Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców. Samorządowe wsparcie z Mazowsza

17 maja odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu uzyskiwania pożyczek unijnych na działalność gospodarczą. Szkolenie poprowadzili eksperci z Mazowieckiego Funduszu Pożyczkowego.

Fundusz został powołany w 2004 roku przez samorząd Województwa Mazowieckiego, aby wspierać przedsiębiorców oraz pomagać w założeniu i rozwoju działalności gospodarczej. Pożyczki udzielane przez fundusz są nisko oprocentowane, ponieważ środki na nie pozyskiwane są z programów unijnych, rządowych oraz samorządowych. Pożyczkę można przeznaczyć na inwestycje, rozwój firmy, innowacje, wprowadzenie nowego produktu do oferty, termomodernizację, zakup lub remont nieruchomości.

Serdecznie zachęcamy naszych przedsiębiorców do kontaktu z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym.

e-mail kontakt@pozyczkimazowieckie.pl

tel. 721 343 343

www.pozyczkimazowieckie.pl

Jesteś przedsiębiorcą z terenu Gminy Wiązowna? Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniach dla przedsiębiorców? Zgłoś swój pomysł na tematykę kolejnego szkolenia. Pomysły prosimy kierować na adres pawel.zawadka@wiazowna.pl. Liczymy na Państwa głosy!

Więcej informacji udziela Paweł Zawadka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 05, e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl

Zaproszenie na konferencję. Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych

Podczas szkoleń można nabyć wiele cennych umiejętności
konferencja (Foto: pixabay.com)

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Społeczeństwo cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacją" "Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych" odbędzie się 30 maja 2023 r.

Celem trzeciej już konferencji naukowej z cyklu „Społeczeństwa cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami” zatytułowanej: Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych”  jest przedstawienie aktualnych trendów oraz dyskusja w zakresie społeczno-ekonomiczno-zarządczych aspektów, jakie rodzi rozwój nowych technologii, w tym cyfrowych, towarzyszących obecnie niemalże każdej aktywności gospodarczej.

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie dylematom stojącym zarówno przed przedstawicielami dyscypliny naukowej zarządzanie, jak i przedstawicielami innych dyscyplin naukowych, takich jak nauki o bezpieczeństwie, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Dyskusja obejmie również wyzwania, jakie w związku z wdrażaniem nowych technologii będzie musiała podjąć kadra kierująca organizacjami biznesowymi oraz podmiotami administracji publicznej – rządowej i samorządowej. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie teoretyczna i praktyczna wiedza dotycząca funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w realiach wzajemnego, silnego przenikania się świata wirtualnego ze światem fizycznym, ukierunkowana na refleksję nie tylko pod kątem zagrożeń, z którymi w niedalekiej przyszłości przyjdzie nam się w związku z tym zmierzyć, ale również korzyści społeczno– gospodarczych, jakie może przynieść umiejętne połączenie tych światów. W toku rozważań, nie zabraknie także odniesień do oddziaływań, odciskających swoje piętno w omawianym obszarze, a będących następstwem bieżących wydarzeń w kraju i na świecie.

Wyniki badań naukowych oraz wiedza poparta doświadczeniem praktycznym dotycząca wdrażania nowych technologii, obejmująca analizę i ocenę wielu różnych, towarzyszących temu procesowi czynników, w coraz większym stopniu są wykorzystywane na rzecz poprawy i doskonalenia koncepcji zarządzania organizacjami, zapewnienia bezpieczeństwa, czy też wdrażania dedykowanych produktów i rozwiązań organizacyjnych w wielu sektorach.

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest dokonanie wieloaspektowego, interdyscyplinarnego przeglądu wspomnianych powyżej zagadnień oraz pobudzenie dyskursu naukowego w tym zakresie. Dlatego w ramach paneli tematycznych zadbano  o zapewnienie odpowiednich ram czasowych na interaktywną formę dyskusji.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.

Sprzedaż alkoholu. Złóż oświadczenie do 31 stycznia

Damska ręka trzyma srebrny długopis. Pisze nim coś na kartce
Wszelkie dokumenty należy wypełniać czytelnie. Taki też powinien być podpis (Foto: Adobe Stock)

Urząd Gminy Wiązowna przypomina o obowiązku złożenia przez przedsiębiorców sprzedających alkohol oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonania wpłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 31 stycznia.

Jednocześnie informujemy, iż niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie  wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie złoży oświadczenia oraz nie dokona wpłaty I raty opłaty powiększonej o opłatę dodatkową stanowiącą 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Prosimy o dokonanie wpłat na rachunek bieżący Gminy Wiązowna nr  54 8001 0005 2003 0020 0592 0005. Istnieje również możliwość płatności kartą w siedzibie urzędu.

Więcej informacji udziela Paweł Zawadka, Wydział Spraw Społecznych, tel. (22) 512 58 05,   e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl

Wniosek o świadczenie postojowe. Terminy dla przedsiębiorców

Napis ZUS. POd spodem zdjęcie 100 złotowych banknotów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Foto: pixabay.com)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że tylko do 23 lipca przedsiębiorcy z takich branż, jak sprzedaż detaliczna, transport, gastronomia, sport, kultura, rozrywka, edukacja, catering czy hotele mogą złożyć wniosek o świadczenie postojowe RSP-DD7. Pozostali przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mają na to czas do 16 sierpnia.

– Przedsiębiorcy z określonych branż, którzy odczuli negatywne skutki występowania pandemii w Polsce, wciąż mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. W zależności od kodu PKD mogą wystąpić o postojowe nawet sześć razy – informuje Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Co do zasady postojowe wynosi 2080 zł, a dla firm na karcie podatkowej, zwolnionych z VAT 1300 zł. Wnioski o wsparcie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Poza przedsiębiorcami, o świadczenie postojowe mogą ubiegać się również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Głównymi warunkami uzyskania tego typu pomocy jest data zawarcia umowy przed 1 kwietnia 2020 r., ograniczenie możliwości jej wykonywania lub jej zakończenie z powodu przestoju u zleceniodawcy w wyniku COVID-19, jak również brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Jeśli kwota przychodu, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest wyższa niż 1299 zł, zleceniobiorcy otrzymają świadczenie w wysokości 2080 zł. W przypadku, jeśli kwota ta jest niższa, świadczenie postojowe zostanie wypłacone w wysokości kwoty miesięcznego wynagrodzenia z umowy, jednak nie więcej, niż 2080 zł.

Czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej.

Tylko do soboty, 23 lipca wniosek o postojowe RSP-DD7 mogą złożyć branże takie jak: sprzedaż detaliczna, transportowa, gastronomiczna, kulturalno-rozrywkowa, sportowa, turystyczna, edukacyjna, cateringowa, usługowa, hotelowa, lecznictwo i fizjoterapia, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, wypożyczanie i dzierżawa, targi, wyroby futrzarskie i pralnictwo, dyskoteki, pokoje zagadek.

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego dla tych branż jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40%. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku albo z lutym 2020 r., albo z wrześniem 2020 r.

Pozostali przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mają trochę więcej czasu na złożenie wniosku o postojowe, mianowicie do 16 sierpnia. Dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6. Informacje o tym, jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać środki znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Grzegorz Dyjak

ZUS

Złote Wiązy dla Przedsiębiorców. Zgłoś firmę

Statuetki nagrody Złoty Wiąz

W tym roku już po raz szósty Wójt Gminy Wiązowna uhonoruje przedsiębiorców i instytucje, które działając na terenie naszej gminy przyczyniają się do jej rozwoju i promocji. Złote Wiązy, które wręczane są przedsiębiorcom, to dowód uznania i podziękowanie za wsparcie gminy i jej mieszkańców.

Nagrody w konkursie przyznane będą w następujących kategoriach: Mała Firma Roku, Pracodawca Roku, Nestor Biznesu, Innowacyjna Firma Roku, Filantrop Roku oraz Lider Ekonomii Społecznej.Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konkursie i składania wniosków w imieniu swoich firm. – mówi wójt Janusz Budny. –  Wnioski mogą składać wszyscy, którym zależy na tym, aby wyróżnić firmy, stowarzyszenia, fundacje bądź grupę osób szczególnie przyczyniających się do rozwoju i promocji naszej gminy.

Zależy mi na tym, żeby wspierać przedsiębiorczość na terenie naszej gminy. By promować najlepszych przedsiębiorców i pokazywać przykłady najciekawszych biznesów. Żeby pokazywać tych, którzy tworzą miejsca pracy dla naszych mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju naszej gminy. Współpraca samorządu z lokalnym biznesem ma na to ogromny wpływ. Dobre relacje i wzajemne zrozumienie dają nam ogromne możliwości. Są korzystne dla obu stron i dają gwarancję zrównoważonego rozwoju.

Zachęcamy do wskazania firm i organizacji, które Państwa zdaniem powinny być nagrodzone. Prosimy również przedstawicieli i właścicieli firm aby zgłaszali swoje biznesy.

Regulamin oraz wniosek o przyznanie nagrody dostępne są pod tekstem.  Szczegółowych informacji dotyczących zasad udzieli Państwu Lidia Piotrowska tel. 22 512 58 30, e-mail: l.piotrowska@wiazowna.pl.

Rządowa pomoc dla przedsiębiorców

W związku z trawiącą sytuacją epidemiczną w kraju kontynuowana jest pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19.

Rząd uruchamia kolejne działania pomocowe. Wsparcie polegać będzie na długoterminowych pożyczkach, dofinansowaniu do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego, czy zwolnieniu ze składek na ZUS.

Szczegółowe informacje załączone pod tekstem.

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców. Źródło www.gov.pl

Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna. Platan na 25-lecie

Członkowie Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna na pamiątkowym zdjęciu
Członkowie Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna na pamiątkowym zdjęciu (Foto: Stowarzyszenie)

W słoneczny dzień 8 kwietnia grupa przedstawicieli Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna stawiło się w Parku Centrum przy ul. Lubelskiej w Wiązownie, aby posadzić platan klonolistny (Platanus acerifolius) dla upamiętnienia 25-lecia istnienia stowarzyszenia.

Następnego dnia, po dokonaniu drobnych zabiegów kosmetycznych wokół drzewa, wszyscy forumowicze, którzy mogli przybyć, stanęli do grupowego zdjęcia.

Przez ćwierć wieku działalności Forum wsparliśmy wiele inicjatyw i wydarzeń, które odbywały się na terenie naszej gminy i powiatu. Byliśmy m.in. inicjatorem i wydawcą pierwszej mapy gminy, jako pierwsi w powiecie otwockim zorganizowaliśmy debatę kandydatów na wójta, byliśmy organizatorami balów charytatywnych, wyjazdów do teatrów, kin i muzeów, a także wycieczek krajoznawczych. Wielu naszych członków jest laureatami “Złotych Wiązów” oraz otrzymało statuetki “Zasłużony dla Gminy Wiązowna”.

Naszym celem była przede wszystkim integracja środowiska przedsiębiorców, reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji samorządowej, wspieranie rozwoju lokalnego, działalność edukacyjna, kulturalna i charytatywna.

Mamy nadzieję, że to piękne drzewo będzie żywym wspomnieniem o nas i naszych wspólnych dokonaniach.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

mgr inż. Maciej Szwedo