radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Szkoła w Gliniance. Podziękowania sercem malowane

Społeczność Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance przygotowała podziękowania dla pracowników służby zdrowia. Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia dzieci w domach wykonały specjalne kartki.

Podziękowania Sercem Malowane”

Walka z pandemią koronawirusa jest szczególnie trudnym wyzwaniem dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

Pracownicy medyczni są na pierwszym froncie walki o nasze zdrowie i życie.

Oprócz nich składamy również podziękowania tym wszystkim, którzy w tym szczególnym okresie dbają o nas i naszych bliskich.

Deklarujemy również, że będziemy zachowywać się odpowiedzialnie,
przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o siebie i innych.

Wszyscy Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance

z serca mówią Wam

Dziękujemy! Jesteśmy z Wami!

76. rocznica wydarzenia. O Zrzutowisku „Pierzyna” słów kilka

Zrzutowisko Pierzyna. Obchody w 2019

W nocy z 3 na 4 kwietnia minęła 76. rocznica odebrania zrzutu na Zrzutowisku „Pierzyna” w Malcanowie. Dzięki odbywającym się co roku uroczystościom, wzbogaconym od 2017 r. o inscenizacje historyczne, wydarzenie to jest coraz lepiej znane. Warto jednak spojrzeć nieco szerzej na zagadnienie zaopatrywania drogą powietrzną oddziałów walczących w okupowanej Polsce. Ponadto trwające ciągle badania pozwoliły ustalić kilka nowych, ciekawych faktów dotyczących tego wydarzenia, które pozwolę sobie pokrótce przedstawić.

Zrzut w pierwszych dniach kwietnia 1944 r. był pierwszą (i jedyną) operacją, która została przeprowadzona na „Pierzynie”. Jednakże samo zrzutowisko wyznaczone zostało już w roku 1943. 14 września 1943 r. z bazy lotniczej Tempsford w Wielkiej Brytanii, o godz. 18.07 wystartowały dwa samoloty typu Halifax, których celem była właśnie „Pierzyna”. Niestety, pierwszy z samolotów został ostrzelany przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą i rozbił się nieopodal Esbjerg w Danii. Zginęło trzech skoczków Cichociemnych: ppor. Kazimierz Lewko pseudonim „Palec”, ppor. Władysław Siakiewicz pseudonim „Mruk”, ppor. Ryszard Skowroński pseudonim „Lechita” oraz cała brytyjska załoga. Druga z maszyn miała więcej szczęścia, ale niestety samolot nie odnalazł właściwego miejsca i bez zrzucenia ładunku (na pokładzie nie było skoczków) powrócił do bazy. Dowódca meldował, że krążył w rejonie Mińska Mazowieckiego, jednakże nie zauważył świateł, które miały oznaczyć miejsce zrzutu. Noc z 14 na 15 września 1943 r. nazwana została „czarną nocą” w 138 Dywizjonie Specjalnego Przeznaczenia, którego samoloty leciały do Polski. Z 11 maszyn, które wystartowały (jeden z Halifaxów został zawrócony ze startu z powodu odkrytej w porę usterki) cztery zostały utracone, a cztery kolejne były poważnie uszkodzone. Niedługo potem cała operacja powietrzna „Riposta”, w ramach której prowadzone były loty do Kraju, została wstrzymana.

Wznowienie akcji lotniczej miało miejsce 3 kwietnia 1944 r. Dlatego też z dumą powiedzieć możemy, że zrzut na „Pierzynie” był jednym z pierwszych, jakie zrealizowano w czasie największego nasilenia lotów – w maju i kwietniu 1944 r. Wystartowało wówczas 239 samolotów, 130 z nich wykonało zadanie i szczęśliwie powróciło do bazy (przypadki nieudanych wypraw związane były głównie z nieodnalezieniem wyznaczonego zrzutowiska). Pierwszej nocy akcji do Polski wyruszyło 16 załóg lotniczych (12 wykonało zadanie). Tylko na pokładach dwóch Halifaxów znajdowali się skoczkowie. Poza „Pierzyną” skakali oni na zrzutowisko „Zegar” – położone( po sąsiedzku względem Malcanowa) w Olesinie w gminie Dębe Wielkie.

Jak oznaczano miejsca, gdzie załogi zrzucać miały zaopatrzenie oraz gdzie skakać mieli spadochroniarze? Często pada odpowiedź, że żołnierze Armii Krajowej (lub Batalionów Chłopskich, bo pamiętać trzeba, że niejednokrotnie to oni stanowili zabezpieczenie zrzutowisk) rozpalali ogniska dla oznaczenia właściwego miejsca. Tak jednak nie było. Używanie otwartego ognia było zbyt niebezpieczne w warunkach konspiracji. Zbyt łatwo mógł on zdemaskować przygotowania do odbioru zrzutów. Wykorzystywano więc latarki. Zaopatrzone w lustra i soczewki dawały pionowy snop światła. Po umieszczeniu ich w niewielkich zagłębieniach były niemal niewidoczne z powierzchni ziemi, zaś łatwo było dostrzec je z powietrza. Na wyznaczonym terenie układano umówiony znak (zazwyczaj literę). Było to hasło. Odzewem zaś był sygnał nadawany światłami przez nadlatujący samolot. Dzięki temu oczekujące na ziemi oddziały wiedziały, że załoga znalazła właściwe miejsce i przystępuje do zrzutu. Zasobniki ze sprzętem starano się wyrzucać ze stosunkowo niewielkiego pułapu, aby nie miały możliwości zbyt daleko odlecieć (w meldunkach znajdujemy informacje, że np. wysokość 400 m była już zbyt duża). Dowództwo oddziałów, które przyjmowały zrzuty, nie wiedziały co (lub kogo) będą odbierać. W relacjach z „Pierzyny” znajdujemy zapisy o tym, że wielkim zaskoczeniem było dla żołnierzy na ziemi pojawienie się spadochroniarzy.

Co otrzymywali żołnierze Podziemia w zrzutowych zasobnikach? Możliwości było bardzo wiele. Oczywiście, najbardziej oczekiwana była broń palna. Jednakże w zasobnikach znaleźć też można było materiały wybuchowe do przeprowadzania akcji dywersyjnych, radiostacje wraz z częściami zapasowymi, medykamenty i środki opatrunkowe, składane rowery, a nawet agregat prądotwórczy lub specjalnie zaprojektowany (by mieścił się w zasobniku) spadochroniarski motocykl.

Na zrzutowisku w Malcanowie zrzucono głównie broń. Co ciekawe, była to broń niemiecka (najczęściej ze zrzutami lotniczymi kojarzona jest broń brytyjska, jak chociażby słynne pistolety maszynowe STEN). Arsenał lokalnych oddziałów Armii Krajowej powiększył się o 20 pistoletów maszynowych MP 40 oraz dwa lub trzy karabiny maszynowe, ponadto kilka rewolwerów i materiały wybuchowe. W jednym z zasobników znajdowało się też pięć radiostacji wraz z osprzętem.

O Cichociemnych mówi się czasem „elita dywersji”. Czy zatem kpt. Zygmunt Sawicki, pseudonim „Samulik”, ppor. Marian Pokładecki pseudonim „Zoli”, ppor. Jan Bieżuński, pseudonim „Orzyc” i sierż. Stanisław Biedrzycki, pseudonim „Opera”, którzy wylądowali na „Pierzynie”, mieli za zadanie dezorganizowanie niemieckiego transportu, przeprowadzanie brawurowych akcji z bronią w ręce i szkolenie żołnierzy, jak skutecznie szkodzić wrogowi? I tu może pojawić się rozczarowanie, ale ich zadania były inne. Wszyscy czterej skoczkowie byli specjalistami od łączności. Podporucznik Bieżuński początkowo przebywał w Warszawie, następnie znalazł się w Lublinie i organizował łączność w oddziałach partyzanckich. Ppor. Pokładecki został przydzielony do Kieleckiego Okręgu AK, gdzie zajmował się szkoleniem obsług radiostacji. Kapitan Sawicki i sierżant Biedrzycki pozostali w stolicy, służyli w Komendzie Głównej Armii Krajowej, obaj wzięli udział w Powstaniu Warszawskim.

Spośród czterech skoczków trzech  przeżyło wojnę. Sierż. Stanisław Biedrzycki został ciężko ranny 14 września 1944 r. podczas walk w Śródmieściu, trzy dni później zmarł. O losach „naszych” Cichociemnych napisać można by osobny obszerny tekst, mam nadzieję, że w przyszłości nadarzy się ku temu okazja.

Tomasz K. Żurawski
Projekt Historyczny „Konspiracja”

Foto: T. Jabłoński

Dofinansowanie na zakup laptopów. Złożyliśmy wniosek

Dwoje dzieci siedzące tyłem. Przed nimi komputer na którym widać mapę Polski

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Wnioskujemy o maksymalną kwotę, czyli 70 tys. zł.

Komisja Europejska poparła inicjatywę, by w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zaoszczędzone środki przekazać na zakup sprzętu dla szkół. Skorzystaliśmy z możliwości i w niecałą dobę od uruchomienia naboru złożyliśmy wniosek o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają komputerów umożliwiających im realizację zdalnych lekcji. Wnioskujemy o maksymalne możliwe dofinansowanie dla naszej gminy – 70 tys. zł.

Obecnie wniosek jest na etapie oceny. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Cyfryzacji, formalności mają być minimalne. Mając gwarancję przyznania środków, przystąpimy do zakupu 24 laptopów dla uczniów z naszych szkół podstawowych. W ramach realizacji projektu możliwe jest również wsparcie uczniów, którzy – z różnych powodów – nie mają dostępu do internetu.

Edukacja dzieci i młodzieży zawsze była dla nas priorytetem. W ramach dostępnych środków staramy się systematycznie wnioskować o środki na zajęcia dodatkowe dla naszych uczniów oraz wyposażać placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dziś w dobie realizacji podstawy programowej na odległość wszystkim tym, którzy nie mają możliwości realizacji nauki zdalnej, zakupimy laptopy w ramach grantu „Zdalna Szkoła”. Zakupiony sprzęt, po zakończeniu okresu kwarantanny, służyć będzie szkołom do celów edukacyjnych.

Nauczanie on-line. Bezpłatny kurs dla nauczycieli

Spotkanie przy stole. Kobieta robi notatki. Na stole widać komputer, notes i biały kubek

Rusza bezpłatny kurs dla nauczycieli, pozwalający na dokształcenie się w zakresie nauczania on-line i prowadzenia zdalnych lekcji. Mogą z niego korzystać wszyscy pracownicy dydaktyczni szkół podstawowych, średnich i wyższych.

Jak podaje Business Journal, autorami kursu są pedagodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest on dostępny bezpłatnie na platformie edukacyjnej Navoica (https://navoica.pl), którego właścicielem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kurs zawiera narzędzia, materiały, wskazówki do natychmiastowego wykorzystania. Resort nauki zapewnia, że został on stworzony przez dydaktyków, aby edukatorzy w procesie kształcenia mogli korzystać z możliwości dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – zarówno od strony organizacyjnej, komunikacyjnej, jak i merytorycznej.

Realizując kurs, nauczyciele lepiej poznają kwestię efektywnej komunikacji on-line z uczniami i rodzicami. Aby współpraca on-line przebiegła bezproblemowo, zapoznają się również z dostępnymi zasobami, takimi jak media społecznościowe, narzędzia projektowe w chmurze, narzędzia Google i inne. Autorzy kursu prezentują aplikacje mobilne dla klas, pozwalające na lepszą organizację.

Navoica to platforma edukacyjna z bezpłatnymi kursami MOOC, której właścicielem jest MNiSW, operatorem merytorycznym Fundacja Młodej Nauki, operatorem technicznym Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, a partnerem instytucjonalnym Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Platforma powstała w 2018 r.

Zapisy na pierwszą edycję kursu trwają do 1 lipca 2020 r. Po tym terminie będzie możliwe wzięcie udziału w kolejnej edycji kursu.

Więcej informacji nt. kursu można znaleźć na stronie resortu nauki https://www.gov.pl.

Źródło: Business Journal

Przedszkole w Woli Duckiej. „Bajki naszych Pań”

wola ducka przedszkole

Z inicjatywy nauczycieli, pracujących w Przedszkolu w Woli Duckiej, powstał projekt „Bajki naszych Pań”. To napisane i nagrane utwory. – Starałyśmy się ze wszystkich sił, aby zawrzeć w nich ciepło i czułość, jaką mamy dla was na co dzień, gdy jesteście blisko – napisały w specjalnym liście do dzieci.

W liście skierowanym do dzieci czytam:

Nasze wspaniałe i mądre Przedszkolaki

Bardzo tęsknimy za Wami i nie możemy się doczekać chwili, kiedy znowu na naszej ulicy Słonecznej zabrzmi wasz cudowny, dziecięcy śmiech. Mamy nadzieję, że czujecie się dobrze i wypoczywacie w ten „zaczarowany” na moment czas. Chociaż nie możemy się teraz widywać, my – wasze panie – przygotowałyśmy dla Was małą niespodziankę. Wiemy, jak lubicie bajki, piosenki, wierszyki i opowiastki. Przekazujemy zatem w prezencie napisane przez nas i nagrane utwory. Starałyśmy się ze wszystkich sił, aby zawrzeć w nich ciepło i czułość, jaką mamy dla was na co dzień, gdy jesteście blisko. Niech te „niespodzianki” pomogą Wam skrócić okres rozłąki z przedszkolem, dodadzą uśmiechu i wleją spokój. Bawcie się dobrze z naszymi bajeczkami. Niezwykle by nas ucieszyło, gdyby stały się one dla was inspiracją do narysowania ciekawych ilustracji – zachęcamy do zabawy!

Zapraszamy na stronę Przedszkole w Woli Duckiej. Tam w zakładce „Bajki naszych Pań” wysłuchacie przygotowanych przez panie niespodzianek.

Sekcja Żeglarska z Glinianki. Zwycięstwo w konkursie

Cztery uczennice wraz z instruktorem prezentują zwycięską pracę konkursową "Dlaczego jacht płynie?"

Uczennice z klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance ze Szkolnej Sekcji Żeglarskiej zajęły I miejsce w konkursie „Dlaczego jacht płynie?”. Wygrały jednodniowy rejs żeglarski dla całej kasy.

Konkurs miał towarzyszyć targom żeglarskim „Wiatr i woda”. To jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie. W ramach działalności Szkolnej Sekcji Żeglarskiej braliśmy w nich udział w ubiegłych latach. W tym roku niestety nie doszły do skutku. Na szczęście ogłoszony przed targami konkurs odbył się i został rozstrzygnięty.

Zadanie konkursowe polegało na udzieleniu artystycznej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego jacht płynie?”. Nie była to prosta sprawa. Nasz pomysł polegał na połączeniu wizji plastycznej, językowej (prawie poetyckiej) z prawami fizyki. Pracę konkursową wykonały uczennice klasy VI . Odbyliśmy kilka spotkań. Trochę trudne było wyjaśnienie praw fizyki związanych z powstawaniem siły aerodynamicznej na żaglu. Były rysunki, przekroje, wektory i pomysły artystyczne.

W konkursie udział wzięły: Helena Bogucka, Dominika Gadomska, Kinga Krawczyk i Marta Niemczak. Trud się opłacił. Nagrodą jest żeglarski rejs na dla całej klasy!

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Daniel Kaczyński

Konkurs „Wielkanoc w stylu Eco”. Zgłoś pracę

Stół z ozdobami wielkanocnymi - kolorowymi jajkami w koszykach. Ręce zawiązują tasiemkę w kokardkę na drewnianym kurczaku

W związku z sytuacją epidemiczną i obostrzeniami nie możemy przeprowadzić corocznej akcji sprzątania świata organizowanego w ramach Dnia Ziemi. Wobec tego organizujemy domowy konkurs „Wielkanoc w stylu Eco”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej, np. stroik stołowy, girlanda, zawieszka, etui na sztućce itd. Pomysł, technika wykonania oraz format jest dowolny, jednak ozdoba musi być wykonana głównie z surowców wtórnych, np. gazet, tektury, wytłoczek po jajkach, opakowań plastikowych (np. butelek PET), nakrętek, kapsli, puszek aluminiowych i metalowych. Możliwe jest również wykorzystanie materiałów pochodzenia naturalnego, np. słomy, ziarna, skorupek jaj.

W konkursie mogą brać udział grup co najmniej 2-osobowe (w tym co najmniej 1 osoba posiada zdolność do czynności prawnych) w dwóch kategoriach:

  1. praca rodzinna, gdzie wiek najstarszego dziecka to 10 i mniej lat;
  2. gospodarstwo domowe, w tym: rodziny z dzieckiem (dziećmi) powyżej 10 lat, osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym.

Nie ma możliwości przekazywania prac indywidualnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia do godz. 23.59 na adres: a.bogucka@wiazowna.pl.  Wiadomość powinna zawierać:

  1. tytuł: WIELKANOC W STYLU EKO;
  2. co najmniej 1 zdjęcie ozdoby w formacie JPG (max 10 MB); zdjęcie można wykonać telefonem lub innym urządzeniem posiadającym aparat cyfrowy;
  3. co najmniej 1 zdjęcie całej grupy z wykonaną ozdobą w formacie JPG (max 10 MB); zdjęcie można wykonać telefonem lub innym urządzeniem posiadającym aparat cyfrowy;
  4. wypełniony i podpisany (skan / zdjęcie) formularz zgłoszeniowy, zawierający dane teleadresowe, w tym numer telefonu kontaktowego pełnoletniego przedstawiciela grupy i adres zamieszkania.

Prace konkursowe przesłane bez wyżej wymienionych danych nie będą brały udziału w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu 18 kwietnia na stronie www.tuwiazowna.pl i na FB: Ochrona środowiska w gminie Wiązowna.

Plakat z opisem konkursu wielkanocna ozdoba w stylu Eko

„Magiczna książka”. Seniorzy i wolontariusze czytają bajki

Kilka książek

Seniorzy z Dziennego Domu ” Senior+” w Woli Karczewskiej, wolontariusze z Wolontariatu Międzypokoleniowego oraz Centrum Wolontariatu w Radiówku zaangażowali się w akcję „Magiczna książka”.

Nasi seniorzy w swoich domach, przy współudziale wnuków, nagrywają wiersze, bajki i opowiadania dla dzieci. W dalszej kolejności filmy są przesyłane m.in. do szpitali i hospicjum oraz udostępniane rodzicom. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem i coraz więcej osób nagrywa własne wersje wybranych przez siebie utworów.

We wspólne działania angażują się wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Radiówku, pisarze oraz twórcy teatru „Tup Tup”, którzy udostępniają nagrania swoich przedstawień.

Filmy z nagraniami znajdziemy na FB: https://www.facebook.com/DDSWwWoliKarczewskiej/. Rodzice, którzy chcą dostać bajki, aby puścić je swoim dzieciom, mogą pisać na adres: dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl lub krystyna.motyka@vp.pl– Otrzymają e-mail zwrotny z linkiem do nagrań.

Zapraszamy Państwa do wspólnej akcji. Razem zróbmy coś dla dzieci!

Krystyna Motyka

 

„Głoski ukryte w obrazku”. Finał konkursu


Podczas Europejskiego Dnia Logopedy w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance odbył się finał I Logopedycznego Konkursu Plastycznego Gminy Wiązowna pt. „Głoski ukryte w obrazku”. 

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy ogłoszono I Logopedyczny Konkurs Plastyczny Gminy Wiązowna pt. „Głoski ukryte w obrazku”. Organizatorem była Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gliniance, natomiast wydarzenie koordynowała logopeda Marlena Szpulecka. Konkurs był skierowany do dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne. Zaproszenie do konkursu otrzymały wszystkie placówki szkolne należące do Gminy Wiązowna. 

Podczas Europejskiego Dnia Logopedy (6 marca) odbyła się gala wręczenia nagród oraz wernisaż prac, na który zaproszono wszystkich uczestników konkursu oraz logopedów z innych placówek. Podczas uroczystości swoje muzyczne umiejętności zaprezentowały oddziały przedszkolne.  

Jury miało niezwykle trudne zadanie, ponieważ wszystkie prace były piękne i pomysłowe. Jednak komisja oceniająca, oprócz estetyki i walorów artystycznych, brała pod uwagę zgodność z tematem, a także wkład dziecka w wykonanie pracy. 

WYNIKI KONKURSU 

KATEGORIA 1 (ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE) 

I miejsce – MARIA TWARDOWSKA (Szkoła w Zakręcie), 

II miejsce – MARIA KRÓL (Szkoła w Wiązownie), 

III miejsce – ZOFIA DOLNY (Szkoła w Wiązownie), 

WYRÓŻNIENIA: JOANNA DZIEWULSKA (Szkoła w Gliniance), 

MIKOŁAJ JARZĘBSKI (Szkoła w Gliniance). 

KATEGORIA 2 (KLASY I-III) 

I miejsce – HUBERT CENDROWSKI (Szkoła w Zakręcie), 

II miejsce – ZUZANNA PIRASZEWSKA (Szkoła w Gliniance), 

III miejsce – JEREMI WRÓBEL (Szkoła w Zakręcie), 

WYRÓŻNIENIA: Weronika Zwolińska (Szkoła w Zakręcie), 

Stanisław Smoliński (Szkoła w Gliniance). 

KATEGORIA 3 (KLASY IV-VI) 

I miejsce – SEBASTIAN SZCZĘSNY (Szkoła w Gliniance), 

II miejsce – KRZYSZTOF SANTOREK (Szkoła w Gliniance). 

 Laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy – drobne upominki. Nagrody ufundowały: Szkoła Podstawowa w Gliniance i Centrum Usług Wspólnych. 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a logopedom dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie dzieci do konkursu. Już dziś zapraszamy do następnych edycji konkursu. 

Info z: tukontakt@wiazowna.pl 

Marlena Szpulecka 

nauczyciel logopeda  

Biblioteka w Wiązownie. Czytelnie lektur on-line

W związku z zawieszeniem działalności bibliotek na terenie naszej gminy, polecamy korzystanie zasobów cyfrowych lektury.gov.pl czy IBUK Libra.

Platforma lektury.gov.pl zapewnia bezpłatny dostęp do utworów literackich znajdujących się na ministerialnej liście lektur szkolnych. Lektury.gov.pl to serwis, z którego każdy chętny może pobrać na komputer, tablet, smartfon lub czytnik jedną z lektur literatury polskiej i światowej.

Korzystanie z serwisu lektury.gov.pl jest niezwykle proste. Na stronie znajduje się wyszukiwarka dzieł literackich. Po wpisaniu frazy, np. “Henryk Sienkiewicz”, wyświetli się nam lista utworów noblisty. Przykładowo powieść “Krzyżacy” dostępna jest w formatach .mobi, .epub i .pdf. Otworzymy ją zatem na komputerze, urządzeniach mobilnych oraz czytnikach, np. Amazon Kindle.

Zapraszamy również czytelników naszych bibliotek do korzystania z platformy IBUK Libra. To czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim.

Dostęp z domu możliwy jest po uzyskaniu kodu PIN. Zrobimy to, dzwoniąc pod nr tel.: 22 789 01 46 do Biblioteki w Wiązownie w dniach 12-25 marca w godzinach 8.00-14.00.

Prosimy przygotować numer karty czytelnika w celu weryfikacji. Książki dostępne są pod adresem: https://libra.ibuk.pl/.

Marzena Kopka