radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Szukamy wykonawcy drogi w Duchnowie – ogłoszenie o przetargu

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert w przetargu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Spacerowej w Duchnowie.

Oferty można składać do 15 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59.
Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej. Zapraszamy do składania ofert.
https://bip.wiazowna.pl/public/?id=181743

Przetarg na wyposażenie placówek oświatowych

Ogłosiliśmy przetarg na dostawę wyposażenia dla rozbudowywanych placówek oświatowych w Gliniance, Wiązownie, Woli Duckiej oraz Zakręcie. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert do 3 lipca 2018 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59.

Potrzebne są m.in. regały, szafy, krzesła i biurka, kosze na śmieci, dozowniki mydła. Wyposażenie obejmie zarówno sale lekcyjne, jak i pomieszczenia kuchenne, toalety. Rodzaj i liczba sprzętu zależy od placówki, pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej.  W oddzielnych dokumentach wskazaliśmy, czego od 1 września potrzebować będą uczniowie naszych szkół, a także przedszkolaki z nowego przedszkola w Woli Duckiej. Zapraszamy do składania ofert.

Przypominamy, że wyposażone będą nowe pomieszczenia naszych szkół i przedszkola. Trwa ich jednoczesna rozbudowa w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.
https://bip.wiazowna.pl/public/?id=181257

Czerwcowe szkolenia w Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Zachęcamy do udziału wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenu naszej gminy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie.

Zgłoszenia udziału w wybranych szkoleniach należy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Terminy szkoleń w czerwcu:
20.06.2018 r. (środa) godz. 9.00 – 13.00 „Jak zacząć.. Środki na start”
21.06.2018 r. (czwartek) godz. 9.00 – 12.00 „Środki na rozwój firmy i zatrudnienia”
26.06.2018 r. (wtorek) godz. 10.00 – 12.00 „Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą”
27.06.2018 r. (środa) godz. 12.00 – 15.00 „Rozliczenia z ZUS”

Centrum Przedsiębiorczości Smolna, 00-375 Warszawa,
ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, tel. 22/4430756

Więcej informacji na stronie:
www.firma.um.warszawa.pl

Upływa termin opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

31 maja 2018 roku upływa termin drugiej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, przedsiębiorca może w ciągu 30 dni dokonać stosownej opłaty, ale z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

Konsekwencją braku płatności raty spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00, albo wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005 .

Przypominamy, że przedsiębiorca jest zobowiązany okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe, odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

VAT-R będzie można złożyć z wnioskiem do CEIDG

Niezależnie od tego, w jakiej formie przedsiębiorca prowadzi swoją działalność, może zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT). Gdy staje się podatnikiem VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinien we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku dostępnego na stronie serwisu: www.biznes.gov.plRejestracja jako podatnik VAT.

Już niedługo, za sprawą zmian przepisów związanych z wejściem w życie Konstytucji Biznesu (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj) przedsiębiorca nie będzie musiał odwiedzać urzędu skarbowego, żeby zarejestrować się jako podatnik VAT.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), będzie miała możliwość złożenia VAT-R na miejscu w urzędzie gminy, dołączając go jako załącznik razem z wnioskiem o wpis oraz zmianę swojego wpisu w CEIDG. Przedsiębiorca będzie mógł zrobić to również samodzielnie, przesyłając wymagane dokumenty elektronicznie, podpisując wniosek profilem zaufanym (ePuap).

Przypominamy, że rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna.

Komunikat w sprawie wykreślania przedsiębiorców z CEIDG

Od kilku dni bardzo głośno zrobiło się wokół tematu „wykreślania przedsiębiorców z systemu CEIDG do dnia 19 maja br. w przypadku, gdy nie podali oni swojego numeru PESEL”. Ma to związek z wejściem w życie nowych przepisów z końcem kwietnia.

Warto jednak podkreślić, że sprawa dotyczy przede wszystkim starszych przedsiębiorców, którzy rejestrowali biznes jeszcze w latach 90. Jeśli od tamtej pory nie aktualizowali wpisu w CEIDG, nie zawieszali działalności ani nie zmieniali w urzędzie jej przedmiotu – być może do tej pory nie podali oni numeru PESEL.

Nowe przepisy mają pomóc w usunięciu z ewidencji wpisów dotyczących niefunkcjonujących już firm. Natomiast wykreślenie wpisów niezawierających numeru PESEL nie dotknie realnie działających przedsiębiorców. Między innymi dlatego, że od kilku lat istnieje prawny wymóg podawania numeru PESEL przy dokonywaniu aktualizacji wpisów w CEIDG. A już od 2001 r. we wnioskach było pole na jego podanie.

W ciągu ostatnich miesięcy ministerstwo samo zweryfikowało większość wpisów nieposiadających numeru PESEL i tam, gdzie było w stanie, uzupełniło brakującą rubrykę. W ten sposób uzupełniono łącznie kilkanaście tysięcy wpisów.

Więcej na ten temat na stronie: www.biznes.gov.pl

IV Gala „Złote Wiązy”

To był wyjątkowy wieczór, prawdziwe święto lokalnego biznesu. 15 maja w sali bankietowej RAJ w Dziechcińcu podczas uroczystej gali po raz czwarty uhonorowaliśmy najlepszych przedsiębiorców z terenu naszej gminy oraz tych, którzy wyróżniają się w swojej działalności społecznej.

Nagroda „Złoty Wiąz” została ustanowiona przez wójta Janusza Budnego w dowód uznania dla najlepszych przedsiębiorców z naszej okolicy i jednocześnie jako podziękowanie za wkład lokalnego biznesu w rozwój gminy. Spotykamy się na gali wręczenia nagrody, która została ustanowiona dla najlepszych. W wielu dziedzinach. Otrzymają je ci, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem tworzą potencjał gospodarczy i społeczny naszego samorządu – podkreślił wójt w swoim wystąpieniu.

Do konkursu o nagrodę Wójta Gminy Wiązowna „Złoty Wiąz” 2018 wnioski złożyli sami przedsiębiorcy, nominowali ich mieszkańcy i działające u nas instytucje – za wszystkie bardzo dziękujemy. Spośród nich kapituła konkursowa wybrała firmy do nominacji, przedstawiając wójtowi propozycję nagrodzonych.

Statuetki „Złote Wiązy” otrzymali:
Renmet Akcesoria Dachowe Piotr Łapiński w kategorii Mała Firma roku,
ATS Display Sp. z o.o. w kategorii Pracodawca roku,
Hotel i Restauracja RELAKS Stanisław Niziołek w kategorii Nestor Biznesu,
Stolmark s.c. Jolanta i Tadeusz Kobza w kategorii Innowacyjna Firma roku,
ELMAS Sowa i Wspólnicy Sp. jawna w kategorii Filantrop roku,
Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA w kategorii Lider ekonomii społecznej.

Wyróżnienia trafiły do:
MEBLE KOWALSKI Robert Kowalski i ARTES MEBLE I WNĘTRZA Andrzej Zwierzyński w kategorii Mała Firma roku,
PHU JANKIER Katarzyna Gańko i Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe TABIT sp. z o. o. w kategorii Pracodawca roku,
HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO Ryszard Przeworski i Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek JUNIOR w kategorii Nestor Biznesu,
KLUB SPORTOWY ZAKRĘT i NTT SYSTEM S.A. w kategorii Innowacyjna Firma roku,
MEBLE KULENTY SP. JAWNA i LAKMEX SP. Z O.O. w kategorii Filantrop roku,
Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna i Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka w kategorii Lider ekonomii społecznej.

Nagrodę specjalną wójt gminy przyznał Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie dziękując im za trud służby, za ratowanie życia, za ofiarność i oddanie. Druga nagroda specjalna trafiła do firmy MARWELL, która przez wiele lat wspierała finansowo i rzeczowo Półmaraton Wiązowski, a także inne wydarzenia kulturalne i rekreacyjne organizowane na terenie Gminy Wiązowna.
Wieczór umiliła piękna oprawa muzyczna w wykonaniu kwartetu smyczkowego, tworzyli go muzycy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie i muzycy kameraliści. Już teraz zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie. Gala nagród już za rok, a forum gospodarcze jesienią!

Zachęcamy do przeglądania zakładki „Dla firm”, w której zamieszczamy informacje i porady dla biznesu. W „Powiązaniach” są specjalne strony na informacje dla i od naszych przedsiębiorców. Polecamy!

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy: BIZNES.GOV.PL

BIZNES.GOV.PL to źródło informacji o usługach dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Na stronie www.biznes.gov.pl dowiesz się jak przygotować się do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie znaleźć środki na start i rozwój firmy, jak zamknąć, sprzedać lub zawiesić firmę. Na stronie tej znajdziesz też ponad 150 przydatnych poradników w skomplikowanych kwestiach.

Przetarg na przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Wiązowna

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert w przetargu na przebudowę i modernizację dróg:

  • drogi powiatowej w Kącku;
  • ul. Piaskowej w Dziechcińcu;
  • ul. Świerkowej w Wiązownie;
  • drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 38 w Michałówku

Oferty można składać do 16 maja do godz. 10.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59.

Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej. Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowych informacji udziela Justyna Sadkowska z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 5 865, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Przetarg na budowę świetlicy w Kopkach. Zapraszamy wykonawców

Do 11 maja do godz. 10.00 zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać oferty na budowę świetlicy wiejskiej w Kopkach. Będzie to czwarta świetlica tworzona w ramach sieci świetlic, które powstają w naszej gminie. Niedawno ruszyła budowa świetlicy w Pęclinie, która będzie pierwszą świetlicą w naszej gminie wyposażoną w odnawialne źródła energii. W celu zmniejszenia opłat za prąd zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna.

Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej. Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowych informacji udziela Justyna Sadkowska z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 5 865, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl