radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Szkoła w Zakręcie. „IV przerwa na czytanie”

Akcja „Przerwa na czytanie” odbyła się już po raz czwarty w Szkole Podstawowej w Zakręcie. Wzięli w niej udział uczniowie, dla których książka jest lub może się stać najlepszym przyjacielem.

Wspólne czytanie odbywało się 14 maja na przerwach obiadowych. Najpierw lekturze oddawały się starsze klasy, potem młodsze. W niektórych strefach starsi czytali młodszym kolegom. Jedni uczniowie woleli indywidualne zagłębianie się w lekturę, inni zaś czytali w grupie.

Kilka uczennic przygotowało wcześniej plakaty promujące akcję. Dziękujemy i zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku. Akcja odbyła się pod patronatem Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Elżbieta Wojciszko, nauczyciel bibliotekarz

Biblioteka Publiczna w Wiązownie. Jesteśmy najlepsi w powiecie

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna może się pochwalić znakomitymi wynikami czytelnictwa za 2018 r. W powiecie otwockim zajmujemy pierwsze miejsce pod względem czytelników na 100 mieszkańców.

Biblioteka jest miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, niektórzy odwiedzają nas bardzo często, a niektórzy są u nas okazjonalnie. Rok 2018 był wyjątkowo owocny pod względem liczby nowych czytelników. Dlatego możemy się pochwalić znakomitymi wynikami czytelnictwa.

W powiecie otwockim zajmujemy pierwsze miejsce w kategorii liczby czytelników na 100 mieszkańców. Statystyki za 2018 r. powstały w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach bibliotek publicznych z powiatu otwockiego, opracowanych przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. Statystyki biblioteczne wskazują, że 18,12 % mieszkańców Gminy Wiązowna korzystało z naszych bibliotek w 2018 r. Pracownicy wszystkich naszych placówek w 2018 r. zarejestrowali łącznie 2 189 czytelników, którzy nas odwiedzili 22 102 razy oraz wypożyczyli na zewnątrz 26 724 woluminów.

W podziale na poszczególne placówki proporcje liczbowe przedstawiają się następująco:

  • centrala w Wiązownie – 1 102 czytelników,
  • filia w Gliniance – 738 czytelników,
  • filia w Duchnowie – 349 czytelników.

Z budżetu biblioteki na zakup nowości wydawniczych wydano 20 122,97 zł. W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” pozyskaliśmy kwotę 13 300 zł.  Biblioteki łącznie wzbogaciły swe zbiory o 1 497 woluminów za kwotę 33 422,97 zł. Książek w postaci darów przybyło 349 sztuk o wartości 1 856 zł.

Biblioteka, mając na uwadze edukację czytelniczą, podejmuje wiele działań mających na celu kształtowanie nawyku czytania oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Wiele wydarzeń organizowanych jest we współpracy z innymi instytucjami oraz placówkami oświatowymi, co znacznie podnosi ich prestiż i atrakcyjność.  W roku 2018 odbyło się 98 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 2 800 uczestników.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Marzena Kopka

„Ja w Internecie”. Seniorzy się szkolą

Seniorzy Dziennego Domu „Senior+” oraz Klubu „Senior+” z Woli Karczewskiej zgłębiają tajniki sieci, biorąc udział w szkoleniu „Ja w Internecie” o tematyce „Moje finanse i transakcje w sieci”.

Podczas zajęć, które potrwają do końca maja, uczestnicy poszerzą znacznie wiedzę na temat internetu. Dzięki zdobytym informacjom oraz praktycznym ćwiczeniom sprawniej będą poruszać się po sieci oraz usprawnią swoje działania z zakresu własnych finansów (dokonywanie przelewów, pobieranie rachunków itd.). Seniorzy nauczą się również, jak założyć i korzystać z Profilu Zaufanego.

Seniorzy posiadają stały dostęp do komputera z przyłączem sieciowym. Dzięki temu zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli na co dzień wykorzystywać w trakcie pobytu w jednostce.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Krystyna Motyka

senior plus logo

„Wypoczynek i zabawa w mojej rodzinie”. Zgłoś pracę do konkursu

Wójt Gminy Wiązowna przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs profilaktyczny dla dzieci i młodzieży „Wypoczynek i zabawa w mojej rodzinie”. Prace należy złożyć do 1 czerwca. Zwycięzców poznamy 16 czerwca podczas pikniku WiązLove.

Zapraszamy dzieci i młodzież oraz całe rodziny z naszej gminy do udziału w konkursie Wypoczynek i zabawa w mojej rodzinie”. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu wcześniej niepublikowaną, samodzielnie stworzoną pracę.

Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach: „3 – 6 lat” oraz „7 – 9 lat” (praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4 dowolnymi technikami m.in. kredki, pastele suche, pastele olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, collage), „10 – 15 lat” (to napisany wiersz, przynajmniej ośmiowersowy, wzbogacony elementami graficznymi) oraz „Prace Rodzinne” (to napisany wiersz, przynajmniej ośmiowersowy oraz wykonana praca w formacie A3 lub A4 dowolnymi technikami m.in. kredki, pastele suche, pastele olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, collage).

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Prace należy dostarczyć do 1 czerwca 2019 r. do swoich wychowawców z placówek oświatowych, do opiekunów świetlic środowiskowych z terenu Gminy Wiązowna lub sekretariatu GOK w Wiązownie (ul. Kościelna 41, tel. 22 780 41 79).

Pracę należy podpisać na odwrocie. Musi się tam znaleźć: imię i nazwisko autora lub autorów, wiek i kategoria oraz miejsce zamieszkania. Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy dla uczestników niepełnoletnich i uczestników pełnoletnich, zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy oraz zgodę na nieodpłatną publikację pracy (do pobrania ze strony: tuwiazowna.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią 16 czerwca podczas wydarzenia WiązLove. Laureaci konkursu otrzymają upominki rzeczowe za I, II i III miejsce. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo wręczenia wyróżnień w dowolnej konfiguracji.

Więcej informacji udziela Elżbieta Różańska – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 32, e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl.

Szkolne Koło PCK w Gliniance odznaczone

Szkolne Koło PCK w Gliniance otrzymało medal „100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża” w „dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie PCK”.

Najstarsza polska organizacja humanitarna – Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż – ob­chodzi w tym roku okrągły jubileusz 100-lecia dzia­łal­no­ści.  Z tej okazji w Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza w Otwocku odbyło się uroczyste spotkanie. Na spotkanie został zaproszony opiekun SK PCK w Gliniance. Uczestniczyli w nim przedstawiciele: władz miast Otwocka i Karczewa, goście z Niemiec (reprezentanci władz bliźniaczego miasta Lennenstadt i Niemieckiego Czerwonego Krzyża), przedstawiciele zarządu okręgowego PCK w Warszawie, działacze PCK, honorowi krwiodawcy, przyjaciele i sponsorzy. Po koncercie Kwartetu Smyczkowego wręczano odznaczenia, nagrody i wyróżnienia.

Opiekun Szkolnego Koła PCK w Gliniance Barbara Bieniek odebrała z rąk przedstawiciela zarządu okręgowego PCK medal „100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża” w „dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża”. Akt Nadania podpisał Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisław Kracik.

Z tej samej okazji Barbara Bieniek w dowód uznania za wieloletnią pracę i zaangażowanie w działalność SK PCK w Gliniance otrzymała z rąk wicestarosty Krzysztofa Kłóska pamiątkową statuetkę.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Marzena Baran

Biblioteka w Wiązownie. Piknik patriotyczno-czytelniczy

Piknik czytelniczy, organizowany w ramach obchodów „Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek”, to już nasza mała tradycja. W tym roku dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Stowarzyszeniem „Więzy” na pikniku pojawiło się wiele atrakcji o tematyce patriotycznej.

W ramach oferty promującej czytelnictwo odbyły się warsztaty czytelnicze z „Kicią Kocią”, główną bohaterką książek dla dzieci wydawnictwa Media Rodzina, poprowadzone przez animatorkę z firmy edukacyjnej „Bajanka”.

Na stoisku biblioteki można było obejrzeć wystawę publikacji o tematyce patriotycznej oraz książeczek wykonanych na Rodzinny Konkurs Literacki organizowany przez Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie.  Odbył się także kiermasz książek, z którego dochód przeznaczony został na leczenie Hani Giepardy. Autorka książeczek dla dzieci – Barbara Gąska wsparła zbiórkę pieniędzy na rzecz Hani, przeznaczając 50 proc. dochodu ze sprzedaży swoich publikacji. Dochód ze słodkiej kawiarenki, sponsorowanej przez miejscową firmę „Poczta-tortowa” i obsługiwanej przez wolontariuszy z „Centrum Wolontariatu z Radiówka”, również przekazano na leczenie małej Hani.

Wspólne czytanie wolontariuszy oraz seniorów z Dziennego Domu „Senior+” z Woli Karczewskiej wywołało wiele pozytywnych emocji. W międzypokoleniowym wydaniu usłyszeliśmy opowieść ze zbioru Katarzyny Kępińskiej pt. „Baśnią powiązani, w baśni zaczytani”, który już wkrótce ukaże się nakładem Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna.

Podczas pikniku wręczono nagrody w Gminnym Konkursie Plastycznym „Czytanie łączy pokolenia”. Wyniki znajdują się na stronie: http://bibliotekawiazowna.pl/

Instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury poprowadzili warsztaty plastyczne o tematyce patriotycznej. Uczestnicy stworzyli modele samolotów oraz statków, tematyczne zakładki do książek z akcentami typowo polskimi, a także malowane koniki. Rekonstruktorzy przygotowali pokaz umundurowania, stoiska historyczne oraz żywe lekcje historii. Zainteresowanie wzbudził pokaz tańca w strojach z epoki, który zakończył wspólnie zatańczony poloneza. Strzelnica i poligon wojskowy było to miejsca licznie odwiedzane przez chłopców, dziewczynki chętniej zaglądały do namiotu sanitariuszki.

Gra terenowa „Na tropie historii”, animowana przez instruktora Gminnego Ośrodka Kultury, integrowała całe drużyny. Najdzielniejsi bandażowali rany poszkodowanym, brnęli przez pole minowe oraz sprawdzali swoją celność. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida z Zakrętu powstała wystawa plenerowa „Moja Gmina”. Nauczyciele przygotowali także miejsce metamorfozy historycznej – każdy choć na chwilkę mógł stać się polskim szlachcicem lub piękną dwórką. Na scenie podczas pikniku wystąpili żywiołowi górale, czyli zespół „Góralska Hora”.

W sali widowiskowej GOK dla starszych uczestników pikniku odbył się wykład stanowiący wstęp do wystawy przygotowanej przez Stowarzyszenie „Więzy”. Wernisaż wystawy „Książę Józef Poniatowski i kampania 1809 roku” odbył się w Galerii „Więzy”.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Marzena Kopka, Paulina Sokół

Konkurs „Igłą Malowane”. Mamy wyróżnienie

Instruktorka Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie – Justyna Denarska, prowadząca zajęcia „Rękodzieło” w świetlicy „Pod Jaworem” w Izabeli zgłosiła prace młodych uczestniczek zajęć do konkursu „Igłą Malowane”. 7 letnia uczestniczka zajęć – Maja – zdobyła wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej.

12 maja w Klubie Kultury w Sitniku Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej miało miejsce podsumowanie 11. Ogólnopolskiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego „Igłą Malowane”. Ponad 60 uczestników, około 120 prac, ponad dwadzieścia osób w wieku do lat 15 – a wśród nich Maja Kaczyńska i Gabrysia Krajewska z Gminy Wiązowna.

Cieszymy się, że młode pokolenie docenia prace rękodzielnicze, chętnie bierze udział w warsztatach przez nas organizowanych. Wszystkich, którzy lubią tworzyć, zapraszamy na niezwykle kreatywne zajęcia:

  • Rękodzieło: poniedziałek godz. 16:30 – 18:00 w Świetlicy w Izabeli,
  • Rzeźbiarstwo i modelatorstwo: wtorek godz. 17:00 – 19:00 w GOK Wiązowna  oraz środa godz. 17:00 – 19:00 w Świetlicy w Izabeli.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Paulina Sokół

Przedszkole w Pęclinie. Dzieci „podbiły” Czersk

Dzieci ze starszych grup z Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie wybrały się na wycieczkę autokarową do Ogrodu Botanicznego w Powsinie oraz do zamku książąt mazowieckich w Czersku.

Po przybyciu do Powsina i powitaniu przez przewodniczki, dzieci zostały podzielone na dwie grupy. Spacerując po różnych alejach ogrodu, przedszkolaki zapoznawały się z „Kolekcją flory Polski”. Uczyły się odróżniać różne gatunki krzewów i drzew, zarówno liściastych, jak i iglastych, roślin ozdobnych, użytkowych i magnoliowatych. Podziwiały imitacje pasm górskich, rozpoznając kosodrzewinę, sosnę górską i sosnę limbę. Wędrując po ogrodzie, z zaciekawieniem oglądały również roślinność z różnych części świata. Atrakcją dla dzieci była oranżeria, w której mogły zachwycać się roślinami tropikalnymi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szczególnie te znane, jak pomarańcze i cytryny. W oranżerii dużą uwagę wśród maluchów wzbudziły świnki morskie oraz różne małe i kolorowe ptaki.

Drugim punktem programu było zwiedzanie, położonego w malowniczym miejscu na wysokiej skarpie pradoliny Wisły, średniowiecznego zamku książąt mazowieckich w Czersku. Dzieci oglądały stare mury warowni z trzema wieżami. Na trawiastym dziedzińcu przedszkolaki mogły pobiegać, chwilę odpocząć i zjeść „małe co nieco”. Na terenie zamku odbyły się zajęcia edukacyjne poprowadzone przez dwóch rekonstruktorów. Tematem zajęć było średniowieczne rycerstwo i dawna kuźnia.

Jeden z rekonstruktorów opowiadał o codziennym życiu i cechach średniowiecznego rycerza, o jego ubiorze i uzbrojeniu, jednocześnie pokazując rekwizyty, a chętne osoby dotykały lub przymierzały strój i części zbroi. Przedszkolaki mogły również wypróbować swoich sił w walce na miecze z przeciwnikiem. Emocji nie było końca, gdyż każdy chciał zostać zwycięzcą.

Drugi rekonstruktor opowiadał o pracy kowala. Dzieci przeniosły się do „Kuźni Borzywoja”, gdzie zaprezentowano jej wyposażenie. Ponadto oglądały różne narzędzia kowala i miały szansę wypróbować je w działaniu. Poznały także etapy rozpalania ognia w dawnych czasach.

Wycieczka okazała się cenną lekcją przyrody i historii Polski.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Anna Woźnica

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej. Znamy zwycięzców

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 14 maja przepełniony był muzyką. Odbył się w nim XII Powiatowy Konkursu Piosenki Polskiej.

W sali widowiskowej GOK zebrały się dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z całego Powiatu Otwockiego. Łącznie z w konkursie wzięło udział 78 uczestników, w kategoriach: przedszkole – soliści oraz przedszkole – duety, klasy I-III, klasy IV-VII, klasy VII-VIII i gimnazja oraz szkoły średnie. Przekrój repertuaru był bardzo bogaty.

W jury konkursu zasiedli:

  1. Tomasz Struzik (przewodniczący komisji) – absolwent Akademii Muzycznych w Warszawie i we Wrocławiu. Kompozytor, dyrygent, autor tekstów i aranżer muzyczny. Założyciel Centrum Artystycznego Scena. Współpracuje z teatrami i orkiestrami. Współtwórca spektakli i widowisk muzycznych. Jego piosenki emitowane są w TVP i radiu. Współpracuje z wydawnictwami pedagogicznymi (WSiP, Nowa Era, Twój Styl, Kamea) jako autor piosenek i aranżacji do podręczników i płyt dla szkół. Zasiada w komisjach i jury konkursowych festiwali i przeglądów artystycznych. Laureat wielu nagród za twórczość własną, jak również za przygotowanie spektakli wykonywanych przez małych i dużych artystów.
  2. Iwona Szyperska – absolwentka szkoły muzycznej w klasie skrzypiec, wokalistka zespołu „Idylla”.  Zapewnia oprawę muzyczną wydarzeń patriotycznych, sakralnych i rozrywkowych.
  3. Wojciech Buda – absolwent szkoły muzycznej II stopnia w Warszawie, gra i występuje na scenie z zespołami muzycznymi grającymi muzykę folkową – styl warszawskiej ulicy oraz folk bałkański.

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

Kategoria Przedszkola oraz klasy 0 – soliści

I miejsce:  Hanna Kiczko – zgłoszenie indywidualne;
II miejsce:  Pola Gasińska – Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie ex aequo Ksawery Popis  – Przedszkole Samorządowe w Celestynowie;
III miejsce: Zofia Drąg – Miejskie Przedszkole nr II w Józefowie, ex aequo Julia Trzaska – Szkoła Podstawowa w Malcanowie – klasa 0;
Wyróżnienie: Lena Bąk – Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie.

Przedszkola duety oraz klasy 0 duety

I miejsce:  Zuzanna Szczerbaczewicz i Antonina Kowala – Przedszkole Miejskie numer II w Józefowie;
II miejsce: Lena Wasążnik i Emilia Lubbe – Przedszkole Miejskie numer II w Józefowie;
III miejsce: Tymoteusz Kalbarczyk i Kuba Choim – Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach – klasa 0 ex aequo Olga Kabat i Olga Goździk – zgłoszenie indywidualne.

Szkoła Podstawowa Klasy I – III

I miejsce: Zuzanna Pokój – Vocalmania – studium wokalne Marceliny Woźnej;
II miejsce:  Helena Bartczak – Vocalmania – studium wokalne Marceliny Woźnej, ex aequo Gaja Kusztal – zgłoszenie indywidualne;
III miejsce:  Wiktoria Witkowska – Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Lotników w Wiązownie.

Szkoła Podstawowa Klasy IV – VI

I miejsce: Paweł Drewnowski – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Otwocku;
II miejsce: Maja Kalinowska – Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie;
III miejsce: Małgorzata Kuźma – Vocalmania – studium wokalne Marceliny Woźnej.
Wyróżnienie: Kamil Bartnik – Szkoła Podstawowa numer 1 w Karczewie; Helena Bogucka – Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gliniance.

Klasy VII-VIII i gimnazja

I miejsce: Alicja Jureczko – Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gliniance;
II miejsce: Iga Kusztal – Vocalmania – studium wokalne Marceliny Woźnej;
III miejsce: Benedykt Sokołowski – zgłoszenie indywidualne;
Wyróżnienie: Kacper Staniczewski – Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie.

Szkoły średnie

I miejsce: Natalia Karwowska;
Wyróżnienie: Agnieszka Matysiak – WTZ przy Stowarzyszeniu” Jesteśmy”;

Komisja konkursowa postanowiła przydzielić nagrodę specjalną – Grand Prix zdobyła Izabela Odolak, reprezentująca studium wokalne Marceliny Woźnej – Vocalmania. Izabela Odolak startowała w kategorii klas VII – VIII i gimnazja.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Paulina Sokół

EKO Piknik w Zakręcie. Zapraszamy 19 maja

Wesołe Szczurki, muzyczny spektakl ekologiczny „Zbieraj z klasą”, podsumowanie akcji „Czyste sołectwo – moja wizytówka”, występy zespołów „Koledzy Mojego Ojca” i „Strefa Ciszy” oraz koncert gwiazdy wieczoru Mariusza Totoszko – to tylko kilka z wielu atrakcji, jakie czekają na EKO Pikniku, który odbędzie się już w ten weekend w Zakręcie.

Zapraszamy w najbliższą niedzielę 19 maja do Zakrętu na plac przy kościele (ul. ks. Iwaniuka 1) od godz. 13. Impreza potrwa do godz. 21. A będzie się na niej działo …

Będzie EKO!

Podczas pikniku odbędzie się akcja „Zbieraj z klasą”. Jest to cykl muzycznych spektakli, które prowadzi wokalista Mariusz Totoszko oraz założycielka portalu „Najlepsze dla dzieci” Justyna Tomańska, a także maskotka akcji – Paluszek. Podczas spektakli uczestnicy mają okazję zgłębić wiedzę z zakresu ekologii. Poprzez zabawę nauczą się, dlaczego warto dbać o Ziemię i zbierać zużyte baterie oraz elektrośmieci. W trakcie zajęć dzieci będą uczestniczyć w konkursach z nagrodami.

Podczas EKO – Pikniku w Zakręcie odbędzie się też zbiórka elektrośmieci. Wszyscy, którzy w tym dniu dostarczą zużyty sprzęt RTV lub AGD, otrzymają od nas EKO – niespodziankę. Kontener, do którego będzie można wrzucać przywiezione śmieci, będzie stał przy ul. Kościelnej 2 – róg ul. Dębowej do godz. 17.

Wspólnie podsumujemy także akcję „Czyste sołectwo – moja wizytówka”. Dlatego zapraszamy przedstawicieli grup, które brały udział we wspólnym wiosennym sprzątaniu.

Będzie wesoło!

Dla dzieci wystąpią: Wesołe Szczurki –  trzy sympatyczne maskotki o dużych gabarytach, które podczas EKO Pikniku porwą do zabawy każdego. Szczurki wspólnie z dziećmi zaśpiewają, zatańczą, pouczą i pobawią się oraz poprowadzą wesołe animacje dla dzieci i młodzieży.

 

Podczas EKO Pikniku – wszystkie atrakcje dla dzieci będą BEZPŁATNE! Zapewniamy strefę zabawy: dmuchane zabawki, eurobangee, warsztaty plastyczne oraz stoiska edukacyjno-ekologiczne.

Będzie muzycznie!

Zespół „Strefa Ciszy” zagra dla nas podczas EKO Pikniku! Pomysł na jego stworzenie zrodził się podczas sierpniowego rejsu po Mazurach w roku 1995. Pierwsze koncerty odbywały się w kameralnym gronie przy ogniskach i w tawernach mazurskich. Zespół  inspiruje się tradycyjną muzyką irlandzką, wykonując żywiołowe utwory instrumentalne oraz piosenki żeglarskie, popularnie zwane szantami.

Na pikniku nastąpi wielki muzyczny powrót  zespołu „Koledzy Mojego Ojca”. To będzie dobre, mocne brzmienie.

Gwiazdą Wieczoru będzie Mariusz Totoszko – jeden z najbardziej lubianych i utalentowanych artystów polskiej sceny muzycznej.  Świetny głos, prezencja i charyzma sceniczna. Wokalista jednego z najpopularniejszych polskich zespołów – VOLVER, z którym zdobył wiele znaczących nagród muzycznych. Na festiwalu Top Trendy 2010 w Sopocie otrzymał główną nagrodę w konkursie Trendy. Podczas Bydgoszcz Hit Festiwal utwór „Volveremos” został uznany za polski hit lata 2010. Na XLVII Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zdobył „Super Jedynkę” w kategorii Debiut Roku. W 2012 r. zespół zdobył „Złoty Samowar” na festiwalu piosenki rosyjskiej za utwór „Milion białych róż”. Uczestnik wielkiego muzycznego show Polsatu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Wyjątkowy, charyzmatyczny i porywający do wspólnej zabawy.

Będzie sportowo!

Specjalnie dla gości EKO Pikniku przygotujemy mobilne miasteczko rowerowe. Zobaczymy pokazy akrobacji rowerowych, każdy będzie mógł zmierzyć się z refleksometrem.  Zapraszamy, przyjeżdżajcie do nas na rowerach – bądźcie EKO. Dla wszystkich, którzy przyjadą na rowerze, nagrody specjalne.

Do EKO zobaczenia!

Paulina Sokół