mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Dzienny Dom „Senior+”. Terapia afazji

Materiały - zeszyty do zajęć z terapii afazji
Terminem afazja określa się zaburzenia funkcji mowy (Foto: DD "Senior+")

W Dziennym Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej uczestnicy korzystają z nowych zajęć. To ćwiczenia z zakresu terapii afazji.

Co roku rozmawiamy z seniorami na temat ich potrzeb, dzięki czemu tworzymy szeroką ofertę różnego rodzaju aktywności, uwzględniającą zainteresowania i hobby naszych uczestników. Do tej pory wprowadzone zostały m.in.: konsultacje dietetyczne i zajęcia z zakresu „zdrowego stylu życia”, treningi kulinarne, warsztaty artystyczne m.in. z projektowania i szycia czy zajęcia taneczne.

Od 2021 r. dodatkowo prowadzone są ćwiczenia z zakresu terapii afazji. Zajęcia przygotowywane są indywidualnie przez Ewę Świerżyńską, terapeutkę zajęciową i zarazem opiekuna medycznego. Dzięki temu osoba mająca trudności związane z wymową korzysta z ćwiczeń nazywania, czytania i pisania. W celu wprowadzenia dodatkowych zajęć do Dziennego Domu zakupiliśmy niezbędne materiały.

Niezależnie od tego, czy ćwiczeń wymaga jedna osoba czy takich osób jest więcej, nie pozostawiamy ich samymi sobie. Każdy uczestnik może korzystać z proponowanych zajęć, w grupie lub też indywidualnie. Wszystkie zajęcia dostosowane są do potrzeb seniorów.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Krystyna Motyka-Parzych

Logo Dziennego Domu "Senior+. POmarańczowy napis Senior+. Przed napisem grafika: domek z sercem

Rodzinne warsztaty wielkanocne. Świąteczne pisanki

Jestem zachwycona pakietem na świąteczne warsztaty”, „Te warsztaty są super!”, „Świetny pomysł na zajęcia online” – to tylko kilka opinii, jakie dotarły do Gminnego Ośrodka Kultury po zorganizowanych „Rodzinnych Warsztatach Wielkanocnych”.

Tuż przed Wielkanocą Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie przygotował zajęcia świąteczne dla całych rodzin. Niestety, z powodu pandemii nie mogliśmy przeprowadzić ich stacjonarnie. Zdecydowaliśmy się na zajęcia online.

Podczas internetowego spotkania z instruktorem mieszkańcy uczyli się technik zdobienia jaj. Uczestnicy zajęć ozdabiali wydmuszki elementami dekoracyjnymi z pakietów przygotowanych i dostarczonych wcześniej przez GOK. Film z instruktażu zdobienia dostępy jest na YouTube Gminnego Ośrodka Kultury.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mieliśmy wiele zapytań o dodatkowe pakiety. Cieszymy się, z licznych wiadomości, które prezentowały finalny efekt prac. Liczymy, że kolejne warsztaty również okażą się strzałem w dziesiątkę i odbędą się już bez pandemicznej otoczki.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Damian Krawczyk

Konkurs „Warszawska Syrenka”. Etap gminny rozstrzygnięty

Konkurs "Warszawska Syrenka". Komisja ocenia występy młodych uczestników
Konkurs "Warszawska Syrenka". Komisja ocenia występy młodych uczestników (Foto: GOK)

Rozstrzygnęliśmy konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka” na etapie gminnym! W zawiązku z pandemią Covid-19 konkurs odbył się w wersji online.

Uczestnicy nadesłali nagrane pokazy swoich umiejętności recytatorskich. Konkurs odbył się w trzech kategoriach: klasy 0-3, 4-6 oraz 7-8.

Jak wskazała komisja w składzie: Katarzyna Kępińska, Dorota Czermińska i Alicja Dybkowska-Purwin, poziom artystyczny wykonawców był bardzo wysoki, a – mimo wielu niedogodności – prezentowane wiersze były interpretowane w zaskakujący oraz interesujący sposób.

Gratulujemy nauczycielom przygotowania podopiecznych do tego wyzwania, a uczniom dziękujemy za tak liczny udział i zaangażowanie.

 

Lista nagrodzonych wykonawców

Kategoria klasy 0-3

I miejsce – Gustaw Spyra;

II miejsce – Felicjan Szydełko, Lena Niemczyk, Helena Wolańska;

III miejsce – Lena Bąk, Lena Daruk, Tymon Anisiewicz;

Wyróżnienie – Alicja Pawlicka, Julian Sokół, Tomasz Sadowski, Blanka Ryba, Adela Pazio.

Kategoria klasy 4-6

I miejsce – Oliwia Szyperska;

II miejsce – Katarzyna Bobrowska, Maria Klimek;

III miejsce – Janina Salomon;

Wyróżnienie – Karolina Ogrodniczuk, Julia Paczuska, Iga Sędkiewicz, Maja Kowaczyk, Bartłomiej Twardowski.

Kategoria klasy 7-8

I miejsce – Zuzanna Morawska;

II miejsce – Dominika Tańska, Zofia Szczurowska, Zuzanna Kowalczyk;

III miejsce – Natalia Ogrodniczuk, Dominika Gadomska, Alicja Bryniak;

Wyróżnienie – Kinga Krawczyk, Aleksandra Dmowska.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Damian Krawczyk

“Bajkotwórstwo inspirowane Andersenem”. Konkurs literacki

Książka z biografią Andersena oraz rozłożona książka przed nią. Widać tekst i ilustrację
Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci zapraszamy do udziału w konkursie „Bajkotwórstwo inspirowane Andersenem” (Foto: Biblioteka w Wiązownie)

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiązownie w partnerstwie z Wiązowskim Teatrem Muzycznym serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie literackim „Bajkotwórstwo inspirowane Andersenem”. Prace należy przesyłać do 10 maja.

Zadanie konkursowe to napisanie dowolnej bajki, baśni, opowieści dzieci lub scenariusza do bajki dla dzieci. Praca powinna być inspirowana twórczością lub biografią Hansa Christiana Andersena. Tekst bajki należy przygotować w formie elektronicznej w edytorze tekstu. Bajka nie może być dłuższa niż 18 tys. znaków (maksymalnie 10 stron).

Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach wiekowych:

  1. Szkoła podstawowa – klasa I – III,
  2. Szkoła podstawowa – klasa IV – VI,
  3. Szkoła podstawowa – klasa VII – VIII,
  4. Prace rodzinne.

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową na adres: kontakt@bibliotekawiazowna.pl lub zapisy@gok-wiazowna.pl Musi ona zawierać: tytuł, treść bajki lub scenariusza, imię i nazwisko autora, wiek, klasę oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza autor pracy. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie: https://bibliotekawiazowna.pl. Ostateczny termin przesyłania prac upływa 10 maja.

Więcej informacji na stronie: https://bibliotekawiazowna.pl

Województwo mazowieckie. Konkurs na najaktywniejsze sołectwo

Banknot 200 zł. Utrzymany w brązowych barwach. Na pierwszym planie z profilu głowa mężczyzny w koronie
Dotacje można pozyskiwać z rożnych źródeł (Foto: pixabay.com)

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego organizuje kolejną edycję konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”!

Konkurs jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim, które wykazują się aktywnością i pomysłowością w codziennej działalności. Każda gmina ma prawo zgłosić do konkursu jedno sołectwo. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach, dokumentacji fotograficznej (minimum 10 zdjęć dokumentujących działania sołectwa).

Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie – oceny zgłoszeń i dokumentacji fotograficznej. Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście (lub wersje elektroniczne drogą mailową) w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”, a w przypadku wysyłki elektronicznej na adres ksow@mazovia.pl

Pula nagród finansowych w konkursie wynosi maksymalnie 30 000 zł brutto:

  1. I stopień – nagroda do 10 000 zł;
  2. II stopień – nagroda do 7 500 zł;
  3. III stopień – nagroda do 5 000 zł;
  4. Wyróżnienia – nagrody do 1 000 zł.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie: http://mazowieckie.ksow.pl

Top model 2021 „Pod Stumilowym Lasem”

Podążając za trendami modowymi i zamiłowaniem do tego świata wśród przedszkolaków, w tym roku w naszym przedszkolu postanowiliśmy uczcić nadejście wiosny „Pokazem Mody Wiosennej”.

Pokaz odbył się 22 marca w przedszkolu „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie, gdzie na kilka chwil korytarz zamienił się w wybieg z czerwonym dywanem, światłami i kolorowymi dekoracjami. W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięły udział „modelki” i „modele” ze wszystkich grup przedszkolnych.

Panie prowadzące pokaz mody wystąpiły na „wybiegu” z  godną pozazdroszczenia energią oraz dużą dawką humoru i tym samym zachęciły przedszkolaków do zaprezentowania swoich wyjątkowych kreacji. Spacerujące profesjonalnie po „wybiegu” dzieci, zaprezentowały wspaniałą kolekcję wiosenną przy energicznej muzyce. Wszystkie stroje były wyjątkowe i oryginalne, zaprojektowane według własnych pomysłów, zaczerpniętych ze świata fauny i flory. Wykonano je z wszelkich dostępnych materiałów: bibuły, wstążek, tkanin i kwiatów. W przedszkolu zagościła prawdziwa wiosenna aura.

„Pokaz Mody Wiosennej” zakończył się wręczeniem nagród dla uczestników, po czym uroczystość przeniosła się do ogrodu przedszkolnego. Tam, aby tradycji stało się zadość, została spalona Marzanna. Dzieci odczarowały wiosnę, przeganiając zimę wierszem oraz piosenką. Na koniec wszystkie dzieci częstowały się pyszną grillowaną kiełbaską zjedzoną na świeżym, wiosennym powietrzu.

Mamy nadzieję, że ta barwna i radosna impreza wiosenna rozbudziła wyobraźnię dzieci, pozwoliła im odkryć w sobie odwagę i zainspirowała je do dalszej, twórczej aktywności.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w projektowanie strojów dla dzieci, które urzekały oryginalnością wiosennego klimatu.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Paulina Falińska, Wiesława Kieller

 

DD „Senior+”. Przygotowania do Wielkanocy

Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” W Woli Karczewskiej przygotowują się do wspólnych świąt.

Seniorzy wykorzystają przeróżne techniki artystyczne, aby jak najpiękniej udekorować jadalnie i sale terapeutyczne oraz własne domu.

Wspólnie działamy pomimo pandemii, seniorzy poddają się szczepieniom oraz stosują się do panujących zasad bezpieczeństwa, dzięki czemu spotykamy się tak licznie.

Uczestnicy są szczęśliwi i zadowoleni, ciesząc się ze swojego towarzystwa.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Krystyna Motyka – Parzych

Logo Dziennego Domu "Senior+. POmarańczowy napis Senior+. Przed napisem grafika: domek z sercem

Wiązowski Teatr Muzyczny. Czar wspomnień

Straszna gospoda. Przedstawienie Wiązowskiego Teatru Muzycznego
"Straszna gospoda". Przedstawienie Wiązowskiego Teatru Muzycznego (Foto: GOK)

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie od 2011 r. działa Wiązowski Teatr Muzyczny. Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Teatru jego aktorzy zapraszają Państwa na filmowe wspomnienia dotychczasowego repertuaru.

Teatr „Muzyczny” – bo najbardziej lubi połączenie gry aktorskiej z piosenką. Piosenki nadają dynamikę przedstawieniu, a muzyka mocniej działa na emocje widza, dlatego w repertuarze Teatru znalazło się wiele bajek muzycznych i musicali. W tym roku Teatr obchodzi 10-lecie swojej działalności.

Teatr to nie tylko pomysł na relaks i oderwanie od pracy zawodowej, ale prawdziwa pasja, która stawia przed nami nowe wyzwania, rozwija każdego uczestnika, pomaga poznać siebie i odkryć swoje możliwości. To bardzo ważne, że – wbrew pozorom – nie potrzeba wcale jakiegoś specjalnego talentu aktorskiego czy wokalnego, żeby działać w naszym teatrze. Potrzebna jest tylko chęć – chęć do poznawania ludzi i nowych sytuacji, chęć podejmowania wyzwań i dążenia do celu, chęć zgłębiania emocji, bo to one w teatrze są podstawą budowania roli.

Rozpoczynaliśmy, przygotowując znany musical „Skrzypek na dachu”. Ten sam musical przygotowaliśmy pięć lat później w 2016 r. Kto widział oba spektakle doskonale zrozumie, na czym polega nasza praca. Choć już pierwszy musical zdobył nam rzesze fanów i ogromne zainteresowanie, to pięć lat pracy nad rozwojem naszych umiejętności i świadomości emocjonalnej przy kolejnych przedsięwzięciach sprawiło, że te spektakle są zupełnie inne. Zaawansowanie scenografii, choreografii, rozbudowanie scen grupowych, zaprojektowanie scenariuszy użycia światła i dźwięku nadały niesamowity rozmach nowej wersji naszego ulubionego musicalu. „Skrzypek na dachu” w latach 2016-2017 był wystawiany 15 razy.

Nasz Teatr powstał z myślą o dorosłych aktorach. Choć do przedstawień angażowana była również młodzież i dzieci, to jednak początkowe spektakle, takie jak „Skrzypek na dachu”, „Pastorałka”, „Mistrz i Małgorzata”, to repertuar dorosły. W dorosłej obsadzie były przygotowywane również bajki muzyczne, np. „O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach” albo cały cykl „Bajkowe poranki”, gdzie dorośli i młodzież, w podziale na role, czytali oraz śpiewali bajki dla dzieci.

Rozwój teatru objawiał się przede wszystkim liczbą chętnych dołączających do naszej grupy. Ogromne zainteresowanie teatrem młodzieży i dzieci spowodowało utworzenie osobnych sekcji: młodzieżowej i dziecięcej. To właśnie w wykonaniu młodzieży mogliście Państwo oglądać bajki muzyczne: „Król Ból”, „W Karzełkowie”, „Przygody Piotrusia Pana” czy  „Świniopas”, a w wykonaniu sekcji dziecięcej: „Doktor Nieboli”, „Wielki Festiwal”, „Lato muminków” czy najnowszą „Dziadek do orzechów”.

W 2017 r., dzięki dofinansowaniu projektu ze środków budżetu województwa mazowieckiego z konkursu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, powstała teatralna sekcja seniorów. Seniorzy z gmin Wiązowna i Sobienie-Jeziory przygotowali bajkę muzyczną „Alicja w krainie czarów”. A w kolejnych latach: „Królewskie Echo” oraz „W Karzełkowie wielka susza”. Poza zawiązaniem wielu przyjaźni, wspólnym spędzaniu czasu, co dla osób w wieku emerytalnym jest samo w sobie ogromnym atutem, wielką wartością było też uznanie rodziny i sąsiadów oraz poczucie, że mogą coś dawać od siebie i sprawiać przyjemność młodszym pokoleniom.

Z bajką „W Karzełkowie wielka susza” przed publicznością najmłodszą – przedszkolną, ale też przed innymi seniorami, wystąpiliśmy 13 razy (!). Przedstawienia w pobliskich gminach i entuzjazm przyjmowania naszych aktorów – seniorów zrodził pomysł teatralnych podwieczorków. W 2020 r. zaplanowaliśmy występ kabaretowy z wykorzystaniem popularnych piosenek rozrywkowych i ludowych tak, aby publiczność mogła się włączyć do wspólnej zabawy. Niestety pandemia udaremniła ten pomysł. Ale, jak zamykają się jedne drzwi, to otwierają się inne. Trzeba tylko z tego skorzystać. Chcąc efektywnie zakończyć nasze przygotowania spektaklu, postanowiliśmy zrobić z tego film. To całkiem nowe doświadczenie, do którego nie byliśmy  kompletnie przygotowani, ale się udało i powstało nagranie (dostępne na kanale YouTube teatru), które promuje naszych seniorów, a nam daje ogromną satysfakcję przejścia kolejnego etapu naszego rozwoju.

Rozwój Teatru to nie tylko nowi aktorzy, ale też ambitny repertuar wymagający pracy nad sobą i inspirujący do wzrastania. Pozostaliśmy wierni naszej pasji musicalowej. Po sukcesach „Skrzypka na dachu” szukaliśmy równie porywającego muzycznie spektaklu i na nasz warsztat trafiła „Straszna Gospoda”. To musical autorstwa Barbary Kościuszko i Jan Szurmieja według opowiadania Isaaca Bashevisa Singera, z piękną i klimatyczną muzyką Hadriana Filipa Tabęckiego. Ponieważ był to temat ogromny – duża obsada 50 osób, 23 piosenki w tym wiele grupowych oraz ogromna ilość tańca – przygotowania do wystawienia spektaklu trwały 1,5 roku.

W tym samym czasie, w znacznie mniejszych grupach, przygotowaliśmy trzy farsy. Znakomity humor sytuacyjny oraz zaskakujące zwroty akcji spowodowały, że aktorom grało się świetnie, a publiczność przyjęła je z ogromnym aplauzem. „Czego nie widać” Michaela Frayna w tłumaczeniu Karola Jakubowicza i Małgorzaty Semil – podobno lepsza w naszym wykonaniu niż Teatru Kwadrat  (tak donosiła publiczność) – wystawiana była aż 11 razy. „Polskie spaghetti” autorstwa naszego teatralnego kolegi Michała Nastuli oraz  „Mayday” Raya Cooneya w tłumaczeniu Elżbiety Woźniak – zostały gorąco przyjęte przez publiczność, ale dalsze pokazy niestety zablokowała pandemia.

Mamy nadzieję, że Covid odpuści na tyle, że będzie czas na dalszy rozwój aktorów i naszego repertuaru. Myślimy o podjęciu kolejnych wyzwań i przekraczaniu następnych granic naszych możliwości, czyli o wystawianiu dramatów, gdzie dialogi same się nie obronią jak w komedii czy farsie, a emocje nie zagrają dźwiękami muzyki. Chętnie spróbujemy naszych sił.

Choć pandemia zamknęła nam drogę bezpośredniej relacji z widzami, to pozostaje nam internet i nasza nowo nabyta umiejętność połączenia spektaklu i filmu. Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Teatru zapraszamy Państwa na wspomnienia naszego repertuaru w specjalnym wydaniu – do soboty 27 marca codziennie o godz. 19.00 na kanale YouTube GOK w Wiązownie.

Plakat Wiązowskiego Teatru Muzycznego. Wiele małch zdjęć poukładanych jedno obok drugiego na pomarańczowymtle. Na dole herb Gminy Wiązowna i loga GOK i biblioteki publicznej

Foto: Sławek Cacko, Ula Gradzi, Matylda Poszwald-Gajewska, Wiktoria Milczarczyk, Ryszard Szczęsny, Małgorzata Sosnowska, Małgorzata i Piotr Kitrasiewicz, Leszek Milczarczyk, Agnieszka Skurzanko, Jakub Ganowski, Anna i Piotr Wesołowscy, Przemek Skoczek, Chris Wells, Karolina Poszwald-Smolińska, Daria Leleń, Anna Darewska.

Dzień Matematyki w przedszkolu w Zakręcie

Królowa nauk – matematyka –  miała swoje święto 14 marca. Z tej okazji grupa „Jeżyki” z Przedszkola „Leśna Kraina” w Zakręcie postanowiła uczcić je w matematyczny sposób.

Na dobry początek dnia odbyła się matematyczna gimnastyka z wykorzystaniem kostki liczbowej. Grupa wybrała się na wyprawę do „Cyferkowa” na poszukiwanie cyfr, próbowała również odpowiedzieć na pytanie, czy w życiu codziennym korzystamy z matematyki.

Ważyliśmy, mierzyliśmy oraz odkryliśmy zakodowaną liczbę π  (przybliżona wartość π ≈ 3,14) na macie do kodowania. Utrwaliliśmy figury geometryczne. Dowiedzieliśmy się również, że muzyka to matematyka, wykonując instrumentacje do utworu śląskiego tańca ludowego – Mietlor.

To był fascynujący dzień pełen matematycznych zagadek i wyzwań.

info z: tukonktakt@wiazowna.pl

Beata Kępka i Anna Śledziewska