mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Izabela Dębów” i „Majdan Północny część A”. Wyłożenie planów

Ręka trzymające czerwony ołówek kreśli coś na mapach
Plany zagospodarowania są bardzo ważne z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców oraz inwestorów (Foto: pixabay.com)

Dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – „Izabela Dębów” i „Majdan Północny część A” – zostaną wyłożone 20 lipca do publicznego wglądu. Będzie się można z nimi zapoznać do 17 sierpnia.

Zasięgi projektów planów zostały pokazane na poniższych mapach:

Projekt miejscowego planu zagospodarkowania przestrzennego Izabela - Dębów

 

Projekt miejscowego planu zagospodarkowania przestrzennego Majdan Północny część A

 

Z treścią projektów będzie można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy urzędu. W okresie wyłożenia projekty planów będą dostępne na stronie www.tuwiazowna.pl oraz www.bip.wiazowna.pl.

Zapraszamy na dyskusje publiczne, dotyczące projektów, które odbędą się w sali widowiskowej w budynku Pawilonu Ośrodka Kultury (ul. Lubelska 53) w Wiązownie w dwóch terminach:

  • 22 lipca 2020 r. (środa) od godz. 16.30 – dyskusja publiczna dot. projektu planu ,,Majdan Północny część A”, natomiast od godz. 17.30 – dyskusja publiczna dot. projektu planu ,,Izabela Dębów”;
  • 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) od godz. 16.30 – dyskusja publiczna dot. projektu planu ,,Majdan Północny część A”, natomiast od godz. 17.30 – dyskusja publiczna dot. projektu planu ,,Izabela Dębów”.

Dyskusje publiczne będą odbywać się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną.

Uwagi do projektów planów będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2020 r., w sposób podany w ogłoszeniu Wójta Gminy Wiązowna dostępnym poniżej.

Więcej informacji udziela Joanna Sarnowska, podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 19, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl

Ponowne wyłożenie projektu planu pn. „Malcanów Akacjowa”

Informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Akacjowa” będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27 listopada do 18 grudnia 2018 r. Zasięg projektu planu obejmuje obszar ograniczony ulicami: Mazowiecką, Graniczną, Żwirową, Akacjową i Podleśną zgodnie z mapą, do której odnośnik znajduje się pod artykułem.

Z treścią projektu będzie można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego – Urząd Gminy Wiązowna, parter, pok. nr 005, w godzinach pracy urzędu: pon. 8.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00. W okresie wyłożenia projekt planu będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania (link poniżej).

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu planu pn. „Malcanów Akacjowa”, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna od godz. 17.00. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 stycznia 2019 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna, do którego odnośnik znajduje się pod artykułem.

Więcej informacji o projekcie planu udziela Sławomir Burbicki – Wydział Planowania Przestrzennego, pok. 005, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Wyłożenie projektu planu „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II”

13 listopada rozpoczęliśmy wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II”. Projekt obejmuje obszar około 46 hektarów w Duchnowie, pomiędzy budowaną autostradą A2, ulicami Spacerową i Ustronną oraz wschodnią granicą działek 918/1 i 237/2.

Projekt planu na całym obszarze przewiduje rozwój zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej sieci dróg. Dyskusja publiczna dotycząca proponowanych rozwiązań zawartych w projekcie odbędzie się 3 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna. Plan jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania, w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5 oraz w buttonie pod tekstem.

Więcej informacji o planie udziela: Rafał Musiałek, pok. 005, tel. 22 512 58 19, e-mail: r.musialek@wiazowna.pl

Wyłożenie projektów planów dla Boryszewa i Wiązowny – Gródek

Informujemy, że od 5 do 26 listopada wykładamy do publicznego wglądu trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) ponowne wyłożenie ,,Polna – bis część A’’ – (obejmującego część obrębu geodezyjnego Boryszew)
2) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Gródek – bis” przyjętego uchwałą nr 107.XV.2015 z dnia 29 września 2015 r.;
3) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Gródek – bis” przyjętego uchwałą nr 89.XXV.2016 z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiana planów ,,Gródek – bis” dotyczy wyłącznie wskaźników parkingowych dla terenów usługowych i produkcyjnych.

Plany będą dostępne w tym okresie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5.

Więcej informacji o planach udzielają: Jolanta Lipska i Rafał Musiałek, pok. 005, tel. 22 512 58 17 i 22 512 58 19, e-mail: j.lipska@wiazowna.pl, r.musialek@wiazowna.pl