radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wyższa jakość edukacji dzięki programowi Erasmus+

erasmus plus

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i szkoleń na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które wcześniej funkcjonowały przez 25 lat. Szacuje się, że z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą.

W programie Erasmus+ w latach 2017-2018 wzięło udział jedenaścioro nauczycieli ze szkoły podstawowej w Gliniance. Program związany był z działalnością i planowanym rozwojem oddziałów dwujęzycznych istniejącego wówczas gimnazjum. Głównie obejmował szkolenia z języka angielskiego. Siedmioro nauczycieli wzięło udział w warsztatach na Malcie, czworo w Wielkiej Brytanii.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie było zaplanowanie działań w ramach utworzonego Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły z określonymi celami. Niektóre z nich to:

  • stworzenie szkoły spełniającej europejskie standardy edukacyjne,
  • przygotowanie uczniów do uzyskiwania certyfikatów językowych,
  • podniesienie kompetencji zawodowych i personalnych nauczycieli,
  • wspieranie dwujęzyczności w edukacji w Polsce.

Większość nauczycieli brała udział w szkoleniach językowych, kilkoro w metodycznych kursach przygotowujących do nauczania danego przedmiotu w języku angielskim. Szkolenia językowe stanowiły intensywne kursy dla dorosłych połączone z kulturoznawstwem. Szkolenia metodyczne doskonaliły kompetencje nauczycieli przedmiotowych pracujących w oddziałach dwujęzycznych i związane były ściśle z poznaniem najnowocześniejszych trendów w zakresie nauczania dwujęzycznego.

Nauczyciele ukończyli wybrane kursy i otrzymali wymagane certyfikaty. Udział w programach unijnych w tym wypadku ma wymierne korzyści – efektywne kontynuowanie współpracy ze szkołą na Łotwie, obejmujące wymianę młodzieży, wizyty nauczycieli i pracowników naszego urzędu. Pomimo likwidacji gimnazjum w Gliniance nadal funkcjonuje nauczanie dwujęzyczne – w ramach utworzonych klas dwujęzycznych w szkole podstawowej i pracy wygaszanych oddziałów gimnazjalnych.
tekst na podstawie relacji Daniela Kaczyńskiego

Szkoła w Gliniance wkrótce będzie nie do poznania

Modernizacja tego budynku to jedna z największych inwestycji spośród realizowanych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Cały projekt wart jest 70 mln zł. Do września tego roku gruntownie zmodernizowane zostaną wszystkie szkoły na terenie gminy. Ta w Gliniance zyska nowe skrzydło.

W Gliniance rozebrano niższą część starego budynku, w której dotychczas mieściła się kuchnia i sanitariaty. Ta część kolidowała z przyszłą rozbudową całego obiektu. Równolegle trwają prace rozbiórkowe drewnianych stropów w starej części szkoły. Stropy wymieniane są na nowe – żelbetowe. Wykonano już fundamenty pod nową część budynku. Wykonawca przystąpił do budowy ścian parteru. Jak dotąd dość łagodna zima sprzyja pracom na budowie – nie musiały być one dotąd przerywane z powodu warunków atmosferycznych.

Za kilka miesięcy przebudowany zostanie cały istniejący budynek. Dobudowane zostanie do niego nowe skrzydło, w którym znajdzie się 6 sal lekcyjnych. Szkoła zyska nową salę gimnastyczną z areną gry o wymiarach 28 x 15 m. Wymienione zostaną okna, drzwi i posadzki. Szkoła będzie miała nową, ekologiczną i tanią w utrzymaniu instalację grzewczą. Docelowo w budynku będzie można prowadzić 12 oddziałów szkoły podstawowej oraz 6 oddziałów przedszkolnych.

Inwestycja w Gliniance jest jedną z największych w tym projekcie, ale oprócz tej szkoły zmodernizowane zostaną wszystkie pozostałe. Szkoła w Zakręcie zostanie niemal dwukrotnie powiększona. Szkoła w Wiązownie już ma nową elewację, okna i system grzewczy. Teraz dobudowane zostanie do niej jeszcze jedno skrzydło. Powstanie także przedszkole i świetlica w Woli Duckiej. Wszystkie te projekty realizowane są w niespełna półtora roku. Będą kosztowały 70 mln zł. To gigantyczna inwestycja. Odważyliśmy się na nią, ponieważ wszystkie prognozy dla rozwoju naszej gminy mówią, że w kasie będzie przybywać pieniędzy – mówi wójt Janusz Budny. – Gotówkę na te inwestycje wyłożył nasz prywatny partner, a teraz przez kolejne lata będziemy to spłacali. Ale zyskamy nową, bezpieczną, czystą i wygodną przestrzeń dla edukacji naszych dzieci. I to był jeden z najważniejszych celów, jaki postawiliśmy sobie w mijającej kadencji samorządu. Nie mogliśmy pozwolić na to, żeby nasze dzieci dłużej uczyły się w zbyt małych i przestarzałych budynkach.
Wszystkie gminne szkoły zostaną oddane do użytku najpóźniej we wrześniu 2018 roku.

Szopka w szkole w Gliniance

Zgodnie z tradycją w Gliniance powstała szopka świąteczna. Zwyczaj ten trwa nieprzerwanie od dziewięciu lat. Uczniowie byłego gimnazjum każdego roku własnoręcznie budują i aranżują wystrój szopki. Figury w szopce pochodzą z odbywających się cyklicznie plenerów rzeźbiarskich. Każdego roku budulca na szopkę użycza nam pan Marek Majek. Tegoroczna ekspozycje jest dziełem uczniów gimnazjalnej klasy IIIb: Jakuba Śliwińskiego, Eryka Siporskiego, Pawła Krawczuka, Mateusza Sokoła, Dawida Szczęsnego i Huberta Bartnickiego.

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

Stała troska o bezpieczeństwo uczniów jest absolutnym priorytetem, dlatego udział uczniów szkoły w Gliniance w imprezie, w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie był bardzo ważny. Uczestnicy wzięli udział w trzech panelach promujących bezpieczeństwo. Pracownicy Ośrodka Ruchu Drogowego poprowadzili naukę jazdy po torze rowerowym oraz umożliwili jazdę na symulatorze, natomiast ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie omówili i przeprowadzili pokaz z ćwiczeniami dla uczniów dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy. W projekcie wykorzystano fantomy do resuscytacji krążeniowo oddechowej. Kolejnym z paneli pogłębiającym wiedzę uczniów z zakresu bezpieczeństwa była projekcja filmu pt. „…tak, chcę być bezpieczny”. Po filmie omówiono zagadnienia w nim poruszane. Mamy nadzieję, że zaprezentowane zachowania zakodowały się w pamięci uczniów i wpłyną na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Odblaski ratują życie

info z tukontakt@wiazowna.pl
Szkolny koordynator – Teresa Rafał

Obchody DEN w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance

Tradycją szkoły jest świętowanie w dniu 14 października Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystości ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. Tego dnia sala gimnastyczna przybrała odświętny wygląd. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Skarbnik Gminy Wiązowna pani Alicja Matuszewska, przyjaciele naszej szkoły byłe dyrekcje: p.Zofia Fic – Karwińska, p.Wanda Witkowska, p.Krystyna Wyglądała, były nauczyciel i Radny Gminy Wiązowna – pan Stanisław Bogucki, przedstawiciele Rady Rodziców, Grono Pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i bliscy uczniów klas pierwszych.

W swoim wystąpieniu pani dyrektor Teresa Bąk zwracając się do uczniów i nauczycieli powiedziała m.in.:
„W tym wyjątkowym dniu życzę Wam wytrwałości, sukcesów, ale przede wszystkim wykonywania swoich obowiązków z radością. Wiem, że czasem jest ciężko, że spotykamy na swej drodze wiele przeciwności losu. Ale pamiętajmy – możemy być z siebie dumni z powodu tego, kim jesteśmy.

Uczniowie! Tyle jeszcze przed Wami nowych dróg i ścieżek do zbadania, odkrycia, przebycia. Nauczyciele – w Waszych rękach jest przyszłość Waszych podopiecznych, od Was zależą ich umiejętności, wiedza, a także charaktery i pasje”.

Serdeczne życzenia pracownikom szkoły w imieniu braci uczniowskiej złożył Samorząd Szkolny. Obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetnił również występ szkolnego chóru, który zaśpiewał m.in. uroczyste 100 lat.

W tym dniu pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. W programie artystycznym dzieci zaprezentowały zdobyte
wcześniej wiadomości i umiejętności. Uczniowie klas pierwszych pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli.

W obchody Święta Edukacji Narodowej z dużym zaangażowaniem włączyli się rodzice uczniów naszej szkoły.

Następnego dnia dyrekcja, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły zostali zaproszeni przez Wójta Gminy Wiązowna na Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nauczycielka naszej szkoły pani Anna Pniewska otrzymała nagrodę Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, za inspirowanie i motywowanie uczniów do pracy oraz za sumienną i rzetelną realizację zajęć wychowawczych oraz za pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju placówki. Pracownik administracji pani Helena Papis otrzymała wyróżnienie, a także odebrała z rąk Wójt pana Janusza Budnego statuetkę „Zasłużony dla Gminy Wiązowna”. Pracownicy obsługi pani Wiesława Rafał i pani Ewa Ładno również otrzymały honorowe wyróżnienia.

Byli dyrektorzy naszej szkoły i wieloletni jej pracownicy pani Wanda Witkowska i pani Krystyna Wyglądała również zostały uhonorowane statuetkami „Zasłużony dla Gminy Wiązowna”. Z powodów zdrowotnych statuetki nie mogła odebrać pani Zofia Zdunik.

info. tukontakt@wiazowna.pl –  Teresa Bąk dyrektor szkoły