bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Fundusze Europejskie na rozwój firm w Polsce. Spotkanie informacyjne

Kilka osób siedzi przy stole, na którym leżą otwarte laptopy i notatniki. Mężczyzna stoi i pokazuje coś na tablicy.
Dzięki szkoleniom pozyskujemy nową wiedzę i umiejętności (Foto: pixabay.com)

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału
w spotkaniu informacyjnym „Fundusze Europejskie na rozwój firm w Polsce Wschodniej na lata 2021-2027”.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2024 r., w godz. 11:00-13:00, w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej firmy.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać e-mailem na adres spotkania@cpe.gov.pl. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie zapisu na listę uczestników. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Na spotkaniu, zostaną omówione kluczowe informacje o możliwości pozyskania wsparcia na projekty innowacyjne, w tym:

 • zakres wparcia PIFE;
 • możliwości wsparcia dla firm z woj. mazowieckiego;
 • wsparcie dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej;
 • przydatne informacje o procesie aplikowania o dotacje;
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich;
 • Platforma Startowa Wschodni Akcelerator Biznesu 2;
 • sesja pytań uczestników.

Źródło: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

Rekordowe wsparcie unijne dla OSP. Już 10 lutego podpisanie umowy

Już 10 lutego przedstawiciele gmin z Powiatu Otwockiego, w tym Zastępca Wójta Gminy Wiązowna Anna Sikora podpiszą umowy na dofinansowanie zakupu wozów strażackich dla jednostek OSP. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu otwockiego wyniosło 4,7 mln zł.

Do mazowieckich OSP trafi aż 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską, natomiast 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa.

W sobotę umowy z władzami gmin Wiązowna, Karczew, Sobienie-Jeziory, Osieck, Kołbiel i prezesem OSP w Otwocku-Jabłonnie podpiszą członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i radna województwa Anna Brzezińska. W spotkaniu weźmie również udział Wiesława Nowaczyńska, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze Europejskie dla firm. Spotkanie dla przedsiębiorców

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym „Fundusze Europejskie dla firm na Mazowszu na lata 2021-2027!”. Spotkanie odbędzie się w środę 31 stycznia 2024 r. w godz. 11:00-13:00 w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie.

Na spotkaniu zostaną przedstawione informacje o możliwości pozyskania wsparcia na projekty innowacyjne, w tym:

 • zakres wparcia PIFE,
 • możliwości wsparcia dla firm z województwa mazowieckiego,
 • harmonogram dla wojewóztwa mazowieckiego na 2024 rok,
 • wsparcie dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej,
 • przydatne informacje o procesie aplikowania o dotacje,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich,
 • sesja pytań uczestników.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Funduszy Europejskich.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Webinarium dla przedsiębiorców. Fundusze Europejskie na szkolenia

Kilka osób siedzi przy stole, na którym leżą otwarte laptopy i notatniki. Mężczyzna stoi i pokazuje coś na tablicy.
Dzięki szkoleniom pozyskujemy nową wiedzę i umiejętności (Foto: pixabay.com)

Na webinarium zapraszamy przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza 5 lipca 2023 roku w godzinach 10.00-12.00 na webinarium “Fundusze Europejskie 2021-2027 na szkolenia dla przedsiębiorców”. Aby zarejestrować się na spotkanie należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Link do webinarium zostanie wysłany w przeddzień lub najpóźniej w dniu wydarzenia czyli 5 lipca 2023 r.

Program szkolenia

10.00-10.15 Powitanie uczestników i przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
10.15-10.45 Krajowy Fundusz Szkoleniowy – oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej
10.45-11.00 Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko – zamojskim – przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”
11.00-11.45 Aktualne możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na szkolenia dla firm – przedstawiciel LPI Chełm
11.45-12.00 Podsumowanie spotkania oraz sesja pytań i odpowiedzi.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Funduszy Europejskich

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Przebudowa budynku gminnego w Gliniance. Otrzymaliśmy dofinansowanie

„Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna – budynek w Gliniance”.

Pod tą nazwą zadania inwestycyjnego kryją się prace budowlane jakie rozpoczęły się w budynku usługowo-handlowym w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 44/46. Mają one na celu przede wszystkim termomodernizację tego budynku ale także dążenie do wykorzystania jego potencjału wynikającego z racji położenia w centrum Glinianki.

Jest wykonywana przebudowa i nadbudowa budynku z adaptacją poddasza na cele użyteczności publicznej połączona z wymianą konstrukcji i pokrycia dachu, zmianą źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą oświetlenia na LED.

W ramach adaptacji i nadbudowy budynku powstanie także przestrzeń dedykowana mieszkańcom na świetlicę wiejską. Prowadzone roboty budowlane mogą utrudniać dostęp do znajdujących się w tym budynku lokali użytkowych. Przepraszamy za uciążliwości i prosimy o wyrozumiałość.

Mamy nadzieję, że efekt końcowy prowadzonych prac zrekompensuje obecne utrudnienia dostępności i zadowoli wiele osób korzystających z usług znajdujących się wewnątrz lokali użytkowych. Zakres świadczonych tam usług nie zmieni się. Wykonaniem robót zajmuje się firma La Belle Maison Michał Kunatkowski z Karczewa. Wartość realizowanej umowy z wykonawcą wynosi: 3.223.617,62 zł.

Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu. Dofinansowanie projektu w kwocie: 1.514.403,34 zł.

Więcej informacji udziela Tadeusz Dąbrowski – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji, tel. 22 512 58 62, e-mail. t.dabrowski@wiazowna.pl

Webinar dla przedsiębiorców. Fundusze Europejskie – Instrumenty Zwrotne na Rozwój Firm

Dużo banknotów o nominale 50 euro
Środki można pozyskać z UE na różnego rodzaju działania (Foto: pixabay.com)

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt.: „Fundusze Europejskie – Instrumenty Zwrotne na Rozwój Firm”. Celem webinarium będzie przedstawienie mazowieckim przedsiębiorcom informacji oraz zasad ubiegania się o wsparcie zwrotne w postaci pożyczek z Funduszy Europejskich.

Webinarium zostanie przeprowadzone w dniu 27 marca na platformie internetowej MS Teams. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: Rejestracja. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie
Ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel. 22 542 27 11, 22 542 20 38
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Międzynarodowa współpraca Szkoły Podstawowej w Zakręcie

Pierwsze spotkanie informacyjne projektu „Ponadnarodowej mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Zakręcie
Pierwsze spotkanie informacyjne projektu „Ponadnarodowej mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Zakręcie (Foto SP Zakręt)

Od marca w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie rozpoczyna się realizacja kolejnego projektu „Ponadnarodowej mobilność uczniów” przedsięwzięcie „JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI”. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 180 029 zł i pochodzi z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie najważniejszych kompetencji kluczowych uczniów: znajomości języków obcych, umiejętności korzystania z najnowszych technik komunikacyjnych i informacyjnych; kompetencji osobistych i społecznych oraz obywatelskich; umiejętności skutecznego uczenia się; kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – poznania innych zwyczajów, historii i sztuki, zrozumienia odmienności kulturowej, religijnej i obyczajowej różnych narodowości. Założeniem projektu jest wyjazd 30 uczniów z klas VI – VIII wraz z opiekunami do Malagi partnerskiej szkoły w Hiszpanii.

Wyjazdy zagraniczne będą trwały 7 dni. W czasie pobytu uczniowie będą realizować zajęcia lekcyjne w języku angielskim w wymiarze 6 godzin dziennie. Popołudniami będą brali udział w pozalekcyjnych zajęciach wspólnych z uczniami hiszpańskimi. W programie znajdują się warsztaty, zwiedzanie miasta, gry terenowe i integrujące.

Uczniowie uczestniczący w wyjazdach zagranicznych najpierw odbędą zajęcia przygotowawcze w szkole, w tracie których zapoznają się ze złożoną historią Hiszpanii i jej fascynującą różnorodną kulturą, szczególnie Andaluzji, rejonu styku i przenikania się różnych kultur i religii: miejsca, skąd rozpoczęła się hiszpańska ekspansja prowadzącą do odkrycia nowych kontynentów, narodów i kultur.

Program umożliwia udział uczniów niepełnosprawnych lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym m.in. uczniów znajdujący się w zdecydowanie trudniejszej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej. Dla wielu uczniów udział w realizowanym w szkole programie zapewni możliwość po raz pierwszy wyjazdu za granicę.

Webinarium dla przedsiębiorców. Fundusze Europejskie na innowacje

Szkolenie dla przedsiębiorców.
Webinarium dla przedsiębiorców (Foto: pixabay.com)

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie zaprasza do udziału w webinarium dla przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności innowacyjnej pn. „Dotacje na innowacje – wstępne i ogólne informacje dla początkujących”.

Podczas webinarium zostaną przedstawione informacje o możliwości pozyskania wsparcia na projekty innowacyjne (B+R+I) w tym:

– zakres wparcia PIFE;

– wskazówki, gdzie można zwrócić się o wsparcie dla innowacyjnego pomysłu;

– krótkie wprowadzenie do Perspektywy Finansowej 2021-2027;

– wstępne i podstawowe informacje o aktualnych programach wspierających projekty B+R+I;

– źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Spotkanie odbędzie się 9 marca 2023 od 12:00 do 13:00 na platformie ZOOM.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na Portalu Funduszy Europejskich.

źródło: Portal Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie. Mobilne Punkty Informacyjne

Kilka osób siedzi przy stole, na którym leżą otwarte laptopy i notatniki. Mężczyzna stoi i pokazuje coś na tablicy.
Dzięki szkoleniom pozyskujemy nową wiedzę i umiejętności (Foto: pixabay.com)

Konsultanci Mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich.

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

Najbliższe spotkania odbędą się:

9 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Kotuń, ul. Siedlecka 56 c, 08-130 Kotuń, w godzinach 9:00 – 12:00;

10 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody, w godzinach 9:00 – 12:00;

24 lutego 2023 r. W Urzędzie Gminy Lelis , ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis, w godzinach 10:00-12:30;

2 lutego 2023 r. Urząd Gminy Grabów nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów godz. 10:00 – 13:00.

3 lutego 2023 r. Urząd Gminy Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica godz. 11.00- 14.00;

16 lutego 2023 r. w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa, w godzinach 10:00 – 13:00.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie

ul. Jagiellońska 74

03 – 301 Warszawa

tel.: 0 801-101-101, 22 542 27 11, 22 542 20 38

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Konkurs „Bliżej niż myślisz”. Do wygrania 5 000 zł

Konkurs „Bliżej niż myślisz”. Do wygrania 5 000 złotych (Foto: Pixabay)
Konkurs „Bliżej niż myślisz”. Do wygrania 5 000 złotych (Foto: Pixabay)

Ruszył konkurs "Bliżej niż myślisz". Pula nagród wynosi 10 000 złotych, a zwycięzca otrzyma 5 000 złotych.

Efekty Funduszy Europejskich są dość namacalne. Na ternie gminy Wiązowna znajdują się 22 projekty z tych pieniędzy. Do inwestycji z Funduszy Europejskich należą mi.in.: Centrum Usług Społecznych w Radiówku, rozwój systemu dróg rowerowych czy akademie nauki i talentów w naszych szkołach. Do 9 września można wysłać filmik, który przedstawi działanie Funduszy Europejskich w praktyce. Organizator wybierze najlepszych w dwóch kategoriach: młodzież (14-17 lat) oraz osób pełnoletnich (osoby, które w dniu przesłania filmiku mają co najmniej 18 lat).

Szczegóły dotyczące filmu konkursowego:

 • maksymalna długość – 2 minuty
 • format: mp4
 • waga pliku: do 100 MB

Przewidziane są nagrody pieniężne dla trzech najlepszych osób w danej kategorii:

 1. miejsce – 5 000 złotych
 2. miejsce – 3 000 złotych
 3. miejsce – 2 000 złotych

Zwycięzcy zostaną wyłonieni drogą głosowania internetowego.

Zgłoszenia do konkursu: www.dniotwarte.eu.

Mapa dotacji z Funduszów Europejskich w gminie Wiązowna: mapadotacji.gov.pl.