bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” i „Anioł Wolontariatu” trafiły w ręce naszych seniorów

W Międzynarodowy Dzień Wolontariusza seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej oraz Wolontariatu Międzypokoleniowy otrzymali dwie nagrody za działalność charytatywną.

Seniorzy 5 grudnia zostali laureatami w XIII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” w kategorii: wolontariat seniorów, wolontariat grupowy. Druga nagroda to  „Anioł Wolontariatu” Powiatu Otwockiego 2023. Seniorzy uczestniczyli w galach i osobiście odebrali nagrody, reprezentując tym samym gminę Wiązowna.

Nasi seniorzy to grupa ludzi, która udziela się w akcjach charytatywnych. Przygotowują kawiarenki, od lat wspierają Domowe Dziecięce Hospicjum „Promyczek” czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przygotowują rękodzieło, które przekazują na licytacje i kiermasze. Promują zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Angażują się w spartakiady i pikniki.  Ważnym elementem są działania dla dzieci: przedstawienia, warsztaty, promowanie czytania. Od lat uczestniczą w „Narodowym Czytaniu”.

Na uwagę zasługuje współpraca z Centrum Wolontariatu, działającym w ramach Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, które skupia młodzież szkół podstawowych, znajdujących się na terenie gminy.

Seniorzy z Gminy Wiązowna są dowodem na to, że można pomagać w każdym wieku, dając wsparcie i niosąc nadzieję.

Krystyna Motyka-Parzych

Logo "Senior+"

Z Pierwszą Damą o bezpieczeństwie seniorów w Dziennym Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej

Według statystyk to właśnie seniorzy stanowią jedną z liczniejszych grup poszkodowanych w wypadkach drogowych. Dlatego Inspekcja Transportu Drogowego wychodzi im naprzeciw i po raz kolejny, z udziałem Pierwszej Damy, zorganizowała lekcję o bezpieczeństwie na drodze. Tym razem zajęcia odbyły się w Dzienny Dom "Senior+" w Woli Karczewskiej.

Bardzo się cieszę, że mogę już po raz trzeci uczestniczyć w lekcji bezpieczeństwa dla Seniorów. Ten projekt ,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla każdego” ewoluował z akcji początkowo dedykowanej najmłodszym, ale wspaniale wpisuje się w Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021–2030, gdzie szczególnie uwzględniono właśnie kwestię bezpieczeństwa starszego pokolenia – mówiła Małżonka Prezydenta, zwracając się do uczestników spotkania.

Jak wyjaśniła, priorytety programu zostały tak określone, ponieważ według statystyk policyjnych to właśnie seniorzy stanowią niestety jedną z najliczniejszych grup poszkodowanych w wypadkach drogowych. Są też częstymi sprawcami takich zdarzeń. – Dlatego warto przypomnieć sobie przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza, że na przestrzeni lat ulegają one zmianom. Ponad to, co jest rzeczą zupełnie naturalną, z wiekiem nasza kondycja psychomotoryczna się zmienia, a zatem zmienia się także czas reakcji, zwłaszcza w sytuacjach nagłych. Do tego dochodzi słabszy wzrok czy refleks. Musimy o tym pamiętać, i jako piesi, i jako kierowcy – mówiła Agata Kornhauser–Duda.

Zachęcała także Seniorów do wyrobienia nawyków, które zwiększają bezpieczeństwo na drodze. To między innymi noszenie elementów odblaskowych czy niekorzystanie z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez jezdnie.

Podczas wykładu przygotowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, a poprowadzonego przez Ministra Alvina Gajadhura, poruszono najważniejsze wątki dotyczące nowych przepisów, tworzenia korytarzy życia, zmian legislacyjnych dotyczących prędkości, podróży transportem zbiorowym czy wpływie kondycji psychomotorycznej kierującego na bezpieczeństwo jazdy, z uwzględnieniem stosowania leków.

ITD od blisko 20 lat nie tylko zajmuje się działalnością kontrolną, ale także prowadzi szereg działań edukacyjno–prewencyjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wykładu wysłuchało ponad 60 osób. Seniorzy przebywają w placówce od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 16.00. Część z nich zajmuje się także wolontariatem. W spotkaniu wzięli także udział członkowie Klubu „Senior+”. Pierwsza Dama zwiedziła ośrodek i rozmawiała z jego władzami oraz podopiecznymi.

Przyznała również, że wcześniej słyszała już wiele dobrego o Dzienny Dom “Senior+” w Woli KarczewskiejChce przekazać serdeczne pozdrowienia od mojego Męża, który niedawno Państwa odwiedził – powiedziała Pierwsza Dama.

Jak tłumaczą władze placówki, celem Domu od początku jego istnienia jest przede wszystkim: zapewnienie aktywności, wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości seniorów wynikających z ich wieku i stanu zdrowia. Seniorzy oprowadzili Małżonkę Prezydenta po ośrodku i pokazali miejsca, w których realizują zajęcia i mają codzienne, bardzo liczne i zróżnicowane aktywności. Mogą korzystać z zajęć aktywizujących aktywizujących, edukacyjnych, kulturalnych oraz promujących aktywności ruchowe. Ważnym elementem scalającym seniorów jest integracja społeczna i działania charytatywne.

Wiedzą na temat funkcjonowania jednostki podzielili się Dyrektor Dziennego Domu “Senior+” Krystyna Motyka – Parzych oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa.

Logo "Senior+"

Uroczystości w Woli Karczewskiej. Osiem lat Dziennego Domu „Senior+” i pięć lat Wolontariatu Międzypokoleniowego

Dzienny Dom „Senior+” w Woli Karczewskiej i Wolontariat Międzypokoleniowy - dwie grupy, dwa torty, dwie rocznice ale rzecz można jedno serce otwarte na drugiego człowieka.

Rozpoczęliśmy „samotnością i odwagą” zaprezentowaną w przedstawieniu „W efekcie”. Seniorom towarzyszyli młodzi ludzie z Centrum Wolontariatu – Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Była czas na przemówienia, wzruszenia, ciepłe słów, , czas na bliskość. Czas na „Wspomnienie” Grzegorza Turnaua i taniec seniorów tak delikatny i tak łagodny, jak wyraz twarzy naszych gości.

Tego dnia czekał nas wykład o „Sile umysłu” prowadzony przez neuropsycholog Paulinę Mikołajczyk, o sile która drzemie w każdym z Nas.

Na naszej scenie zagościła Dalila Chetouane, a sale wypełnił „Krakowski spleen” oraz Laura Raab, która pozwoliła nam docenić piękno życia, śpiewając: – Chwytaj dzień. Z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak.

Ten dzień zakończył się powrotem do odwagi, bowiem na scenie wystąpili panowie Henryk i Piotr, spełniając swoje i nasze marzenie, dając swój pierwszy koncert w życiu (akordeon i bębenek).

Odwaga to wielka moc, którą doceniła publiczność owacjami na stojąco. Dzień to był niezwykły, jak niezwykłe potrafi być życie. Dobry i ciepły, jak serdeczność naszych wolontariuszy z Wolontariatu Międzypokoleniowego. Niezwykły, jak niezwykli są seniorzy z Dzienny Dom „Senior+” w Woli Karczewskiej. Okraszony rękodziełem, tak pieczołowicie wykonanym przez dłonie, na których zapisana jest ludzka historia.

To był dzień pełen ciepła, skraplających się uczuć, życzliwości i obecności ludzi, którzy chcieli być z Nami tego dnia, wnosząc to, co najlepsze wrażliwość, serdeczności i ciepło.

Dziękujemy za ten wspólny czas!

Krystyna Motyka-Parzych

Warsztaty artystyczne „Dary Jesieni”. Wspólne działania seniorów i dzieci

Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej zorganizowali wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Wincentego Witosa w Gliniance zajęcia artystyczne dla dzieci.

Uczniowie klas III przyjechali do Woli Karczewskiej. Udali się do lasu i zebrali dary natury. Następnie rozpoczęły się warsztaty artystyczne. Seniorzy przeczytali wiersze na temat jesieni. Dzieci rozpoczęły malowanie i rysowanie owoców, warzyw, liści na wybrane przez siebie kolory.

Szablony oraz wyroby z gliny przygotowali im seniorzy. Wspólne rozmowy, uśmiechy, wspólne tworzenie i „muzyczna jesień” – to był strzał w dziesiątkę. Na koniec wszystkie liście trafiły na drzewa, a grzyby i owoce do koszy. Każdy uczestnik został nagrodzony słodkościami. Odbyło się też pieczenie kiełbasy na ognisku.  Dzieci nagrodziły seniorów oklaskami i laurką.

Otwartość sprawia, że nie budujemy barier, możemy się uczyć od siebie, nawiązywać więzi i  cieszyć się wspólnym towarzystwem. To kolejne wspólne działanie seniorów  i  dzieci . Ta współpraca rozwija się z roku a rok coraz bardziej, przynosząc radość wszystkim i tym młodszym,  i starszym.   Podczas wydarzenia gościliśmy 60 dzieci.

Krystyna Motyka-Parzych

Logo "Senior+"

Seniorzy w akcji. „Uwaga! Strefa Wspomnień. Senior jako współtwórca działań muzeum”

Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej i Wolontariatu Międzypokoleniowego w ramach współpracy z Fundacją Belle Époque uczestniczyli w wyjątkowych warsztatach „Uwaga! Strefa Wspomnień. Senior jako współtwórca działań muzeum”.

Uczestnicy przygotowali album ze wspomnieniami z okresu dzieciństwa  (rysunki i inne prace plastyczne, wiersze, krótkie formy literackie).  Prace wykonali różnymi metodami artystycznymi, niektórzy stworzyli wiersze, inni napisali opowiadania. Uwzględniono wyliczanki i piosenki. Powstały również rysunki przenoszące nas w przeszłość, a wszystko to pod tajemniczą nazwą „Strefa Wspomnień”.

Następnie udaliśmy się do Warszawy, gdzie seniorzy podziwiali niezwykłą wystawę  „Muzeum domków lalek, gier i zabawek”. Uczestnicy obejrzeli ponad 120 pieczołowicie odrestaurowanych domków, sklepików i pokoi dla lalek, pochodzących z różnych krajów i epok. Na wystawie pokazane są też różne szkoły: gminna, z jedną salą, w której odbywały się wszystkie przedmioty czy też szkoła sportowa. Dom rodziny Muminków, domek wiktoriański, a wśród zabawek sakralnych arka Noego, lalkowa rekonstrukcja mszy świętej i najstarszy z eksponatów, liczący 200 lat, ołtarz gotycki. Najmniejszy z prezentowanych domków ma wymiary ok. 8 na 10 cm, a największy 100 na 100 cm.

Następnie seniorzy przenieśli się w „czasy PRL-u”,  gdzie prezentowane są zabawki wykonane na terenie Polski. Po zwiedzaniu udaliśmy się na rynek starego miasta, gdzie  omówiliśmy prace, które przygotowali seniorzy. Teczkę z nimi złożono na ręce edukatorki Weroniki Goworowskiwej-Oleś, która była naszą przewodniczką.

Najciekawsze przygotowane przez seniorów prace i utwory zostaną wydane w pamiątkowym, trzytomowym wydawnictwie, które otrzymają wszyscy autorzy prac. To pierwszy z planowanych wspólnych działań, jakie podejmiemy z Fundacją oraz „Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek”.  Seniorzy otrzymali również słowa podziękowania od prezes fundacji Anety Popiel Machnickiej: „Dziękujemy za otwarte serce, kreatywność, poświęcony czas i zaangażowanie w powstanie wyjątkowego albumu”.

Seniorów Dziennego Domu „Senior+” i Wolontariatu Międzypokoleniowego cechuje otwartości na współprace z organizacjami pozarządowymi. W tym roku to już trzecia fundacja, z którą podjęliśmy współprace i wspólne działania.

Zachęcamy wszystkich do otwartości!

Krystyna Motyka-Parzych

Logo "Senior+"

XIX Powiatowy Festiwal Kultury. Już 3 września w Otwocku

Już 3 września odbędzie się XIX Powiatowy Festiwal Kultury. To wydarzenie, podczas którego będziemy celebrowali naszą lokalną kulturę i dziedzictwo, a przy okazji mieli mnóstwo okazji do zabawy i rozrywki.

Festiwal rozpocznie się o godz. 12.00 i potrwa do godz. 21.00 w Otwocku przy ul. Filipowicza (na przeciwko Liceum im. K.I. Gałczyńskiego).

Na stoiskach będziecie mogli poznawać gminy naszego powiatu. Zapraszamy do stoisko naszej gminy. Prezentację przygotuje Dzienny Dom „Senior+” w Woli Karczewskiej, zaś za część artystyczną odpowiada Pawilonu Kultury w Wiązownie. O godz. 16.00 na zaproszenie Pawilonu Kultury wystąpi Passa Quartet – czwórka zawodowych muzyków, członków Polskiej Orkiestry Radiowej. Na co dzień z powodzeniem występują w salach koncertowych, budynkach sakralnych i na wydarzeniach plenerowych. W ich repertuarze znajdują się zarówno arcydzieła muzyki klasycznej – m.in. Mozarta, Dvořáka, Chopina, Griega, Pachelbela, J. Straussa, Vivaldiego, Bacha, jak i aranżacje utworów lżejszego gatunku – od walców, poprzez tanga, aż do przebojów muzyki rozrywkowej.

W części wystawowej zobaczycie, czym jest sójka gliniecka i jak wyglądają stroje kołbielskie. Na stoiskach rękodzielników zapoznacie się z regionalnymi wytworami. Ale to nie wszystko! Będziecie mogli także zanurzyć się w historię na stoiskach grupy rekonstrukcji historycznej ze Stowarzyszenia Semper Fidelis Res Publicae. Na miłośników food trucków czekać będzie natomiast strefa gastronomiczna!

Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych! Na terenie PMDK Otwock przygotowujemy specjalną strefę, w której zapewnimy mnóstwo bezpłatnych animacji i warsztatów. Będą czekały nas dmuchańce, warsztaty lego, stoisko Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i …wiele więcej!

A co dla fanów dobrej muzyki? Wśród gwiazd, które wystąpią na naszej scenie, będzie:B.R.O – Next Level oraz Bryska. Rozgrzewać Was będzie natomiast niezastąpiony  Mashlive!

XIX Powiatowy Festiwal Kultury w Otwocku 3 września w godz. 12.00-21.00.

Dzienny Dom “Senior+”. Aktywni seniorzy w Gminie Wiązowna

Seniorzy z Dziennego Domu "Senior+" (foto: DD "Senior+")

Gmina Wiązowna będąc beneficjentem rządowego programu „Senior+” od 2015 roku zapewnia funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej. W 2023 roku DD „Senior+” przyznano dotację w wysokości 160 560 zł.

Natomiast całkowity koszt utrzymania Dziennego Domu “Senior+”  wynosi 872 019  zł. W latach 2015-2022 z oferty Domu korzystało 30 osób, a od 2023 r. liczba miejsc została podniesiona do 32.

W każdym roku wprowadzane są kolejne propozycje, które powstają z myślą o potrzebach uczestników. Seniorzy korzystają z warsztatów edukacyjnych, ogólnorozwojowych, fizjoterapii, muzykoterapii oraz tworzą rękodzieło. Uczestniczą w wyjazdach i warsztatach oraz prezentują swoje umiejętności podczas licznych wydarzeń kulturalnych. Do tej pory zaprezentowano i zorganizowano 5 wystaw tematycznych, które ukazują umiejętności Seniorów.

Dodatkowo w DD „Senior+” organizowany jest Wolontariat Międzypokoleniowy – to ok. 25 akcji rocznie, podczas których Seniorzy wspierają: ludzi, zwierzęta, dbają o ekologię i promują kulturę. Seniorzy za swoje liczne osiągnięcia otrzymują nagrody, które są docenieniem ich pracy, kreatywności i zaangażowania.

Dzięki usłudze „Mobilny Mieszkaniec” Gmina zapewnia dowóz Seniorom z miejsca zamieszkania, tak aby mieli w pełni dostęp do urzędów, lekarzy, edukacji i rozrywki.

Wszelkie informacje na temat Dziennego Domu „Senior+” dostępne są na facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/DDSwWoliKarczewskiej, na stronie internetowej http://seniorplus-wiazowna.pl/ oraz pod nr tel. 505 599 703.

Logo Dziennego Domu "Senior+. POmarańczowy napis Senior+. Przed napisem grafika: domek z sercem

„Artystyczne Inspiracje” w Dziennym Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej

Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej przygotowywali się do odsłony V Wędrującej Galerii Artefakt od kilku miesięcy. W tym roku po raz pierwszy połączyliśmy siły ze Szkołą Podstawową im. W. Witosa w Woli Karczewskiej. W niedzielę 18 czerwca odbył się wernisaż prac seniorów inspirowanych twórczością znanych artystów oraz prac uczniów glinieckiej podstawówki.

Seniorzy początkowo zapoznawali się z życiorysem oraz twórczością m.in. Fridy Kahlo, Gustava Klimta, Vincenta van Gogh, Clauda Moneta czy Picassa, a następnie tworzyli prace inspirowane twórczością artystów. Techniki były różne: uczestnicy malowali, rysowali, wyklejali, a także szyli makatki i wyszywali bawełniane torby.

W tym roku po raz pierwszy połączyliśmy siły ze Szkołą Podstawową im. Wincentego Witosa w Gliniance i  dyrektor Teresą Bąk. Była to doskonała decyzja. Ogłosiliśmy  wspólny konkurs  plastyczny dla uczniów (nagroda specjalna trafiła do Leny Czyżo, to jej praca zachwyciła uczestników).

Podczas finału  „Artystycznych inspiracji” teren przy Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej zmienił się w galerię sztuki „na trawie”. Zwiedzający podziwiali prace oraz wydruki przygotowane specjalnie na to wydarzenie. Odbył się również koncert muzyki klasycznej i filmowej ze specjalną wzruszającym motywem  muzycznym z filmu „Dom”.  W godzinach popołudniowych całość dopełnił wykład Izabeli Trzaski “O tym, czym jest sztuka?”, który przybliżył temat dzieł w sposób przystępny dla każdego.

Koniec wydarzenia to oklaski dla seniorów za ich wspaniałą kreatywność. Serdecznie Państwu dziękujemy za obecność, ciepłe słowa oraz docenienie . Bliscy seniorów, nasi przyjaciele, znajomi, mieszkańcy – wszyscy Państwo Nas wspierali i towarzyszyli Nam w tym wyjątkowym dniu.

Dziękujemy  wolontariuszom z  Wolontariatu Międzypokoleniowego,  Młodzieży z Centrum Wolontariatu działającego w ramach Centrum Usług Wspólnych,  naszym sąsiadom z  Rezydencji Marianna Grupa ORPEA za prezenty dla seniorów oraz przedstawicielom  firmy ATS Display.

Już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia,  o których na bieżąco dowiedzą się Państwo,  zaglądając na  stronę Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej:  https://www.facebook.com/DDSwWoliKarczewskiej/

Krystyna Motyka-Parzych

Dyrektor Dziennego Domu “Senior+” w Woli Karczewskiej

“Jak zadbać o pamięć”. Wykład w Woli Karczewskiej

W wyniku zawartego porozumienia Dziennego Domu "Senior+" w Woli Karczewskiej z Fundacją "Projekt Starsi" rozpoczynamy cykl zajęć, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Gdzie? Do Dziennego Domu “Senior+” w Woli Karczewskiej przy ul. Doliny Świdra 6.

Kiedy? 20 czerwca w godz. 10.00 -13.00.

W razie pytań prosimy o tel. 785 138 995.

Piknik Pasji „Artystyczne Inspiracje”. Seniorzy i młodzież zapraszają do Woli Karczewskiej

Obrazy wybitnych malarzy ukryte pośród drzew, artystyczne prace seniorów i uczniów otoczone kwiatami i otulone ich zapachem. Muzyka na żywo połączona ze śpiewem ptaków i szumem drzew. Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance zapraszają 18 czerwca na Piknik Pasji „Artystyczne Inspiracje”.

Spotykamy się w Woli Karczewskiej na terenie Domu Kultury „Nad Świdrem”. Nasze wydarzenie rusza o godz. 11.00 i przewidziane jest do godz. 14.00. Czeka Państwa uczta dla ciała i duszy. Otaczać Nas będzie Senioralna Wędrująca Galeria Artefakt – Odsłona V oraz prace konkursowe uczniów.

W programie:

  • 11.00  Powitanie gości,
  • 11.30  Koncert muzyki klasycznej i filmowej,
  • 12.10   Słów kilka „O tym czym jest sztuka i dlaczego dany obraz uważany jest za dzieło?”,
  • 12.45  Rozstrzygniecie konkursu  „Artystyczne  Inspiracje”.

Zapraszamy naszych przyjaciół, mieszkańców, młodzież, rodziny. Jeżeli masz ochotę może coś namalujesz, narysujesz, naszkicujesz, a może zwyczajnie wybrudzisz się farbą i będziesz miał z tego niezły ubaw. Dla ciała będziemy mieć ciasta przygotowane z sercem i miłością. Będą też leżaki, koce, poduchy – jednym słowem strefa relaksu.

Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance zapraszają 18 czerwca na Piknik Pasji „Artystyczne Inspiracje”. Spotykamy się w Woli Karczewskiej na terenie Domu Kultury „Nad Świdrem”. Nasze wydarzenie rusza o godz. 11.00 i przewidziane jest do godz. 14.00.