Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dzień otwarty w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w dniu otwartym Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do prowadzenia działalności gospodarczej serdecznie zapraszamy do udziału w dniu otwartym Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, który odbędzie się 2 czerwca 2023 r. w godz. 10:00 – 16:00.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców. Samorządowe wsparcie z Mazowsza

17 maja odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu uzyskiwania pożyczek unijnych na działalność gospodarczą. Szkolenie poprowadzili eksperci z Mazowieckiego Funduszu Pożyczkowego.

Fundusz został powołany w 2004 roku przez samorząd Województwa Mazowieckiego, aby wspierać przedsiębiorców oraz pomagać w założeniu i rozwoju działalności gospodarczej. Pożyczki udzielane przez fundusz są nisko oprocentowane, ponieważ środki na nie pozyskiwane są z programów unijnych, rządowych oraz samorządowych. Pożyczkę można przeznaczyć na inwestycje, rozwój firmy, innowacje, wprowadzenie nowego produktu do oferty, termomodernizację, zakup lub remont nieruchomości.

Serdecznie zachęcamy naszych przedsiębiorców do kontaktu z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym.

e-mail kontakt@pozyczkimazowieckie.pl

tel. 721 343 343

www.pozyczkimazowieckie.pl

Jesteś przedsiębiorcą z terenu Gminy Wiązowna? Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniach dla przedsiębiorców? Zgłoś swój pomysł na tematykę kolejnego szkolenia. Pomysły prosimy kierować na adres pawel.zawadka@wiazowna.pl. Liczymy na Państwa głosy!

Więcej informacji udziela Paweł Zawadka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 05, e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. Zaproszenie dla przedsiębiorców

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji
Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku organizuje Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, którzy posiadają wolne miejsca pracy oraz poszukują kandydatów do pracy, do udziału w Powiatowych Targach Pracy i Edukacji, które odbędą się w dniu 24 maja 2023r w godz. 10.00-13.00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Otwocku ul. Pułaskiego 7.

Warunkiem udziału w Targach jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego , a następnie przesłanie zgłoszenia do dnia 28 kwietnia 2023r. do godz. 16.00 w jednej z możliwych form:
• e-mailem na adres: ofertypracy@pup.powiat-otwocki.pl
• pisemnie na adres Powiatowy urząd Pracy w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Górna 11
• osobiście w siedzibie urzędu adres jak wyżej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku

Webinarium dla przedsiębiorców. Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 – aktualne konkursy

Kilka osób siedzi przy stole, na którym leżą otwarte laptopy i notatniki. Mężczyzna stoi i pokazuje coś na tablicy.
Dzięki szkoleniom pozyskujemy nową wiedzę i umiejętności (Foto: pixabay.com)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 - aktualne konkursy dla przedsiębiorców”. Webinarium odbędzie się 22 maja 2023 r., od godziny 10:00 do 10:45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Webinarium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematem spotkania, w szczególności przedstawicieli mikro, małych, średnich oraz dużych firm.

Program:

1. Powitanie uczestników, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych FE.
2. Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
3. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
4. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji znajdą Państwo na stronie Funduszy Europejskich.

Zaproszenie na konferencję. Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych

Podczas szkoleń można nabyć wiele cennych umiejętności
konferencja (Foto: pixabay.com)

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Społeczeństwo cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacją" "Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych" odbędzie się 30 maja 2023 r.

Celem trzeciej już konferencji naukowej z cyklu „Społeczeństwa cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami” zatytułowanej: Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych”  jest przedstawienie aktualnych trendów oraz dyskusja w zakresie społeczno-ekonomiczno-zarządczych aspektów, jakie rodzi rozwój nowych technologii, w tym cyfrowych, towarzyszących obecnie niemalże każdej aktywności gospodarczej.

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie dylematom stojącym zarówno przed przedstawicielami dyscypliny naukowej zarządzanie, jak i przedstawicielami innych dyscyplin naukowych, takich jak nauki o bezpieczeństwie, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Dyskusja obejmie również wyzwania, jakie w związku z wdrażaniem nowych technologii będzie musiała podjąć kadra kierująca organizacjami biznesowymi oraz podmiotami administracji publicznej – rządowej i samorządowej. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie teoretyczna i praktyczna wiedza dotycząca funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w realiach wzajemnego, silnego przenikania się świata wirtualnego ze światem fizycznym, ukierunkowana na refleksję nie tylko pod kątem zagrożeń, z którymi w niedalekiej przyszłości przyjdzie nam się w związku z tym zmierzyć, ale również korzyści społeczno– gospodarczych, jakie może przynieść umiejętne połączenie tych światów. W toku rozważań, nie zabraknie także odniesień do oddziaływań, odciskających swoje piętno w omawianym obszarze, a będących następstwem bieżących wydarzeń w kraju i na świecie.

Wyniki badań naukowych oraz wiedza poparta doświadczeniem praktycznym dotycząca wdrażania nowych technologii, obejmująca analizę i ocenę wielu różnych, towarzyszących temu procesowi czynników, w coraz większym stopniu są wykorzystywane na rzecz poprawy i doskonalenia koncepcji zarządzania organizacjami, zapewnienia bezpieczeństwa, czy też wdrażania dedykowanych produktów i rozwiązań organizacyjnych w wielu sektorach.

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest dokonanie wieloaspektowego, interdyscyplinarnego przeglądu wspomnianych powyżej zagadnień oraz pobudzenie dyskursu naukowego w tym zakresie. Dlatego w ramach paneli tematycznych zadbano  o zapewnienie odpowiednich ram czasowych na interaktywną formę dyskusji.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.

Informacja dla przedsiębiorców. Roczne rozliczenia z tytułu składki zdrowotnej

List z zielonym logiem ZUS. Po lewej kalkulatro, po prawej długopis
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe udogodnienia (Foto: Adobe Stock)

Do 22 maja tego roku przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Podczas składania rozliczenia należy pamiętać o aktualizacji danych.

Do 22 maja, w dokumencie za kwiecień 2023 roku przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Zanim jednak przedsiębiorca prześle roczne rozliczenie składki zdrowotnej, powinien sprawdzić, czy przekazane zostały dokumenty rozliczeniowe za wszystkie miesiące roku kalendarzowego (od stycznia do grudnia 2022 r.) – jeśli  płatnik płaci podatek w formie ryczałtu lub roku składkowego, a (od lutego 2022 do stycznia 2023 r.) – jeśli opłaca podatek na zasadach ogólnych. W pierwszej kolejności należy uzupełnić brakujące dokumenty rozliczeniowe, a dopiero wtedy złożyć roczne rozliczenie.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą roczne rozliczenie składają na druku ZUS DRA za kwiecień 2023 roku (blok XII). Natomiast w przypadku opłacania składek za siebie i inne osoby (np.: pracowników, zleceniobiorców) na druku ZUS RCA  (blok III. F). Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA będą obowiązywały od 1 maja. Zakład dostosował programy Płatnik i ePłatnik do nowych wzorów dokumentów oraz udostępnił w nich funkcje, które umożliwią roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok. Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia Jeśli na koncie płatnika było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości. Jednocześnie wskazano, że jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednocześnie przypomina, że rozliczać składki zdrowotnej nie muszą osoby rozliczające się z wykorzystaniem karty podatkowej, twórcy i artyści, wspólnicy spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. oraz osoby współpracujące.

Przedsiębiorca, który chce złożyć dokumenty korygujące wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok, może je złożyć najpóźniej do dnia, w którym złoży wniosek o zwrot nadpłaty, a jeśli się nie składa takiego wniosku, to do 30 czerwca 2023 r.

To pierwsze tego typu rozliczenie. W związku z tym mogą pojawić się pewne pytania i wątpliwości. ZUS deklaruje wsparcie przedsiębiorcom.  Każda osoba prowadząca działalność może uzyskać pomoc podczas e-wizyty w ZUS, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub e-mailem cot@zus.pl. Wątpliwości pomogą rozwiać również  doradcy płatnika składek na salach obsługi klientów – dodaje rzecznik.

źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Sprzedajesz alkohol? Zapłać II ratę za korzystanie z zezwoleń

Terminal płatniczy

Przedsiębiorco! 31 maja upływa termin drugiej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku nie dotrzymania tego terminu, przedsiębiorca może w ciągu 30 dni dokonać stosownej opłaty, ale z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

Konsekwencją braku płatności raty spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bieżący Gminy Wiązowna nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005.

Przypominamy, że przedsiębiorca jest zobowiązany okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe, odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

Więcej informacji udziela Paweł Zawadka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 05, e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl

Spotkanie dla przedsiębiorców w Wiązownie. Dowiedz się jak uzyskać pożyczkę unijną

Mazowiecki Fundusz Pożyczkowy
Mazowiecki Fundusz Pożyczkowy

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z terenu Gminy Wiązowna na spotkanie z ekspertami Mazowieckiego Funduszu Pożyczkowego, które odbędzie się 17 maja 2023 r. od godz. 13:00 w Sali Wiąz Pawilonu Kultury, ul. Lubelska 53 Wiązowna. Po szkoleniu będzie możliwość indywidualnego spotkania oraz doradztwa z ekspertami.

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo o jakie pożyczki ze środków Unii Europejskiej mogą ubiegać się przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy kierować na adres e-mail pawel.zawadka@wiazowna.pl lub telefonicznie tel. 693 025 030. Zapisy przyjmujemy do 15 maja 2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji udziela Paweł Zawadka – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 05, e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl

Spotkanie dla przedsiębiorców w Wiązownie. Dowiedz się jak uzyskać pożyczkę unijną

Mazowiecki Fundusz Pożyczkowy
Mazowiecki Fundusz Pożyczkowy

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z terenu Gminy Wiązowna na spotkanie z ekspertami Mazowieckiego Funduszu Pożyczkowego, które odbędzie się 17 maja 2023 r. od godz. 13:00 w Sali Wiąz Pawilonu Kultury, ul. Lubelska 53 Wiązowna. Po szkoleniu będzie możliwość indywidualnego spotkania oraz doradztwa z ekspertami.

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo o jakie pożyczki ze środków Unii Europejskiej mogą ubiegać się przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy kierować na adres e-mail pawel.zawadka@wiazowna.pl lub telefonicznie tel. 693 025 030. Zapisy przyjmujemy do 15 maja 2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji udziela Paweł Zawadka – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 05, e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl