mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Festiwal Świdermajer. Poznaj tradycyjną architekturę drewnianą

Towarzystwo Przyjaciół Otwocka zaprasza na 9. edycję Festiwalu Świdermajer – święta poświęconego lokalnemu dziedzictwu kulturowemu i przede wszystkim tradycyjnej architekturze drewnianej, charakterystycznej dla całej „linii otwockiej”.

Tegoroczne wydarzenie będzie trwało aż dziewięć dni i obejmie swoim zasięgiem miejscowości leżące wzdłuż dawnej Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, od Wawra do Otwocka a być może i dalej. Aby festiwalowe wydarzenia mogły zaistnieć na całej „linii” do organizacji i realizacji projektu dołączyło Wawerskie Centrum Kultury i Miejski Dom Kultury w Józefowie.

Program Festiwalu dostępny jest na: festiwal-swidermajer.pl/program/

Festiwal Świdermajer 20-29 majaFestiwal Świdermajer 20-29 maja

Uwaga na burze z gradem i silny wiatr. Zabezpiecz swoje rzeczy

Złamane drzewo w tle las sosnowy
Uważajcie na silny wiatr! (Foto: pixabay.com)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe I stopnia dla terenów powiatu otwockiego. Instytut ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem.

IMGW prognozuje od 21 maja od godz. 01.00 do godz. 08.00 rano burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 85 km/h. Miejscami możliwy grad.

Instytut prognozuje również 21 maja od godz. 07.00 do godz. 18.00 wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby:

 1. usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr,
 2. przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami,
 3. zamknąć okna i drzwi,
 4. pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe,
 5. jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem,
 6. nie zatrzymywać się pod drzewami,
 7. zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz,
 8. przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne,
 9. uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Jeśli widzisz niepokojące zjawisko, natychmiast dzwoń pod numer alarmowy 112 lub 998.

W sieci działają pogodowe radary on-line, gdzie w czasie rzeczywistym można zobaczyć, co dzieje się nad naszym krajem. Serwis: http://pl.blitzortung.org to ogólnoświatowa, społecznościowa sieć wyznaczania pozycji wyładowań atmosferycznych i burz w czasie rzeczywistym. Na zdjęciach sat24.com sprawdzisz, czy formują się komórki burzowe i w jakim kierunku zmierzają.

Posiadasz uprawnienia przewozowe w transporcie drogowym? Nowe przepisy

Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej
Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej (Foto: Powiat Otwocki)

Rok 2022 to czas wielu zmian w transporcie drogowym. Przedsiębiorców, posiadających uprawnienia przewozowe w transporcie drogowym, zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Starosty Otwockiego.

Starosta Otwocki przypomina, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 209 zwana dalej ustawą zmieniającą) w przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanego przez Starostę Otwockiego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 1 czerwca 2022 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 21 oraz art. 5 ust. 2c i 2 d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.:

 1. 4 pkt. 21a) baza eksploatacyjna – miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006”;
 2. 5 ust. 2c. „Wymóg, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. g rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z uwzględnieniem ust. 2d. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym”;
 3. 5 ust. 2d. „W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi od-powiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”.

Cytowana wyżej ustawa nakłada na przewoźników nowy obowiązek informacyjny.

Zgodnie z art. 7 a ust.8 pkt 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym „Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji”.
Obowiązek złożenia ww. oświadczeń za rok 2022 (według stanu na 31 grudnia 2022 r.) należy przedłożyć Staroście Otwockiemu do dnia 31 marca 2023 r.

Źródło: Powiat otwocki

“Dni Puszczy”. Cykl wydarzeń w maju

Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka zaprasza do udziału w cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem „Dni Puszczy”, które w miesiącu maju będą się odbywały na terenie powiatu garwolińskiego i otwockiego.

Na cykl składają się następujące wydarzenia:

 • 7 maja 2022 r., Huta Garwolińska – Ścieżka edukacyjna, „Przyroda Lasów Garwolińsko-Otwockich”,
 • 14 maja 2022 r., Celestynów – Centrum Edukacji Leśnej, „Turystyka w Lasach Garwolińsko-Otwockich”,
 • 21 maja 2022 r., Karczew – Baza edukacyjna Torfy, „Ochrona przyrody w Lasach Garwolińsko-Otwockich”,
 • 29 maja 2022 r., Wilga – Park Rekreacyjno-Biznesowy Las Woda, „Jak pogodzić wszystkie funkcje lasu”.

Prelegentami będą przyrodnicy (naukowcy, leśnicy, osoby związane z ochroną przyrody, przyrodnicy-amatorzy, krajoznawcy, przewodnicy turystyczni, propagatorzy wiedzy o przyrodzie, ekolodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych). Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje m.in. Starosta Otwocki.

Do pobrania: Program Dni Puszczy

Źródło: Powiat Otwocki

 

Dni puszczy

“Serce dla Ukrainy”. Powiatowy konkurs plastyczny

“Serce dla Ukrainy” – tak brzmi nazwa tegorocznego Powiatowego Konkursu Plastycznego, skierowanego do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu otwockiego.

Powiatowy Konkurs Plastyczny zakłada przygotowanie plakatu promującego okazywanie pomocy i solidarności obywatelom Ukrainy. Praca płaska o maksymalnym rozmiarze A2 może zostać wykonana dowolną techniką np.: kolaż płaski, malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, fotografia artystyczna, wyklejanka.

Uczestnik do Konkursu może zgłosić tylko jedną, wykonaną indywidualnie pracę. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach:

przedszkolaki,

uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,

uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych,

uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów 3 pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach.

Wykonaną pracę należy w widocznym miejscu podpisać imieniem i nazwiskiem Uczestnika, następnie sfotografować lub zeskanować i przesłać na adres: kultura@powiat-otwocki.pl do 13 maja.

Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu. Informacji udzielają także pracownicy Biura Kultury i Promocji Powiatu Otwockiego, e-mail: kultura@powiat-otwocki.pl

Źródło: Powiat Otwocki

"Serce dla Ukrainy" - Tak brzmi nazwa tegorocznego Powiatowego Konkursu Plastycznego

Zanieczyszczenie powietrza. Ryzyko przekroczenia stanu alarmowego

Dym lecący z kominów. Czerwone dachy domów
Polska aż 40-krotnie przekracza dopuszczaną przez WHO emisję benzo(a)pirenu (Foto: pixabay.com)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powstałych z naszej przyczyny. Pełen komunikat znajdą Państwo pod tekstem. Stan zanieczyszczenia powietrza można monitorować na bieżąco na stronie https://powietrze.gios.gov.pl/.

Jeśli możesz zrezygnuj ze spacerów, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży. Obowiązuje także zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach.

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrogramów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość m.in. benzopireny, furany czy dioksyny, czyli rakotwórczych metali ciężkich. PM10 to pył, który przede wszystkim negatywnie wpływa na układ oddechowy. Odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. W sposób pośredni wpływa również negatywnie na resztę organizmu.

Powiadomienie przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB), dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec gminy Wiązowna może sprawdzić przez internet, jaka jest jakość powietrza, którym oddycha. Jest to możliwe dzięki czujnikom, które zostały zamontowany na terenie naszej gminy. Dane na temat jakości powietrza można śledzić w czasie rzeczywistym na naszej stronie w zakładce: W twojej okolicy/Sprawdź jakość powietrza

Jesteś z Ukrainy? Przyjdź w sprawie pracy na dyżur Powiatowego Urzędu Pracy

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

W Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w Radiówku od wtorku 22 marca do piątku 25 marca obywateli Ukrainy przyjmować będzie przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. Będzie można uzyskać informacje na temat aktualnych ofert pracy oraz zarejestrować się w PUP.

We wtorek 22 marca od godz. 12.00 do godz. 15.30, a od środy do piątku od godz. 8.30 do godz. 15.30 pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku będzie czekał na naszych sąsiadów z Ukrainy w CUS (Radiówek 25). Przedstawi dostępne oferty pracy, a osobom, które zdecydowały się pozostać w naszym kraju pomoże zarejestrować się w urzędzie i wypełnić potrzebne dokumenty.

Potrzebny będzie dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – decyzja, karta pobytu lub paszport oraz dodatkowo, jeśli jest to możliwe:

 1. oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania lub zamieszkania;
 2. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 3. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
 4. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki się posiada.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne zyskują dostęp do usług pośrednictwa pracy (aktualnych ofert pracy zgłaszanych do urzędu pracy przez pracodawców), doradztwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i szkoleń.

Co po podstawówce? Powiatowy Informator Edukacyjny 2022/2023

Powiatowy Informator Edukacyjny 2022/2023

Chcąc ułatwić przyszłym absolwentom szkół podstawowych podjęcie decyzji o wyborze placówki, Powiat Otwocki wraz z Oświatą Powiatową w Otwocku przygotował aktualny Powiatowy Informator Edukacyjny.

Powiat Otwocki jest organem prowadzącym dla czterech szkół ponadpodstawowych, które kształcą młodzież na różnorodnych kierunkach nauki.

Absolwenci szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 mogą wybrać szkołę ponadpodstawową spośród pięciu mieszczących się na terenie powiatu otwockiego: Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Liceum Ogólnokształcącego nr I im. K. I. Gałczyńskiego, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica, Liceum Ogólnokształcącego nr III im. J. Słowackiego oraz Zespołu Szkół im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Karczewie.

„Szkoły z naszego powiatu oferują różnorodne możliwości rozwoju. We wszystkich naszych szkołach staramy się zapewnić jak najlepsze warunki nauki i pracy. Spotkacie tam zaangażowaną i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, a zajęcia lekcyjne odbywać się będą w dobrze wyposażonych w pomoce naukowe i stale modernizowanych salach lekcyjnych. Serdecznie zapraszam was do zapoznania się z tegoroczną ofertą edukacyjną i dokonania jak najlepszego wyboru” – zachęca ósmoklasistów we wstępie publikacji Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak.

Powiatowy Informator Edukacyjny 2022/2023 dostępny jest na stronie Powiatu Otwockiego.

Źródło: Powiat Otwocki

Praca dla uchodźców. Informacja dla pracodawców

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza do kontaktu pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy, wśród których przeważają kobiety.

W celu zgłoszenia oferty pracy niezbędne będą następujące informacje:

 • Nazwa firmy, adres siedziby, dane kontaktowe (nr telefonu i/lub adres e-mail), NIP, REGON;
 • Nazwa stanowiska pracy;
 • Liczba wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
 • Adres miejsca wykonywania pracy;
 • Rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wymiar czasu pracy;
 • Informacja o systemie i rozkładzie czasu pracy;
 • Data rozpoczęcia pracy;
 • Wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, system wynagradzania;
 • Ogólny zakres obowiązków;
 • Oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.

Poniżej zamieszczony został formularz zgłoszenia oferty pracy. Wypełniony dokument należy przesłać na adres: ukraina@pup.powiat-otwocki.pl

Oferty pracy zostaną upowszechnione w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).

W razie pytań prosimy o kontakt – Monika Grzanka tel. 503 851 384; Patrycja Kociszewska tel. 518 293 888.