Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja. Nabór wniosków do projektu

Ogłoszenie o naborze wniosków

Informujemy Państwa o naborze wniosków do projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”, który trwa do 2 lutego 2023 r.

Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie mamy 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:

  1. Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
  2. Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  3. Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych.

W większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Katarzyna Jakubas

Agencja Rozwoju Regionalnego “ARLEG” S.A. Biuro w Głogowie

Facebook Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

Strona Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

Fundusze Europejskie. Mobilne Punkty Informacyjne

Kilka osón siedzi przy stole, na którym leżą otwarte laptopy i notatniki. Mężczyzna stoi i pokazuje coś na tablicy
Konsultacje (Foto: pixabay.com)

Konsultanci Mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich.

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

Najbliższe spotkania odbędą się:

9 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Kotuń, ul. Siedlecka 56 c, 08-130 Kotuń, w godzinach 9:00 – 12:00;

10 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody, w godzinach 9:00 – 12:00;

24 lutego 2023 r. W Urzędzie Gminy Lelis , ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis, w godzinach 10:00-12:30;

2 lutego 2023 r. Urząd Gminy Grabów nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów godz. 10:00 – 13:00.

3 lutego 2023 r. Urząd Gminy Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica godz. 11.00- 14.00;

16 lutego 2023 r. w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa, w godzinach 10:00 – 13:00.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie

ul. Jagiellońska 74

03 – 301 Warszawa

tel.: 0 801-101-101, 22 542 27 11, 22 542 20 38

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Mały ZUS plus dla przedsiębiorców. Zgłoszenia do końca stycznia.

Kwestionariusz ZUS, a na nim kalkulator, banknoty 50 zł i czerwony długopis
Kwestionariusz ZUS, a na nim kalkulator, banknoty 50 zł i czerwony długopis

Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku nie korzystał z małego ZUS plus, a chciałby w tym roku do niego przystąpić, na zgłoszenie do ulgi ma czas do końca stycznia 2023 r. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2022 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Z małego ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. To oznacza, że mały ZUS plus nie przysługuje osobom dopiero rozpoczynającym prowadzenie własnego biznesu. Z małego ZUS plus można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek liczonych od kwoty co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z małego ZUS plus, powinni zgłosić to w Zakładu do 31 stycznia.  Aby zgłosić się do małego ZUS plus, należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem ubezpieczenia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590, albo 0592. Osoby, które korzystały z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki w 2023 roku, nie muszą zgłaszać się ponownie.

Co ważne, każdy  korzystający w styczniu z  małego ZUS-u plus musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II) informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 20 lutego.

Ulga, ale nie dla wszystkich

Z małego ZUS plus nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystają ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzystają także osoby, które wykonują dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ważne!

Przedsiębiorca, który 31 grudnia 2022 r. wykorzystał maksymalny okres 36 miesięcy  opłacania niższych składek w ramach małego ZUS plus, powinien pamiętać, aby wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia  i zgłosić się z kodem właściwym dla pełnego, tzw. dużego ZUS-u.

Źródło: informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Szkolenie dla przedsiębiorców. Finanse i księgowość

Szkolenie dla przedsiębiorców.
Szkolenie dla przedsiębiorców (Foto: pixabay.com)

Szanowni Przedsiębiorcy! Serdecznie polecamy cykl szkoleń organizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości dotyczących rozliczania 2022 roku w księgowości.

Temat szkolenia: Rozliczanie roku 2022 – o czym należy wiedzieć.
Forma szkolenia: on-line.

Terminy: 27 stycznia, w godz. 09:00 – 10:30 oraz 31 stycznia, w godz. 11:00 – 12:30.

Szkolenie jest bezpłatne.

Czego się dowiesz i nauczysz?

  1. Jaki jest ostateczny stan prawny w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
  2. Kto i na jakich zasadach opłaca składkę zdrowotną?
  3. Jaką część składki zdrowotnej można odliczyć i na jakich zasadach?
  4. Kogo dotyczy tzw. „hipotetyczny podatek”?
  5. Czym się kierować i co wziąć pod uwagę rozważając zmianę sposobu rozliczenia podatkowego roku 2022?
  6. Jaki jest termin podjęcia ostatecznej decyzji o sposobie rozliczenia roku 2022?

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Źródło: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Konkurs na wykonawcę programu

Zapraszamy podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027” w roku 2023.

Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych ze strony Urzędu Gminy Wiązowna na realizację całego zadania nie może przekroczyć kwoty 48 400 zł brutto (słownie czterdzieści osiem tysięcy czterysta zł brutto).

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05 – 462 Wiązowna. Oferenci są zobowiązani do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2023 r. o godz.16.00. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Przedsiębiorcy z ZUS otrzymają informację o rozliczeniu wpłat

Napis ZUS. POd spodem zdjęcie 100 złotowych banknotów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Foto: pixabay.com)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2022 rok. Informacja będzie zamieszczona na PUE ZUS. Otrzyma ją ponad 3,1 mln płatników składek, w regionie 565,3 tys.

Informacje o saldzie i rozliczeniu wpłat udostępniamy na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przedsiębiorca, logując się na swój profil na PUE ZUS będzie mógł sprawdzić rozliczenie swoich wpłat, jakie przekazał w 2022 roku na swój indywidualny numer rachunku składkowego. Dowie się, czy na jego koncie jest nadpłata, niedopłata, czy też saldo zerowe. A jeśli  spłaca zadłużenie w ratach, to dodatkowo otrzyma informację o kwocie, która pozostała jeszcze do spłaty – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

W przypadku płatników, którzy nie mają jeszcze konta na PUE ZUS, a powinni je mieć, informacja o nadpłacie albo niedopłacie, będzie wysłana pocztą. Przypominamy, że od stycznia PUE ZUS jest już obowiązkowe dla wszystkich płatników składek.

Niedopłata

W województwie mazowieckim niedopłatę na koncie ma ponad 150 tys. płatników składek. Niewielkie zaległości na koncie można spłacić przez zwiększenie bieżącej wpłaty, pamiętając o doliczeniu ewentualnych odsetek za zwłokę. Aby je wyliczyć, można skorzystać z kalkulatora odsetkowego dla płatników składek. Gdy zadłużenie jest większe i przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo go spłacić, warto pomyśleć o rozłożeniu zaległości na raty. W tym celu można skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń, który przedstawi najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia, pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z  doradcą  można skontaktować się telefonicznie lub umówić się na e-wizytę.

Nadpłata

Gdy bilans konta jest na plus, o nadpłatę płatnik może pomniejszyć kwotę bieżącej wpłaty w najbliższym terminie płatności bieżących składek. Może też wystąpić z wnioskiem o jej zwrot (wniosek RZS-P). Nadpłatę ZUS zwróci wyłącznie na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika w Zakładzie. W naszym regionie nadpłatę na koncie ma prawie 240 tys. płatników składek.

Ważne!

W informacji są uwzględnione wyłącznie deklaracje rozliczeniowe i opłacone składki, które wpłynęły do 31 grudnia 2022 r. Jeśli płatnik korygował dokumenty rozliczeniowe albo wpłacał składki po tej dacie, to aktualne saldo konta płatnik może sprawdzić na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Wojciech Ściwiarski

regionalny rzecznik prasowy ZUS

Boisko w Wiązownie. Ponowny przetarg na zaplecze rekreacyjno-sportowe

Piłka nożna biało-czarna na zielonej trawie. W tle bramka
Na boisku w Wiązownie odbywają się mecze ligowe (Foto: pixabay.com)

Szukamy wykonawcy zaplecza rekreacyjno-sportowego dla boiska w Wiązownie. Oferty należy składać do 26 stycznia. Zapraszamy chętne firmy do udziału w przetargu.

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie. Do zadań wykonawcy należeć będzie postawienie budynku, który stanie się zapleczem rekreacyjno-sportowym dla boiska, budowa niezbędnych instalacji wewnętrznych oraz elektrycznych, a także budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego oraz energetycznego.

Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 26 stycznia do godz. 9.00 na złożenie swych ofert poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną pod linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie

Zaplecze rekreacyjno-sportowe dla boiska będzie służyć do momentu, aż rozpoczną się prace przy budowie Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie. Pod koniec 2021 i na początku 2022 r. trwały konsultacje społeczne wstępnej wizji Centrum. Ma ono powstać na terenie zajmowanym teraz przez Klub Sportowy Advit. To doskonale skomunikowany, leżący w centrum Wiązowny, a jednocześnie otulony drzewami i rzeką malowniczy teren. Chcemy, by w tym miejscu koncentrowało się sportowe życie wszystkich pokoleń mieszkańców naszej gminy. By powstał tam wspaniały budynek, stanowiący zaplecze dla klubów i sekcji sportowych, które u nas działają.

Chcemy też, by powstały tam miejsca do uprawniania różnych dyscyplin sportowych. Z trybunami, szatniami, pełnym wyposażeniem, tak by ten obiekt przez lata mógł służyć do organizacji imprez sportowych o zasięgu znacznie szerszym niż nasz lokalny. Chcemy wreszcie, by powstały tam: plac zabaw, pumptruck i wiele innych przestrzeni do sportu i rekreacji w otoczeniu zieleni. W naszych planach jest to teren ogólnodostępny, dla wszystkich.

Więcej informacji w sprawie zaplecza rekreacyjno-sportowego dla boiska udziela Emilia Szaruga – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 61, e-mail: e.szaruga@wiazowna.pl.

Logo Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Sprzedaż alkoholu. Złóż oświadczenie do 31 stycznia

Damska ręka trzyma srebrny długopis. Pisze nim coś na kartce
Wszelkie dokumenty należy wypełniać czytelnie. Taki też powinien być podpis (Foto: Adobe Stock)

Urząd Gminy Wiązowna przypomina o obowiązku złożenia przez przedsiębiorców sprzedających alkohol oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonania wpłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 31 stycznia.

Jednocześnie informujemy, iż niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie  wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie złoży oświadczenia oraz nie dokona wpłaty I raty opłaty powiększonej o opłatę dodatkową stanowiącą 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Prosimy o dokonanie wpłat na rachunek bieżący Gminy Wiązowna nr  54 8001 0005 2003 0020 0592 0005. Istnieje również możliwość płatności kartą w siedzibie urzędu.

Więcej informacji udziela Paweł Zawadka, Wydział Spraw Społecznych, tel. (22) 512 58 05,   e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl

Kursy dla przedsiębiorców. „Savoir-vivre w biznesie”

Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poznaj praktyczną stronę etykiety biznesowej! „Savoir-vivre w biznesie” – nowy kurs Akademii PARP.

Znajomość zasad savoir-vivre’u w biznesie jest bardzo przydatna – pomaga w budowaniu uczciwych i opartych na wzajemnym szacunku relacji z partnerami, ale też może zadecydować o sukcesie negocjacji czy rozwoju relacji handlowych. Czym jest savoir-vivre w biznesie i co oznacza w praktyce?

Weź udział w bezpłatnym kursie online Akademii PARP „Savoir-vivre w biznesie” i poznaj praktyczną stronę etykiety biznesowej! Będziesz nie tylko wiedzieć jak wywrzeć pozytywne wrażenie podczas spotkań z kontrahentami, ale też kiedy podać rękę jako pierwszy, jak zestawić kolory swojego stroju czy w jakiej kolejności wsiąść do windy.

Podczas nauki towarzyszyć Ci będzie Filip – bohater kursu, wykładowca na uniwersytecie, specjalista ds. komunikacji biznesowej i sztuki przemawiania. Będziesz miał okazję uczestniczyć w prowadzonych przez niego zajęciach, gdzie wspólnie ze swoimi uczniami omawia tematy związane z zasadami savoir-vivre’u w biznesie. Filip chętnie dzieli się swoim doświadczeniem również ze swoją siostrą Anną oraz kolegą Szymonem. Postaci będą występować w różnych sytuacjach, dzięki czemu zgłębisz wiedzę m.in. na temat językowego savoir-vivre’u, wręczania podarunków podczas spotkań biznesowych, a także różnic kulturowych, które mogą okazać się problematyczne w przypadku spotkań z osobami z zagranicy. Weź udział w nowym kursie i dowiedz się, dlaczego warto stosować etykietę podczas spotkań biznesowych.

Dzięki udziałowi w kursie „Savoir-vivre w biznesie”:

poznasz fundamenty zasad savoir-vivre’u w kontakcie bezpośrednim i zdalnym,

będziesz świadomie wzmacniał swój wizerunek w relacjach z klientami z Polski i zagranicy,

poznasz zasady etykiety biznesowej,

wzmocnisz wiedzę na temat zasad uczestnictwa w spotkaniach formalnych i nieformalnych w formule tradycyjnej i online.

Kurs „Savoir-vivre w biznesie” został opublikowany 28 listopada na platformie edukacyjnej Akademii PARP. Więcej informacji na temat nowego kursu znajdziesz na podstronie kursu – zapisz się już dziś!

Do końca 2022 roku Akademia PARP planuje opublikować jeszcze jeden kurs e-learningowy: „Profesjonalny sekretariat – kurs II stopnia”.

Aby nie przeoczyć żadnych nowości związanych z kursami, zachęcamy do zapisania się na wybrane kursy e-learningowe już dziś. Wejdź na stronę główną Akademii PARP, gdzie pojawiło się mnóstwo nowych kursów.

Oferta kursów e-learningowych Akademii PARP jest całkowicie bezpłatna. Ukończenie każdego z kursów online daje możliwość uzyskania certyfikatu bez wychodzenia z domu.

Szczegółowych informacji udziela Paweł Zawadka – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 05, e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl.

źródło: https://www.parp.gov.pl/

Punkt obsługi przedsiębiorców. Od nowego roku zapraszamy do Urzędu Gminy Wiązowna

Dwie ściskające się ręce.

Wiemy, że prowadzenie własnego biznesu wymaga ogromnego zaangażowania. Cenimy ludzi, którzy biorą sprawy we własne ręce. Cieszymy się z miejsc pracy, które dzięki nim powstają w gminie Wiązowna. Dlatego obsługa przedsiębiorców jest dla nas priorytetem. Od nowego roku punkt obsługi przedsiębiorców będzie mieścił się w budynku Urzędu Gminy Wiązowna, a nie jak do tej pory w Pawilonie Kultury.

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmiany wpisu w CEIDG lub dowiedzieć się o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków zewnętrznych, odwiedź pracownika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna, w pok. 008. Także do niego możesz zwrócić się w sprawie koncesji na alkohol.  

Przypominamy, że 31 stycznia 2023 r. upływa termin dokonania pierwszej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku braku zapłaty, przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia może dokonać stosownej opłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej. Niewpłacenie opłaty spowoduje wygaszenie zezwolenia. Wprawdzie przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, ale nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu. 

Opłat można dokonać bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00) albo wpłacić przelewem na konto nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005. 

Masz pytanie, potrzebujesz pomocy, chcesz nawiązać współpracę, zadzwoń lub napisz do nas – chętnie pomożemy. Do państwa dyspozycji będzie Paweł Zawadka z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 05, e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl