Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zmiany w budżecie przyjęte

Przy brązowych stołach ustawionych w kształcie litery U siedzą mężczyźni i kobiety.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna/I. Trzaska)

Podczas lutowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 12 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich”.

Na początku sesji Rada zajęła się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 226 730,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 294 w Woli Duckiej”.

Gmina Wiązowna otrzymała również 290 000,00 zł na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”, w tym 200 000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Góraszce oraz 90 000,00 zł na zagospodarowanie działek przy świetlicach w Bolesławowie, Duchnowie, Boryszewie oraz w Pęclinie, a także na wyposażenie świetlicy w Gliniance.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2024” z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w garażu bojowym OSP Malcanów.

Następnie Radni zdecydowali o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich”, a także o zmianie miejscowych planów pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II” oraz „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III”. Zaproponowane zmiany pozwolą na zapewnienie dalszego efektywnego i ekonomicznego rozwoju funkcji usługowych, przemysłowych i magazynowych poprzez doprecyzowanie zagadnień związanych z powstawaniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w szczególności promieniowania słonecznego.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi rodzaju składowanych odpadów oraz formy ich przetwarzania, Rada zdecydowała o zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza”.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie Kościelnej oraz Wiązownie Gminnej. Radni zajęli się także dwoma projektami uchwał w sprawie nadania nazwy ulic „Dziewanny” w Gliniance oraz „Azaliowa” na obszarze Czarnówki i Bolesławowa.

Na sesji Radni zajęli się także projektem uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. Przyjęcie uchwały sfinalizuje proces przekształcania szkoły w Gliniance poprzez zlikwidowanie lokalizacji prowadzenia zajęć w obiekcie przy ul. Napoleońskiej 53A i wskazanie jednej lokalizacji do ich prowadzenia w budynku przy ul. Napoleońskiej 1.

Rada omówiła także projekt w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi sąsiedzkie, które są nową formą świadczenia pomocy społecznej oraz będą świadczone przez osoby blisko mieszkające. Usługi sąsiedzkie mogą obejmować pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Na koniec Radni zdecydowali o przystąpieniu gminy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 27 lutego

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Przy stołach siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie godło Polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna. (Foto: UG Wiązowna)

Już 27 lutego odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji Rada zajmie się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 226 730,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 294 w Woli Duckiej”.

Gmina Wiązowna otrzyma również 290 000,00 zł na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”, w tym 200 000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Góraszce oraz 90 000,00 zł na zagospodarowanie działek przy świetlicach w Bolesławowie, Duchnowie, Boryszewie oraz w Pęclinie, a także na wyposażenie świetlicy w Gliniance.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2024” z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w garażu bojowym OSP Malcanów.

Następnie Radni zdecydują o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich”, a także o zmianie miejscowych planów pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza”, „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II” oraz „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III”. Zaproponowane zmiany pozwolą na zapewnienie dalszego efektywnego i ekonomicznego rozwoju funkcji usługowych, przemysłowych i magazynowych poprzez doprecyzowanie zagadnień związanych z powstawaniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w szczególności promieniowania słonecznego.

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie Kościelnej oraz Wiązownie Gminnej. Radni zajmą się także dwoma projektami uchwał w sprawie nadania nazwy ulic „Dziewanny” w Gliniance oraz „Azaliowa” na obszarze Czarnówki i Bolesławowa.

Na sesji Radni zajmą się także projektem uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. Przyjęcie uchwały sfinalizuje proces przekształcania szkoły w Gliniance poprzez zlikwidowanie lokalizacji prowadzenia zajęć w obiekcie przy ul. Napoleońskiej 53A i wskazanie jednej lokalizacji do ich prowadzenia w budynku przy ul. Napoleońskiej 1.

Rada omówi także projekt w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi sąsiedzkie, które są nową formą świadczenia pomocy społecznej przez osoby blisko mieszkające. Usługi sąsiedzkie mogą obejmować pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Na koniec Radni zdecydują o przystąpieniu gminy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 27 lutego o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Ćwiczenia wojskowe. Utrudnienia na drogach

Od 12 lutego, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowy,i ćwiczeniami.
Od 12 lutego, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowy,i ćwiczeniami. (foto. wojsko-polskie.pl)

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

W imieniu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zwracamy się do kierowców z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Ponadto przekazujemy apel Sił Zbrojnych – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich, aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

IMGW ostrzega przed marznącym deszczem!

Oblodzona droga w lesie
Oblodzona droga jest bardzo niebezpieczna. Uważajcie podczas jazdy! (Foto: pixabay.com/jwvein)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe dla Powiatu Otwockiego. Instytut przestrzega przed marznącymi opadami deszczu i niebezpiecznym oblodzeniem dróg.

W przypadku Powiatu Otwockiego IMGW prognozuje od 9 lutego godz. 17.00 do 10 lutego do godz. 4.00 słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Na drogach będzie ślisko!

W razie problemów dzwoń pod numer alarmowy 112 lub 998. W sytuacjach kryzysowych o nasze bezpieczeństwo dbają Ochotnicze Straże Pożarne. Druhowie z Glinianki, Malcanowa i Wiązowny są w pełnej gotowości.

W sieci działają pogodowe radary on-line, gdzie w czasie rzeczywistym można zobaczyć, co dzieje się nad naszym krajem.

Odbiór śmieci. Harmonogram na 2024 rok

Od marca wchodzi w życie nowy harmonogram wywozu śmieci dla naszej gminy. Sprawdź, kiedy w twojej miejscowości pojawią się śmieciarki i odbiorą odpady zmieszane i te segregowane.

Harmonogram na cały rok 2024  jest dostępny w zakładce: „Załatw Sprawę w Urzędzie: Śmieci” oraz bezpośrednio pod tekstem.

W Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna będzie go można pobrać także w wersji papierowej.

Szczegółowych informacji o gminnej gospodarce odpadami udziela Izabela Guzowska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 29,  e-mail: i.guzowska@wiazowna.pl.

Praca w urzędzie. Szukamy osoby do Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Przedłużyliśmy nabór kandydatów do pracy w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Oferty można składać do 22 lutego 2024 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • monitoring dostępnych funduszy zewnętrznych na realizację projektów;
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej;
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań ze środków krajowych – programy rządowe, wojewódzkie, ochrony środowiska, inne;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych;
 • realizowanie i prowadzenie zamówień wg. Regulamin udzielania w Urzędzie Gminy Wiązowna zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych;
 • realizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 • wykształcenie wyższe;
 • 3 – letni staż pracy;
 • 2- letnie doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych tj. doświadczenie zawodowe w samodzielnym przygotowywaniu i rozliczaniu projektów i programów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej bądź z programów krajowych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość przepisów i regulacji dotyczących funduszy unijnych i środków zewnętrznych, ustawy Pzp.;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, w instytucjach wdrażających programy europejskie w szczególności w przedmiocie prowadzonych zadań;
 • znajomość zagadnień dotyczących polityki UE i polityki regionalnej UE na lata 2021-2027;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu realizacji programów, projektów/ działań finansowanych ze środków zewnętrznych, procedur aplikacyjnych  i rozliczania dotacji, znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 • umiejętność pracy w generatorach wniosków aplikacyjnych oraz w generatorach wniosków o płatność;
 • udokumentowane szkolenia, kursy z zakresu funduszy unijnych;
 • studia podyplomowe w zakresie administrowania środkami unijnymi będą dodatkowym atutem;
 • prawo jazdy kat. B;
 • komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem ePUAP.

w terminie do 22 lutego 2024 r. do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór do Wydziału Rozwoju Gospodarczego – oferta nr 1/2024”.

Więcej informacji udziela:

w sprawach merytorycznych Justyna Sadkowska – naczelnik w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 80, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

w sprawach proceduralnych Agnieszka Karwowska – naczelnik  w Wydziale Administracyjnym, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Mamy plan rozwoju sieci kanalizacji i wodociągów

Sesja Rady Gminy Wiązowna 28 marca 2023 r. Radni - kobiety i mężczyźni - siedzą przy brązowych stołach. Na ścianie wiszą: godło polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się 7 lutego radni gminni zdecydowali o przyjęciu Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2027.

Wprowadzony plan pozwoli na planowanie i prowadzenie inwestycji przez Hydrodukt Sp. z o.o. w Wiązownie w najbliższych latach, a także jest elementem niezbędnym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań.

Plan został zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie planowanego sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętej uchwale. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Izabela oraz Zakręt. Kontrola zbiorników bezodpływowych

Mężczyzna w żółtych rękawiczkach trzyma niebieską rurę do wybierania nieczystości w otworze szamba
Na wybieranie nieczystości powinniśmy mieć rachunki (Foto: Adobe Stock)

Na terenie całej Gminy trwają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Przypominamy, że w związku ze znowelizowaną ustawą z 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne i Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nasi urzędnicy co 2 lata muszą skontrolować każdą nieruchomość pod kątem gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

W marcu 2024 r. skontrolowane zostaną instalacje znajdujące się w miejscowościach:

 • Zakręt
 • Izabela

Prosimy właścicieli poszczególnych nieruchomości o udostępnienie instalacji oraz przygotowanie umów dotyczących wywozu nieczystości ciekłych, a także dowodów uiszczania opłat za te usługi w 2023 roku.

Więcej informacji udziela Izabela Guzowska – Referent w Wydziale Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 51 25 829, e-mail: i.guzowska@wiazowna.pl

Rekordowe wsparcie unijne dla OSP. Już 10 lutego podpisanie umowy

Już 10 lutego przedstawiciele gmin z Powiatu Otwockiego, w tym Zastępca Wójta Gminy Wiązowna Anna Sikora podpiszą umowy na dofinansowanie zakupu wozów strażackich dla jednostek OSP. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu otwockiego wyniosło 4,7 mln zł.

Do mazowieckich OSP trafi aż 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską, natomiast 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa.

W sobotę umowy z władzami gmin Wiązowna, Karczew, Sobienie-Jeziory, Osieck, Kołbiel i prezesem OSP w Otwocku-Jabłonnie podpiszą członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i radna województwa Anna Brzezińska. W spotkaniu weźmie również udział Wiesława Nowaczyńska, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z Mazowsza. Otrzymamy ponad 700 tys. zł

Gmina Wiązowna znalazła się na listach rankingowych uchwał przyjętych podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, które odbyło się w dniu 6.02.2024 r. Dostaniemy dofinansowanie na zadania, których łączna kwota wyniesie 743.530,00 zł. Poniżej przedstawiamy listę otrzymanych dotacji.

MAZOWSZE DLA SPORTU: Wartość wniosku: 650.000,00 zł. w tym dotacja 226.730,00 zł. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na placu w Woli Duckiej”. Przewidziano budowę boiska sportowego-wielofunkcyjnego o wymiarach 11×20 m o nawierzchni poliuretanowo -gumowej typu „spray” wraz z wyposażeniem. Na terenie zamontowane zostaną piłkochwyty, tablica z regulaminem. Boisko będzie przeznaczone do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Na terenie inwestycji planowane jest również zamontowanie ławek i koszy na śmieci.

MAZOWSZE DLA KLIMATU: Wartość wniosku: 100.000,00 zł. w tym dotacja 70.000,00 zł.  „Modernizacja systemu retencji w ramach zagospodarowania terenu działki nr 294 w Woli Duckiej”.
Zakres robót objętych wnioskiem:

 • oczyszczenie (odmulenie) zbiornika wodnego,
 • umocnienie skarpy brzegowej zbiornika retencyjnego płotkiem faszynowym,
 • wyprofilowanie skarpy i zasypanie humusem na długości linii brzegowej,
 • oczyszczenie terenu,
 • przygotowanie terenu pod nasadzenia niskie i wysokie,
 • spulchnienie i wstępne wyrównanie,
 • zmiana urodzajna pod nasadzenia,
 • nasadzenia roślin liściastych,
 • nasadzenia traw i bylin ozdobnych.

MAZOWSZE DLA LOKALNYCH CENTRÓW INTEGRACYJNYCH: Wartość wniosku 260.000,00 zł w tym wartość dotacji 200.000,00 zł. „Utworzenie lokalnego centrum integracji mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w m. Góraszka, gm. Wiązowna”. Zakres robót obejmie prace wykończeniowe: stolarka okienna i drzwiowa, roboty malarskie, wyposażenie łazienek trwale związane z obiektem, montaży grzejników, instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w tym montaż gniazd, włączników i punktów świetlnych, posadzek i sufitów wraz z tynkami.

MAZOWSZE DLA SOŁECTW: Wartość wniosku 180.000,00 zł. w tym dotacja 90.000,00 zł. „Zagospodarowanie  terenów wraz z doposażeniem świetlic w Sołectwach Bolesławów, Boryszew, Duchnów, Glinianka I, Góraszka oraz Pęclin, gm. Wiązowna”. Bolesławów – plac zabaw i siłownia plenerowa. Boryszew – modernizacja placu zabaw, Duchnów – budowa siłowni plenerowej, Glinianka I – Zakup RTV i AGD do nowopowstałej świetlicy wiejskiej. Góraszka – Zakup RTV i AGD do nowopowstałej świetlicy wiejskiej, Pęclin – nasadzenia zieleni oraz budowa mat zacieniających nad placem zabaw.

MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA: Wartość wniosku: 62.400,00, w tym przyznana dotacja: 46.800,00 zł. „Akcje edukacyjno-informacyjne”. Warsztaty dla dorosłych z zakresu nieekologicznych źródeł ogrzewania, EKOBus – Mobilne centrum Edukacji – edukacja mieszkańców np. podczas imprez plenerowych, Stanowiska Gier VR – gra w której ratuje się planetę w przestrzeni okularów wirtualnych, Stanowiska quizowe dla dzieci podczas imprez w szkole i pikników, Gry ekologiczne z zakresu ochrony powietrza – do wykorzystania w szkołach i podczas pikników, 4 spektakle połączone z animacją dla dzieci ze szkół podstawowych.

MAZOWSZE DLA SENIORÓW: wartość wniosku 40.000,00 zł. (100% wsparcia) III Piknik zdrowotno-integracyjny Rady Seniorów Gminy Wiązowna pn. ,,W zdrowym ciele – zdrowy senior” dla seniorów 60+ z terenu Gminy Wiązowna.

MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP: Wartość wniosku 40.000,00 zł (100% wsparcia). Wniosek obejmuje remont instalacji elektrycznej w garażu bojowym OSP Malcanów.

MAZOWSZE DLA ZWIERZĄT: Wartość wniosku 20.000,00 zł w tym dotacja 10.000,00 zł. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wiązowna”. Zadanie dotyczy sterylizacji bądź kastracji psów i kotów właścicielskich i wolnożyjących z terenu gminy Wiązowna oraz ujęcie ich w systemie identyfikacji zwierząt (czipowanie).

MAZOWSZE DLA DZIAŁKOWCÓW: Wartość wniosku: 50.000,00 zł. w tym dotacja 20.000,00 zł + wkład własny ROD 10.000,00 zł. „Modernizacja istniejącego WC na terenie ogródków działkowych „Malcanów-Brzezina” w Gminie Wiązowna”. Zakres planowanych prac: wykonanie podejścia kanalizacyjnego i wodnego wraz z przyłączami, przebudowa 1 kabiny i wyposażenie w muszle sedesową stalową, zainstalowanie umywalki stalowej i baterii umywalkowej, malowanie ścian, wymiana pokrycia dachowego z ondulinowego na blachodachówkę, remont schodków zewnętrznych, modernizacja oświetlenia na energooszczędne.