Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Cyfrowa Gmina”. Pieniądze dla Wiązowny

Podczas spotkania, zorganizowanego 22 października w Amatorskim Teatrze Miejskim im. S. Jaracza w Otwocku przez wojewodę Konstantego Radziwiłła oraz sekretarza stanu ds. cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego, wójt Janusz Budny odebrał symboliczny czek na kwotę 100 000 zł.

To grant przyznany naszej gminie w ramach programu „Cyfrowa Gmina” (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 r.). Gmina Wiązowna pieniądze te przeznaczy na analizę stanu cyberbezpieczeństwa naszych jednostek oraz na doposażenie w sprzęt IT niezbędny do realizacji e-usług.

Granty przyznawane w ramach programu „Cyfrowa Gmina” mają za zadanie wesprzeć rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększyć ich cyberbezpieczeństwo. Pozwolą także rozwiązać część problemów, z jakimi borykają się samorządy i jednostki organizacyjne, np. uzupełnić braki sprzętowe, oraz podnieść kompetencje cyfrowe urzędników.

„Mazowieckie Syreny+”. Rozbudowa i modernizacja systemów ostrzegania

Gmina Wiązowna i Wojewoda Mazowiecki podjęli współpracę na rzecz realizacji projektu „Mazowieckie Syreny+ – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej.

Nasza gmina zostanie zaopatrzona w cyfrowy radiotelefon działający w systemie motoTRBO. Realizacja projektu pozwoli na:

  1. powiadamianie obywateli o zagrożeniach na terenie województwa mazowieckiego;
  2. uruchamianie systemów z każdego szczebla zarządzania kryzysowego (gmina, powiat, województwo);
  3. możliwość przekazywania komunikatów głosowych o zagrożeniach;
  4. zachowanie poufności przekazywanych informacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a jednostką samorządu terytorialnego;
  5. możliwość utrzymania stałego kontaktu przez jednostki samorządu terytorialnego z administracją rządową szczebla centralnego;
  6. możliwość bezpośredniego otrzymywania informacji od instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej RP.

Projekt Wojewody Mazowieckiego współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu to 13 149 508 zł, kwota dofinansowania to 75 % z FBW – 9 862 131 zł, a kwota rezerwy celowej to 25 % z budżetu państwa – 3 287 377 zł.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski  – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

40. Półmaraton Wiązowski. Honorowi patroni naszej imprezy

Loga patronów honorowych 40. Półmaratonu Wiązowskiego
Loga patronów honorowych 40. Półmaratonu Wiązowskiego

Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego objęli honorowy patronat nad naszym jubileuszowym 40. Półmaratonem Wiązowskim.

Prezes PZLA Henryk Piotrowski napisał, że propozycja objęcia patronatem naszej imprezy jest dla niego „ogromnym wyróżnieniem”.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zapewnił nas o swojej przychylności dla lokalnych inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia, wśród których – jak zaznaczył – „szczególną rolę odgrywają biegi maratońskie”.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik pogratulował nam jubileuszowej imprezy oraz życzy powodzenia w realizacji wydarzenia i „dalszych sukcesów w promowaniu biegania jako najprostszej formy ruchu”.