Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zmiany w budżecie przyjęte

Przy brązowych stołach ustawionych w kształcie litery U siedzą mężczyźni i kobiety.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna/I. Trzaska)

Podczas lutowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 12 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich”.

Na początku sesji Rada zajęła się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 226 730,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 294 w Woli Duckiej”.

Gmina Wiązowna otrzymała również 290 000,00 zł na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”, w tym 200 000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Góraszce oraz 90 000,00 zł na zagospodarowanie działek przy świetlicach w Bolesławowie, Duchnowie, Boryszewie oraz w Pęclinie, a także na wyposażenie świetlicy w Gliniance.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2024” z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w garażu bojowym OSP Malcanów.

Następnie Radni zdecydowali o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich”, a także o zmianie miejscowych planów pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II” oraz „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III”. Zaproponowane zmiany pozwolą na zapewnienie dalszego efektywnego i ekonomicznego rozwoju funkcji usługowych, przemysłowych i magazynowych poprzez doprecyzowanie zagadnień związanych z powstawaniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w szczególności promieniowania słonecznego.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi rodzaju składowanych odpadów oraz formy ich przetwarzania, Rada zdecydowała o zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza”.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie Kościelnej oraz Wiązownie Gminnej. Radni zajęli się także dwoma projektami uchwał w sprawie nadania nazwy ulic „Dziewanny” w Gliniance oraz „Azaliowa” na obszarze Czarnówki i Bolesławowa.

Na sesji Radni zajęli się także projektem uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. Przyjęcie uchwały sfinalizuje proces przekształcania szkoły w Gliniance poprzez zlikwidowanie lokalizacji prowadzenia zajęć w obiekcie przy ul. Napoleońskiej 53A i wskazanie jednej lokalizacji do ich prowadzenia w budynku przy ul. Napoleońskiej 1.

Rada omówiła także projekt w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi sąsiedzkie, które są nową formą świadczenia pomocy społecznej oraz będą świadczone przez osoby blisko mieszkające. Usługi sąsiedzkie mogą obejmować pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Na koniec Radni zdecydowali o przystąpieniu gminy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 27 lutego

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Przy stołach siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie godło Polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna. (Foto: UG Wiązowna)

Już 27 lutego odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji Rada zajmie się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 226 730,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 294 w Woli Duckiej”.

Gmina Wiązowna otrzyma również 290 000,00 zł na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”, w tym 200 000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Góraszce oraz 90 000,00 zł na zagospodarowanie działek przy świetlicach w Bolesławowie, Duchnowie, Boryszewie oraz w Pęclinie, a także na wyposażenie świetlicy w Gliniance.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2024” z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w garażu bojowym OSP Malcanów.

Następnie Radni zdecydują o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich”, a także o zmianie miejscowych planów pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza”, „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II” oraz „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III”. Zaproponowane zmiany pozwolą na zapewnienie dalszego efektywnego i ekonomicznego rozwoju funkcji usługowych, przemysłowych i magazynowych poprzez doprecyzowanie zagadnień związanych z powstawaniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w szczególności promieniowania słonecznego.

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie Kościelnej oraz Wiązownie Gminnej. Radni zajmą się także dwoma projektami uchwał w sprawie nadania nazwy ulic „Dziewanny” w Gliniance oraz „Azaliowa” na obszarze Czarnówki i Bolesławowa.

Na sesji Radni zajmą się także projektem uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. Przyjęcie uchwały sfinalizuje proces przekształcania szkoły w Gliniance poprzez zlikwidowanie lokalizacji prowadzenia zajęć w obiekcie przy ul. Napoleońskiej 53A i wskazanie jednej lokalizacji do ich prowadzenia w budynku przy ul. Napoleońskiej 1.

Rada omówi także projekt w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi sąsiedzkie, które są nową formą świadczenia pomocy społecznej przez osoby blisko mieszkające. Usługi sąsiedzkie mogą obejmować pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Na koniec Radni zdecydują o przystąpieniu gminy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 27 lutego o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Mamy plan rozwoju sieci kanalizacji i wodociągów

Sesja Rady Gminy Wiązowna 28 marca 2023 r. Radni - kobiety i mężczyźni - siedzą przy brązowych stołach. Na ścianie wiszą: godło polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się 7 lutego radni gminni zdecydowali o przyjęciu Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2027.

Wprowadzony plan pozwoli na planowanie i prowadzenie inwestycji przez Hydrodukt Sp. z o.o. w Wiązownie w najbliższych latach, a także jest elementem niezbędnym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań.

Plan został zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie planowanego sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętej uchwale. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 7 lutego

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Przy stołach siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie godło Polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna. (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję, która odbędzie się 7 lutego. Radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność wprowadzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2027, który jest niezbędny do planowania i prowadzenia inwestycji przez Hydrodukt Sp. z o.o. w Wiązownie.

Plan został zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie planowanego sposobu realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 7 lutego o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Przystępujemy do kolejnych planów miejscowych

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas styczniowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 17 projektów uchwał oraz 1 stanowiska. Dokonano zmian budżetowych, wybrano kandydata na ławnika w naborze uzupełniającym oraz zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podczas sesji Rada zdecydowała o podjęciu Stanowiska w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia charakteru ochronnego lasów w obrębach ewidencyjnych Pęclin, Izabela, Emów, Lipowo, Kopki i Michałówek. Planowane przeznaczenie, obejmujące wnioskowane grunty leśne, ma docelowo umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej (dotyczy fragmentów działek w obrębie Izabela) a także rezerwować niezbędne tereny komunikacyjne, obsługujące tę zabudowę.

Następnie radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 85 000,00 zł w związku z budową sieci wodociągowych w Malcanowie przy ul. Szyszkowej, Rotmistrza Władysława Ząberga oraz ul. Lawendy, które są realizowane z inicjatywy lokalnej.

Zwiększono także plan wydatków na zadaniu pn. „Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie” o kwotę 60 000,00 zł w celu dokończenia dokumentacji projektowej.

W następnej kolejności Radni ustalili plan pracy komisji Rady Gminy oraz harmonogram pracy na 2024 rok oraz zdecydowali o wyborze kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie.

Na sesji podjęto pięć projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radni zdecydowali o przystąpieniu do planów pn. „Wola Ducka Wiosenna – Wczasowa”, „Malcanów Jeździecka – Letnia Bis”, „Dziechciniec Południowy”, „Pęclin Południowy” oraz „Duchnów Wschodni”.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Duchnowie, Pęclinie, Zakręcie oraz w Woli Duckiej. Radni zajęli się także dwoma projektami uchwał w sprawie nadania nazwy ulic „Grzybowa” w Zakręcie oraz „Miętowa” na obszarze Duchnowa i Żanęcina.

Na koniec Radni zajęli się wnioskiem o podjęcie uchwały wstrzymującej możliwość zatłaczania spalin pod grunty gminy. Na podstawie analizy zagadnienia, Rada nie dopatrzyła się zasadności podejmowania uchwały w tej sprawie i uznała wniosek za bezzasadny.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 30 stycznia

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Wiązowna, która odbędzie się 30 stycznia. Radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji Rada zdecyduje o podjęciu Stanowiska w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia charakteru ochronnego lasów w obrębach ewidencyjnych Pęclin, Izabela, Emów, Lipowo i Kopki. Planowane przeznaczenie, obejmujące wnioskowane grunty leśne, ma docelowo umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej (dotyczy fragmentów działek w obrębie Izabela) a także rezerwować niezbędne tereny komunikacyjne, obsługujące tę zabudowę.

Następnie radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 85 000,00 zł w związku z budową sieci wodociągowych w Malcanowie przy ul. Szyszkowej, Rotmistrza Władysława Ząberga oraz ul. Lawendy, które są realizowane z inicjatywy lokalnej.

Zwiększony zostanie także plan wydatków na zadaniu pn. „Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie” o kwotę 60 000,00 zł w celu dokończenia dokumentacji projektowej.

W następnej kolejności Radni ustalą plan pracy komisji Rady Gminy oraz harmonogram pracy na 2024 rok oraz zdecydują o wyborze kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie.

Na sesji podejmowanych będzie pięć projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radni zdecydują o przystąpieniu do planów pn. „Wola Ducka Wiosenna – Wczasowa”, „Malcanów Jeździecka – Letnia Bis”, „Dziechciniec Południowy”, „Pęclin Południowy” oraz „Duchnów Wschodni”.

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Duchnowie, Pęclinie, Zakręcie oraz w Woli Duckiej. Radni zajmą się także dwoma projektami uchwał w sprawie nadania nazwy ulic „Grzybowa” w Zakręcie oraz „Miętowa” na obszarze Duchnowa i Żanęcina.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 30 stycznia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Charytatywny turniej w piłkę nożną w Gliniance. Zgłoś drużynę!

Sołtys Paweł Zawadka, Rada Sołecka oraz zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Glinianka zapraszają 4 lutego do udziału w Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej na rzecz poszkodowanej w pożarze rodziny z Kruszówca.

Wydarzenie odbędzie się 4 lutego 2024 roku start godzina 9:00 w hali sportowej  Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance ul. Napoleońska 1.

Aby wziąć udział w turnieju, należy do 2 lutego przesłać kartę zgłoszeniową na adres: p.zawadka80@wp.pl lub zgłosić się telefonicznie pod numer 695 765 246.

Wpisowe wynosi 200 zł od drużyny. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do  jak najszybszego zgłoszenia swojego zespołu.

Zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej i ludzi o dobrym sercu. Każdy gest wsparcia ma ogromne znaczenie!

 

Turniej charytatywny w Gliniance 4 lutego.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Pierwsze zmiany w budżecie

Na sali przy stołach ustawionych w kształcie litery u siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie wisi godło Polski i herb Gminy Wiązowna oraz wyświetlany jest dokument.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Pierwsza sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się już 5 stycznia. Głównym powodem jej zwołania była konieczność dokonania zmian budżetowych.

Sesję nadzwyczajną zwołano w związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przesunięto kwotę w wysokości 66 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe do rezerwy ogólnej.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 5 stycznia

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję, która odbędzie się 5 stycznia. Radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność dokonania zmian budżetowych w związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zostanie przesunięta kwota w wysokości 66 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe do rezerwy ogólnej.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 5 stycznia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Mamy budżet na 2024 rok

Sesja Rady Gminy Wiązowna 15 grudnia 2023 r. Przekazanie vouchera Lence z Zakrętu (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna 15 grudnia 2023 r. Przekazanie vouchera Lence z Zakrętu (Foto: UG Wiązowna)

Mamy budżet na 2024 rok! Na ostatniej sesji w tym roku – 15 grudnia – radni gminni przyjęli budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2037.

Na początku sesji Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa przekazali symboliczny voucher tegorocznej bohaterce Świątecznej Radości Pomagania – Lenie Dembek z Zakrętu. Dzięki zaangażowaniu społeczności udało się uzbierać 82 380,03 zł na pomoc chorującej na mukowiscydozę młodej mieszkance naszej gminy.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 138 875 685,78 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 123 478 824,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 15 396 861,78 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 150 065 658,43 zł, w tym na wydatki bieżące – 117 044 428,47 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę w wysokości 33 021 229,96 zł.

Na oświatę otrzymamy 27 047 731,00 zł., a wydatki wyniosą 53 171 289,00 zł (35% budżetu gminy). Dużą częścią naszych dochodów są podatki. Zgodnie z szacunkami Ministra Finansów, z PIT-u oraz CIT-u mieszkańców otrzymamy 40 819 680,00 zł. Oczywiście, to kwoty szacowane, a nie obiecane – wszystko będzie zależeć od bieżącej sytuacji gospodarczej gminy i całego kraju. Z tytułu podatków i opłat lokalnych planujemy wpływy do budżetu w wysokości 27 340 000,00 zł.

W 2024 roku zaplanowano przeznaczyć 8 810 487,00 zł na modernizację i budowę dróg, 3 122 000 zł na budowę wodociągów i kanalizacji, 4 200 000,00 zł na budowę ośrodków zdrowia na terenie gminy, 3 173 754,00 zł na modernizację obiektów gminnych, 3 048 500,00 zł na modernizację strażnic OSP wraz z wyposażeniem bojowym, 2 770 500,00 zł na modernizację i rozbudowę oświetlenia, 750 000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Góraszce, a także 530 001,00 zł na utworzenie drugiego gminnego żłobka na terenie gminy. Do budżetu państwa w ramach tzw. ”janosikowego” wpłacimy 2 993 108 zł.

Na współpracę ze strażą pożarną przeznaczymy 275 000,00 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, a 60 000 zł planujemy na ekwiwalenty. Kwotę 3 202 750,00 zł przeznaczymy na współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie – będziemy finansować wydatki związane z utrzymaniem linii 720, 722 i 730 w kwocie 2 600 000,00 zł, linii „L” – 3 544 964,19 zł oraz 380 220,00 zł przeznaczymy na linie D1, K2, W11 i W12, natomiast kwotę 802 750,00 zł przekażemy na dofinansowanie SKM i Wspólnego Biletu. Dla organizacji pozarządowych planujemy przeznaczyć 1 103 100 zł.

Szczegółowe informacje o budżecie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod tekstem.

Na grudniowej sesji Radni zdecydowali także o zmianie wcześniej już podjętej przez Radę uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zmiana wiąże się z otrzymanym umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która została zaciągnięta na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie, ul. Kwiatowa”.

Następnie radni ponownie zdecydowali o składzie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, w związku z koniecznością przeprowadzenia naboru uzupełniającego na ławników kadencji 2024-2027.

Radni zajęli się także projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „rtm. Władysława Ząberga” w Malcanowie, a następnie zdecydowali o przyjęciu wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Gminy Wiązowna na lata 2024-2028 w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wspomnianego programu, który określa zasady zapewnienia posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz udzielania wsparcia osobom dorosłym, których dochód nie przekracza odpowiednio 200% kryterium dochodowego.

W związku z podjęciem programu „Posiłek w szkole i w domu”, zmianie uległo kryterium dochodowe, które wzrosło do 200 % uprawniając do uzyskania wsparcia w ramach programu.

Zdecydowano także o przyjęciu Programu „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna” na lata 2024-2026 oraz o wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiązowna.

Następnie Rada ustaliła, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych w Majdanie: ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej Wiśni, ul. Strażacka, ul. Willowa” zostanie przeniesione na rok 2024 w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w bieżącym roku.

Na koniec radni zdecydowali o pozostawieniu bez rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Wiązowna uchwały dotyczącej poparcia reparacji od Niemiec.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.