Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Program Rewitalizacji Gminy Wiązowna

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji możliwe jest poprzez stworzenie Programu Rewitalizacji. Program jest wieloletnim, otwartym dokumentem wskazującym na cele i działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym Gminy. Program wyznacza obszary o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego, koncentrujące obecnie negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno– funkcjonalne lub techniczne.

Zgodnie z treścią ustawy o rewitalizacji wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji zapewni możliwość opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz możliwość podejmowania działań w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.

Program przyczyni się do umożliwienia podjęcia działań w zakresie rewitalizacji zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszarów. Ponadto programy oraz wytyczne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014- 2020 określają szczegółowe zasady ubiegania się przez JST o dofinansowanie ze środków unijnych realizacji przedsięwzięć stanowiących zadania własne Gminy. W wielu programach warunkiem rozpatrzenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego jest posiadanie przez Gminę Programu Rewitalizacji.

Gmina Wiązowna pozyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016 – 2026” w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Mazowieckie i Ministerstwo Rozwoju. Głównym celem opracowywanego Programu jest aktywna rewitalizacja społeczna, przestrzenno – funkcjonalna oraz środowiskowa.

Wartość projektu wynosi: 42 104,00 zł
Dofinansowanie w wysokości 90%: 37 893,60 zł
Wkład własny: 4 210,40 zł

Żeby stworzyć program rewitalizacji w najbliższych miesiącach będziemy Państwa zachęcali do udziału w warsztatach i ankietach, które pomogą nam opracować listę naszych potrzeb. Na tej stronie znajda Państwo wszystkie informacje dotyczące Programu w kolejności od najnowszych do najstarszych. Więcej informacji o Programie udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel.: 22 512 58 83.

Data opublikowania strony: 30/05/2016