Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Starostwo Powiatowe w Otwocku. 26 maja będzie pracować krócej

Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej
Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej (Foto: Powiat Otwocki)

W Starostwie Powiatowym w Otwocku w piątek 26 maja sprawę załatwisz tylko do godz. 14.00.

Starostwo zachęca do uwzględnienia tego w swoich planach i tego dnia załatwienie urzędowych spraw wcześniej.

Skrócenie godzin przyjęć interesantów o godzinę jest związane z wewnętrznym spotkaniem, w którym będą uczestniczyli pracownicy starostwa.

Więcej info na stronie Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Źródło: www.powiat-otwocki.pl

Utrudnienia w Punkcie Paszportowym w Otwocku. Zaplanuj wizytę

Trzy paszporty w formie książeczek o kolorze bordowym z godłem polskim na przedzie.

W Terenowym Punkcie Paszportowym w Otwocku w dniach 7-10 listopada nie będzie można złożyć wniosku o wydanie paszportu. Bieżąca obsługa zostanie wznowiona 14 listopada.

W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem Rejestru Dokumentów Paszportowych od 7 do 10 listopada nie będzie można złożyć wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

W dniu 7 listopada 2022 r. W godzinach pracy punktu 7 i 8 listopada do godz. 13.00 będzie można tylko odebrać paszport. 

Bieżąca obsługa klientów zostanie wznowiona 14 listopada w godzinach pracy Punktu Paszportowego.

Więcej informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod nr tel. 22 600 71 00, 600 71 01 lub 600 71 02.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Obowiązek stowarzyszeń i fundacji

Dużo banknotów o nominale 50 euro
Środki można pozyskać z UE na różnego rodzaju działania (Foto: pixabay.com)

Stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek do 31 grudnia złożyć w Starostwie Powiatowym w Otwocku oświadczenie, czy organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Starostwo Powiatowe w Otwocku, zwraca się z prośbą o składanie oświadczeń (według załączonego wzoru – link pod tekstem), czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty bądź osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku z siedzibą przy ul. Górnej 13, 05-400 Otwock ( z adnotacją – Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych) w terminie do 31 grudnia.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Inspektor Elizą Twaróg  pod nr tel. 22 778 13 01.

Źródło: Powiat Otwocki

Starostwo Powiatowe w Otwocku. Zmiana zasad obsługi interesantów

Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej
Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej (Foto: Powiat Otwocki)

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, a w trosce o dobro mieszkańców, od poniedziałku 31 stycznia zmianie ulega organizacja pracy w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

Starostwo z wyłączeniem Wydziału Finansowego, Wydziału Administracyjnego oraz kancelarii ogólnej pracuje w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek, środa, czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 8.00 do 15.00, w tym przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach:

 1. poniedziałek od 8.10 do 16.50,
 2. wtorek, środa, czwartek od 8.10 do 15.50,
 3. piątek od 8.10 do 14.50, z wyłączeniem dni wewnętrznych przewidzianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych starostwa.

Wydział Finansowy, Wydział Administracyjny oraz kancelaria ogólna pracuje w trybie zmianowym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.45 (I zmiana od 7.30 do 13.00; II zmiana od 13.15 do 18.45).

Kasa przy ul. Komunardów 10 czynna jest w godzinach:

 1. poniedziałek od 8.00 do 16.30,
 2. wtorek, środa, czwartek od 8.00 do 15.15,
 3. piątek od 8.00 do 14.00.

Starostwo zachęca Państwa do kontaktu:

 1. telefonicznego – baza kontaktów tutaj,
 2. meilowego: kancelaria@powiat-otwocki.pl,
 3. za pomocą elektronicznej Platformy Usług Publicznych ePUAP: /ta4ou944kk/SkrytkaESP,
 4. za pomocą korespondencji tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13, 05-400 Otwock.

Interesanci mają możliwość bezpośredniego złożenia pism w Kancelariach ogólnych Starostwa przy ul. Górnej 13 oraz przy ul. Komunardów 10 w godzinach pracy Kancelarii (patrz wyżej).

Uwaga! Osobiście przyjmowani będą wyłącznie umówieni  interesanci. Wyjątek stanowią interesanci Wydziału Geodezji i Kartografii – przy ul. Komunardów 10, którzy będą obsługiwani przy okienkach do obsługi interesantów (decyduje kolejność przyjścia). W ten sam sposób (przy okienkach do obsługi interesantów) będą przyjmowani interesanci w Wydziale Komunikacji i Transportu przy ul. Górnej 13, którzy chcą załatwić sprawy związane z wydawaniem prawa jazdy.

Jeśli osobista wizyta w urzędzie jest konieczna, należy pamiętać o: dezynfekcji rąk (przed wejściem do budynku), obowiązkowym noszeniu maseczki zakrywającej usta i nosa oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość minimum 1,5 m między osobami.

Uwaga! Osoby nie posiadające maseczki nie zostaną wpuszczone do budynku urzędu.

Źródło: powiat-otwocki.pl

„Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego”. Zgłoszenia do 26 listopada

Powiat Otwocki po raz trzeci ogłosił konkurs “Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego”. Zachęcamy wszystkie osoby i instytucje, które korzystają ze wsparcia wolontariuszy, do zgłaszania kandydatów.

W naszym powiecie działa wiele fundacji, stowarzyszeń oraz indywidualnych osób, które zupełnie bezinteresownie pomagają innym, potrzebującym ludziom. To właśnie te osoby Powiat Otwocki chce poznać i nagrodzić statuetką Anioła Wolontariatu. Zachęcamy instytucje i osoby prywatne, które korzystają z pomocy wolontariuszy, a także same działają społecznie, do nadsyłania zgłoszeń.

W pierwszej edycji konkursu “Aniołem Wolontariatu” z Gminy Wiązowna zostały: Krystyna Motyka – Parzych z Malcanowa, Katarzyna Zawada z Kopek, Kinga Szerszeń z Majdanu, Małgorzata Szewczak z Majdanu, Matylda Prus ze Stefanówki, Natalia Barcicka z Zakrętu, Patrycja Nowak z Woli Karczewskiej, Natalia Pogorzelska z Zakrętu, Weronika Sobota z Malcanowa. Wolontariuszki działały w ramach Centrum Wolontariatu Radiówek. Uczestniczyły w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych oraz brały udział w akcjach charytatywnych na rzecz innych osób i dla dobra społecznego.

Natomiast w ubiegłym roku Seniorów z Dziennego Domu „Senior+” z Woli Karczewskiej wraz z Wolontariatem Międzypokoleniowym nagrodzono w kategorii „Wolontariat seniorów” oraz Centrum wolontariatu Radiówek w kategorii „Wolontariat grupowy” za działania na rzecz społeczności lokalnej, liczne akcje społeczne, wpieranie kampanii na rzecz potrzebujących, organizowanie zbiórek, kiermaszów, występów charytatywnych.

Zgłoszenia można składać do dnia 26 listopada elektronicznie na adres e-mail: promocja@powiat-otwocki.pl (formularz powinien mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza) lub papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Komunardów 10, 05-462 Otwock z do piskiem “Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego”.

VIII Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego za nami

21 października w Otwocku odbyła się ósma edycja Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego
21 października w Otwocku odbyła się ósma edycja Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego (Foto: UG Wiązowna)

W czwartek 21 października w Otwocku odbyła się już ósma edycja Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego. Forum jest wydarzeniem cyklicznym, w którym chętnie udział biorą przedstawiciele polityki, nauki i biznesu z terenu powiatu.

Po okresie restrykcyjnych ograniczeń i spowolnienia gospodarki spowodowanego pandemią COVID-19, forum dało możliwość do spotkania i dyskusji na temat nowej perspektywy i wyzwań stojących przed biznesem.

Jednym z głównych tematów wydarzenia, były propozycje i rozwiązania dla osób prowadzących biznes wprowadzone w ramach Polskiego Ładu.

Obecna na forum Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przedstawiła założenia programu podkreślając, że wprowadzany będzie kompleksowy system ulg podatkowych dla biznesu.

Na Forum dyskutowano również o formach wsparcia dla nowych inwestycji. Pani Karolina Falkenberg z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przybliżyła możliwości związane z mapą pomocy publicznej w ramach strefy, omawiając warunki i kryteria ubiegania się o zwolnienie z podatku PIT i CIT.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli również możliwość poznania dobrych praktyk w zakresie współpracy sektora prywatnego z Urzędem Skarbowym. Obecna na forum Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku Pani Jolanta Warpas podzieliła się wiedzą i doświadczeniem w koordynacji wzajemnych kontaktów.

Ważnym puntem wydarzenia był  panel dyskusyjny: „Firma w powiecie otwockim: Wyzwania i szanse dla przedsiębiorców”, w których w gronie ekspertów zasiedli: Pan Zdzisław Siwiński – Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Pani dr hab. Małgorzata Such – Pyrgiel – Prorektor Wyższej Szkoły Euroregionalnej, Pan Krzysztof Szczegielniak – Starosta Powiatu Otwockiego, Pani Jolanta Warpas – Naczelnik Urzędu Skarbowego, Członek Zarządu Izba Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego Łukasz Piętka oraz Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny.

Panel był preludium do ciekawych rozmów o przyszłości i możliwościach rozwoju naszego obszaru również w kontekście współpracy międzynarodowej z uwagi na obecność na forum przedstawicieli delegacji samorządowców i przedsiębiorców z Ukrainy.

Partnerem tegorocznej edycji wydarzenia były: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Z-Hotel Business & Spa z siedzibą w Otwocku.

Powiat Otwocki. Zmiana w organizacji pracy starostwa

Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej
Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej (Foto: Powiat Otwocki)

W Starostwie Powiatowym w Otwocku od 1 maja zaczną obowiązywać nowe zasady organizacji pracy. Zmiany dotyczą głównie Wydziału Komunikacji i Transportu oraz spraw związanych z rejestracją pojazdu.

Od 1 maja aż do odwołania – z wyłączeniem dni wewnętrznych przewidzianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych starostwa – obowiązywać będą następujące godziny pracy:

 1. poniedziałek w godz. 8.00 – 17.00, w tym przyjęcia interesantów od 8.10 do 16.50;
 2. wtorek – czwartek w godz. 8.00 – 16.00, w tym przyjęcia interesantów od 8.10 do 15.50;
 3. piątek w godz. 8.00 – 15.00, w tym przyjęcia interesantów od 8.10 do 14.50,

Rejestracja pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu odbywać się będzie po wcześniejszym:

Internetowym umówieniu się na rejestrację pojazdu – będzie odbywać się to za pośrednictwem „elektronicznego kalendarza” dostępnego na https://bezkolejki.eu/spotwock. Poprzez narzędzie można będzie umówić się z miesięcznym wyprzedzeniem w następujących godzinach:

 1. poniedziałek od godz. 8.10 do 14.40;
 2. wtorek, środa, czwartek od godz. 8.10 do 13.40;
 3. piątek od godz. 8.10 do 12.40.

Telefonicznym umówieniu się na rejestrację pojazdu – będzie to możliwe pod numerem telefonu 22 718 13 31. Za pośrednictwem linii telefonicznej, będzie się można umówić z dwutygodniowym wyprzedzeniem w godzinach:

 1. poniedziałek od godz. 15.00 do 16.40;
 2. wtorek, środa, czwartek od godz. 14.00 do 15.40;
 3. piątek od godz. 13.00 do 14.40.

Kalendarz zapisów na maj zostanie uruchomiony 30 kwietnia. Interesanci, którzy zgłoszą się do Wydziału Komunikacji bez wcześniejszego telefonicznego bądź internetowego umówienia się, nie zostaną obsłużeni. Osoby, chcące załatwić sprawy związane z prawem jazdy, będą obsługiwane przy okienkach do obsługi interesantów (decyduje kolejność przyjścia).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego w Otwocku

Źródło: Powiat Otwocki

Wydział Komunikacji i Transportu w Otwocku. Zmiany w funkcjonowaniu

Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej
Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej (Foto: Powiat Otwocki)

W związku z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem u pracowników jednej ze zmian Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku, do dyspozycji interesantów pozostała jedna zmiana pracowników. Wydział do odwołania pracuje w godzinach 8.00 – 16.00.

Do odwołania wydział będzie pracował tylko na jedną zmianę. Z interesantami umówionymi pomiędzy godziną 7.40 a 8.00 oraz pomiędzy godziną 16.00 a 18.15 pracownicy Wydziału Komunikacji będą kontaktowali się telefonicznie w celu przełożenia godziny wizyty w tym samym dniu.

Pozostałe Wydziały Starostwa Powiatowego w Otwocku pracują nadal zgodnie z przyjętym reżimem sanitarnym – przyjmowani są wyłącznie umówieni w pilnych sprawach interesanci mający zakryte usta i nos. Do odwołania obowiązują następujące godziny pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku, z wyłączeniem Kancelarii ogólnej :

 1. poniedziałek w godz. 8.00 – 17.00, w tym przyjęcia interesantów od 8.10 do 16.50;
 2. wtorek – czwartek w godz. 8.00 – 16.00, w tym przyjęcia interesantów od 8.10 do 15.50;
 3. piątek w godz. 8.00 – 15.00, w tym przyjęcia interesantów od 8.10 do 14.50,

z wyłączeniem dni wewnętrznych przewidzianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych starostwa. Kancelaria ogólna starostwa pracuje w godzinach od 7.30 do 18.30.

Więcej informacji na stronie www.powiat-otwocki.pl

Bezpłatne porady prawne. Można umawiać wizyty

Przywrócono bezpośrednią obsługę w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu otwockiego. W naszej gminie punkt znajduje się w Urzędzie Gminy (ul. Lubelska 59) i jest czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16.00 – 20.00.

Porady udzielane są każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnika.

Terminy wizyt można umawiać telefonicznie, codziennie od godz. 9.00 do godz. 12.00, pod numerem telefonu 22 778 13 24 lub 22 778 13 21 (Starostwo Powiatowe w Otwocku).

Bezpłatne porady udzielane są z zakresu prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej.

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane wyłącznie osobom zdrowym, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W pomieszczeniu nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu uzyskania pomocy.

Przed wejściem do punktu wszystkie osoby powinny zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki. Wejść mogą wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka, przyłbica itp.).

Każda osoba zgłaszająca się po porady powinna korzystać z własnych niezbędnych jej przedmiotów (długopis, notatnik itp.).

W budynku należy przestrzegać dystansu społecznego między osobami (przynajmniej 2 metry od osoby).

Nieodpłatna pomoc prawna. Zapisz się telefonicznie

Temida - symbol prawa. Figurka kobiety z zasłoniętymi oczami, w ręku trzyma wagę. W tle godło Polski

W Urzędzie Gminy Wiązowna działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady udzielane są każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnika. Na spotkanie z prawnikiem należy umówić się telefonicznie.

Punk nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 czynny jest w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16.00-20.00.

Terminy wizyt można umawiać telefonicznie, codziennie od godz. 9.00 do godz. 12.00, pod numerem telefonu wskazanym przez starostę: 22 778 13 24 lub 22 778 13 21.

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.), usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Bezpłatne porady udzielane są z zakresu:

– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– spraw karnych,
– spraw administracyjnych,
– ubezpieczenia społecznego,
– spraw rodzinnych,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej.