Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sprzedajesz alkohol? Zapłać II ratę za korzystanie z zezwoleń

Kieliszki z kolorowym alkoholem
Na sprzedaż alkoholu należy mieć pozwolenie (Foto: pixabay.com)

Przedsiębiorco! Już 31 maja upływa termin drugiej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, przedsiębiorca może w ciągu 30 dni dokonać stosownej opłaty, ale z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

Konsekwencją braku płatności raty spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00, albo wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005.

Przypominamy, że przedsiębiorca jest zobowiązany okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe, odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

Więcej informacji udziela Marzena Szulik, Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl

Sprzedaż alkoholu. Zapłać III ratę

Banknoty 20-złotowe ułożone jedne na drugich
Jeśli rata nie zostanie zapłacona, to zezwolenie wygaśnie (Foto: pixabay.com)

Uwaga przedsiębiorcy! Termin trzeciej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych upływa 30 września.

Urząd Gminy Wiązowna przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy, że 30 września upływa termin trzeciej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedotrzymania tego terminu przedsiębiorca może w ciągu 30 dni zapłacić wymaganą kwotę, ale jednocześnie musi wnieść opłatę dodatkową w wysokości 30 proc. tej podstawowej.

Jeśli rata nie zostanie zapłacona, to zezwolenie wygaśnie. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, ale nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

Wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie albo wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005.

Przypominamy, że przedsiębiorca jest zobowiązany okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe, odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

Więcej informacji na ten temat udziela Marzena Szulik – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl.

Sprzedaż alkoholu. Zapłać II ratę

Banknoty 20, 100 i 50 zł jeden na drugim, a na nim monety 1 zł i 2 zł

Sprzedajesz alkohol na terenie Gminy Wiązowna? 31 maja upływa termin drugiej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedotrzymania tego terminu, przedsiębiorca może w ciągu 30 dni zapłacić ratę, ale jednocześnie musi do tej sumy doliczyć dodatkowe 30 proc. opłaty podstawowej. Konsekwencją braku płatności raty będzie wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00 albo wpłacić przelewem na konto urzędu nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005.

Przypominamy, że przedsiębiorca jest zobowiązany okazać zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

Więcej informacji można uzyskać u Marzeny Szulik – Wydział Spraw Społecznych, pok. 001, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl.

We wrześniu upływa termin opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przypominamy, że 30 września 2017 roku upływa termin ostatniej już w tym roku trzeciej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych do 30 września 2017 roku przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia może dokonać stosownej opłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

Nie wpłacenie opłaty spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłat można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie w dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00, albo wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005.

W terminach do dnia: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, przedsiębiorca jest zobowiązany okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe, odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.