalacyjne. Wykonawcy robót zajmują się porządkowaniem terenu przy szkole i układaniem ciągów komunikacyjnych. W Woli Duckiej, gdzie w ramach jednego budynku powstają przedszkole i świetlica, trwają prace instalacyjne. Wykonywana jest elewacja zewnętrzna oraz montaż urządzeń na placu zabaw za budynkiem przedszkola. W nowej części w szkole w Wiązownie (przeznaczonej dla młodszych dzieci) trwa kładzenie podłóg i montaż wentylacji. Montowane są także ościeżnice drzwi.

Więcej informacji w sprawie przebiegu inwestycji udziela Tadeusz Dąbrowski z Wydziału Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Budowa odcinka pieszo-rowerowego w Gliniance

Podpisaliśmy umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Ośrodka Zdrowia w Gliniance do projektowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku ronda na skrzyżowaniu ul. Łąkowej z ul. Napoleońską w Gliniance. Łącznie do końca sierpnia zostanie wykonany odcinek ok. 190 mb ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5-2,6 m. Koszt budowy to 150 tys. zł.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na zadania inwestycyjne

Zarząd województwa mazowieckiego w 2018 r. ogłosił pilotażowo nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych z funduszu sołeckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS 2018).

Gmina składająca wniosek mogła ubiegać się maksymalnie o 10 tys. zł. na nie więcej niż dwie inwestycje.

Złożone przez nas wnioski o wsparcie budowy boiska wielofunkcyjnego w Góraszce na placu przy świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy Izbie Regionalnej w Gliniance (działka po starej mleczarni) zostały pozytywnie ocenione. Dostaniemy po 10 tys. zł na każde z zadań. Wójt Janusz Budny wraz ze Skarbnik Gminy – Alicją Matuszewską, 25 czerwca podpisali umowy na dofinansowanie zaplanowanych działań.

Mieszkańcy Góraszki i okolicznych miejscowości będą mogli korzystać z boiska ze sztuczną nawierzchnią – rekreacja i pierwsze mecze będą mogły się rozgrywać najpóźniej od września br. Do tego samego terminu w Gliniance powstanie miejsce przyjazne mieszkańcom służące rekreacji i odpoczynkowi – alejki parkowe, a przy nich ławki wraz z koszami na śmieci, nie zabraknie również nasadzeń drzew oraz klombów z kwiatami.

Fakt podpisania umów na dofinansowanie inwestycji daje nam zielone światło do działania – środki wydane przed datą podpisania umowy nie zostałyby uznane za kwalifikowalne do rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Jeszcze w czerwcu zostaną wysłane zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców boiska i skweru – chcemy by infrastruktura powstała jak najszybciej. Należy jednak pamiętać, że powstające wciąż nowe inwestycje znacznie zajmują wykonawców, co zmniejsza ich dostępność. To samo tyczy się kruszywa, niezbędnego zarówno do budowy skweru jak i boiska. Są to towary coraz bardziej deficytowe. Jednakże jesteśmy dobrej myśli i będziemy na bieżąco pisać o postępach w tej sprawie.

„Punkty Przyjęć Dzielnicowego” w Gliniance, Żanęcinie i Duchnowie

Stworzenie tzw. terenowych „Punktów Przyjęć Dzielnicowego” było sygnalizowane na poprzedniej debacie o społeczeństwie z policją. Dzięki współpracy wójta, radnych i sołtysów z policją takie punkty zostały utworzone w Gliniance, Żanęcinie oraz Duchnowie. Teraz możemy korzystać z tego udogodnienia i przedstawiać swoje sprawy w punktach, w których w określone dni tygodnia dyżurują właściwi dzielnicowi. Serdecznie zachęcamy do kontaktowania się z nimi.

Postulatem podniesionym na poprzedniej debacie społecznej było wypracowanie takich rozwiązań, które pozwoliłyby mieszkańcom na bliski i łatwiejszy kontakt z policją poprzez stworzenie możliwości załatwienia spraw w punktach, w których mogliby dyżurować dzielnicowi.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do nawiązywania kontaktu z dzielnicowymi oraz umawiania się w „Punktach Przyjęć Dzielnicowego”, w kwestii załatwienia spraw będących w kompetencji Policji.

W materiale filmowo-zdjęciowym (link pod tekstem) mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda taki punkt w Gliniance, obsługiwany przez aspiranta Hannę Bronikowską oraz gdzie umiejscowione są pozostałe dwa punkty dyżurne dzielnicowych naszej gminy.

Nie byłoby tych wszystkich przedsięwzięć, gdyby nie zaangażowanie wszystkich zainteresowanych w tej sprawie, w tym policji, która chce docierać do wszystkich mieszkańców oraz samorządu, który poprzez takie właśnie inicjatywy bardzo wspomaga budowanie lokalnego bezpieczeństwa.

Zapraszamy do następujących punktów:

  • Remiza OSP w Gliniance przy ulicy Napoleońskiej, w każdy czwartek w godzinach 18-19 przyjmuje interesantów aspirant Hanna Bronikowska. Z punktu dyżurnego mogą korzystać mieszkańcy miejscowości: Glinianka, Lipowo, Malcanów, Kopki, Rzakta. Z dzielnicowym można umówić się telefonicznie: 600-997-488, (22) 789-01-77 lub e-mail: dzielnicowy.wiazowna1@ksp.policja.gov.pl
  • Świetlica w Żanęcinie przy ulicy Spokojnej 15A, w każdy poniedziałek w godzinach 18-19 przyjmuje interesantów młodszy aspirant Włodzimierz Kozłowski. Z punktu dyżurnego mogą korzystać mieszkańcy miejscowości: Wiązowna, Żanęcin, Radiówek, Emów. Z dzielnicowym można umówić się telefonicznie: 600-997-169, (22) 789-01-77 lub e-mail: dzielnicowy.wiazowna3@ksp.policja.gov.pl
  • Świetlica w Duchnowie przy ulicy Wspólnej 157, w każdą środę w godzinach 18-19 przyjmuje interesantów aspirant Hanna Bronikowska lub młodszy aspirant Włodzimierz Kozłowski. Wskazani dzielnicowi czasowo zastępują właściwego dzielnicowego, którym jest aspirant sztabowy Mariusz Stelmach. Z punktu dyżurnego mogą korzystać mieszkańcy miejscowości: Zakręt, Duchnów, Izabela, Kąck. Z dzielnicowym można umówić się telefonicznie: 600-997-488 (H. Bronikowska), 600-997-169 (W. Kozłowski) lub e-mail dzielnicowy.wiazowna1@ksp.policja.gov.pl, dzielnicowy.wiazowna3@ksp.policja.gov.pl

Tekst na podstawie info Daniel Niezdropa, fot. aspirant Hanna Bronikowska podczas dyżuru w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego w Gliniance

Mistrzynie z Glinianki w piłce nożnej

Mistrzostwo Powiatu to ogromny sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance.
Dziewczyny musiały w eliminacjach pokonać zespół z Osiecka, a potem w finale zmierzyć się ze szkołami z Celestynowa oraz z Otwocka (Szkołą Podstawową nr 3 oraz nr 4). W finale były bezkonkurencyjne i z kompletem punktów sięgnęły po złoto. Zespół z Glinianki będzie reprezentował Powiat Otwocki na zawodach wojewódzkich. Prawie wszystkie zawodniczki grają w piłkarskich klubach sportowych i jest to duży sukces ich trenerów oraz ogromna satysfakcja dla dziewczyn. Ciężka i systematyczna praca daje wymierne wyniki. Gratulacje.

Dziewczęta grały w składzie:
Natalia Szostak, Weronika Wojtasik, Julia Jarzębska, Maria Muszyńska, Kinga Konowrocka, Karolina Konowrocka, Łucja Grodzicka.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Wojciech Doman

Wieczór Uwielbienia w Gliniance

Pomysł na Wieczór Uwielbienia zrodził się z marzeń o Nowej Ewangelizacji i pasji do muzyki. Marzenia pobłogosławione przez pasterzy księdza biskupa Marka Solarczyka i księdza proboszcza Krzysztofa Krzesińskiego zaczęła realizować grupa przyjaciół.
Pierwszy Wieczór Uwielbienia w Gliniance odbył się w uroczystość Bożego Ciała 2014 roku na błoniach parafialnych. Wydarzenie kolejno uświetniały występy zespołów Deus Meus, Arka Noego, Maleo Regae Rockers, La Pallotina oraz Melodeus, ZaNim i Kumran. Swoimi świadectwami dzielili się Rafał Porzeziński, Emilia Bieńkowska, Ksawery Szlenkier, Dariusz Kowalski, Patrycja Hurlak, Witek Wilk, Marcin Zieliński, Dominika Figurska. Podczas każdego Wieczoru Uwielbienia centralnym wydarzeniem była uroczysta procesja mężczyzn, adoracja Jezusa Eucharystycznego i błogosławieństwo zebranych. Byli z nami pasterze naszej diecezji arcybiskup Henryk Hoser i biskup Marek Solarczyk oraz zaproszeni kapłani. Nasze Wieczory Uwielbienia przez lata gromadziły rzesze wiernych. Szczególnym momentem dla najmłodszych były występy ich rówieśników oraz wypuszczenie setek balonów jako wyrazu wspólnej modlitwy.

W 2017 roku Wieczór Uwielbienia był początkiem trzydniowych rekolekcji prowadzonych przez świeckiego ewangelizatora Witka Wilka. Rekolekcje były dla uczestników czasem doświadczenia Bożej Miłości i mocy Ducha Świętego. W roku 2018 odbył się piąty Wieczór Uwielbienia. Naszymi gośćmi byli zespół TGD oraz Mateusz Irysik z grupą muzyków i Dominika Figurska. Tak jak w roku ubiegłym trzy kolejne wieczory były czasem rekolekcji w Strefie Mocy.

Wieczory Uwielbienia nie mogłyby się odbyć, gdyby nie pomoc samorządów Powiatu Otwockiego i Gminy Wiązowna, indywidualnych sponsorów, wolontariuszy i wielu ludzi dobrej woli. Dzięki nim co roku możemy wspólnie modlić się i przy dźwiękach muzyki oddawać chwałę Bogu. Podczas Wieczoru Uwielbienia w Gliniance strażacy ochotnicy z OSP Glinianka zabezpieczali teren wydarzenia, dbali o porządek, zabezpieczali parkingi, zajmowali się ochroną przeciwpożarową, obsługą techniczną wydarzenia i zapewniali nam wszystkim bezpieczeństwo. Dziękujemy, że byli z nami tego dnia.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Adriana Przysowa, Fot. Faceboook Wieczór Uwielbienia Glinianka

Pod tekstem znajdą Państwo podziękowania, które otrzymaliśmy od księdza proboszcza parafii w Gliniance.

Wakacje blisko domu – kolejna edycja

Po sukcesie dotychczasowych akcji „Wakacje blisko domu” znów przygotowujemy wakacyjne zajęcia dla dzieci z naszej gminy. Zajęcia w pierwszym miesiącu wakacji odbędą się w szkołach w: Gliniance, Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie. W drugim miesiącu otwarty będzie GOK w Wiązownie, Wiejski Dom Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej oraz świetlice w Izabeli i Majdanie. W pozostałych świetlicach zajęcia mogą się odbywać w przypadku, gdy zbiorą się grupy chętnych.

Udział w akcji to dobry sposób spędzenia czasu dla dzieci, które nie wyjadą na wakacje. Szczegółowe informacje można uzyskać w wybranej szkole lub w GOK-u. Akcja odbywać się będzie w 10 pięciodniowych turnusach w godzinach 07:30 – 17:00. Dzieciom biorącym udział w „Wakacjach blisko domu” w szkołach zapewniamy posiłek (15 zł / turnus). Koszt pobytu za jeden turnus to 30 zł / os., rodziny z Kartą Dużej Rodziny mogą liczyć na zniżki.

Podczas akcji zapewniamy wyjazdy na basen oraz zajęcia artystyczno – manualne, które będą prowadzić nauczyciele, twórcy lokalni oraz instruktorzy z GOK. Dla chętnych organizowane będą wycieczki i wyjazdy do kina, których koszt wyniesie około 50 zł. Więcej informacji na stronach szkół i GOK. Informacji udziela Dorota Kanabus-Prokop e-mail: edukacja@wiazowna.pl, tel. 22 512 5 870 lub Paulina Sokół e-mail: gok@gok-wiazowna.pl, tel. 22 780 41 79.