Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowe, wyższe limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów

Banknoty 100-złotowe ułożone jeden na drugim.

Rosną kwoty graniczne przychodów. Od 1 grudnia 2022 roku obowiązują nowe limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Będą obowiązywały do końca lutego 2023 r.

Do emerytur i rent można dorabiać. Trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów, które zmieniają się co 3 miesiące. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Graniczne kwoty przychodu powinny monitorować osoby, które pobierają renty oraz wcześniejsze emerytury. Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód  z dodatkowych źródeł przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wypłata świadczenia może być również zawieszona, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od grudnia 2022 roku do lutego 2023 roku granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4 536,50 zł brutto. To o ponad 227 zł miesięcznie więcej w porównaniu do poprzedniego okresu (wrzesień-listopad). Zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód w grudniu, styczniu i lutym nie powinien być wyższy niż 8 424,90 zł brutto – mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS na Mazowszu.

Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 4 536,50 zł do 8 424,90 zł spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 588,19 zł- dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Wyjątek stanowią osoby, które pobierają emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego. Wówczas, jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu będzie skutkowała zawieszeniem jednego ze świadczeń. Natomiast jeżeli przychód z tytułu pracy emerytów, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1338,44 zł brutto), przekroczył wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie przysługiwała w niższej kwocie, bez dopłaty.

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i po przyznaniu emerytury podjęły zatrudnienie, mogą dorabiać bez ograniczeń. Bez względu na wysokość osiąganego przychodu emerytura nie jest zmniejszana ani zawieszana. Co ważne, osoby, które pobierają np. rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze od przyznanej emerytury i osiągnęły powszechny wiek emerytalny, również mogą dorabiać bez ograniczeń – dodaje rzecznik.

Zarobkować bez ograniczeń mogą również niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Wojciech Ściwiarski

regionalny rzecznik prasowy ZUS

“Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego” dla naszej młodzieży i seniorów

"Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego" kolejny raz trafiły w ręce Dziennego Domu "Senior+" - seniorów działających w ramach Wolontariatu Międzypokoleniowego oraz młodzieży z Centrum Wolontariatu działającego w ramach Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Wolontariat w naszej gminie działa bardzo prężnie – w przypadku młodzieży od 2010 r., seniorzy z Domu “Senior+” od 2015 r., a Wolontariat Międzypokoleniowy od 2019 r.  Wspólnie bierzemy udział w 40-50 akcji rocznie. Często są one połączone ze zbiórkami oraz akcjami ogólnopolskimi (WOŚP) czy działaniami lokalnymi. Bardzo ważne są działania na rzecz naszych mieszkańców oraz wpieranie ich przez cały rok w ramach m.in. “Świątecznej Radości Pomagania”.

Każdy, kto chce się zaangażować, znajdzie coś dla siebie, są akcje profilaktyczne, jest promowanie zdrowego stylu życia oraz dbanie o ekologię i zwierzęta.  Jeżeli chodzi o bezpośrednią pomoc drugiemu człowiekowi, to organizujemy różnego rodzaju kiermasze i wystaw połączone ze zbiórkami pieniędzy. Nasi wolontariusze pomagają też dzieciom w nadrabianiu zaległości edukacyjnych (praca jeden na jeden w świetlicach szkolnych). Uczestniczymy także i obsługujemy wszelkie imprezy i wydarzenia gminne.

W czasie pandemii odwiedzaliśmy w domach osoby potrzebujące, dostarczaliśmy zakupów itd. W pierwszej połowie 2022 r. w dużej mierze skupieni byliśmy na pomocy uchodźcom, m.in. organizowaliśmy warsztaty, gry i zabawy dla dzieci z Ukrainy, ale też przygotowywaliśmy posiłki i przekazywaliśmy je do świetlic.

Wolontariat postrzegany jest najczęściej przez pryzmat dawania, a tymczasem bardzo istotnym elementem jest to, co otrzymujemy.   Osoby zaangażowane zdobywają nowe umiejętności. Dzięki bezinteresownym działaniom zmienia się ich spojrzenie na świat, przestają narzekać na rzeczy, które tak naprawdę są nieistotne. Wolontariusze nawiązują nowe znajomości, czują się potrzebni i ważni. Takie doświadczenia zdobyte w młodości, kształtują postawę człowieka na całe życie.

Krystyna Motyka-Parzych

Galeria Wędrująca „Artefakt”. Wystawa prac seniorów

W niedzielę 17 lipca na Placu Centrum w Wiązownie odbyła się wystawa „Co nam w duszy gra? Wiosna, Lato”, na której seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej zaprezentowali swoje prace, wykonane przeróżnymi technikami.

Tego dnia gościliśmy najbliższych (rodziny, przyjaciół) i mieszkańców Gminy, którzy podziwiali artystyczne talenty swoich rodziców, babć, dziadków, sąsiadów. Oprócz ” strawy dla ducha” można było skosztować fantastycznych wypieków Wolontariatu Międzypokoleniowego. Była to też okazja do wsparcia Dominika, który potrzebuje pieniędzy na leczenie. Po części oficjalnej, obejrzeniu wystawy i wręczeniu kwiatów naszym artystom, na scenę wkroczyła “Orkiestra na Dużym Rowerze”, która wprowadziła wszystkich we wspaniały nastrój. Serdecznie dziękujemy za ten wspaniały, wspólny czas, naszym gościom, przyjaciołom oraz osobom, dzięki którym to wydarzenie miało szanse zaistnieć i powstać.

Współpraca to coś na co stawiamy i co będzie zawsze na pierwszym miejscu. Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wiązownie, Wolontariatowi Międzypokoleniowemu oraz Firmie Wiśniewski. Dziękujemy wszystkim za fantastyczne przyjęcie, ciepłe słowa i uznanie dla Seniorów, dziękujemy Paniom z Klubu ” Senior+” które obdarzyły Nas ciepłem i serdecznością oraz wszystkim, którzy tego dnia z Nami byli.

Na koniec przesłanie od Seniorów ” Nie zastanawiajmy się co ludzie powiedzą, bo kiedy jak nie teraz! Realizujmy marzenia”.

Krystyna Motyka-Parzych

Logo Dziennego Domu "Senior+. POmarańczowy napis Senior+. Przed napisem grafika: domek z sercem

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Praca na rzecz innych

Są na każdej gminnej imprezie i wydarzeniu, pomagają naszym mieszkańcom – dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom. Stawiają się na każde wezwanie. O kim mowa? O naszych wolontariuszach, którzy 5 grudnia obchodzą swoje święto.

Wolontariusze to osoby, którzy bez wynagrodzenia niosą pomoc. Wspierają zarówno organizacje, jak i osoby prywatne, działając bezinteresownie i dobrowolnie. Angażują się w akcje charytatywne organizowane dla potrzebujących. Kwestują i są organizatorami zbiórek żywnościowych. Wspierają instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, placówki kultury, sportu itp. Bez względu na wiek dzielą się swoim czasem i doświadczeniem.

Panuje błędne przekonanie, że wolontariusz to osoba, która się poświęca i daje z siebie to, co najlepsze, otrzymując niewiele w zamian. Nic bardziej mylnego. Wolontariusz zyskuje bardzo dużo, m.in. nabywa umiejętności, uczy się współpracy i działania w zespole, poznaje nowych ludzi. Co więcej, jako pomagający, czuje się potrzebny i wzmacnia w sobie poczucie własnej wartości. Satysfakcja, radość, wzruszenie, szczęście, poczucie sensu – to wartości dodane, czyli coś, co jest bezcenne. Wolontariat nierzadko przewartościuje życie.

Wolontariat w naszej gminie

Na terenie gminy Wiązowna, oprócz wolontariatów szkolnych, licznych fundacji i stowarzyszeń, istnieje również Centrum Wolontariatu, od 2010 r. działające w ramach Centrum Usług Społecznych oraz Wolontariat Międzypokoleniowy, od 2019 r. działający w ramach Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej.

Wolontariat łączy młodzież i seniorów we wspólnym działaniu, uczy wrażliwości, współpracy, inspiruje i przynosi niesamowite efekty. Z roku na rok wzrasta liczba chętnych do tego, aby dzielić się dobrem. Na chwilę obecną nie ma wydarzenia, akcji charytatywnej, kiermaszu czy zbiórki, w której nie uczestniczyliby wolontariusze z naszej gminy. Łącznie grupa ta to 150 osób.

Oprócz wolontariuszy zrzeszonych, na terenie działa mnóstwo, wrażliwych, życzliwych i zaangażowanych osób, członków społeczności lokalnej, którzy wspierają, ale też sami organizują akcje dla mieszkańców. To wszystkie osoby, o których można powiedzieć, są zawsze i wszędzie, gdzie potrzebą pomocy.

W czym tkwi siła wolontariatu?

Tylko i wyłącznie we współpracy. Dyrektorzy wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy promują idee wolontariatu i zachęcają młodych ludzi do działania. Koordynatorzy w szkołach, pomagający w organizacji i dopilnowując każdego zadania, to doskonali organizatorzy. Wolontariusze, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Seniorzy, dla których działanie to siła napędowa. Wszystkie te ogniwa łączą się i istnieją dzięki wsparciu osób zarządzających gminą.

Jakie plany na przyszłość?

Już w grudniu rozpoczynamy rozbudowę Wolontariatu Międzypokoleniowego, który wzbogaci się o swoje logo oraz własny program działania. Każdy z Państwa może dołączyć do naszej grupy, wysyłając e-mail na adres: wolontariat@cuswiazowna.pl lub dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl

Ten szczególny dzień

Wszystkim Wolontariuszom oraz wszystkim „Wolnym Strzelcom” niosącym dobro życzymy serdeczności na każdy dzień, szczęścia i radości, zapału w dalszych działaniach, aby to, co robicie, zawsze przynosiło Wam satysfakcję i spełnienie oraz przyczyniało się do osobistego rozwoju. Dziękujemy, że jesteście!

Hymn wolontariatu

To piosenka stworzona przez Panią Wandę Witkowską działacza społecznego, wolontariuszkę Wolontariatu Międzypokoleniowego i członkinię Rady Seniorów Gminy Wiązowna. Utwór oddaje wszystko to, czym jest wolontariat.

Hymn wolontariatu

Krystyna Motyka-Parzych

Wolontariat Międzypokoleniowy. Dołącz i pomagaj innym

Seniorzy z Dziennego Domu "Senior+" na tarasie podczas podwieczorku
Seniorzy z Dziennego Domu "Senior+" na tarasie podczas podwieczorku

Wspólnie działając, możemy więcej osiągnąć w przeróżnych aspektach niesienia pomocy. Wraz z seniorami zapraszamy do nowego projektu – “Wolontariatu Międzypokoleniowego”. Spotkanie informacyjne odbędzie się 7 października w  Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna.

Seniorzy z Dziennego Domu ” Senior+” w Woli Karczewskiej biorą udział w licznych akcjach charytatywnych, odbywających się na terenie Gminy Wiązowna, ale też angażują się w działania ogólnopolskie (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Okulary dla Afryki ). Seniorzy wymyślają także własne projekty m.in. szyją ” Torby EKO” oraz maskotki, sprzedają je, a dochód przeznaczają dla potrzebujących.

Dodatkowo organizujemy przedstawienia oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży, promujemy zdrowy styl życia i aktywność fizyczną, wpieramy ochronę środowiska i kulturę, tańczymy, śpiewamy, szyjemy, gotujemy, malujemy i reżyserujemy, współpracujemy z młodzieżą i dorosłymi oraz jesteśmy dowodem na to “że warto pomagać”.

Będzie Nam bardzo miło, jeżeli zechcą Państwo do nas dołączyć i wspólnie podjąć inicjatywę w ramach Wolontariatu Międzypokoleniowego “Wspomagając Nas – Pomagasz innym”. Zapisy trwają cały rok. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: 785 138 995, natomiast spotkanie informacyjne odbędzie się 7 października o godz. 18.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna (ul. Kościelna 41).

Plakata akcji Wolontariat Międzypokoleniowy

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Krystyna Motyka