bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zgłoś wolontariusza w konkursie “Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Już po raz dwunasty województwo mazowieckie ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Dla laureatów konkursów w pięciu kategoriach są przewidziane nagrody finansowe.

Celem konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” jest nagrodzenie najaktywniejszych wolontariuszy oraz ukazanie dobrych praktyk współpracy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej. W dwunastej edycji dla laureatów czterech kategorii stałych przewidziane są nagrody finansowe w wysokości po 2 000 zł, a dla laureata kategorii specjalnej – pomoc Ukrainie – nagroda finansową w kwocie 5 000 zł. Natomiast dla wyróżnionych we wszystkich pięciu kategoriach bilety/vouchery – ufundowane przez mazowieckie instytucje kultury.

Laureaci konkursu będą wybierani w następujących kategoriach:

 • wolontariat indywidualny,
 • wolontariat grupowy,
 • wolontariat w szkole lub przedszkolu,
 • wolontariat seniorów,
 • kategoria specjalna – pomoc Ukrainie.

Kandydatów mogą zgłaszać do 30 września:

 • organizacje pozarządowe,
 • grupy samopomocowe,
 • instytucje państwowe,
 • instytucje samorządowe,
 • podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego,
 • osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy,
 • wolontariusze

By zgłosić kandydata, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie mazovia.pl i przekazać go drogą elektroniczną lub osobiście.

Szczegóły dotyczące form przekazania formularza:

 • forma elektroniczna – na adres e-mail: dialog@mazovia.pl, z tematem „XII edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie PDF i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
 • forma papierowa – na adres korespondencyjny:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  Okrzei 35, 03-715 Warszawa
  z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Więcej informacji na stronie: mazovia.pl.