mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Centrum Wolontariatu Radiówek. Nagroda Powiatu Otwockiego

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu, które działa w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, otrzymali tytuł “Anioła Wolontariatu Powiatu Otwockiego”. Zostali docenieni za zaangażowanie i działania na rzecz drugiego człowieka. Dostali “Anioła Wolontariatu” w kategorii  „wolontariat grupowy”.

Nasi wolontariusze działają niestrudzenie już od 10 lat, niosąc dobro i pozytywne nastawienia do świata i ludzi. Wolontariat kształtuje osobowość naszych młodych mieszkańców, uwrażliwia ich na problemy społeczne, uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozbudza empatie oraz sprawia, że nabywają uniwersalnych wartości, które kształtują ich postawę, czyniąc z nich ludzi światłych i tolerancyjnych.

Wolontariusze poznają tajniki psychologicznego spojrzenia na człowieka, na jego potrzeby oraz poznają, czym są sytuacje kryzysowe, które często towarzyszą naszym podopiecznym. Umiejętność odpowiedniego zachowania jest bowiem fundamentalna podczas niesienia pomocy w sposób profesjonalny.

Wolontariusze dodatkowo uczestniczą w warsztatach podnoszących ich umiejętności w zakresie działań artystycznych (manualnych, plastycznych, teatralnych). Młodzi ludzie dzięki temu tworzą dekoracje do przedstawień, w których również występują, malują twarze podczas pikników i imprez charytatywnych, potrafią wykorzystać swoje zasoby do tworzenia aranżacji oraz imprez tematycznych. Wykorzystują zdobytą wiedzę w sposób kreatywny, wymyślając i tworząc nowe projekty, które następnie wprowadzają w życie.

Każdy wolontariusz przypisany do Centrum Wolontariatu ma możliwość wyboru akcji, jak też zakresu i sposobu angażowania się w bezinteresowne działania. Pula możliwości jest ogromna i daje duży wachlarz wyboru (od pomocy dzieciom w nauce, przez działania na rzecz seniorów, udział w projektach rozwojowych, przez imprezy charytatywne, zbiórki oraz propagowanie aktywnych form aktywności, kończąc na ochronie środowiska i dbania o zwierzęta).

Akcje, w jakich biorą udział wolontariusze, to te cykliczne, jednorazowe lub stałe. Wolontariusze współpracują z jednostkami na terenie Gminy Wiązowna (Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury), ale też z domami opieki, przedszkolami oraz wydziałami Urzędu Gminy Wiązowna.

W ostatnich latach dodatkową wartością dodaną, jeżeli chodzi o wolontariat, jest ścisła współpraca z seniorami na terenie Gminy Wiązowna (wspólne organizowanie projektów w tym kulinarny i etnograficzny, który opierał się na wymienia doświadczeń,  nauce i czerpaniu ze swoich wzajemnych doświadczeń). Dzięki temu Centrum Wolontariatu poszerzyło swoją działalność o tzw. Wolontariat Międzypokoleniowy.

Wolontariat Międzypokoleniowy uczy tolerancji i akceptacji dysfunkcji, wyrozumiałości i wspólnego tworzenia. Seniorzy z Dziennego „Domu Senior+” w Woli Karczewskiej regularnie uczestniczą we wspólnych akcjach z Centrum Wolontariatu, podobnie jak osoby starsze działające w ramach stowarzyszenia seniorów czy Rady Seniorów. Wszystkie powyższe grupy podejmują wspólne działania i aktywności, m.in. promują aktywność fizyczną, biorąc udział w akcji „Seniorzy na Orliki”, gdzie wspólnie uprawiają sport, grają w gry zespołowe.

Dzięki wspólnym projektom rodzą się nowe pomysły i tak w wyniku kulinarnych działań (młodzież i seniorzy przez okres ferii gotowali i wymieniali się przepisami) zrodził się pomysł na powstanie książki kulinarnej, która jest na etapie tworzenia. Seniorzy i wolontariusze to również wspólne działania z zakresu dbania o środowisko (sadzenie drzew, pielęgnacja ogrodu, warsztaty ekologiczne), jak również wspólne akcje związane ze zbiórką śmieci „Akcja Segregacja”, „Sprzątanie świata”. Bazowanie na wspólnych elementach i chęci poznawania nowych umiejętności łączy te grupy i sprawia, że działają na siebie „pobudzająco” – rozbudzają kreatywność, co obserwujemy w trakcie tworzenia przedstawień dla dzieci, ale również przy opracowywaniu przedstawień profilaktycznych, które trafiają do każdej grupy wiekowej i prezentowane są w trakcie równych dodatkowych programów.

Wspólne działanie to również wspólne pomysły na zaangażowane się w działania ogólnopolskie, takie jak „Narodowe Czytanie” czy zbiórki żywności dla potrzebujących rodzin.

Seniorzy w akcji. Podchody dla dzieci

Seniorzy z Dziennego Domu “Senior+” w Woli Karczewskiej wraz z wolontariuszami z Centrum Wolontariatu Radiówek przygotowali atrakcje dla dzieci w ramach akcji „Wakacje blisko domu”.  Zajęcia odbyły w Woli Karczewskiej i w świetlicy w Izabeli.

W ramach atrakcji seniorzy i wolontariusze zorganizowali podchody składające się z dwóch etapów. W każdym z miejsc zadania były inne, ale wszystkie łączyły trzy cele: promowanie ochrony środowiska i czytelnictwa oraz dbanie o sprawność fizyczną. Seniorzy przemycili wartości, które sami starają się wdrażać w swoje życie.

Dzieci po wykonaniu niełatwych zadań uczestniczyły w drugiej części polegającej na szukaniu łakoci, które wcześniej skrzętnie ukryto w pobliskich lasach. Wspólny spacer i poszukiwania były formą integracji, ale też dbania o siebie nawzajem. Dzieci towarzyszyły seniorom, a seniorzy cieszyli się radością dzieci. Było rodzinnie, ciepło i serdecznie, były łzy wzruszenia, uściski i oczywiście wspólny, słodki posiłek.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Krystyna Motyka

Logo Dziennego Domu "Senior+. POmarańczowy napis Senior+. Przed napisem grafika: domek z sercem