Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” i „Anioł Wolontariatu” trafiły w ręce naszych seniorów

W Międzynarodowy Dzień Wolontariusza seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej oraz Wolontariatu Międzypokoleniowy otrzymali dwie nagrody za działalność charytatywną.

Seniorzy 5 grudnia zostali laureatami w XIII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” w kategorii: wolontariat seniorów, wolontariat grupowy. Druga nagroda to  „Anioł Wolontariatu” Powiatu Otwockiego 2023. Seniorzy uczestniczyli w galach i osobiście odebrali nagrody, reprezentując tym samym gminę Wiązowna.

Nasi seniorzy to grupa ludzi, która udziela się w akcjach charytatywnych. Przygotowują kawiarenki, od lat wspierają Domowe Dziecięce Hospicjum „Promyczek” czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przygotowują rękodzieło, które przekazują na licytacje i kiermasze. Promują zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Angażują się w spartakiady i pikniki.  Ważnym elementem są działania dla dzieci: przedstawienia, warsztaty, promowanie czytania. Od lat uczestniczą w „Narodowym Czytaniu”.

Na uwagę zasługuje współpraca z Centrum Wolontariatu, działającym w ramach Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, które skupia młodzież szkół podstawowych, znajdujących się na terenie gminy.

Seniorzy z Gminy Wiązowna są dowodem na to, że można pomagać w każdym wieku, dając wsparcie i niosąc nadzieję.

Krystyna Motyka-Parzych

Logo "Senior+"

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Nagroda dla seniorów z Gminy Wiązowna

Seniorzy z Wolontariatu Międzypokoleniowego podczas pikniku "W zdrowym ciele - zdrowy senior". (foto: DD "Senior+")
Seniorzy z Wolontariatu Międzypokoleniowego podczas pikniku "W zdrowym ciele - zdrowy senior". (foto: DD "Senior+")

Budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności, niosą pomoc potrzebującym z uśmiechem i otwartością – tacy są Wolontariusze z Mazowsza.

Działalność Wolontariatu Międzypokoleniowego i Dziennego Domu “Senior+” w Woli Karczewskiej jest dowodem na to, że pomagać i działać woluntarystycznie można w każdym wieku. Tutaj nie ma limitu lat, tutaj liczy się serce i właśnie za to serce Seniorzy zostali docenieni w XIII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Promują sport, wspierają hospicja, akcje charytatywne, odwiedzają domy opieki, przedszkola, promują czytanie, stają się oczami osób którym pomagają podczas wyjazdów – są ich “oknem na świat”. Pieką ciasta, zachęcają do aktywności, działają na rzecz zwierząt oraz wspierają ekologię.

Kapituła konkursu oceniała kandydatki/ów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– działalność społeczna w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r., w tym różnorodność podejmowanych działań, inicjatyw, innowacyjność, trafność udzielonej pomocy/wsparcia, zakres i efektywność działań (liczba osób objętych pomocą/wsparciem oraz ich charakterystyka, obszar działań, częstotliwość udzielanej pomocy/wsparcia);

– długofalowe zaangażowania oraz współpraca partnerska (opis całokształtu społecznej działalności i współpracy z różnymi podmiotami na przestrzeni 3 ostatnich lat.

W tegorocznej edycji, na posiedzeniu 26 października br. Kapituła Konkursu wyłoniła w 4 kategoriach, z podziałem na wolontariat indywidualny i wolontariat grupowy, 7 laureatów i 7 wyróżnionych. Seniorzy jako laureaci odbiorą nagrodę 5 grudnia 2023 r.

Aby dołączyć do Wolontariatu, zapraszamy do kontaktu – e-mail: dyrektor@seniorplus-wiazowna.pl, tel. 785 138 995.

Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Oddaj głos na seniorów i wolontariuszy z naszej gminy

Seniorzy z Dzienny Dom "Senior+" w Woli Karczewskiej oraz Wolontariat Międzypokoleniowy zostali zgłoszeni do konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu". Seniorzy angażują się i wspierają mieszkańców od 2015 r., a wolontariat międzypokoleniowy od 2019.

Aby wesprzeć seniorów, którzy od 2015 r. angażują się i wspierają mieszkańców naszej gminy, prosimy o oddanie głosu:

kategoria: Wolontariat Seniorów, rodzaj Wolontariatu: grupowy. Wpisujemy dane i klikamy. W imieniu wszystkich seniorów i naszym własnym dziękujemy Państwu za każdy oddany głos.

https://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat/mazowieckie-barwy-wolontariatu/glosowanie?fbclid=IwAR2gNZbj4Sg5_IP0ZJF2d78zJbzh8VQF8XV_nk-1DGQBweH_a_nFW_q2gGM#kandydat-form

W ramach Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna od 14 lat działa również Centrum Wolontariatu – Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, w którym działa mnóstwo młodych mieszkańców gminy angażujących się w ok. 60 akcji rocznie. Każdy rok to nowy nabór. W tym roku wolontariusze zostali zgłoszeni do konkursu “Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Jeżeli uważają Państwo, że warto ich docenić, również prosimy o oddanie na nich głosu.

Zaznaczamy Wybierz kategorię: Wolontariat Młodzieży, Wybierz rodzaj wolontariatu: wolontariat młodzieżowy, a następnie wpisujemy dane i oddajemy głos. W imieniu wolontariuszy dziękujemy tym, którzy zdecydują się zagłosować.

https://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat/mazowieckie-barwy-wolontariatu/glosowanie?fbclid=IwAR1uJeY5dEYftQMG_FozyojoE39D61L8_JJPYXMf2BNN_ckR68DorpbjNY0#kandydat-form

Przed oddaniem głosu zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasadami głosowania:

 • głosowanie trwa od 17 do 30 października 2023 r.,
 • prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego,
 • w imieniu osoby małoletniej głosuje przedstawiciel ustawowy,
 • każdy uprawniony mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz,
 • każdy głosujący może zagłosować tylko na jedną kandydaturę spośród zgłoszeń przesłanych w kategoriach: wolontariat młodzieży, wolontariat dorosłych aktywnie społecznie i wolontariat seniorów,
 • głosowanie jest prowadzone wyłącznie on-line i do oddania głosu konieczny jest telefon komórkowy,
 • głosowanie jest bezpłatne,
 • po wybraniu Kandydatki/Kandydata, w celu identyfikacji głosującego, poprosimy o wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (ograniczonego do nazwy miejscowości i powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego,
 • na wskazany numer telefonu wyślemy SMS z kodem weryfikacyjnym. Jeden numer telefonu może posłużyć do głosowania dla maksymalnie trzech osób.

Zgłoś wolontariusza w konkursie “Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Już po raz dwunasty województwo mazowieckie ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Dla laureatów konkursów w pięciu kategoriach są przewidziane nagrody finansowe.

Celem konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” jest nagrodzenie najaktywniejszych wolontariuszy oraz ukazanie dobrych praktyk współpracy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej. W dwunastej edycji dla laureatów czterech kategorii stałych przewidziane są nagrody finansowe w wysokości po 2 000 zł, a dla laureata kategorii specjalnej – pomoc Ukrainie – nagroda finansową w kwocie 5 000 zł. Natomiast dla wyróżnionych we wszystkich pięciu kategoriach bilety/vouchery – ufundowane przez mazowieckie instytucje kultury.

Laureaci konkursu będą wybierani w następujących kategoriach:

 • wolontariat indywidualny,
 • wolontariat grupowy,
 • wolontariat w szkole lub przedszkolu,
 • wolontariat seniorów,
 • kategoria specjalna – pomoc Ukrainie.

Kandydatów mogą zgłaszać do 30 września:

 • organizacje pozarządowe,
 • grupy samopomocowe,
 • instytucje państwowe,
 • instytucje samorządowe,
 • podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego,
 • osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy,
 • wolontariusze

By zgłosić kandydata, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie mazovia.pl i przekazać go drogą elektroniczną lub osobiście.

Szczegóły dotyczące form przekazania formularza:

 • forma elektroniczna – na adres e-mail: dialog@mazovia.pl, z tematem „XII edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie PDF i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
 • forma papierowa – na adres korespondencyjny:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  Okrzei 35, 03-715 Warszawa
  z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Więcej informacji na stronie: mazovia.pl.