bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Wesołe smyki rymują swoje wierszyki”. XVIII Gminny Konkurs Recytatorski

Uczestnicy XVIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego
Uczestnicy XVIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego (Foto: Przedszkole w Zakręcie)

Wraz z nastaniem wiosny nadszedł czas na gminny konkurs recytatorski. W tym roku jego organizatorem było Przedszkole „Leśna Kraina” w Zakręcie.

W naszym przedszkolu 9 kwietnia odbył się XVIII Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkole Rymowanki -Wierszowanki „Wesołe smyki rymują swoje wierszyki”. Wzięli w nim udział laureaci przedszkolnych eliminacji, którzy reprezentowali: Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie, Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie, Przedszkole im. Pszczółki Mai w Woli Duckiej,  Przedszkole „Leśna Kraina” w Zakręcie. W szranki stanęło 21 przedszkolaków.

W tym roku przedszkolaki wraz z rodzicami zabawiały się w poetów. Podczas konkursu dzieci recytowały własne wierszyki-rymowanki. Tematyka wierszyków była bardzo różnorodna – począwszy od wiosny, poprzez wierszyki o swoich przedszkolach, o przedszkolakach, kwiatkach, zwierzątkach, pasjach, zainteresowaniach, a skończywszy na kosmosie.

Wszystkie przedszkolaki pięknie recytowały własne wierszyki. Podczas występu większość dzieci zaangażowała się bardzo emocjonalnie, pokonała tremę i dzielnie prezentowała swoje utwory.

Wszyscy uczestnicy naszego konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Serdecznie gratulujemy uczestnikom oraz bardzo dziękujemy przedszkolakom i ich odzicom za rozwijanie własnej twórczości literackiej.

Marzena Timofiejuk

Ul. Długa w Zakręcie. Przedstawiamy projekt rozbudowy

Zrolowane plany architektoniczne
Bez dokumentacji projektowej nie powstanie żadna droga (Foto: pixabay.com)

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym projektem rozbudowy ul. Długiej w Zakręcie. Wnioski do projektu można składać do 5 kwietnia.

W ramach skorygowanego zakresu rozbudowy ul. Długiej w Zakręcie zaprojektowano: poszerzenie istniejącej 3 metrowej jezdni asfaltowej do szerokości 6 m, budowę chodników oraz oświetlenia ulicznego na odcinkach, na których nie występuje, budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę systemu odwodnienia pasa drogowego, przebudowę infrastruktury technicznej oraz wprowadzono elementy stałej organizacji ruchu drogowego.

Rozbudowa ul. Długiej w Zakręcie jest procedowana w trybie tzw. specustawy drogowej (ZRID). Przepisy ww. ustawy umożliwiają Inwestorowi przejęcie za odszkodowaniem potrzebnych działek lub ich części – pod zaplanowaną inwestycję drogową. Po uprawomocnieniu decyzji ZRID wydanej przez Starostę Otwockiego, wydzielone działki  lub ich części z mocy prawa staną się własnością gminy.

Wysokość należnego odszkodowania za grunty wywłaszczone pod rozbudowę drogi publicznej zostanie ustalona przez Starostę Otwockiego po uzyskaniu klauzuli o ostateczności wydanej decyzji, w toku odrębnego postępowania administracyjnego. Właściciele gruntów wywłaszczanych pod rozbudowę drogi otrzymają od Starosty zawiadomienia o wszczęciu takiego postępowania administracyjnego na podany adres zamieszkania, figurujący w zasobach katastralnych Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Bardzo ważne dla uczestników postępowania jest, aby dane adresowe, znajdujące się w rejestrze katastralnym były aktualne. Właściciele wywłaszczonych gruntów w toku  postępowania odszkodawczego będą mieli sposobność zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków.

Prosimy o zapoznanie się z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu (POD TEKSTEM). Pytania lub wnioski w formie pisemnej prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy (pon. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00) lub na adres mailowy: urzad@wiazowna.pl. Można też wysłać ePUAP-em poprzez naszą stronę, wystarczy kliknąć w ten link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Więcej informacji udziela Tadeusz Dąbrowski – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Przystąpiliśmy do sporządzenia jedenastu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Przystąpiliśmy do sporządzenia kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w jedenastu lokalizacjach. Większość stanowią obszary obecnie nie posiadające obowiązujących planów miejscowych.

Ogłoszenie dotyczy sporządzania planów miejscowych pn.:

 1. Wiązowna Gminna – Klonowa,
 2. Wybranych fragmentów obszarów w miejscowości Zakręt,
 3. Izabela, Michałówek – Północ,
 4. Kąck Malownicza Łąkowa,
 5. Kąck, Pęclin Sosnowa – Wierzbowa,
 6. Poręby nowe obszary zabudowy,
 7. Wola Karczewska – Doliny Świdra, Glinianka – Szkolna,
 8. Wola Ducka Wiosenna – Wczasowa,
 9. Malcanów Jeździecka – Letnia Bis,
 10. Dziechciniec Południowy,
 11. Pęclin Południowy.

Obszary, dla których mają zostać opracowane projekty planów miejscowych, zostały pokazane na poniższej mapie:

Dokładny zasięg terenów objętych procedurami obrazujemy na gminnym portalu mapowym. Po kliknięciu na interesujący nas obszar pojawi się informacja dotycząca procedury.

Uchwały intencyjne dotyczące ww. obszarów dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna w odpowiednich zakładach zawierających uchwał Rady Gminy.

Z niezbędną dokumentacją będzie można się zapoznać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, w godzinach pracy urzędu: pon. 10.00-18.00, wt. – pt. 8.00-16.00. Wnioski do projektów planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna, dostępnym poniżej.

Więcej informacji udzielają:

 1. Joanna Sarnowska – Zastępca Naczelnika w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl
 2. Magdalena Iżel – Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 19, e-mail: m.izel@wiazowna.pl

UKS Orły. Dwie mistrzynie Polski z Zakrętu

W Poznaniu w dniach 24-25 lutego odbyły się XIV Mistrzostwa Polski No Gi Jiu Jistu 2024. Dziewięcioro reprezentantów UKS ORŁY Zakręt stanęło do walki o medale na matach w Poznaniu.

W zawodach startowało ponad 1900 zawodniczek i zawodników, były to więc jedne z największych zawodów w Polsce, Europie i na świecie. To pokazuje jak prężnie Brazylijskie Jiu Jitsu rozwija się w naszym kraju. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie i trudno było wywalczyć medal.

Mistrzyniami Polski adult niebieskich pasów zostały Maja Salamon (18 lat) i Sylwia Welc (16 lat). Świetny występ zaliczyła Małgorzata Salamon, która dwukrotnie doszła do finału i tam dopiero tam musiała uznać wyższość rywalek, zdobywając tym samym srebrne medale w kategoriach junior oraz adult niebieskich pasów.

Bardzo dobrze zaprezentowali się Janina Salamon i Kornel Dębkowski. Oboje pewnie wygrali pierwsze dwie walki, przegrali dopiero w półfinałach i wrócili z brązowymi medalami.

Oto wyniki:

 1. Janina Salamon junior młodszy brązowy medal;
 2. Kornel Dębkowski junior młodszy brązowy medal;
 3. Małgorzata Salamon junior srebrny medal adult niebieskie pasy srebrny medal;
 4. Sylwia Welc adult niebieskie pasy złoty medal;
 5. Maja Salamon adult niebieskie pasy złoty medal.

Działania klubu UKS ORŁY ZAKRĘT wspiera Gmina Wiązowna.

Artur Mroczek

Trener UKS Orły

Izabela oraz Zakręt. Kontrola zbiorników bezodpływowych

Mężczyzna w żółtych rękawiczkach trzyma niebieską rurę do wybierania nieczystości w otworze szamba
Na wybieranie nieczystości powinniśmy mieć rachunki (Foto: Adobe Stock)

Na terenie całej Gminy trwają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Przypominamy, że w związku ze znowelizowaną ustawą z 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne i Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nasi urzędnicy co 2 lata muszą skontrolować każdą nieruchomość pod kątem gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

W marcu 2024 r. skontrolowane zostaną instalacje znajdujące się w miejscowościach:

 • Zakręt
 • Izabela

Prosimy właścicieli poszczególnych nieruchomości o udostępnienie instalacji oraz przygotowanie umów dotyczących wywozu nieczystości ciekłych, a także dowodów uiszczania opłat za te usługi w 2023 roku.

Więcej informacji udziela Izabela Guzowska – Referent w Wydziale Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 51 25 829, e-mail: i.guzowska@wiazowna.pl

Szkoła w Zakręcie w programie „Mata w Każdej Szkole”

Sala gimnastyczna. Dzieci w biało-czarnych strojach stoją wokół mężczyzny. Ten mówiąc przez mikrofon, skacze do góry.
W programie zgłoszone szkoły rywalizują ze sobą na lokalnych turniejach w czterech konkurencjach sprawnościowych (Foto: UKS Zakręt)

Szkoła Podstawowa w Zakręcie zgłosiła się do programu "Mata w Każdej Szkole" realizowanego przez Fundację Andrzeja Suprona we współpracy z Dobrą Drużyną PZU, której ambasadorką jest m. in. Iga Świątek. W programie zgłoszone szkoły rywalizują ze sobą na lokalnych turniejach w czterech konkurencjach sprawnościowych. Zwycięzcy turniejów mają prawo startu w finale ogólnopolskim, gdzie spotyka się 16 drużyn.

Uczniowie ze Szkoły z Zakrętu wzięli udział w turnieju w Sulejówku. Zawody te wygrali pokonując wszystkich rywali w każdej z konkurencji. Tym samym zapewnili sobie miejsce w Wielkim Finale który odbywał się 15 grudnia w Lublinie. Na tym turnieju uczniowie z Zakrętu przeszli jak burza przez fazę grupową, wygrywając wszystkie mecze do zera. Podobnie było w meczu ćwierćfinałowym ze szkołą z Włodawy.

W półfinale SP w Zakręcie spotkała się z SP w Zakrzewie. Był to trudny rywal, ale udało się wygrać i awansować do finału. Mecz o złoto to pojedynek z SP nr 20 w Lublinie. Walka była zacięta, ale finalnie lepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie. Zwycięska drużyna otrzymała voucher na zakup sprzętu sportowego dla szkoły na kwotę 5 000 zł.

Szkołę Podstawową w Zakręcie reprezentowali: Majka Zdun, Janina Salamon, Tomasz Błażejak, Wojciech Jagliński, Angelika Rak, Kornel Dębkowski, Jeremi Wróbel, Julia Świder i Maksymilian Mączko.

Artur Mroczek

Kolejny Puchar Orła w formule NO GI za nami

Zawodnicy UKS Orły
Zawodnicy UKS Orły (Foto: UKS Zaręt)

W Szkole Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie 18 listopada odbył się VII już Puchar Orła. UKS Zakręt zajął pierwsze miejsce drużynowo.

Wyniki  zawodników UKS ORŁY Zakręt na VII Pucharze Orła:

 1. Laura Darek 1 miejsce,
 2. Paulina Dąbrowska 3 miejsce,
 3. Natalia Zawadewicz 1 miejsce,
 4. Iga Wróblewska 3 miejsce,
 5. Aniela Dębkowska 1 miejsce,
 6. Marcin Jagliński 2 miejsce,
 7. Dawid Dąbała 1 miejsce,
 8. Jan Zawadewicz 3 miejsce,
 9. Albert Fabianowicz 1 miejsce,
 10. Tymon Fabianowicz 1 miejsce oraz 3 miejsce,
 11. Maksymilian Mączko 1 miejsce oraz 2 miejsce,
 12. Kacper Wróblewski 1 miejsce oraz 2 miejsce,
 13. Amelia Darek 2 miejsce,
 14. Emilia Gala 3 miejsce,
 15. Weronika Zwolińska 2 miejsce,
 16. Janina Salamon 1 miejsce,
 17. Angelika Rak 1 miejsce,
 18. Kornel Dębkowski 1 miejsce oraz 2 miejsce,
 19. Sylwia Welc 2 miejsce,
 20. Tomasz Kisiel 2 miejsce,
 21. Maja Salamon 1 miejsce,
 22. Małgorzata Salamon 2 miejsce.

Drużynowo kolejny raz  zajęliśmy pierwsze miejsce. Dziękujemy zawodnikom i trenerom za wspólną rywalizację sportową. Dziękujemy wszystkim rodzicom i kibicom, którzy wspierali  młodych zawodników na każdym etapie turnieju. Wasze wsparcie jest nieocenione i inspiruje  małych wojowników do osiągania jeszcze większych sukcesów. Wierzymy, że poprzez sport dzieci uczą się nie tylko umiejętności fizycznych, ale także wartości takich jak dyscyplina, szacunek i współpraca.

Niech ta rywalizacja sportowa będzie dla nich bodźcem do rozwijania się nie tylko jako zawodników, ale przede wszystkim jako ludzi idących przez trudy życia z nieugiętym duchem walki. Dziękujemy za wasze zaangażowanie i już teraz z niecierpliwością czekamy na kolejne sportowe wyzwania!

Dziękujemy również wszystkim sponsorom i naszym partnerom: Powiatowi Otwockiemu, Gminie Wiązowna, sołectwu Zakręt,  firmie  Golden PLAST. Chemia Budowlana oraz Szkole Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

Ul. Szkolna w Zakręcie. Wykonawca przedłuża termin zakończenia prac do 29 listopada

Od czwartku 16 listopada na ul. Szkolnej w Zakręcie - na odcinku drogi od ul. Jana Pawła II do ul. Postępu w Izabeli - rozpocznie się wykonywanie nawierzchni asfaltowej jezdni. Z uwagi na charakter prac, droga na tym odcinku miała być całkowicie nieprzejezdna do 18 listopada. Wykonawca kolejny raz przedłużył termin oddania drogi do użytku aż do 29 listopada.

Edycja: 24 listopada 2023 r.

Trasy autobusów linii L48 oraz W12 będą nadal zmienione do 29 listopada. Więcej w materiale: Zawieszenie kursowania linii L48 i zmiana trasy

Zalecamy objazd z Izabeli do Szkoły Podstawowej w Zakręcie ulicami: Postępu w Izabeli; ulicą Widoczną i Trakt Lubelski w Majdanie; ulicami Lubelską, Długą, Słoneczną i   Jana Pawła II do ulicy Szkolnej w Zakręcie.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonych ograniczeń ruchu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.

Więcej informacji na temat prowadzonych prac udziela Tadeusz Dąbrowski tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Ulice Górna w Zakręcie i Cicha w Żanęcinie. Utrudnienia w ruchu

Dużo nakłdających si n siebie trójkątów z czerwoną obwłdką. W środku czarn wykrzyknik
Uwaga! Ważna zmiana w organizacji ruchu na drodze (Grafika: pixabay.com)

Tuż przed weekendem w czwartek 9 listopada i w piątek 10 listopada kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu na ul. Górnej w Zakręcie oraz ul. Cichej w Żanęcinie.

W czwartek 9 listopada na ul. Górnej w Zakręcie będzie wykonywana nakładka asfaltowa od ul. Lubelskiej do ul. Miodowej. Droga będzie nieprzejezdna od godz. 7.00 do godz. 20.00.

Zalecamy objazd prowadzi ul. Długą w kierunku ul. Słonecznej.

W piątek 10 października na ul. Cichej w Żanęcinie spółka zajmie się wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Droga na odcinku od skrzyżowania z ul. Makową do ul. Miłej będzie zamknięta w godz. 8.00-14.00.

Zalecany objazd prowadzi ul. Cichą w kierunku ul. Spokojnej.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonych ograniczeń ruchu.  Za powstałe utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.

Więcej informacji na temat prowadzonych prac udziela Spółka HYDRODUKT, tel. 22 789 01 33, e-mail: sekretariat@hydrodukt.pl