bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” i „Anioł Wolontariatu” trafiły w ręce naszych seniorów

W Międzynarodowy Dzień Wolontariusza seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej oraz Wolontariatu Międzypokoleniowy otrzymali dwie nagrody za działalność charytatywną.

Seniorzy 5 grudnia zostali laureatami w XIII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” w kategorii: wolontariat seniorów, wolontariat grupowy. Druga nagroda to  „Anioł Wolontariatu” Powiatu Otwockiego 2023. Seniorzy uczestniczyli w galach i osobiście odebrali nagrody, reprezentując tym samym gminę Wiązowna.

Nasi seniorzy to grupa ludzi, która udziela się w akcjach charytatywnych. Przygotowują kawiarenki, od lat wspierają Domowe Dziecięce Hospicjum „Promyczek” czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przygotowują rękodzieło, które przekazują na licytacje i kiermasze. Promują zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Angażują się w spartakiady i pikniki.  Ważnym elementem są działania dla dzieci: przedstawienia, warsztaty, promowanie czytania. Od lat uczestniczą w „Narodowym Czytaniu”.

Na uwagę zasługuje współpraca z Centrum Wolontariatu, działającym w ramach Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, które skupia młodzież szkół podstawowych, znajdujących się na terenie gminy.

Seniorzy z Gminy Wiązowna są dowodem na to, że można pomagać w każdym wieku, dając wsparcie i niosąc nadzieję.

Krystyna Motyka-Parzych

Logo "Senior+"

Nowe, wyższe limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów

Banknoty 100-złotowe ułożone jeden na drugim.

Rosną kwoty graniczne przychodów. Od 1 grudnia 2022 roku obowiązują nowe limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Będą obowiązywały do końca lutego 2023 r.

Do emerytur i rent można dorabiać. Trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów, które zmieniają się co 3 miesiące. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Graniczne kwoty przychodu powinny monitorować osoby, które pobierają renty oraz wcześniejsze emerytury. Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód  z dodatkowych źródeł przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wypłata świadczenia może być również zawieszona, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od grudnia 2022 roku do lutego 2023 roku granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4 536,50 zł brutto. To o ponad 227 zł miesięcznie więcej w porównaniu do poprzedniego okresu (wrzesień-listopad). Zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód w grudniu, styczniu i lutym nie powinien być wyższy niż 8 424,90 zł brutto – mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS na Mazowszu.

Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 4 536,50 zł do 8 424,90 zł spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 588,19 zł- dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Wyjątek stanowią osoby, które pobierają emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego. Wówczas, jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu będzie skutkowała zawieszeniem jednego ze świadczeń. Natomiast jeżeli przychód z tytułu pracy emerytów, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1338,44 zł brutto), przekroczył wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie przysługiwała w niższej kwocie, bez dopłaty.

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i po przyznaniu emerytury podjęły zatrudnienie, mogą dorabiać bez ograniczeń. Bez względu na wysokość osiąganego przychodu emerytura nie jest zmniejszana ani zawieszana. Co ważne, osoby, które pobierają np. rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze od przyznanej emerytury i osiągnęły powszechny wiek emerytalny, również mogą dorabiać bez ograniczeń – dodaje rzecznik.

Zarobkować bez ograniczeń mogą również niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Wojciech Ściwiarski

regionalny rzecznik prasowy ZUS

“Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego” dla naszej młodzieży i seniorów

"Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego" kolejny raz trafiły w ręce Dziennego Domu "Senior+" - seniorów działających w ramach Wolontariatu Międzypokoleniowego oraz młodzieży z Centrum Wolontariatu działającego w ramach Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Wolontariat w naszej gminie działa bardzo prężnie – w przypadku młodzieży od 2010 r., seniorzy z Domu “Senior+” od 2015 r., a Wolontariat Międzypokoleniowy od 2019 r.  Wspólnie bierzemy udział w 40-50 akcji rocznie. Często są one połączone ze zbiórkami oraz akcjami ogólnopolskimi (WOŚP) czy działaniami lokalnymi. Bardzo ważne są działania na rzecz naszych mieszkańców oraz wpieranie ich przez cały rok w ramach m.in. “Świątecznej Radości Pomagania”.

Każdy, kto chce się zaangażować, znajdzie coś dla siebie, są akcje profilaktyczne, jest promowanie zdrowego stylu życia oraz dbanie o ekologię i zwierzęta.  Jeżeli chodzi o bezpośrednią pomoc drugiemu człowiekowi, to organizujemy różnego rodzaju kiermasze i wystaw połączone ze zbiórkami pieniędzy. Nasi wolontariusze pomagają też dzieciom w nadrabianiu zaległości edukacyjnych (praca jeden na jeden w świetlicach szkolnych). Uczestniczymy także i obsługujemy wszelkie imprezy i wydarzenia gminne.

W czasie pandemii odwiedzaliśmy w domach osoby potrzebujące, dostarczaliśmy zakupów itd. W pierwszej połowie 2022 r. w dużej mierze skupieni byliśmy na pomocy uchodźcom, m.in. organizowaliśmy warsztaty, gry i zabawy dla dzieci z Ukrainy, ale też przygotowywaliśmy posiłki i przekazywaliśmy je do świetlic.

Wolontariat postrzegany jest najczęściej przez pryzmat dawania, a tymczasem bardzo istotnym elementem jest to, co otrzymujemy.   Osoby zaangażowane zdobywają nowe umiejętności. Dzięki bezinteresownym działaniom zmienia się ich spojrzenie na świat, przestają narzekać na rzeczy, które tak naprawdę są nieistotne. Wolontariusze nawiązują nowe znajomości, czują się potrzebni i ważni. Takie doświadczenia zdobyte w młodości, kształtują postawę człowieka na całe życie.

Krystyna Motyka-Parzych

„Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego”. Zgłoszenia do 26 listopada

Powiat Otwocki po raz trzeci ogłosił konkurs “Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego”. Zachęcamy wszystkie osoby i instytucje, które korzystają ze wsparcia wolontariuszy, do zgłaszania kandydatów.

W naszym powiecie działa wiele fundacji, stowarzyszeń oraz indywidualnych osób, które zupełnie bezinteresownie pomagają innym, potrzebującym ludziom. To właśnie te osoby Powiat Otwocki chce poznać i nagrodzić statuetką Anioła Wolontariatu. Zachęcamy instytucje i osoby prywatne, które korzystają z pomocy wolontariuszy, a także same działają społecznie, do nadsyłania zgłoszeń.

W pierwszej edycji konkursu “Aniołem Wolontariatu” z Gminy Wiązowna zostały: Krystyna Motyka – Parzych z Malcanowa, Katarzyna Zawada z Kopek, Kinga Szerszeń z Majdanu, Małgorzata Szewczak z Majdanu, Matylda Prus ze Stefanówki, Natalia Barcicka z Zakrętu, Patrycja Nowak z Woli Karczewskiej, Natalia Pogorzelska z Zakrętu, Weronika Sobota z Malcanowa. Wolontariuszki działały w ramach Centrum Wolontariatu Radiówek. Uczestniczyły w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych oraz brały udział w akcjach charytatywnych na rzecz innych osób i dla dobra społecznego.

Natomiast w ubiegłym roku Seniorów z Dziennego Domu „Senior+” z Woli Karczewskiej wraz z Wolontariatem Międzypokoleniowym nagrodzono w kategorii „Wolontariat seniorów” oraz Centrum wolontariatu Radiówek w kategorii „Wolontariat grupowy” za działania na rzecz społeczności lokalnej, liczne akcje społeczne, wpieranie kampanii na rzecz potrzebujących, organizowanie zbiórek, kiermaszów, występów charytatywnych.

Zgłoszenia można składać do dnia 26 listopada elektronicznie na adres e-mail: promocja@powiat-otwocki.pl (formularz powinien mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza) lub papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Komunardów 10, 05-462 Otwock z do piskiem “Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego”.

Centrum Wolontariatu Radiówek. Nagroda Powiatu Otwockiego

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu, które działa w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, otrzymali tytuł “Anioła Wolontariatu Powiatu Otwockiego”. Zostali docenieni za zaangażowanie i działania na rzecz drugiego człowieka. Dostali “Anioła Wolontariatu” w kategorii  „wolontariat grupowy”.

Nasi wolontariusze działają niestrudzenie już od 10 lat, niosąc dobro i pozytywne nastawienia do świata i ludzi. Wolontariat kształtuje osobowość naszych młodych mieszkańców, uwrażliwia ich na problemy społeczne, uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozbudza empatie oraz sprawia, że nabywają uniwersalnych wartości, które kształtują ich postawę, czyniąc z nich ludzi światłych i tolerancyjnych.

Wolontariusze poznają tajniki psychologicznego spojrzenia na człowieka, na jego potrzeby oraz poznają, czym są sytuacje kryzysowe, które często towarzyszą naszym podopiecznym. Umiejętność odpowiedniego zachowania jest bowiem fundamentalna podczas niesienia pomocy w sposób profesjonalny.

Wolontariusze dodatkowo uczestniczą w warsztatach podnoszących ich umiejętności w zakresie działań artystycznych (manualnych, plastycznych, teatralnych). Młodzi ludzie dzięki temu tworzą dekoracje do przedstawień, w których również występują, malują twarze podczas pikników i imprez charytatywnych, potrafią wykorzystać swoje zasoby do tworzenia aranżacji oraz imprez tematycznych. Wykorzystują zdobytą wiedzę w sposób kreatywny, wymyślając i tworząc nowe projekty, które następnie wprowadzają w życie.

Każdy wolontariusz przypisany do Centrum Wolontariatu ma możliwość wyboru akcji, jak też zakresu i sposobu angażowania się w bezinteresowne działania. Pula możliwości jest ogromna i daje duży wachlarz wyboru (od pomocy dzieciom w nauce, przez działania na rzecz seniorów, udział w projektach rozwojowych, przez imprezy charytatywne, zbiórki oraz propagowanie aktywnych form aktywności, kończąc na ochronie środowiska i dbania o zwierzęta).

Akcje, w jakich biorą udział wolontariusze, to te cykliczne, jednorazowe lub stałe. Wolontariusze współpracują z jednostkami na terenie Gminy Wiązowna (Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury), ale też z domami opieki, przedszkolami oraz wydziałami Urzędu Gminy Wiązowna.

W ostatnich latach dodatkową wartością dodaną, jeżeli chodzi o wolontariat, jest ścisła współpraca z seniorami na terenie Gminy Wiązowna (wspólne organizowanie projektów w tym kulinarny i etnograficzny, który opierał się na wymienia doświadczeń,  nauce i czerpaniu ze swoich wzajemnych doświadczeń). Dzięki temu Centrum Wolontariatu poszerzyło swoją działalność o tzw. Wolontariat Międzypokoleniowy.

Wolontariat Międzypokoleniowy uczy tolerancji i akceptacji dysfunkcji, wyrozumiałości i wspólnego tworzenia. Seniorzy z Dziennego „Domu Senior+” w Woli Karczewskiej regularnie uczestniczą we wspólnych akcjach z Centrum Wolontariatu, podobnie jak osoby starsze działające w ramach stowarzyszenia seniorów czy Rady Seniorów. Wszystkie powyższe grupy podejmują wspólne działania i aktywności, m.in. promują aktywność fizyczną, biorąc udział w akcji „Seniorzy na Orliki”, gdzie wspólnie uprawiają sport, grają w gry zespołowe.

Dzięki wspólnym projektom rodzą się nowe pomysły i tak w wyniku kulinarnych działań (młodzież i seniorzy przez okres ferii gotowali i wymieniali się przepisami) zrodził się pomysł na powstanie książki kulinarnej, która jest na etapie tworzenia. Seniorzy i wolontariusze to również wspólne działania z zakresu dbania o środowisko (sadzenie drzew, pielęgnacja ogrodu, warsztaty ekologiczne), jak również wspólne akcje związane ze zbiórką śmieci „Akcja Segregacja”, „Sprzątanie świata”. Bazowanie na wspólnych elementach i chęci poznawania nowych umiejętności łączy te grupy i sprawia, że działają na siebie „pobudzająco” – rozbudzają kreatywność, co obserwujemy w trakcie tworzenia przedstawień dla dzieci, ale również przy opracowywaniu przedstawień profilaktycznych, które trafiają do każdej grupy wiekowej i prezentowane są w trakcie równych dodatkowych programów.

Wspólne działanie to również wspólne pomysły na zaangażowane się w działania ogólnopolskie, takie jak „Narodowe Czytanie” czy zbiórki żywności dla potrzebujących rodzin.

Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” „Aniołami Wolontariatu” 

Po raz drugi przyznano tytuł „Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego”.  W związku z sytuacją epidemiologiczną cała uroczystość prowadzona była on-line. Nagroda trafiła do naszych seniorów z Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej.

Na konkurs wpłynęło 77 zgłoszeń (150 wolontariuszy) w sześciu kategoriach wolontariat: szkolny, e-wolontariat, seniorów, w czasie pandemii, grupowy oraz wolontariusz roku.

Seniorów z Dziennego Domu „Senior+” z Woli Karczewskiej wraz z Wolontariatem Międzypokoleniowym nagrodzono w kategorii „Wolontariat seniorów” za działania na rzecz społeczności lokalnej, liczne akcje społeczne, wpieranie kampanii na rzecz potrzebujących, organizowanie zbiórek, kiermaszów, występów charytatywnych itd.

W ciągu roku nasi seniorzy angażują się lub też sami tworzą łącznie ok. 20 akcji, m.in. spierają zwierzęta, uczestniczą w sprzątaniu w ramach „Czystego sołectwa”, przygotowują przedstawienia i scenografię.

W czasie pandemii nie przestali działać. Nagrywali bajki oraz wiersze i udostępniali je dla hospicjum, szkół, szpitali i przedszkoli, aby umilić dzieciom czas. Dodatkowo wpierają Domowe Hospicjum „Promyczek” oraz akcję „Piernik dla Bohatera”.

Seniorzy już niebawem otrzymają dyplomy oraz statuetkę „Anioła Wolontariatu”, która jest symbolem i dowodem na to, że wolontariuszem można zostać w każdym wieku i czerpać z tego olbrzymią radość i spełnienie.

Krystyna Motyka-Parzych

Logo Senior+. Po lewej stronie pomarańczowy domek z wpisanym sercem, po prawej napis Senior +