Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ponowne wyłożenie projektu planu pn. „Malcanów Akacjowa”

Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Akacjowa” będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27 listopada do 18 grudnia 2018 r. Zasięg projektu planu obejmuje obszar ograniczony ulicami: Mazowiecką, Graniczną, Żwirową, Akacjową i Podleśną zgodnie z mapą, do której odnośnik znajduje się pod artykułem.

Z treścią projektu będzie można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego – Urząd Gminy Wiązowna, parter, pok. nr 005, w godzinach pracy urzędu: pon. 8.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00. W okresie wyłożenia projekt planu będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania (link poniżej).

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu planu pn. „Malcanów Akacjowa”, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna od godz. 17.00. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 stycznia 2019 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna, do którego odnośnik znajduje się pod artykułem.

Więcej informacji o projekcie planu udziela Sławomir Burbicki – Wydział Planowania Przestrzennego, pok. 005, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl