radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Powiat Otwocki. Zmiana organizacji pracy

Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej

Starostwo Powiatowe w Otwocku zmieniło godziny pracy i sposób obsługi interesantów. Nowe zasady wprowadzono od 11 maja.

Starostwo Powiatowe od 11 maja aż do odwołania pracuje:

 1. w poniedziałek w godz. 8.00-17.00,
 2. od wtorku do czwartku w godz. 8.00-16.00,
 3. w piątek w godz. 8.00-15.00.

Starostwo pracuje w trybie wewnętrznym, ale umożliwia się interesantom spotkania, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem danego wydziału lub biura.

W celu załatwienia spraw pilnych należy kontaktować się za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji (kontakt telefoniczny do wydziałów na stronie www), poprzez platformę ePUAP, e-mail: kancelaria@powiat-otwocki.pl lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock.

Interesanci mogą również składać pisma wrzucając je w godzinach pracy urzędu w zaklejonej kopercie do specjalnej urny wystawionej przed wejściem do budynku starostwa przy ul. Górnej 13.

Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym starostwo umożliwia również interesantom odbiór pism, z wykorzystaniem urny przed budynkiem przy ul. Górnej 13.

Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Otwocku:  http://www.powiat-otwocki.pl/

Foto: By Prajar90 – Praca własna, Domena publiczna

Drogi w Lipowie i Malcanowie. Pomoc dla powiatu

Wyremontowany odcinek drogi Majdan - Izabela

Gmina Wiązowna przekaże Powiatowi Otwockiemu pieniądze, za które powstanie projekt oraz uzyskane zostaną decyzje pozwalające na realizację inwestycji drogowych w Malcanowie oraz Lipowie.

20 tys. zł tyle przekażemy Powiatowi Otwockiemu, który dołoży 80 tys. zł. W ramach zaplanowanej inwestycji zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2709W – ul. Mazowieckiej w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie na odcinku od ul. Kotliny w Malcanowie do okolic ul. Wypoczynkowej w Lipowie.

Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID pozwoli na uregulowanie prawne tych fragmentów oraz wykonanie drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym.

Aktualnie Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest na etapie podpisywania umowy z wybranym projektantem.

Więcej informacji udziela Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, 22 512 58 66 oraz 22 512 58 60.

„Bezpieczna droga do szkoły”. W partnerstwie z powiatem

Przejście dla pieszych. Białe pasy na asfaltowej drodze

Wniosek obejmujący poprawę bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych „Droga 2709W w powiecie otwockim – bezpieczną drogą do szkoły dla dzieci z Gminy Wiązowna” jest rekomendowany do dofinansowania. Możemy dostać nawet 100 tys. zł.

Wojewódzki zespół do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, zarekomendował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji listę wniosków do dofinansowana złożonych w tegorocznym naborze.

Jednym z 20 rekomendowanych wniosków jest aplikacja złożona przez Powiat Otwocki w partnerstwie z Gminą Wiązowna pn.: „Droga 2709W w powiecie otwockim – bezpieczną drogą do szkoły dla dzieci z Gminy Wiązowna”.

Projekt swoim zakresem obejmuje poprawę bezpieczeństwa dwóch przejść dla pieszych:

 1. w miejscowości Glinianka na drodze powiatowej nr 2709W ul. Napoleońska, przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną;
 2. w miejscowości Malcanów na drodze powiatowej nr 2709W ul. Mazowiecka, przy skrzyżowaniu z ul. Jeździecką i Żwirową.

Całkowita wartość wniosku to blisko 180 tys. zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 100 tys. zł.

Cieszymy się, że dzięki współpracy z władzami powiatu istnieje szansa na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych w pobliżu szkół.

Więcej informacji udziela Anna Sikora – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 64, e-mail: a.sikora@wiazowna.pl

Foto: pixabay.com

Plakat promujący #zostańwdomu. Zgłoś pracę na konkurs

Farby w pojemnikach niebieska, czerwona i żółta. Pędzle i paleta

Powiat Otwocki zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu otwockiego do udziału w powiatowym konkursie plastycznym na plakat promujący akcję #zostańwdomu.

W konkursie przewidziano trzy kategorie: I – uczniowie klas 1 – 3, II – uczniowie klas 4 – 8, III – uczniowie szkół ponadpodstawowych. Praca powinna być płaska i wykonana maksymalnie w rozmiarze A2, technika – dowolna związana w plakatem, np. kolaż płaski, malarstwo, rysunek, wyklejanka, fotografia, grafika komputerowa. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach. Szczegółowych informacji udziela Biuro Kultury i Promocji Powiatu Otwockiego, e-mail: kultura@powiat-otwocki.pl

Celami konkursu są: propagowanie wśród uczniów z terenu powiatu otwockiego akcji #ZOSTAŃWDOMU, której intencją jest zmniejszenie liczebności zachorowania na koronawirusa, nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony zdrowia wśród mieszkańców powiatu otwockiego, promowanie idei dbałości o zdrowie i życie mieszkańców powiatu otwockiego, aktywna edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, podniesienie świadomości w zakresie ochrony zdrowia i współodpowiedzialności za zdrowie i życie swoich rodzin i współmieszkańców, wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania czasu w domu, rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i pomysłowości, umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych, rozwijanie zainteresowań artystycznych.

Partnerami Wspierającymi konkurs są: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy w Otwocku oraz Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii. Partnerem medialnym konkursu jest Linia Otwocka.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie: http://www.powiat-otwocki.pl

 

Plakat konkursu na pracę plastyczną akcji #zostańwdomu

Powiatowy Urząd Pracy. Możesz złożyć wniosek o pożyczkę dla firm

Banknoty 20, 100 i 50 zł jeden na drugim, a na nim monety 1 zł i 2 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłosił nabór wniosków na niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np.: opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy maksymalnie do 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 proc. w skali roku. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie zmniejszenia stanu zatrudnienia.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: http://www.powiat-otwocki.pl/ oraz https://otwock.praca.gov.pl/

Nieodpłatna pomoc prawna. Tylko na odległość

Temida - symbol prawa. Figurka kobiety z zasłoniętymi oczami, w ręku trzyma wagę. W tle godło Polski

Starosta Otwocki zawiesił do odwołania od 1 kwietnia działalność Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Otwockiego.

Porady prawne od 1 kwietnia odbywają się na odległość przy pomocy dostępnego dla danej osoby środka: telefonu, poczty e-mail, komunikatora internetowego lub wideorozmowy. Jeśli chcą Państwo skorzystać z porady, należy na adres: npp@powiat-otwocki.pl przesłać skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego oświadczenia (do pobrania pod tekstem). Otrzymacie Państwo zwrotną informację z wyznaczonym terminem porady za pomocą wybranego sposobu kontaktu.

Porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być świadczone okresowo na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.), usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Bezpłatne porady udzielane są z zakresu:

– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– spraw karnych,
– spraw administracyjnych,
– ubezpieczenia społecznego,
– spraw rodzinnych,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej.

Cyfrowe wykluczenie. Bezpłatne szkolenia

Szary, otworzony laptop. Nad czarną klawiaturą unosi się kobieca ręka

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wraz z Biblioteką Powiatową w Otwocku, w ramach projektu “Latarnicy2020.pl”, organizuje bezpłatne szkolenie przeznaczone dla osób 44+. Liczba miejsc jest ograniczona.

Z wielu omawianych na szkoleniu zagadnień dowiemy się m.in.:

 1. Jak działa E-recepta i jakie korzyści płyną z jej realizacji;
 2. Co to jest Internetowe Konto Pacjenta i jak je założyć;
 3. Gdzie szukać wolnych terminów leczenia w szpitalach, pracowniach specjalistycznych;
 4. Do czego jest potrzebny Profil Zaufany.

Ilość miejsc jest ograniczona. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Łukaszem Kostrzewą, tel. 512 974 060, e-mail: cyfrowa.polska2020@gmail.com.

Szkolenia odbywać się będą w Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 3A w Otwocku. Na spotkania przychodzimy z własnym laptopem zdolnym do połączenia się z internetem.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 marca o godz. 12.00 dla grupy na poziomie podstawowym, a drugie o 16.00 dla grupy średnio-zaawansowanej.

Plakat z informacja o bezpłatnych zajęciach jak korzystać z internetu

„Przegląd Chórów Powiatu Otwockiego”. Z udziałem Mieni River

Chór Mienia River podczas Przeglądu Chórów Powiatu Otwockiego

W Kościele pw. św. Wincentego a’Paulo w Otwocku pod koniec listopada odbył się XVII „Przegląd Chórów Powiatu Otwockiego”, w którym uczestniczył nasz zespół Mienia River. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiat Otwocki.

Tradycyjnie już chóry z terenu powiatu otwockiego spotykały się w okolicach Dnia Św. Cecylii (22 listopada) w Kościele pw. Św. Wincentego a’Paulo w Otwocku, aby się zaprezentować.

W tegorocznym przeglądzie udział wzięło sześć chórów:

 • Andromeda – chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku, prowadzony przez dyrygent Annę Ćwiklińską;
 • Mienia River – prowadzony przez dyrygent Annę Waligórę-Tarnowską;
 • Via Musica – prowadzony przez dyrygenta Sławomira Łobaczewskiego;
 • Lira – prowadzony przez dyrygenta Czesława Woszczyka;
 • Cantores Reginae Poloniae – prowadzony przez dyrygenta Dominika Kozerę;
 • Schola Cantorum Maximilianum – prowadzony przez dyrygenta Zbigniewa Siekierzyńskiego.

Podczas przeglądu zabrzmiały najpiękniejsze pieśni dla św. Cecylii, m.in. utwory Stanisława Moniuszki, Agnieszki Osieckiej, Emily Crocker czy Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na sam koniec wszyscy chórzyści wspólnie wykonali pieśń Agnus Dei z „Messe solennelle de Sainte Cecile”. Dyrygował Czesław Woszczyk. Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek wręczył podziękowania wszystkim uczestnikom spotkania.

Źródło i foto: http://www.powiat-otwocki.pl

Oko w oko z Leopardem. „Piknik Militarny” w Otwocku

Stoisko żandarmerii wojskowej. Zielone zadaszenie, pod nim żandarmi w mundurach, maskotka oraz balony

Czołg Leopard, pojazdy bojowe i saperskie, wystawy zdjęć, koncert orkiestry dętej, a także pokazy dynamiczne wojska i straży pożarnej – to tylko wybrane elementy „Pikniku Militarnego”, który przygotowuje powiat otwocki. 21 września mieszkańcy regionu będą mogli w bezpośrednim kontakcie poznać pracę wojska i innych służb, a jednocześnie zapoznać się z wyjątkową historią miejsca, w którym żyją.

„Piknik Militarny” będzie pierwszym tak dużym przedsięwzięciem o takim charakterze w powiecie otwockim. W jednym miejscu, na skwerze rtm. Pileckiego w Otwocku, czyli dawnej tzw. Zieleni Miejskiej, swoje stoiska i prezentacje będzie miało wojsko, policja i straż pożarna. Do Otwocka przyjadą przedstawiciele kilku jednostek wojskowych i wojsk obrony terytorialnej, a także stowarzyszenia związane z wojskowością. Impreza rozpocznie się o godz. 14.00.

Goście będą mogli zobaczyć jeden z najnowocześniejszych czołgów będących na stanie polskiej armii, czyli Leopard 2A5, zapoznają się z wozami saperskimi i bojowymi, doświadczą emocji w symulatorze dachowania, a także zobaczą pokazy dynamiczne. Przygotują je wojska specjalne i straż pożarna. Nie zabraknie również elementów edukacyjnych, takich jak wykład na temat Akcji „Burza” w powiecie otwockim, przeprowadzony przez znanego i cenionego w regionie pasjonata i historyka – Pawła Ajdackiego. Kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie natomiast wizyta Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, który objął piknik patronatem honorowym.

 

Plakat Pikiniku Militarnego w Otwocku

– Celem naszego pikniku jest przede wszystkim kształtowanie świadomości historycznej. Nasz powiat był świadkiem wielu pięknych, ale i tragicznych wydarzeń. Jednym z nich była Akcja „Burza”, której 75. rocznicę obchodzimy w tym roku. Między innymi dzięki tamtemu zrywowi, który był wyrazem głębokiego pragnienia wolności, możemy również świętować 20-lecie obecności naszego kraju w NATO. A to sprawia, że jesteśmy dziś częścią świata, dla którego wolność jest podstawowym prawem. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy przypominali o naszej historii, a jednocześnie w pełni się z niej cieszyli – powiedział Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski.

– Edukacja historyczna jest jednym z istotnych elementów, które chcemy rozwijać, ponieważ buduje ona tożsamość i poczucie przynależności do miejsca, z którego pochodzimy. Jestem przekonany, że oferta naszego pikniku przypadnie do gustu przedstawicielom każdej grupy wiekowej. Dla każdego przygotowaliśmy odpowiednie atrakcje. Będzie przestrzeń zarówno do chwili refleksji i zadumy, jak też interesującej rozrywki. Serdecznie wszystkich zapraszamy. – dodaje Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek.

Organizatorem wydarzenia jest Powiat Otwocki.  Patronat honorowy oprócz Ministra Obrony Narodowej objął Wojewoda Mazowiecki i Prezydent Miasta Otwocka. Patronami medialnymi są: TVP3, Radio dla Ciebie, „Polska Zbrojna”, defence24.pl i „Linia Otwocka”.

Bezpłatna pomoc prawna

Wszyscy, którzy potrzebują zasięgnąć porady prawnej, maja taką możliwość. Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w Urzędzie Gminy Wiązowna są udzielane bezpłatne porady prawne (w każdy poniedziałek, w godz. 12.00-16.00, środę w godz. 12.00-16.00 i czwartek w godz. 8.30-12.30) z zakresu:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Kto może otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie również przysługiwała każdemu, w przypadku wystąpienia zagrożenia katastrofą naturalną, awarią techniczną czy klęską żywiołową.

W powiecie otwockim punkty pomocy prawnej zorganizowane są we wszystkich gminach.

Lokalizację i harmonogram porad prawnych znajdą Państwo pod tekstem.

Nadal, tak jak do tej pory, w każdy czwartek, w urzędzie gminy udzielane są bezpłatne porady prawne dla wszystkich osób zamieszkałych na terenie Gminy Wiązowna z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.

Prosimy o umawianie wizyt poprzez sekretariat wójta (tel.  22 7512 58 01). Wybierając się na konsultacje należy wziąć ze sobą komplet dokumentów, które mogą być potrzebne prawnikowi do oceny sytuacji.

Najczęściej zadawane pytania:

– Czy udzielana pomoc prawna obejmuje również występowanie przed sądem?

Osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej nie pełnią funkcji pełnomocnika przed sądem. Udzielają natomiast informacji w zakresie ewentualnego uprawnienia do przyznania pełnomocnika z urzędu lub sporządzają projekt pisma o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

– Czy pomoc prawna będzie całkowicie bezpłatna?

Tak, cały zakres pomocy prawnej udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest bezpłatny.

– Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).