Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Obowiązek stowarzyszeń i fundacji

Dużo banknotów o nominale 50 euro
Środki można pozyskać z UE na różnego rodzaju działania (Foto: pixabay.com)

Stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek do 31 grudnia złożyć w Starostwie Powiatowym w Otwocku oświadczenie, czy organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Starostwo Powiatowe w Otwocku, zwraca się z prośbą o składanie oświadczeń (według załączonego wzoru – link pod tekstem), czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty bądź osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku z siedzibą przy ul. Górnej 13, 05-400 Otwock ( z adnotacją – Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych) w terminie do 31 grudnia.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Inspektor Elizą Twaróg  pod nr tel. 22 778 13 01.

Źródło: Powiat Otwocki