radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna. Platan na 25-lecie

W słoneczny dzień 8 kwietnia grupa przedstawicieli Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna stawiło się w Parku Centrum przy ul. Lubelskiej w Wiązownie, aby posadzić platan klonolistny (Platanus acerifolius) dla upamiętnienia 25-lecia istnienia stowarzyszenia.

Następnego dnia, po dokonaniu drobnych zabiegów kosmetycznych wokół drzewa, wszyscy forumowicze, którzy mogli przybyć, stanęli do grupowego zdjęcia.

Przez ćwierć wieku działalności Forum wsparliśmy wiele inicjatyw i wydarzeń, które odbywały się na terenie naszej gminy i powiatu. Byliśmy m.in. inicjatorem i wydawcą pierwszej mapy gminy, jako pierwsi w powiecie otwockim zorganizowaliśmy debatę kandydatów na wójta, byliśmy organizatorami balów charytatywnych, wyjazdów do teatrów, kin i muzeów, a także wycieczek krajoznawczych. Wielu naszych członków jest laureatami „Złotych Wiązów” oraz otrzymało statuetki „Zasłużony dla Gminy Wiązowna”.

Naszym celem była przede wszystkim integracja środowiska przedsiębiorców, reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji samorządowej, wspieranie rozwoju lokalnego, działalność edukacyjna, kulturalna i charytatywna.

Mamy nadzieję, że to piękne drzewo będzie żywym wspomnieniem o nas i naszych wspólnych dokonaniach.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

mgr inż. Maciej Szwedo

Sprzedaż alkoholu. Zapłać II ratę

Sprzedajesz alkohol na terenie Gminy Wiązowna? 31 maja upływa termin drugiej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedotrzymania tego terminu, przedsiębiorca może w ciągu 30 dni zapłacić ratę, ale jednocześnie musi do tej sumy doliczyć dodatkowe 30 proc. opłaty podstawowej. Konsekwencją braku płatności raty będzie wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00 albo wpłacić przelewem na konto urzędu nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005.

Przypominamy, że przedsiębiorca jest zobowiązany okazać zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

Więcej informacji można uzyskać u Marzeny Szulik – Wydział Spraw Społecznych, pok. 001, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl.

Ulica Wiejska w Rzakcie. Przetarg na drogę

Ogłosiliśmy przetarg na modernizację ul. Wiejskiej w Rzakcie. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert.

To już II etap prac przy przebudowie drogi gminnej nr 270839W – ul. Wiejskiej w Rzakcie. Do wykonania będzie 590 m.b. drogi. W zakres prac wchodzi m.in. doziarnienie kruszywem wykonanej wcześniej podbudowy pod drogę, położenie asfaltu oraz zrobienie poboczy.

Oferty w przetargu należy składać w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego do 11 kwietnia do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59. Dokumenty i opis znajdziecie Państwo pod tekstem.

Więcej informacji udziela  Jan Wierzbicki – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 61, e-mail: j.wierzbicki@wiazowna.pl kom.  609 100 277.

Teren wokół dawnego pawilonu GS. Jest przetarg

Operacja pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 – Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna”
mająca na celu podniesienie atrakcyjności miejscowości Wiązowna poprzez rewitalizację terenu wokół budynku Centrum Aktywności Lokalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: odnowa centrum miejscowości.

 

Ogłosiliśmy przetarg na zagospodarowanie terenu wokół modernizowanego dawnego pawilonu GS, gdzie ma powstać Centrum Aktywności Lokalnej Gminy Wiązowna.

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – Zadanie 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej”.

Głównym zadaniem firmy, która zostanie wyłoniona w przetargu, będzie zagospodarowanie terenu wokół dawnego pawilonu GS, który aktualnie podlega gruntownej przebudowie. Chodzi o stworzenie wokół niego przestrzeni wielofunkcyjnej, uniwersalnej i przyjaznej dla mieszkańców naszej gminy oraz dostępnej dla osób o zróżnicowanych niepełnosprawnościach (nie tylko ruchowych) I połączenie jej z terenami sąsiadującymi.  Najbardziej innowacyjnym elementem projektu jest ogród sensoryczny.

 

Przestrzeń wokół CAL, zgodnie z załączonym pod tekstem projektem, została podzielona na strefy. Zorganizowano m.in. promenadę oraz część rekreacyjno – spacerową. Promenada będzie wykorzystywana do organizowania różnego rodzaju imprez plenerowych, m.in. „miasteczek” przedświątecznych czy okolicznościowych kiermaszów.

Odrębną część będą stanowić chodniki oraz strefa do parkowania. Zamknięcie dla ruchu samochodowego drogi prowadzącej do budynku urzędu gminy pozwoli stworzyć szeroki deptak z dekoracyjnym oświetleniem, murkami do siedzenia i altaną.

Przed budynkiem centrum zaprojektowano plac z ławeczkami, stojakami na rowery, z drzewami i wysokimi krzewami. W części rekreacyjno – spacerowej, po której będzie można poruszać się po ziemnych ścieżkach, wprowadzono – zamiast tradycyjnego trawnika – łąki kwietne. Przy tarasie kawiarni, która ma działać w ośrodku, zaprojektowano elementy małej architektury, które wydają dźwięki, m.in. gongi, cymbałki czy dzwonki.

Inwestycję należy zakończyć (od dnia podpisania umowy) do 30 listopada br.

Oferty w przetargu należy składać w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego do 11 kwietnia do godz. 10.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59.

Przypomnijmy, ze podpisaliśmy już umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie rewitalizacji terenu wokół powstającego Centrum Aktywności Lokalnej. Uzyskaliśmy 500 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rewitalizację przestrzeni publicznej wokół budynku dawnego pawilonu GS.

Więcej informacji udziela Ewelina Kowalska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, kom. 603 260 990, e-mail: e.kowalska@wiazowna.pl.

Złote Wiązy 2019. Zgłoś firmę

W tym roku po raz piąty Wójt Gminy Wiązowna uhonoruje przedsiębiorców i instytucje, które działając na terenie naszej gminy, w wyjątkowy sposób przyczyniają się do jej rozwoju i promocji. Złote Wiązy, które wręczane są co roku przedsiębiorcom, to dowód uznania i podziękowanie za wsparcie gminy i jej mieszkańców.

Nagrody w konkursie przyznawane są w sześciu kategoriach: “Mała Firma Roku”, “Pracodawca Roku”, “Nestor Biznesu”, “Innowacyjna Firma Roku”, “Filantrop Roku” oraz “Lider Ekonomii Społecznej”.  – Co roku wręczając te statuetki jestem dumny, że mogę współpracować z przedsiębiorcami, którzy tak wiele osiągnęli – mówi wójt Janusz Budny. – Po pięciu latach mamy wymierne dowody na to, że dobra, uczciwa i rzetelna współpraca samorządu z lokalnym biznesem ma ogromny sens. Dobre relacje i wzajemne zrozumienie dają nam ogromne możliwości. Są korzystne dla obu stron. I dla przedsiębiorców, i dla mieszkańców reprezentowanych przez samorząd. Dlatego “Złote Wiązy” to konkurs, który jest mi szczególnie bliski. Od naszych przedsiębiorców możemy się wiele nauczyć. A pokazywanie najlepszych, ich promocja to nasz lokalny obowiązek.

– Konkurs adresowany jest do firm i organizacji pozarządowych, ale także do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, instytucji specjalizujących się w działaniach wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność sektora gospodarczego oraz stowarzyszeń, fundacji i grup osób, które prowadzą działalność w celach społecznych. Oprócz biznesu w tym konkursie doceniamy także działalność społeczną. Tylko pozornie te dwa sektory nie mają ze sobą nic wspólnego. I przedsiębiorcy, i społecznicy wiele wnoszą w naszą wspólnotę. Pokazywanie tego razem, pokazywanie wspólnych celów, pokazywanie społecznej odpowiedzialności tych dwóch światów jest wyjątkowo ważne. Te dwa sektory powinny na co dzień się przenikać. To daje nam gwarancję mądrego zrównoważonego rozwoju – dodaje wójt Janusz Budny.

Zależy nam na tym, żeby wspierać przedsiębiorczość na terenie naszej gminy. By promować najlepszych przedsiębiorców i pokazywać przykłady najciekawszych biznesów. Żeby prezentować tych, którzy tworzą miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Wnioski o nagrodę mogą składać wszyscy, którym zależy na tym, aby wyróżnić firmy, stowarzyszenia, fundacje bądź grupę osób szczególnie przyczyniających się do rozwoju i promocji naszej gminy. Do konkursu można zgłosić każdą firmę. Także tę najmniejszą. Mogą to zrobić jej właściciele, pracownicy czy mieszkańcy, którzy cenią jej działalność. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w maju. Warto chwalić się tym, co mamy najlepszego!

Informacji dotyczących zasad i przebiegu konkursu udziela Marzena Szulik – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl

E-Akta. Zmiany w ustawie

10 zamiast 50 lat – aż pięciokrotnie skrócono okres przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej. Z początkiem roku w życie weszły przepisy ustawy o przetrzymywaniu akt pracowniczych i ich elektronizacji.

Nastąpiła zmiana w przechowywaniu dokumentacji osób zatrudnionych od 1 stycznia br. (umowa o pracę, umowa-zlecenie). Obligatoryjnie to 10 lat. Wcześnie było to 50 lat. Okres przechowywania akt pracowników zatrudnionych w okresie od 01 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. również może ulec skróceniu. Natomiast bez zmian pozostaje okres przechowywania akt osób zatrudnionych przed 1999 r., tu pozostaje 50 lat.

Nowa ustawa przewiduje również, że przedsiębiorstwa będą mogły przechowywać dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej, także wówczas, gdy była ona wytworzona w postaci papierowej, poprzez wprowadzenie możliwości digitalizacji takich akt. Dzięki temu pracownik, przechodząc na emeryturę, nie będzie musiał – tak jak dziś – samodzielnie zbierać informacji o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

W ramach kampanii informacyjnej Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował szkolenia z tego zakresu. Dodatkowo na stronie www.zus.pl znajduje się szereg przydatnych informacji i linków dotyczących tematyki e-Akta.

Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiada: Anna Kąkol, tel. 22 719 45 60 wew. 4011, e-mail: anna.kakol@zus.pl.

Odbiór śmieci. Nowy przetarg

Ogłosiliśmy przetarg na odbiór śmieci z terenu gminy Wiązowna. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert.

Przetarg nieograniczony dotyczy odbioru, transportu i zagospodarowania pochodzących z gminy Wiązowna niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu gminy Wiązowna, obejmujących odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, tj. domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.  Przetarg dotyczy również organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w gminie Wiązowna, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w tym:

 • odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 • odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
 • odbieranie odpadów ulegających biodegradacji,
 • odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,
 • odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • odbiór chemikaliów,
 • odbiór popiołu z palenisk domowych,
 • odbiór przeterminowanych leków,
 • odbiór zużytych baterii i akumulatorów.

Oferty można składać do 19 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59. Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej. Zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji w sprawie przetargu udziela Justyna Sadkowska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl.

Dotacje z UE. Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura ogłasza nabór wniosków na dotacje z Unii Europejskiej w pięciu obszarach tematycznych.

LGD Natura i Kultura, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotację można uzyskać w pięciu obszarach:

1. „Rozwój działalności gospodarczej, w tym bazującej na OZE, kluczem do sukcesu”.
2. „Mój biznes – Utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro”.
3. „Inicjatywy społeczne w formie zajęć, szkoleń i warsztatów, w szczególności obejmujące grupy defaworyzowane”.
4. „Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”.
5. „Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD”.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 11 lutego i potrwa do 25 lutego. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej: http://www.naturaikultura.pl/…/nabory-wnios…/nabory-trwajace

Przypominamy również, że szkolenie dotyczące zasad naborów i wypełniania biznesplanu odbędzie się 4 lutego o godzinie 9:30 w Urzędzie Gminy Karczew. Wymagane jest jedynie wysłanie zgłoszenia na adres: biuro@naturaikultura.pl.

Sukcesja firm. Jak ułatwić następcom dalszą działalność

Myślisz o przyszłości firmy i chciałbyś, żeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować prowadzenie działalności? Od 25 listopada 2018 r. możesz wskazać i samodzielnie zgłosić online (bezpłatnie i bez zbędnych formalności) zarządcę sukcesyjnego, który będzie prowadził sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych.

Dotychczasowe przepisy uniemożliwiały prowadzenie przedsiębiorstwa przez następców. Firma de facto przestawała istnieć z chwilą śmierci przedsiębiorcy. Nowe przepisy o sukcesji wprowadzają możliwość płynnej kontynuacji działalności w ramach tzw. zarządu sukcesyjnego.

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Do wykonywania zarządu należy powołać zarządcę sukcesyjnego. Jest on odpowiedzialny za prowadzenie przedsiębiorstwa (umowy z pracownikami, kontakty z kontrahentami, sprawy podatkowe, ZUS) do czasu uregulowania formalności spadkowych.

Ważne! Zarząd sukcesyjny jest rozwiązaniem tymczasowym – daje następcom prawnym czas na podjęcie decyzji co do dalszych losów firmy (kontynowanie działalności na własny rachunek, sprzedaż, zamknięcie). Zarządcę sukcesyjnego może wyznaczyć sam przedsiębiorca albo może zostać on powołany przez osoby uprawnione po śmierci przedsiębiorcy.

Wyznaczenie zarządcy przez przedsiębiorcę za życia pozwala uniknąć niepotrzebnych formalności i kosztów. Powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy musi odbywać się z udziałem notariusza, wymaga więcej formalności i wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Aby powołać zarządcę sukcesyjnego, przedsiębiorca musi być wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do powołania zarządcy sukcesyjnego potrzebne jest:

* oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w formie pisemnej,

* pisemna zgoda zarządcy na pełnienie tej funkcji (oświadczenie i zgoda mogą być zawarte w tym samym dokumencie),

* zgłoszenie (wpis) zarządcy do CEIDG.

Więcej informacji na ten temat udziela Marzena Szulik – Wydział Spraw Społecznych, pok. 001, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl

„Mały ZUS”. Ulga w składkach dla przedsiębiorców

Prowadzisz małą firmę, uzyskujesz niskie przychody i chciałbyś płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne? Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy działają na niewielką skalę, mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS”.

Jeśli twoje przychody za cały ubiegły rok z działalności gospodarczej nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (63 tys. zł), będziesz mógł płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne, czyli tzw. „mały ZUS”. Dotyczy on tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Najważniejszy limit przychodów

Jeśli w poprzednim roku nie prowadziłeś działalności przez cały rok (np. zawiesiłeś działalność, albo zamknąłeś ją i ponownie rozpocząłeś), przy obliczaniu progu przychodu musisz zastosować proporcję.

Podziel trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia w poprzednim roku przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i pomnóż przez liczbę dni, w których prowadziłeś działalność. Wynik równy lub wyższy 50 gr zaokrąglij w górę, niższy niż 50 gr – w dół. Jeśli np. prowadziłeś działalność tylko przez 250 dni, to za 2018 r.(płaca minimalna 2100 zł) próg wyniesie 43 150,68 zł (63 000 zł / 365 dni x 250 dni).

Twój przychód z działalności gospodarczej porównaj do ustalonego limitu. Jeśli osiągnięty przez ciebie przychód nie przekracza tego limitu, to możesz korzystać z „małego ZUS”.

Z „małego ZUS” możesz skorzystać jeśli:

 • jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (jesteś wspólnikiem spółki cywilnej),
 • przychody, które osiągnąłeś z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
 • nie spełniasz warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
 • rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystałeś ze zwolnienia z VAT,
 • prowadziłeś działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
 • nie wykorzystałeś 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”,
 • nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
 • nie wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z „małego ZUS” nie możesz skorzystać, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś także inną pozarolniczą działalność jako:

 • twórca, artysta,
 • osoba wykonująca wolny zawód,
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Ważne! Jeśli spełniasz warunki „małego ZUS” i chcesz skorzystać z tej ulgi od nowego roku w okresie od 1 do 8 stycznia 2019 r. powinieneś wyrejestrować się z dotychczasowego ubezpieczenia (formularz ZUS ZWUA). Jako datę wyrejestrowania wskazujesz 1 stycznia 2019 r.

 „Mały ZUS” nie dla wszystkich

Jeśli rozpocząłeś działalność, nie możesz od razu skorzystać z „małego ZUS” ponieważ warunkiem płacenia niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w poprzednim roku. Po rozpoczęciu działalności możesz jednak skorzystać z innych ulg – ulgi na start, preferencyjnych składek ZUS. Korzystanie z nich wiąże się z mniejszą liczbą formalności i jest opłacalne dla nowych firm.

Zmianę tę możesz przeprowadzić online poprzez www.ceidg.gov.pl. Więcej o „małym ZUS-ie” można przeczytać na stronie: biznes.gov.pl.

Na pytania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Wiązowna odpowie Inspektor Elżbieta Różańska – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 05, kom. 603 330 058, email: e.rozanska@wiazowna.pl.