mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Oferta pracy. Poszukiwany specjalista ds. obsługi klienta

Logo firmy SmartDiGo - czarny napis na pomarańczowym tle

Firma z branży cyfrowej SmartDigo szuka specjalisty do spraw obsługi klienta. Razem z nią będziesz wdrażać podpisy elektroniczne i certyfikaty bezpieczeństwa.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 1. jesteś profesjonalna/y i budujesz przyjazne relacje z klientami,
 2. lubisz ludzi. Nie boisz się kontaktu z klientami oraz jesteś otwarta/y na ich potrzeby,
 3. podchodzisz entuzjastycznie do pracy i chcesz mieć satysfakcję z osiąganych celów,
 4. posiadasz zdolność do szybkiej i nieustannej nauki,
 5. chciałabyś/łbyś rozwijać się we wdrożeniach i sprzedaży (również online) w perspektywicznej branży cyfrowej,
 6. jesteś odpowiedzialna/y i odznaczasz się wysoką kulturą osobistą,
 7. obsługujesz komputer oraz smartphone w stopniu średniozaawansowanym,
 8. masz wykształcenie średnie lub wyższe.

Mile widziane:

 1. prawo jazdy kat. B
 2. zaświadczenie o niekaralności,
 3. znajomość języka angielskiego.
 4. zmysł techniczny będzie istotną zaletą
 5. znajomość obsługi macOS / iOS
 6. masz doświadczenie w pracy związanej z usługami cyfrowymi, sprzedażą lub obsługą klientów.

Na co dzień w zespole napotkasz zadania:

 1. zapewnianie kompleksowej obsługi i wsparcia poprzez bezpośredni kontakt z naszymi klientami B2B/B2C,
 2. umawianie spotkań z klientami i wstawianie ich do kalendarza firmowego.

Dołącz do zespołu, a otrzymasz:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 2. atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych efektów,
 3. atrakcyjny system bezpłatnych szkoleń produktowych i sprzedażowych, które podniosą twoje kwalifikacje zawodowe,
 4. możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie o międzynarodowym zasięgu poprzez wsparcie ze strony doświadczonych pracowników,
 5. gwarancję szacunku do pracownika i efektywnej pracy,
 6. luźna i miła atmosfera w firmie,
 7. komfortowe warunki i nowoczesne narzędzia pracy tj. MacBook i iPhone.

Miejsce pracy to Wiązowna. Wyślij CV na adres praca@smartdigo.com. Firma zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Prosi też o zawarcie niniejszej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy/współpracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SmartDigo Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 25, 05 – 462 Wiązowna, KRS: 0000661925”.

Praca w urzędzie. W Wydziale Podatków

Dokument z decyzją podatkową. Na nim leżą monety i banknoty
Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy nabór na stanowisko w Wydziale Podatków w Urzędzie Gminy Wiązowna. Szukamy pracownika na zastępstwo. Aplikacje można składać do 27 sierpnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników;
 2. prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych i bieżąca obsługa interesantów w tym zakresie;
 3. wprowadzanie w ewidencji podatkowej zmian dotyczących właścicieli nieruchomości lub przedmiotów opodatkowania stanowiących podstawę wymiaru podatków;
 4. udział w kontrolach podatkowych przeprowadzanych przez Urząd Gminy Wiązowna.

Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego);
 2. wykształcenie średnie;
 3. 2 – letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustaw: Ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, Statutu Gminy Wiązowna oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub administracja;
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 3. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 4. umiejętność redagowania pism urzędowych;
 5. zdolności analityczne i organizacyjne;
 6. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
 7. wysoka kultura osobista;
 8. znajomość obsługi urządzeń biurowych, np. telefon, fax, skaner.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.lech@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych

w terminie do 27 sierpnia do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 11/2021”.

Więcej informacji udziela Kamila Lech – Wydział Administracyjny, tel. 22 512 58 52, e-mail: k.lech@wiazowna.pl

Praca szuka człowieka. Firma zatrudni do sprzątania hali produkcyjnej

Firma sprzątająca Amlux, zajmująca się kompleksowymi usługami sprzątania, zatrudni pracowników do sprzątania hali produkcyjnej.

Firma oferuje:

 1. pracę dwa dni w tygodniu,
 2. pracę przez 4 godz. dziennie (godziny pracy ustalane indywidualnie),
 3. wynagrodzenie miesięczne 600 zł netto,
 4. zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie.

Zakres czynności:

 1. mycie maszynowe powierzchni hali produkcyjnej,
 2. odkurzanie hali produkcyjnej,
 3. czyszczenie bieżących zabrudzeń drzwi, futryn,
 4. mycie przeszkleń wewnątrz hali ( bez prac wysokościowych).

Oczekiwania:

 1. brak przeciwwskazań do pracy fizycznej,
 2. dyspozycyjność do pracy dwa dni w tygodniu,
 3. chęci do pracy,
 4. doświadczenie – mile widziane.

Lokalizacja: Wiązowna Kościelna, Gródek.

Informacje można uzyskać, dzwoniąc na tel. 604-126-388 lub 22 336-65-65.

Amlux chętnie zatrudni osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Firma jest zakładem pracy chronionej, realizuje wszystkie świadczenia należne osobom niepełnosprawnym.

Firma prosi, aby do aplikacji dołączyć poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 77 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce AMLUX Sp. z o. o., a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści: Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AMLUX Sp. z o. o. , ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, 2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: AMLUX Sp. z o. o. ,, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, 3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników AMLUX Sp. z o. o. , na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii; 5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez AMLUX Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Amlux zaprasza do składania ofert.

Ogłoszenie o pracę. Firma z Wiązowny szuka pracowników

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Firma Mera Bellows z Wiązowny szuka praktykantów albo pracowników na umowę-zlecenie lub na umowę o pracę.

Firma Mera Bellows Sp. z o.o. z (ul. Nadrzeczna 15, 05-462 Wiązowna) szuka studentów na praktyki lub wakacyjny staż, jak również osób chętnych do pracy na produkcji.

Wymagania: zdolności manualne, chęć do pracy i zaangażowanie.

Praca w systemie zmianowym. Firma oferuje zatrudnienie na umowę o pracę lub na zlecenie.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres: s.przydatek@merabellows.pl

Ogłoszenie o pracę. Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku

ŚDS w Radiówku poszukuje osoby na stanowisko psycholog/terapeuta
ŚDS w Radiówku poszukuje osoby na stanowisko psycholog/terapeuta

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Radiówku poszukuje osoby na stanowisko psycholog/terapeuta.

Rodzaj umowy: zastępstwo
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce pracy: Radiówek – gmina Wiązowna
Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe: psychologia, pedagogika, terapeuta zajęciowy
• min. 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, punktualność, sumienność, dobra organizacja pracy własnej.

Zakres obowiązków:
• prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, zebrań społeczności terapeutycznych
• uczestniczenie w superwizjach, piknikach oraz wyjazdach terapeutycznych,
• pomoc w pracach administracyjnych i gospodarczych związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy.
Prosimy o przesyłanie CV na adres dyrektor.sds@gmail.com
Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych: Dz. U. 2018 r. poz. 1000.”

Praca w urzędzie. W Wydziale Inwestycji

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązowna. Aplikacje można składać do 15 lipca.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności podstawa znajomości prawa budowlanego, cyklu inwestycyjnego oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku technicznym;
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 3. znajomość środowiska Microsoft;
 4. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. przygotowanie i prowadzenie realizowanych zadań inwestycyjnych;
 2. sprawozdawczość wynikająca z pracy wydziału;
 3. przygotowanie i realizacja powierzonych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego;
 4. prowadzenie rozliczeń finansowych powierzonych zadań inwestycyjnych,
 5. realizacja i prowadzenie zamówień wg. regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł.

Dokumenty można dostarczyć do 15 lipca 2021 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. osobiście do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie;
 2. przesłając listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.lech@wiazowna.pl;
 4. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Na zamkniętej kopercie z dokumentami należy dopisać: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 10/2021”.

Więcej informacji udziela Kamila Lech – Wydział Administracyjny, tel. 22 512 58 52, e-mail: k.lech@wiazowna.pl

Pracownik poszukiwany. Do Wydziału Inwestycji

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór na stanowisko w Wydziale Inwestycji Urzędu Gmin Wiązowna. Dokumenty można składać do 14 czerwca.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie co najmniej średnie techniczne np. drogowe, budowlane, elektryczne;
 3. minimum 2-letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności podstawa znajomości prawa budowlanego, cyklu inwestycyjnego oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku technicznym;
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 3. znajomość środowiska Microsoft;
 4. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. przygotowanie i prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych;
 2. udział w pracach komisji powoływanych przez Wójta;
 3. prowadzenie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych – wewnątrz wydziałowych;
 4. sprawozdawczość wynikająca z pracy Wydziału Inwestycji;
 5. archiwizacja dokumentacji tworzonej w Wydziale Inwestycji;
 6. realizacja i prowadzenie zamówień wg. regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.lech@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

do dnia 14 czerwca do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 9/2021”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, adres e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Ogłoszenie o pracę. Szukamy osoby do sekretariatu

Szary, otworzony laptop. Nad czarną klawiaturą unosi się kobieca ręka
Już większość spraw urzędowych można załatwić on-line (Foto: pixabay.com)

Urząd Gminy Wiązowna poszukuje osoby do prowadzenia sekretariatu Wójta. Dokumenty można składać do 17 maja.

Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie co najmniej średnie;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o samorządzie gminnym oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędy Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub pokrewnym;
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 3. znajomość środowiska Microsoft;
 4. umiejętność redagowania pism urzędowych;
 5. komunikatywność;
 6. wysoka kultura osobista;
 7. znajomość obsługi urządzeń biurowych np. telefon, fax, skaner;
 8. prawo jazdy kategorii B.

Planowany zakres obowiązków to:

 1. prowadzenie sekretariatu w Urzędzie Gminy Wiązowna, w tym m.in. prowadzenie terminarza i umawianie interesantów kadry zarządzającej;
 2. przyjmowanie korespondencji przychodzącej: tradycyjnej i elektroniczne;
 3. prowadzenie rejestrów m.in. delegacji służbowych i zarządzeń;
 4. obsługa rozmów telefonicznych;
 5. przygotowywanie spotkań kadry zarządzającej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.lech@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

w terminie do 17 maja do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 8/2021”. Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod tekstem lub na BIP pod linkiem: https://bip.wiazowna.pl/

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, adres e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Spółdzielnia Socjalna “Odmiana”. Pracownik poszukiwany

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Spółdzielnia Socjalna “Odmiana” poszukuje opiekunki środowiskowej.

Osoba taka musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu “Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi” lub “Opieka nad chorym w domu”.

Oferujemy pracę na terenie gminy Wiązowna w wymiarze kilku godzin dziennie w ramach umowy zlecenia.

Więcej informacji pod nr tel. 607 767 407.

Ogłoszenie o pracę. Szukamy kierowcy

Wnetrze auta. Widok na deskę rozdzielczą i kierownicę

Ogłaszamy nabór na stanowisko kierowcy w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 4 maja. 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie zawodowe;
 3. praw jazdy kat. B oraz doświadczenie (czynne) w prowadzeniu samochodu minimum 5 lat;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. znajomość przepisów z zakresu: Prawo o ruchu drogowym;
 6. znajomość topografii Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. doświadczenie w prowadzeniu busa do 3,5 ton;
 2. umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi;
 3. obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu zadań;
 4. dyspozycyjność;
 5. wysoka kultura osobista i komunikatywność;
 6. umiejętność dobrej organizacji pracy;
 7. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

Zakres zadań wykonywanych to m.in.:

 1. przewóz osób zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna, busem 9-osobowym dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, zgodnie ze zleceniem wyjazdu;
 2. utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorem usługi transportowej i reagowanie na ewentualne zaistniałe potrzeby zmiany tras i nagłych nieplanowanych wyjazdów;
 3. przestrzeganie zapisów Regulaminu świadczenia usługi transportowej door-to-door;
 4. pomoc uczestnikom transportu m.in w dotarciu do busa z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca oraz z busa do miejsca zmniejszania lub miejsca transportu;
 5. utrzymanie porządku i czystości pojazdu, dbanie o ogólny stan pojazdu, utrzymanie karoserii i wnętrza, a także stanu technicznego pojazdu;
 6. wypełnianie kart pracy, zleceń wyjazdu oraz rozliczanie zużycia paliwa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać (decyduje data wpływu do urzędu) do 4 maja do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 6/2021”:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.lech@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, adres e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl