mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

GKTS Wiązowna. Odznaki przyznane dla trenerów

Srebrna i brązowa odznaka PZTS dla trenerów z GKTS Wiązowna.

Podczas 1 Grand Prix Mazowsza Młodzików w Radzyminie w tenisie stołowym, trenerzy GKTS Wiązowna Tomasz Grzybowski i Kamil Sitek otrzymali z rąk Prezesa Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego srebrną i brązową odznakę Polskiego Związku Tenisa Stołowego za zasługi na rzecz rozwoju tenisa stołowego w Polsce. Dla trenera Tomka jest to drugie wyróżnienie w pracy trenerskiej (10 lat temu otrzymał brązowa odznakę). Dla trenera Kamila jest to pierwsze wyróżnienie tego typu (istnieje gradacja odznak: brązowa, srebrna i złota).

Tego typu wyróżnienia są przyznawane corocznie przez prezydium PZTS na podstawie nominacji złożonych przez wojewódzki związek. Cieszymy się, że nasi trenerzy a co za tym idzie cały klub GKTS Wiązowna jest doceniany za swoją pracę na arenie ogólnopolskiej. Te nagrody to dodatkowa motywacja do dalszej pracy w rozwijaniu tenisa stołowego oraz osiągania jak najlepszych wyników z młodymi tenisistami i drużyna ligową w kolejnych latach.

info z: tukontakt@wiazowna.pl

Sieć gazowa w gminie. Możliwe nowe lokalizacje

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. określi lokalizacje budowy sieci gazowej w naszej gminie
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. określi lokalizacje budowy sieci gazowej w naszej gminie (Foto: pixabay.com)

Dnia 13 sierpnia 2021 r. wszczęto postępowanie na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach: Żanęcin, Dziechciniec, Malcanów, Lipowo, Kopki, Wola Ducka, Wola Karczewska, Glinianka, Rzakta.

Postępowanie ma charakter sprawdzenia możliwości lokalizacji gazociągu średniego ciśnienia na terenie naszej gminy.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. jest wstępnym i niezbędnym etapem inwestycji dającym podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę gazociągu. Bez ww. decyzji nie będzie możliwe dalsze projektowanie i realizacja sieci.

Dopiero po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej rozpocznie się proces projektowania i ustalania ostatecznego miejsca przebiegu gazociągu w porozumieniu z właścicielami działek na podstawie indywidualnych, pisemnych umów pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa  Sp. z o.o. a właścicielami nieruchomości.

Ponadto informujemy, że wniosek dotyczy sieci szkieletowej i nie przesądza o tym, które nieruchomości będą podłączone do sieci.

Więcej informacji udziela Aneta Grzelak – Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 83 13, e-mail: an.grzelak@wiazowna.pl

“Akademia Mocy”. Szkoła Podstawowa w Zakręcie

Nowy tydzień zaczął się w szkole w Zakręcie z prawdziwym POWEREM. W poniedziałek 13.09 już od samego rana uczniowie starszych klas mogli wziąć udział w fenomenalnych zajęciach poświęconych zagadnieniom związanych z prądem, jego mocą, przepływem i właściwościami.

W skomplikowany świat fizycznych doświadczeń wprowadzali nas Nikola Tesla i Power Man, władcy energii elektrycznej. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach każdy uczeń mógł poczuć na sobie siłę energii elektrycznej, samodzielnie wygenerować prąd lub zapalić żarówkę bez podłączania jej do gniazdka. Największy entuzjazm wywołało doświadczenie z energią elektrostatyczną, które postawiło jego uczestnikom włosy na głowach.

Uczniowie dowiedzieli się również, że słupy wysokiego napięcia, wymieniane właśnie na terenie gminy są całkowicie bezpieczne i nie powinny budzić naszych obaw.

Zajęcia w ramach „Akademii Mocy” były świetnym przykładem nauki poprzez zabawę i doświadczanie – pomimo dźwięczącego dzwonka uczniowie nie chcieli kończyć swojej przygody z niezwykłymi eksperymentami.

info z: tukontakt@wiazowna.pl

Natalia Maciak

Sesja Rady Gminy. Kolejne ważne decyzje podjęte

Sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 25 maja
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na sesji – 9 września – radni gminni spotkali się, by podejmować kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna. Można ją było śledzić również za pośrednictwem portalu eSesja.

W uchwałach budżetowych zostały dokonane zmiany wynikające z konieczności dostosowania planów i wydatków budżetowych. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 674.130,14 zł wynikającą z większych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych CIT oraz o kwotę 134.937,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT. Zwiększenie wydatków o kwotę 432.000.00 zł na realizację infrastruktury niezbędnej dla uruchomienia linii autobusowej Kąck-Józefów oraz o kwotę 142.000.00 zł na budowę kanalizacji.

Jedną z ważniejszych podjętych uchwał jest program „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”, którego celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Wiązowna w zakresie usług społecznych oraz koordynacja i integracja tych usług. Realizatorem programu jest Centrum Usług Społecznych (dawny GOPS).

Następnych osiem uchwał dotyczyło nieruchomości i ochrony środowiska. Nadano nazwy ulicom ”Gościniec” w Duchnowie, „Koniczyny” w Woli Duckiej, „Pod Lasem” w Izabeli oraz „Stefana Bryły” w Wiązownie Kościelnej (ma to na celu ułatwienie prawidłowej i czytelnej numeracji mieszkańcom, jak i służbom ratowniczym). Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Czarnówce, Wiązownie Kościelnej oraz Góraszce (dwie pierwsze uchwały były odpowiedzią na przekazanie nieodpłatnie gminie przez właścicieli nieruchomości z przeznaczeniem na drogę, natomiast trzecia od Skarbu Państwa).

Radni zajęli się także dwoma projektami uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Duchnów – Trakt Brzeski” oraz „Żanęcin Dziechciniec – Majowa”. Pierwszy z nich pozwoli rozstrzygnąć kwestię lokalizacji zabudowy i wyznaczyć przebieg głównego cieku odprowadzającego wody do rzeki Świder, natomiast dzięki drugiemu planowi możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami.

Radni uchwalili Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Regulamin zawiera prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

Radni zdecydowali o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, w którego miejsce zostanie zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To przekształcenie pozwoli rozwinąć się zakładowi i przeorganizować zasady pracy. Jest również symbolem postępu, na który nasza gmina jest gotowa.

Radni wyrazili swoje stanowisko dotyczące konsultacji publicznych Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2033 roku, w którym wyrazili stanowczy sprzeciw wobec planów budowy autostrady A50 przez teren gminy Wiązowna.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Roboty budowlane w Czarnówce. Możliwe utrudnienia w ruchu

Mogą wystąpić zmiany w organizacji ruchu.
Mogą wystąpić zmiany w organizacji ruchu. (Foto: pixabay.com)

Wykonawca przebudowy drogi wewnętrznej ul. Brzozy w Czarnówce zamierza od dnia 20 września rozpocząć roboty budowlane.

Z uwagi na powyższe wystąpią utrudnienia w ruchu, a czasowo droga może być nieprzejezdna.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonej organizacji ruchu. Należy również przewidzieć wcześniejszy odbiór nieczystości.

Więcej informacji udziela Jakub Sędek – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl

Trenuj z nami do 42. Półmaratonu Wiązowskiego!

Zapraszamy osoby początkujące oraz doświadczonych biegaczy
Zapraszamy osoby początkujące oraz doświadczonych biegaczy (Foto: pixabay.com)

Ruszyły treningi lekkoatletyczne w Wiązownie. Zapraszamy zarówno tych, co zaczynają swoją przygodę z bieganiem, jak i tych już zaprawionych w bojach. Razem przygotujmy się do 42. Półmaratonu Wiązowskiego!

Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu. Prowadzisz mało aktywny tryb życia, ale chcesz to zmienić. Jesteś kanapowcem, ale myślisz o bieganiu. Jeżeli rozpoczęcie treningów biegowych przekładasz na każdy kolejny poniedziałek. Chcesz zacząć biegać w sposób bezpieczny, to nasze treningi są również dla Ciebie!

Treningi odbywają w każdą niedzielę. Zbieramy się przy wejściu do Gminnego Parku Centrum w Wiązownie o godz. 9.00. Udział w treningach jest bezpłatny.

Treningi są prowadzone w dwóch grupach. Dla zaprawionych w bojach biegaczy oraz biegaczy początkujących.

Organizatorami treningów są Urząd Gminy Wiązowna i Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie oraz Team ZabieganeDni.

TRENUJ Z NAMI DO 42. PÓŁMARATONU WIĄZOWSKIEGO!

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 9 września

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Grupa osób siedząca na sali
Radni podczas Sesji Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 9 września odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

Jedną z ważniejszych uchwał do podjęcia będzie program „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”, którego celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Wiązowna w zakresie usług społecznych oraz koordynacja i integracja tych usług. Realizatorem programu będzie Centrum Usług Społecznych (dawny GOPS).

Rada zajmie się też uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Czarnówce, Wiązownie Kościelnej oraz Góraszce. Uchwały są odpowiedzią na przekazanie gminie przez właścicieli, nieodpłatnie nieruchomości w Czarnówce i Wiązownie Kościelnej oraz przez Skarb Państwa gruntu w Góraszce z przeznaczeniem na drogę.

Dokonane zostaną zmiany budżetowe. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 674.130,14 zł wynikającą z większych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych CIT oraz o kwotę 134.937,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT. Zwiększenie wydatków o kwotę 432.000.00 zł na realizację infrastruktury niezbędnej dla uruchomienia linii autobusowej Kąck-Józefów oraz o kwotę 142.000.00 zł na budowę kanalizacji.

Kolejne uchwały będą dotyczyć nadania nazw ulic „Gościniec” w Duchnowie, „Koniczyny” w Woli Duckiej, „Pod Lasem” w Izabeli oraz „Stefana Bryły” w Wiązownie Kościelnej. Ma to na celu ułatwienie prawidłowej i czytelnej numeracji mieszkańcom jak i służbom ratowniczym.

Na sesji podejmowane będą także dwie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów-Trakt Brzeski” co pozwoli rozstrzygnąć kompleksowo kwestię lokalizacji zabudowy i  wyznaczyć przebieg głównego cieku odprowadzającego wody do rzeki Świder oraz pn. „Żanęcin Dziechciniec-Majowa” dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami tj. o funkcje związane z logistyką.

Radni zajmą się też  „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna”, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Regulamin zawiera obowiązki prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

W następnej kolejności przejdą do uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To przekształcenie pozwoli rozwinąć się zakładowi i przeorganizować zasady pracy. Jest również symbolem postępu na który nasza gmina jest gotowa.

Na sam koniec radni wyrażą swoje stanowisko dotyczące konsultacji publicznych Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2033 roku.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 9 września o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Najlepsza OSP. Zagłosuj na OSP Glinianka

Wielki plebiscyt strażacki pod patronatem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP rozpoczęty!
Wielki plebiscyt strażacki pod patronatem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP rozpoczęty! (foto: Polska Times)

Zapraszamy do głosowania na najlepszą Ochotniczą Straż Pożarną w Polsce. Właśnie rozpoczął się plebiscyt Polski Times.

OSP Glinianka otrzymała nominację do tego tytułu oraz druhowie Artur Gniadek i Igor Stańczak. Plebiscyt jest powiązany z obchodami 100-lecia Związku OSP RP oraz wręczeniem statuetek “Florianów”. Wydarzenie ma charakter prestiżowy i jest pod patronatem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Koszt sms to tylko 2,46 zł. Pamiętajmy, że to właśnie oni, Strażacy czuwają nad naszym bezpieczeństwem i są zawsze tam gdy potrzebujemy pomocy. Udowodnijmy, że OSP Glinianka i jej Strażacy są najlepsi.

Stop powodziom. Stwórzmy Spółkę Wodną obejmującą obszar całej gminy

Kałuża z wodą po deszczu. W niej odbija się niebieskie niebo i słup energetyczny
Utworzenie spółki wodnej wymaga zaangażowania NASZYCH MIESZKAŃCÓW, których zachęcamy do przystąpienia do spółki. (Foto: pixabay.com)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiązowna,

Zjawisko nawalnych opadów deszczu, które jest w naszym kraju coraz częstsze, stwarza istotne zagrożenie, co widać szczególnie w tym roku. Nasilające się ekstremalne warunki pogodowe, które niestety będą coraz bardziej odczuwalne, wymagają wprowadzania systemowych i kompleksowych działań, które ograniczą skutki nawałnic. Dotyczy to szczególnie terenów zabudowanych, gdzie straty materialne wynikające z zalania ponoszą zarówno mieszkańcy jak i gmina. Chcąc przystosować się do zmian musimy podjąć działania zaradcze niezbędne dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz dla ochrony infrastruktury. Wobec tego zwracam się do Państwa o wnikliwe podejście do problematyki gospodarowania wodami i jakże ważnego problemu związanego z brakiem właściwego utrzymania urządzeń wodnych na terenach naszej gminy.

Przepisy prawa nakładają na właścicieli urządzeń wodnych (właścicieli gruntów) obowiązek ich utrzymania, który polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach tych urządzeń w celu zachowania ich funkcji. Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń wodnych i powinny obejmować w szczególności:

 • wykaszanie i wygrabianie roślinności ze skarp i dna rowów,
 • odmulanie dna koryt rowów,
 • usuwanie drzew i krzewów ze światła rowów po wcześniejszym uzyskaniu zgody na ich usunięcie o ile jest wymagana,
 • utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich oraz oczyszczanie osadników studni drenarskich,
 • usuwanie wszelkich zatamowań,
 • naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów oraz przepustów i rurociągów.

Koszty prowadzenia tych prac, w zależności od stanu pierwotnego urządzenia wodnego, mogą być znacznym obciążeniem dla właścicieli urządzeń wodnych. Przykładowo metr bieżący konserwacji rowu może wynieść od 8 zł (koszenie) nawet do 50 zł (koszenie, odmulanie, wycinka drzew i zakrzewień, konserwacja przepustów). Są to kwoty, jakie działające w naszej gminie spółki wodne (8 spółek w 11 z 26 obrębów) poniosły w związku ze zleconymi do wykonania w 2020 r. pracami.

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów, innych urządzeń wodnych, znajdujących się na nich przepustów oraz drenacji, przy obfitych opadach deszczu regularnie prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte, zamulone i zasypywane rowy nie są w stanie odprowadzić nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Taka sytuacja była już niejednokrotnie powodem znacznego zalania gruntów i budynków oraz powstania znacznych szkód materialnych i społecznych na terenach naszej gminy. Problemu tego nie rozwiązuje również notoryczne podnoszenie gruntów. Ratunkiem może być tu duża spółka wodna, obejmującą działalnością obszar gminy Wiązowna, gdyż urządzenia wodne, głównie cieki i rowy, nie znają zasięgu terytorialnego ograniczającego się np. do poszczególnych obrębów.

Należy zwrócić też uwagę na to, że Wójt rozporządzając środkami publicznymi, nie ma prawa ich wykorzystania w celu realizacji obowiązków należących do osób prywatnych. Jedynie wystąpienie szkody pozwala na użycie środków rezerwy kryzysowej. A czy nie lepiej byłoby te środki przeznaczyć na działalność spółki wodnej gdyby na tym terenie działała i tym samym zapobiec powstaniu jakże często nieodwracalnym szkodom?

Istotą powołania spółki wodnej jest przejęcie przez nią przede wszystkim obowiązków członków tej spółki w kwestii utrzymania urządzeń wodnych. Spółka wodna obejmując swym zarządem teren całej gminy, odpowiedzialna mogłaby być za urządzenia wodne aż do ich ujścia. Przyczyniłoby się to do zagwarantowania właściwego kształtowania stosunków wodno-gruntowych, a tym samym moglibyśmy przeciwdziałać występowaniu podtopień i zalewaniu posesji oraz ograniczać i niwelować występowanie szkód. Działając z wyprzedzeniem spółka zapobiegałaby wydarzeniom, na które w pewnym sensie marnowane są nasze wspólne środki, energia i siły wszystkich angażowanych służb kryzysowych. Największym atutem takiej spółki jest to, że może ona, w przeciwieństwie do osób prywatnych, korzystać z pomocy finansowej zarówno państwa jak i jednostek samorządu terytorialnego a pozyskane fundusze wykorzystać do prowadzenia prac utrzymaniowych, remontowych lub realizacji nowych inwestycji związanych np. z wykonywaniem urządzeń przeciwpowodziowych, regulacyjnych czy piętrzących, tj. kanały, rowy, zbiorniki, drenacje, odwodnienia, zastawki.

Zwracam się więc z prośbą o włączenie się Państwa do naszego wspólnego projektu zawiązania spółki wodnej obejmującej obszar całej gminy. Nie należy pozostawiać spraw związanych z właściwym utrzymaniem urządzeń wodnych, od których tak wiele zależy, bez specjalnego nadzoru. Biorąc jednak pod uwagę, że spółki wodne są zrzeszeniami głównie osób fizycznych, bez Państwa zaangażowania, nie ma możliwości powołania i prowadzenia działalności spółki wodnej.

Serdecznie więc Państwa zapraszam na organizowane w dniu 5 października 2021 r. (wtorek) o godz. 18:30 w Gminnym Ośrodku Kultury z/s ul. Lubelska 53, spotkanie założycielskie spółki wodnej obejmującej swym działaniem obszar gminy Wiązowna. Zachęcam do przystąpienia do tej spółki, a tych którzy chcieliby bardziej czynnie wziąć udział i podjąć się koordynacji niezbędnych prac na poszczególnych terenach zapraszamy do zarządu spółki (plan przewiduje powołanie ok 15 osób do zarządu, gdzie każda z osób działałaby na obszarze 1-3 obrębów geodezyjnych).

Bądźmy solidarni i podejmijmy wspólny trud w dążeniu do uregulowania stosunków wodno-gruntowych na terenie naszej gminy a tym samym miejmy wpływ na warunki naszego bytu.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Wiązowna
Janusz Budny

Na naszej stronie będziemy sukcesywnie umieszczać szczegóły i informacje dotyczące założenia spółki wodnej.

Więcej informacji udziela Marta Gajda – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel; 22 512 58 21, email: m.gajda@wiazowna.pl

Mobilny mieszkaniec. Bezpłatny transport

Zakupione przez nas auta wyposażone są w windy oraz w pełni dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami
Zakupione przez nas auta wyposażone są w windy oraz w pełni dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami (Foto: UG Wiązowna/I.Trzaska)

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy aplikację, dzięki której można zamówić bezpłatny transport. Przypominamy, że rozpoczęliśmy realizację usługi transportowej w ramach projektu grantowego „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”.

Osoby niepełnosprawne i starsze z ograniczeniami ruchowymi mają ogromy problem z przemieszczaniem się. Na terenie takiej gminy jak nasza, gdzie transport publiczny, nie ma szans rozwinąć się w takim stopniu jak w mieście, to więcej niż problem, to wykluczenie, które odbiera samodzielność, dostęp do urzędów, lekarzy, edukacji i rozrywki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Wiązowna przystąpiła do realizacji projektu Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”, którego celem jest świadczenie usługi transportowej door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością.

Z uwagi na fakt, że busy do przewozu osób niepełnosprawnych zostaną dostarczone do Urzędu Gminu do końca miesiąca, od początku maja rozpoczęliśmy świadczenie usługi transportowej za pośrednictwem firmy zewnętrznej.

Kto może skorzystać z wsparcia w zakresie przewozów? Każdy kto ukończył 18 lat oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoby, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, kulach, niewidome, słabowidzące, poruszające się za pomocą chodzików i inne)
 2. osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
 3. osoby powyżej 60 roku życia,
 4. osoby zależne,

Cel przejazdu  w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną.

Przewozy wykonywane są nieodpłatnie, od poniedziałku do piątku,  z wyłączeniem świąt i innych przewidzianych prawem dni wolnych od pracy, w godz. od 7.30 do 18.30.

Zgłoszenia potrzeby wsparcia w zakresie mobilności należy dokonać 2 dni przed planowanym przejazdem:

 1. telefoniczne do Koordynatora usługi transportowej (tel. 22 512-58-84), w godzinach pracy Urzędu Gminy Wiązowna;
 2. drogą mailową, na adres transport@wiazowna.pl;
 3. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna – Wydział Rozwoju Gospodarczego (Pawilon Kultury – ul. Lubelska 53), w godzinach pracy Urzędu;
 4. poprzez aplikację “Mobilny Mieszkaniec”.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/ Mobilny mieszkaniec. Bezpłatny transport