radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Sprzedaż alkoholu. Zapłać III ratę

Banknoty 20 złotowe ułożone jedne na drugich

Uwaga przedsiębiorcy! Termin drugiej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych upływa 30 września.

W przypadku niedotrzymania tego terminu przedsiębiorca może w ciągu 30 dni zapłacić wymaganą kwotę, ale jednocześnie musi wnieść opłatę dodatkową w wysokości 30 proc. tej podstawowej.

Jeśli rata nie zostanie zapłacona, to zezwolenie wygaśnie. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, ale nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

Wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00 albo wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005.

Przypominamy, że przedsiębiorca jest zobowiązany okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe, odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

Więcej informacji na ten temat udziela Marzena Szulik – Wydział Spraw Społecznych, pok. 001, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl.

LGD Natura i Kultura. Konkurs na biznes na wsi

Banknot 200 zł

Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura” ogłasza konkurs „Najlepszy pomysł na biznes na wsi”. Zapraszamy do udziału wszystkich pełnoletnich mieszkańców obszaru LGD Natura i Kultura i naszej gminy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

W celu promocji jakości życia na wsi oraz promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, a także aktywizacji mieszkańców obszaru „LGD Natura i Kultura”, do którego należy Gmina Wiązowna, grupa ogłasza konkurs „Najlepszy pomysł na biznes na wsi”.

Do konkursu zgłaszać można prace, które dotyczą pomysłów na biznes prowadzony na obszarach wiejskich. Aby wziąć udział w nim należy wypełnić „Biznesplan” oraz kartę zgłoszenia i dostarczyć do biura LGD Natura i Kultura do dnia 30 września (ul. Warszawska 28, 05 – 480 Karczew) z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Najlepszy pomysł na biznes na wsi”. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie http://naturaikultura.pl/ w zakładce: Aktualności.

 

Plakat konkursu LGD Natura i Kultura

 

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura powstało w 2006 r. z inicjatywy samorządów, organizacji pozarządowych oraz lokalnej społeczności z terenu sześciu gmin wiejskich powiatu otwockiego: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory i Wiązowna w celu opracowania i wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na co dzień grupa aktywnie działa na obszarze, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez aktywizowanie ich w ramach wdrażanych inicjatyw. Stowarzyszenie nie tylko wspiera bądź współtworzy wiele ciekawych wydarzeń, które mają miejsce na terenie gmin członkowskich, lecz także samodzielnie inicjuje i organizuje szereg imprez, konkursów oraz szkoleń i warsztatów dla mieszkańców obszaru.

Dla firm. Zapisz się na darmowe szkolenia

szkolenie

Zachęcamy do udziału wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenu naszej gminy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Najbliższe odbędzie się  już 24 lipca.

W lipcu uczestniczyć można w trzech szkoleniach:

24 lipca w godz. 9.00 – 13.00 – #Open_Smolna: „Jak zacząć… środki na start”

Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Ul. Smolna 4, Park Karola Beyera;

Tematyka: Fundusze unijne na start firmy.

25 lipca w godz. 9.00 – 12.00 – #Open_Smolna: „Środki na rozwój firmy i zatrudnienia”

Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Ul. Smolna 4, Park Karola Beyera;

Tematyka: budowanie marki, budowanie modeli biznesowych, fundusze na rozwój, marketing oraz zatrudnianie.

3. 30 lipca w godz. 10.00 – 12.00 – #Open_Smolna: „Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą”

Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Ul. Smolna 4, Park Karola Beyera;

Tematyka: biznes plan, budowanie marki, budowanie modeli biznesowych, marketing, pomysł na biznes oraz zakładanie firmy.

 

Zgłoszenie udziału w wybranym szkoleniu należy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: firma.um.warszawa.pl

Forum Przedsiębiorczości ma 25 lat

Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna, chcąc uczcić jubileusz 25-lecia działalności, postanowiło pozostawić po sobie trwały ślad.

Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna to jedna z najdłużej działających w naszej gminie organizacji. Przez ćwierć wieku forum realizowało swoje cele statutowe w różnych formach, np. organizując szkolenia i prezentacje związane z różnymi dziedzinami prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Angażowało się w sprawy lokalne, podejmując stanowiska, adresowane do władz Gminy Wiązowna, w kwestiach istotnych dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Ważną rolę odgrywała działalność charytatywna. Forum, a także jego poszczególni członkowie, zawsze wspierali finansowo, rzeczowo i osobiście organizowane przez gminę imprezy (Półmaraton Wiązowski, Dożynki, Dni Gminy Wiązowna) oraz indywidualne osoby o szczególnych potrzebach lub uzdolnieniach. Przez wiele lat prowadzili liczne działania integracyjne, takie jak: charytatywne bale karnawałowe, kuligi, letnie pikniki towarzyskie z atrakcjami, wycieczki krajowe i zagraniczne oraz bardzo lubiane, wspólne wyjazdy do teatru.

Chcąc uczcić jubileusz 25-lecia działalności, stowarzyszenie postanowiło pozostawić po sobie trwały ślad. W kwietniu członkowie forum uroczyście posadzili platan w Gminnym Parku Centrum, a 11 maja w lesie pomiędzy Malcanowem a Lipowym – około 450 sadzonek buków w ramach projektu „Leśne Gospodarstwa Węglowe”.

To jest nasz wkład w walkę o poprawę klimatu! – powiedział prezes Włodzimierz Piechowicz. Towarzyszyła nam liczna grupa przyjaciół oraz rodziny, wśród nich bardzo dużo dzieci, a więc cel edukacyjny został zrealizowany. Jedną z sadzonek posadził wójt Janusz Budny, który podziękował władzom i członkom stowarzyszenia za dotychczasową działalność i bardzo pożyteczny pomysł na uczczenie jubileuszu. Na zakończenie podziękowaliśmy Leśnikom za pomoc w organizacji oraz wszyscy wszystkim za wszystko. Impreza zakończyła się pysznym tortem.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Jolanta Koczorowska
Członek Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna

 

 

 

Jak napisać dobre CV. Bezpłatne warsztaty edukacyjne

Jak napisać dobry biznesplan, CV i  list motywacyjny oraz jakie umiejętności interpersonalne są wymagane obecnie na polskim rynku pracy – tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się na warsztatach organizowanych w czerwcu przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa.

Punkt  -prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy – organizuje w dniach 11, 12 i 13 czerwca sześć warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców Warszawy i pozostałych gmin należących do WOF.

Do wyboru mamy trzy tematy:

1)  11 czerwca w godz. 12.00  – 15.30 oraz w godz. 16.30 – 20.00  – „Dobry biznesplan kluczem do sukcesu”;

2)  12 czerwca w godz. 12.00 – 15.30 oraz w godz. 16.30 – 20.00 – „Jak skutecznie aplikować o pracę – CV, list motywacyjny, rozmowa”;

3)  13 czerwca w godz. 12:00 – 15:30 oraz w godz. 16.30 – 20.00 – „Umiejętności interpersonalne na rynku pracy”.

Zajęcia będą odbywać się w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK (Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4). Liczba miejsc jest ograniczona – każdy z warsztatów przewidziany jest dla 25 osób.

Zapisy będą prowadzone na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia (imię, nazwisko, wybrany temat oraz termin oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych) należy przesyłać na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl.

Informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej: http://europedirect.um.warszawa.pl/ oraz na fb: https://www.facebook.com/EuropeDirectWarszawa/

„Złoty Wiąz” 2019. Nagrody rozdane

Już po raz piąty odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród „Złoty Wiąz”. To było prawdziwe święto lokalnego biznesu. 15 maja uhonorowaliśmy najlepszych przedsiębiorców z terenu naszej gminy oraz tych, którzy wyróżniają się w swojej działalności społecznej. Wójt Janusz Budny uhonorował również trzy osoby tytułem „Zasłużony dla Gminy Wiązowna”.

Nagroda „Złoty Wiąz” została ustanowiona przez wójta  w dowód uznania dla najlepszych przedsiębiorców z naszej okolicy i jednocześnie jako podziękowanie za wkład lokalnego biznesu w rozwój gminy w wielu dziedzinach. Otrzymują je ci, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem tworzą potencjał gospodarczy i społeczny naszego samorządu.

W uroczysty nastrój gali wprowadził zebranych zespół muzyczny Fanaberia. Do konkursu o nagrodę Wójta Gminy Wiązowna „Złoty Wiąz” 2019 wnioski złożyli sami przedsiębiorcy, organizacje społeczne, mieszkańcy i działające u nas instytucje. Spośród nich kapituła konkursowa wybrała tych najlepszych z najlepszych.  Statuetki i wyróżnienia otrzymali:

  • w kategorii „Mała Firma roku” nagrodę otrzymała firma ARTES – MEBLE I WNĘTRZA Andrzej Zwierzyński, a wyróżnienia: Firma Dźwigowo-Transportowa Józef Pykało oraz Roboty Ziemne Tomasz Krawczyk;
  • w kategorii „Pracodawca roku” nagrodę otrzymała firma DAKOMA Sp. z o.o., a wyróżnienia: SAUERESSIG POLSKA Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TABIT Sp. z o.o.;
  • w kategorii „Nestor Biznesu”nagrodę otrzymała firma Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek JUNIOR Sp. z o.o., a wyróżnienia: Salon Fryzjerski „Magda” Magdalena Bocian oraz Sklep Spożywczo-Przemysłowy Roman Cacko;
  • w kategorii „Innowacyjna Firma roku” nagrodę otrzymała firma MERA BELLOWS Sp. z o.o., a wyróżnienia: Gospodarstwo Sadownicze Maciej Szwedo i 24IT SERWIS;
  • w kategorii „Filantrop roku” nagrodę otrzymała firma Marcato Sp. z o.o., a wyróżnienia: ATS Display oraz Tomiraf s.c. Michał Tomaszewski i Rafał Tomaszewski;
  • w kategorii „Lider ekonomii społecznej” nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna, a wyróżnienia: Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Smoki”.

Podczas gali wręczono również nagrody specjalne. Pierwszy specjalny „Złoty Wiąz” otrzymał wójt Józef Chudy z naszej partnerskiej gminy Czarna. Przyznana nagroda jest formą podziękowania za wieloletnią współpracę naszych gmin, która pozwoliła na realizację przedsięwzięć mających na celu zbliżenie do siebie ich mieszkańców oraz na wymianę doświadczeń w różnorodnych dziedzinach.

Drugi trafił do Banku Polskiego PKO. Jest formą podziękowania dla naszego wieloletniego sponsora Półmaratonu Wiązowskiego oraz organizatora akcji „Biegnę dla …“, dzięki której otrzymano fundusze na leczenie chorych dzieci z gminy Wiązowna. Jest to również wyraz uznania za stuletnią działalność Banku Polskiego będącego ważną częścią polskiej gospodarki.

Wójt postanowił również wyróżnić osoby tytułem „Zasłużony dla Gminy Wiązowna”. Został on ustanowiony jako wyraz najwyższego uznania za zasługi dla rozwoju gminy Wiązowna, a także na rzecz jej historii, tożsamości i promocji. Ten tytuł otrzymali: Dorota Pliszczyńska (Radna Rady Gminy kad. 2006 – 2010, 2010 – 2014), Barbara Hoch – Szwedo (społecznik) oraz Włodzimierz Piechowicz (lekarz).

Zachęcamy do przeglądania zakładki „Dla firm”, w której zamieszczamy informacje i porady dla biznesu. W „Powiązaniach” są specjalne strony na informacje dla i od naszych przedsiębiorców.

„Startuj z Mazowsza”. Ruszył nabór dla start-upów

Młodzi przedsiębiorcy i twórcy innowacyjnych rozwiązań z Mazowsza mogą wziąć udział w konkursie „Startuj z Mazowsza”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Najciekawsze pomysły zawalczą o nagrody finansowe o łącznej wartości 60 tys. zł. Nabór trwa do 31 maja.

Ruszył nabór w konkursie „Startuj z Mazowszem”. Mogą wziąć w nim udział mazowieckie start-upy – innowacyjne, zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego firmy, które działają nie dłużej niż trzy lata od daty ogłoszenia konkursu. Zdaniem marszałka Adama Struzika, pomysłowi przedsiębiorcy potrzebują impulsu do dynamicznego rozwoju swoich firm.

Oczywiście kluczem jest pomysł, ale niezbędna jest też umiejętność przekuwania tego na trwalsze rozwiązania, na produkt, w który zechcą zainwestować np. duże firmy. Staramy się więc budować przyjazne środowisko do tego typu działań gospodarczych. Współpracujemy z instytucjami naukowymi i uczelniami, a jednocześnie przedsiębiorcami i chcemy motywować pomysłowe osoby do ciągłego tworzenia nowych idei, które będą rozwijać mazowiecką gospodarkę – powiedział dla portalu mazovia.pl marszałek Adam Struzik.

Na laureatów czekają nagrody: 25 tys. zł brutto za I miejsce, 20 tys. zł – za II i 15 tys. zł – za III. Poza tym przygotowano też liczne nagrody od partnerów konkursu oraz wyjazd do USA na tygodniowy program akceleracji.

Zgłoszenie można składać do 31 maja br. w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie załączników. Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej.

Źródło: www.mazovia.pl

Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna. Platan na 25-lecie

W słoneczny dzień 8 kwietnia grupa przedstawicieli Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna stawiło się w Parku Centrum przy ul. Lubelskiej w Wiązownie, aby posadzić platan klonolistny (Platanus acerifolius) dla upamiętnienia 25-lecia istnienia stowarzyszenia.

Następnego dnia, po dokonaniu drobnych zabiegów kosmetycznych wokół drzewa, wszyscy forumowicze, którzy mogli przybyć, stanęli do grupowego zdjęcia.

Przez ćwierć wieku działalności Forum wsparliśmy wiele inicjatyw i wydarzeń, które odbywały się na terenie naszej gminy i powiatu. Byliśmy m.in. inicjatorem i wydawcą pierwszej mapy gminy, jako pierwsi w powiecie otwockim zorganizowaliśmy debatę kandydatów na wójta, byliśmy organizatorami balów charytatywnych, wyjazdów do teatrów, kin i muzeów, a także wycieczek krajoznawczych. Wielu naszych członków jest laureatami „Złotych Wiązów” oraz otrzymało statuetki „Zasłużony dla Gminy Wiązowna”.

Naszym celem była przede wszystkim integracja środowiska przedsiębiorców, reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji samorządowej, wspieranie rozwoju lokalnego, działalność edukacyjna, kulturalna i charytatywna.

Mamy nadzieję, że to piękne drzewo będzie żywym wspomnieniem o nas i naszych wspólnych dokonaniach.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

mgr inż. Maciej Szwedo

Sprzedaż alkoholu. Zapłać II ratę

Sprzedajesz alkohol na terenie Gminy Wiązowna? 31 maja upływa termin drugiej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedotrzymania tego terminu, przedsiębiorca może w ciągu 30 dni zapłacić ratę, ale jednocześnie musi do tej sumy doliczyć dodatkowe 30 proc. opłaty podstawowej. Konsekwencją braku płatności raty będzie wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00 albo wpłacić przelewem na konto urzędu nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005.

Przypominamy, że przedsiębiorca jest zobowiązany okazać zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

Więcej informacji można uzyskać u Marzeny Szulik – Wydział Spraw Społecznych, pok. 001, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl.

Ulica Wiejska w Rzakcie. Przetarg na drogę

Ogłosiliśmy przetarg na modernizację ul. Wiejskiej w Rzakcie. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert.

To już II etap prac przy przebudowie drogi gminnej nr 270839W – ul. Wiejskiej w Rzakcie. Do wykonania będzie 590 m.b. drogi. W zakres prac wchodzi m.in. doziarnienie kruszywem wykonanej wcześniej podbudowy pod drogę, położenie asfaltu oraz zrobienie poboczy.

Oferty w przetargu należy składać w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego do 11 kwietnia do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59. Dokumenty i opis znajdziecie Państwo pod tekstem.

Więcej informacji udziela  Jan Wierzbicki – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 61, e-mail: j.wierzbicki@wiazowna.pl kom.  609 100 277.