mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Stacjonarne obrady 13 stycznia

Tablet na którym wyświetla się strona esesja
Zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  która odbędzie się 13 stycznia o godzinie 17.00. Spotkania będzie można śledzić on-line.

Porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie spraw, które wpłynęły do komisji.
 2. Sprawy różne.

Obrady odbędą się w sposób stacjonarny w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna i będą dostępne pod następującym linkiem http://wiazowna.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Szczegółowych informacji o komisji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Centrum Glinianki. Zakończyliśmy kolejny etap przebudowy

Dobiegł końca kolejny etap prac przy modernizacji centrum Glinianki. Projekt  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Glinianki” rozpoczęliśmy w 2018 r.

Powstał wygodny dojazd do plebanii parafii w Gliniance, kolejne miejsca parkingowe oraz chodniki. Na ten cel wydaliśmy 103 tys. zł, które pochodziły z funduszu sołeckiego Glinianki oraz środków własnych gminy.

Prace w ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Glinianki” podzielone są na etapy. W 2018 r. powstał skwer w pobliżu Izby Regionalnej w Gliniance. Na ten cel z budżetu poszło prawie 38 tys. zł.

W 2019 r. wykonano projekt zagospodarowania terenu, w ramach którego wybudowaliśmy parking przed kościołem w Gliniance i chodniki. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 140 tys. zł. W 2019 r. wykonano także dokumentację projektową, na podstawie której powstanie nowy system oświetleniowy.

W ramach kolejnego etapu prac, zaplanowanego na ten rok, powstanie kładka nad kanałem, dzięki której będzie można przejść nad rowem na drugą stronę, by ze skweru dostać się w pobliże kościoła. Mamy już pozwolenie na budowę.

Więcej informacji udziela Jakub Sędek – Wydział Inwestycji, nr tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl

„Piernik dla bohatera”. Dary dla tych, co służą i chronią

Dzieci i młodzież, rodzice i dziadkowie, samorządowcy i urzędnicy – jednym słowem cała Gmina Wiązowna zakasała rękawy, przygotowała lukier i ozdobiła świąteczne łakocie w ramach akcji „Piernik dla bohatera”. Symboliczny piernik jest niewielkim, lecz płynącym z serca wyrazem uznania i wdzięczności wszystkim zaangażowanym osobom w zwalczanie pandemii. Nasze dary trafiły m.in. do szpitali, przychodni, aptek, policji oraz strażaków.

Dzięki inicjatywie Łucji Podgórskiej z Izabeli wspólnie polukrowaliśmy 10 tys. sztuk pierniczków wypieczonych przez piekarnię Wanda. Wszyscy uczestnicy akcji w pracę włożyli całe swoje serce i ogrom niewypowiedzianej wdzięczności. Uczniowie, wolontariusze i pracownicy UG Wiązowna i GOK Wiązowna spakowali łakocie. Tak przygotowane podarowaliśmy osobom, które walczą w naszej gminie i powiecie z COVID-em oraz pomagają ludziom w tym trudnym czasie pandemii.

Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Grażyna Kilbach, Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy rozwieźli przygotowane podziękowania. Trafiły one na m.in. Posterunek Policji w Wiązownie, Komisariat Policji w Józefowie, Komendę Powiatową Policji w Otwocku, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Otwocku, Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu oraz przychodni i aptek w Wiązownie i Gliniance.

W ten sposób podziękowaliśmy za pracę służbom medycznym i mundurowym, które przez cały rok – trudny rok – niosły nam pomoc.  

„Piernik dla bohatera” to akcja zorganizowana przez świetlicę wiejską „Pod Jaworem” w Izabeli, Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie oraz Urząd Gminy Wiązowna.  To doskonały przykład obywatelskich postaw i budowania lokalnej społeczności. Wspólne działania, entuzjazm, pomysł, zaangażowanie rodzin z całej gminy oraz wsparcie gminnych jednostek samorządowych to nasz wspólny sukces i najlepszy prezent na święta!

Michał Białek

Oczyszczalnia ścieków w Zagórzu. Samorząd Mazowsza przekazał ją naszej gminie

Samorząd Mazowsza zdecydował o przekazaniu naszej gminie oczyszczalni ścieków w Zagórzu. Dzięki temu po rozbudowie będziemy mogli przyłączać do niej nowe, mocno zurbanizowane obszary naszej gminy.

Samorząd Mazowsza przychylił się do wniosku Gminy Wiązowna i wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie oczyszczalni ścieków wraz z istniejącą siecią kanalizacyjną o długości ponad 2 km. Akt notarialny w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny. 

Oczyszczalnia z całą infrastrukturą do tej pory były wyłącznie użytkowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii. Powstała w 1994 r., a latach 2009-2010 została zmodernizowana. Teraz gmina planuje jej rozbudowę tak, aby mogła odbierać ścieki od ok. 2000 mieszkańców. 

Źródło: www.mazovia.pl

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 22 grudnia

Monitor komputera, na którym wyświetla się obraz zdalnej sesji Rady Gminy Wiązowna. Treść uchwały i głosowanie
To nie pierwsze zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na ostatniej sesji w tym roku – 22 grudnia – radni gminni spotkają się, by podejmować decyzje dotyczące m.in. przyjęcia budżetu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem eSesji.

Do najważniejszych rozpatrywanych projektów należą te finansowe, w skład których wchodzi sześć uchwał: zmiana tegorocznego budżetu, WPF na lata 2020 – 2033, budżet na 2021 rok (więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ) WPF na lata 2021 – 2033, stawki dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2021 rok oraz zaciągnięcie pożyczki częściowo umarzalnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (4 920 000 zł) na:

 1. budowę wodociągu Michałówek – Duchnów (2021 r. – 400.000 zł),
 2. budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w Emowie (2021 r. – 600 000 zł, 2022 r. – 600 000 zł),
 3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce (2021 r. – 2 276 000 zł, 2022 r. – 1 044 000 zł).

Rada rozpatrzy też uchwałę dotyczącą skargi na działalność Wójta Gminy Wiązowna. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu (30 listopada) przeanalizowała skargę dotyczącą projektu i sposobu wykonania prac podczas przebudowy ul. Lubelskiej w Wiązownie. Przeprowadzono głosowanie. Komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną i zawnioskowała o uznanie jej w całości za bezzasadną przez Radę Gminy Wiązowna.

Kolejną propozycją, którą zajmie się Rada, jest przystąpienie Gminy Wiązowna do realizacji projektu grantowego w ramach programu „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”. Polega on na zapewnieniu przez gminę usług indywidualnego transportu osobom, które tego potrzebują. Takiego wsparcia w zakresie mobilności wymagają najczęściej seniorzy, osoby zależne i niepełnosprawne. Mają one prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2021 r., a szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Olga Nowak – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 81, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl.

Radni zdecydują też o dopłatach do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna. Niniejsza uchwała wynika z konieczności realizacji gminnego programu „Karta Dużej Rodziny”. Dopłaty będą wynosiły 0,77 zł/m3.

Ważnym tematem będzie również projekt dotyczący odbioru, transportu i zagospodarowania śmieci na terenie Gminy Wiązowna w 2021 r. Zgodnie z propozycją przedstawioną przez Wójta Gminy Wiązowna, podstawowa stawka to 34 zł – tyle zapłacimy od osoby w przypadku braku kompostownika. 31 zł to stawka od osoby w przypadku kompostowania bioodpadów. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: W 2021 r. będzie taniej za śmieci.

Radni będą głosować także nad uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości położonych na terenie Wiązowny Kościelnej (działki ew. nr 771/20 o pow. 0,0881 ha i 771/18 o pow. 0,0049 ha) oraz Zakrętu (działka ew. nr 174/2 o pow. 0,1845 ha). Tereny te zostaną przeznaczone pod drogi.

Ostatnim projektem jest wyznaczenie obszaru i granic tzw. aglomeracji Wiązowna. Aglomeracja to tereny zaludnione lub zajęte pod działalność gospodarczą, które są na tyle skoncentrowane, by możliwy z nich był odbiór ścieków do oczyszczalni. Przypomnijmy, że oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Wiązowna jest ta w Emowie o przepustowości średnio 1 600 m3/d. W skład nowo utworzonej aglomeracji Wiązowna mają wejść następujące miejscowości: Wiązowna (część), Stefanówka (część), Boryszew (część), Duchnów (część), Emów (część), Góraszka (część), Radiówek i Żanęcin (część).

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 22 grudnia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Twój głos jest ważny. Złóż uwagi do CPK!

Korytarz transportowy obejmuje teraz teren prawie całej gminy
Korytarz transportowy obejmuje teraz teren prawie całej gminy (Foto: CPK)

Tylko do 31 grudnia mamy możliwość składania uwag do projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i Prognozy oddziaływania na środowisko. Niestety cały obszar naszej gminy jest brany pod uwagę w przypadku projektu budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Przygotowaliśmy dla Państwa wzory gotowych wniosków. Wystarczy dopisać swoje uwagi lub od razu można je wysłać e-mailem lub własnoręcznie podpisać i przesłać pocztą.

Na początku grudnia informowaliśmy o aktualnych konsultacjach prowadzonych przez spółkę CPK, dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (można przeczytać o tym TUTAJ). Zgodnie z Koncepcją CPK planowana jest budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), ringu autostradowego przebiegającego w odległości do 40-50 km od centrum Warszawy. W tym wypadku pod uwagę brany jest cały teren Gminy Wiązowna.

Możliwość przeprowadzenia kolejnej drogi ekspresowej przez nasz teren przyjmujemy z wielkim niepokojem. Brak zrozumienia i sprzeciw dla takiego pomysłu Rada Gminy i Wójt Gminy Wiązowna wyrazili już przy pierwszych konsultacjach w lutym i marcu tego roku. Wiedząc, że zbieżne opinie ma praktycznie cała społeczność naszej gminy, chcemy ułatwić proces składania uwag.

Spółka CPK zaznaczyła, że uwagi do dokumentów należy składać poprzez zaproponowane przez nią formularze. Ich prawidłowe uzupełnienie, z uwagi na mnogość zagadnień, nie jest wcale takie łatwe. W związku z tym przygotowaliśmy krótki poradnik i trzy różne propozycje uwag.

Gotowe formularze (DO POBRANIA POD TEKSTEM) są edytowalne. Można na nich dopisać swoje, dodatkowe uwagi lub w proponowanej wersji przesłać pocztą elektroniczną lub wydrukować, podpisać i wysłać pocztą albo przekazać nam do urzędu.

Jednocześnie zaznaczamy, że oficjalna, rozszerzona uwaga, wskazująca m.in. na wszystkie błędy/nieścisłości w przedstawionych opracowaniach, zostanie złożona przez nasz urząd. Więcej na ten temat w tekście: Projekt CPK i Prognoza oddziaływania na środowisko. Przeanalizowaliśmy dokumenty

Uwagi możemy złożyć:

 1. poprzez interaktywny dedykowany OAW formularz dostępny pod linkiem: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/konsultacje-soos-drogi
 • Zgłaszam uwagę do inwestycji: należy wybrać Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej,
 • Numer strony do której odnosi się uwaga: należy wpisać strony od 80 do 89,
 • Arkusz mapy, do którego odnosi się uwaga: należy wybrać Ciąg S10-OAW, arkusz 7 z 10,
 • pola treść uwagi oraz treść uzasadnienia można uzupełnić zgodnie z poniższymi wzorami lub wpisać swoje uwagi/argumenty.
 1. poprzez załączony pod tekstem – pusty lub z uwagami – formularz w wersji PDF, który należy przesłać:
 • pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.cpk@cpk.pl,
 • podpisany pocztą tradycyjną z dopiskiem „Konsultacja SSL” na adres: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa,
 • podpisany przekazać w siedzibie CPK, w dni robocze w godzinach 9.00-15.00,
 • w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższych opcji można podpisany formularz przekazać do Urzędu Gminy Wiązowna do dnia 28 grudnia.

UWAGA! W przypadku przekazywania formularza pocztą tradycyjną lub osobiście proponujemy złożyć podpis na drugiej stronie (niestety formularz nie przewiduje możliwości podpisu i w przypadku złożenia uwag o podobnej treści mogą być one policzone tylko raz).

Przypominamy, że termin na złożenie uwag mija 31 grudnia (czwartek). Mamy nadzieję, że mimo mało korzystnego terminu związanego z przygotowaniami świątecznymi i samymi świętami jak najwięcej osób będzie chciało zabrać głos w tak istotnej dla nas sprawie.

Zachęcamy do składania uwag osobiście, gdyż złożone uwagi o tych samych treściach przez urząd może zostać potraktowane jako jedna uwagą.

Podkreślamy, że każdy głos jest ważny!

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.

Wspólne posiedzenie komisji rady. Zdalne obrady 21 grudnia

Tablet na którym wyświetla się strona esesja
Zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Wiązowna, obrady komisji Zdrowia, Ekologii i Edukacji oraz wspólne obrady dwóch komisji: Budżetu i Rozwoju oraz Infrastruktury, które odbędą się 21 grudnia. Spotkania będzie można śledzić on-line.

Wspólne posiedzenie komisji rady odbędzie się w poniedziałek 21 grudnia o godz. 17.00.

Porządek obrad:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję zwołaną na 22 grudnia 2020 roku;
 2. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Infrastruktury odbędzie się tego same dnia po wspólnym posiedzeniu rady.

Porządek obrad:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję zwołaną na 22 grudnia 2020 roku;
 2. Sprawy różne.

Komisja Zdrowia, Ekologii i Edukacji odbędzie się po komisji Budżetu i Rozwoju.

Porządek obrad:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję zwołaną na 22 grudnia 2020 roku;
 2. Zaopiniowanie wniosków o stypendia sportowe;
 3. Sprawy różne.

Wszystkie obrady odbędą się w sposób zdalny i będą dostępne pod następującym linkiem http://wiazowna.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Szczegółowych informacji o komisjach udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Majaland w Góraszce. Kamień węgielny wmurowany

Oficjalnie ruszyła budowa parku rozrywki Majaland w Góraszce. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, która miała miejsce 11 grudnia, uczestniczyli ambasador Belgii, przedstawiciele Powiatu Otwockiego oraz Gminy Wiązowna, inwestor Grupa Plopsa i Momentum Capital oraz generalny wykonawca firmy CFE.

Z powodu pandemii nie było mowy o hucznej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego. W symbolicznym akcie rozpoczęcia budowy wzięli udział ambasador Belgii Luc Jacobs, Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny i jego Zastępca Tomasz Kostyra oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa, dyrektor operacyjny CFE Bruno Lambrecht, dyrektor generalny Grupy Plopsa Steve Van den Kerkhof, dyrektor ds. budownictwa i inwestycji Grupy Plopsa Luc Van der Biest oraz dyrektor generalny Momentum Capital Martijn Van Rheenen.

Z wielką radością przyjmujemy nowych inwestorów na terenie Gminy Wiązowna.  Szczególne położenie tego miejsca, na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych, sprawia, że stajemy się gminą bardzo atrakcyjną do prowadzenia różnego rodzaju działalności.  W lutym 2019 roku po raz pierwszy rozmawialiśmy o planach budowy parku rozrywki w Góraszce. Na spotkaniu z przedstawicielami inwestorów wyraziłem zadowolenie oraz zadeklarowałem wszelką pomoc w procedowaniu przygotowania inwestycji. Dziś wspólnie z Panem starostą, przedstawicielami inwestorów i ambasadorem Królestwa Belgii,  mogliśmy wmurować kamień węgielny. Słowa dotrzymaliśmy, budowa Rodzinnego Parku Rozrywki Majaland Warsaw stała się faktem. Witamy na gościnnej wiązowskiej ziemi i do zobaczenia na uroczystym otwarciu za kilkanaście miesięcy – powiedział podczas uroczystości wójt Janusz Budny.

Przedstawiciele inwestorów wyrazili swoją wdzięczność władzom powiatu oraz naszej gminy za pomoc przy wszelkiego rodzaju procedurach administracyjnych, które należało przejść, aby móc ruszyć z pracami. Na początku grudnia General Aviation, spółka celowa Ceetrus Polska stworzona do realizacji projektu w Góraszce, otrzymała zamienne pozwolenie na budowę Majalandu w Góraszce.

Park rozrywki powstaje przy kompleksie usługowo-handlowym Projekt Góraszka. Park rozrywki będzie jednym z największych tego typu obiektów na Mazowszu. Wyjątkowy, rodzinny park będzie zaprojektowany w oparciu o świat bajkowej Pszczółki Mai. Będzie to druga po Kownatach w woj. lubuskim lokalizacja Majaland w Polsce. Otwarcie planowane jest w 2022 r., prawdopodobnie już na Wielkanoc.

W ramach Projektu Góraszka powstanie wielofunkcyjny kompleks o powierzchni 77 tys. mkw. z możliwością rozbudowy w przyszłości. Główny inwestor zaplanował 56 tys. mkw. na działalność handlową, gdzie znajdą się lokale dla ok. 120 sklepów. Część przeznaczona na rozrywkę i odpoczynek zajmie 21 tys. mkw., czyli około 27 proc. powierzchni. Powstaną w niej: przestronna i wygodna strefa kulinarna, strefy relaksu, wielosalowe kino, nowoczesny klub fitness i wiele innych przestrzeni, w których klienci będą mogli spędzić wolne chwile. Na terenie kompleksu w Góraszce powstaną również stacja benzynowa i restauracje typu drive-thru.

Szczegóły inwestycji znajdują się na stronie internetowej: www.projektgoraszka.pl.

Fundusz Inwestycji Lokalnych. 3,5 mln zł dla naszej gminy

Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie
Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie (Foto: ZGK)

1 151 147 579,86 zł dla województwa mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym 493 367 512,86 zł w ramach części wnioskowej. Gminie Wiązowna przyznano 3,5 mln zł dotacji na dwie lokalne inwestycje. To ogromne bezzwrotne wsparcie finansowe ze środków krajowych, które pozwoli na realizację strategicznych i niezwykle potrzebnych działań inwestycyjnych na naszym terenie.

Nasza gmina otrzyma pieniądze na dwie duże inwestycje. Pierwsza z nich to rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie oraz uruchomienie dodatkowej studni umożliwiającej zwiększenie wydajności pracy SUW. W ramach zadania zaplanowano także zainstalowanie nowej technologii opartej na napowietrzaniu w zbiornikach ciśnieniowych oraz jednostopniowej filtracji na złożach kwarcytowych i katalitycznych. SUW Lipowo zaopatruje w wodę 14 z 30 sołectw. Na tę inwestycję przyznano nam dotację w wysokości 1 mln zł.

Drugi wniosek dotyczył rozbudowy istniejących i budowy nowych sieci kanalizacji na terenie naszej gminy. Dzięki dotacji, która wyniesie 2,5 mln zł, będzie można wybudować sieć o długości 2,2 km, która odbierze nieczystości z trzech sołectw — Emowa, Wiązowny Kościelnej i Wiązowny Gminnej.

W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór trwał do 30 września. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak: kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu. Głównym celem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. Do województwa mazowieckiego trafi z budżetu państwa w sumie 1 151 147 579,86 zł.

Pełen wykaz inwestycji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl

Źródło: gov.pl

Logo Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych