radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Dyskusja publiczna dotycząca centrum Duchnowa

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą rozwiązań zaproponowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki 389 w Duchnowie. Działka ta stanowi teren, na którym obecnie znajduje się biblioteka, świetlica wiejska, plac zabaw oraz boisko. Dyskusja odbędzie się 21 września 2018 o godzinie 18:00 w świetlicy w Duchnowie przy ul. Wspólnej 157. Pod tekstem do pobrania ulotka informacyjna o wydarzeniu.

Więcej informacji udziela Rafał Musiałek, tel. 22 512 58 19, e-mail: r.musialek@wiazowna.pl

Spotkanie będzie efektem konsultacji, które prowadziliśmy przez kilka miesięcy, by ustalić sposób przeznaczenia działki w centrum Duchnowa. Informacje o tym publikowaliśmy na stronie internetowej (tutaj).

To nie pierwszy raz, kiedy o zagospodarowaniu terenu decydują sami mieszkańcy. W 2017 r. przeprowadziliśmy cykl warsztatów poświęconych rozwojowi naszej gminy. Więcej o tym do przeczytania tutaj.

Prawie milion zł na kanalizację w Duchnowie

Podpisaliśmy umowę pożyczki na kwotę blisko 950 tys. zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duchnów, gmina Wiązowna’’.

W ramach zawartej umowy przewiduje się, że do 30 września 2018 r. zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3 203,2 m.b. w Duchnowie przy ul. Wspólnej. Pełna nazwa zadania to: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 949 000,00 zł.” Pożyczka jest częściowo umarzalna.

Logo do WFOSiGW

Szukamy wykonawcy drogi w Duchnowie – ogłoszenie o przetargu

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert w przetargu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Spacerowej w Duchnowie.

Oferty można składać do 15 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59.
Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej. Zapraszamy do składania ofert.
https://bip.wiazowna.pl/public/?id=181743

Gra terenowa w Duchnowie

Spotkanie z lokalną historią w Duchnowie, tak w skrócie można podsumować zajęcia i grę terenową, która odbyła się 12 maja 2018 roku na terenie sołectwa Duchnów. Dzięki wędrówce w przeszłość mieszkańcy poznali początki Duchnowa, jego okres świetności i czasy gminy Duchnów, kolejnych właścicieli majątku i dworu, a także działalność wybitnych mieszkańców wsi.

Uczestnicy rozpoznawali i nazywali elementy krajobrazu, rośliny i zwierzęta. Spotkanie rozpoczęły warsztaty w świetlicy w Duchnowie, następnie odbyła się gra terenowa, której zwieńczeniem było ognisko przygotowane na plaży nad rzeką Mienią.

Zajęcia poprowadziła Joanna Janisz – autorka publikacji o Duchnowie. Książka pt. „Duchnów: dziedzictwo i współczesność” dostępna jest w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna – polecamy!

info z tukontakt@wiazowna.pl
Paulina Sokół

„O czym mówią stawy? Śladami dworu i Gminy Duchnów” – gra terenowa

O czym mówią stawy

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z lokalną historią! Dzięki wędrówce w przeszłość poznamy początki Duchnowa, jego okres świetności i czasy gminy Duchnów, kolejnych właścicieli majątku i dworu, a także działalność wybitnych mieszkańców wsi. Podczas gry terenowej będziemy również rozpoznawać i nazywać elementy krajobrazu, rośliny i zwierzęta. Na warsztaty i grę zapraszamy dzieci i młodzież, a na integracyjne ognisko – WSZYSTKICH chętnych.

Harmonogram spotkania:

godz. 16.00– warsztaty dotyczące historii lokalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej w świetlicy GOK w Duchnowie

godz. 17.00 – wyjście ze świetlicy w Duchnowie na grę terenową po ulicach Duchnowa

godz. 19.00 – ognisko integracyjne nad rzeką Mienią, plaża przy ul. Nizinnej

Prowadzenie: Joanna Janisz – autorka publikacji o Duchnowie.

UWAGA! Prosimy o przygotowaniu prowiantu na ognisko we własnym zakresie. Zapewniamy kijki do pieczenia kiełbasek.

Inspirujące spotkanie z autorem książek

Uczniowie klasy 7 oraz 2 i 3 gimnazjum z Zakrętu odwiedzili filię biblioteki w Duchnowie, aby spotkać się ze znanym pisarzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży, podróżnikiem – Łukaszem Wierzbickim. Niezwykła osobowość bohatera spotkania, żartobliwy i ekspresyjny ton jego opowieści, a także zajmujące spojrzenie na świat i ludzi sprawiły,  że uczniowie z przyjemnością wysłuchali wykładu o mitologii słowiańskiej.

Wniosek ze spotkania nasuwa się sam; „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, o ile mitologia grecka, czy rzymska, raczej  jest powszechnie znana, o tyle o naszej rodzimej mitologii wiemy stosunkowo niewiele, albo zupełnie nic. Łukasz Wierzbicki opowiedział  o etapach swojej pracy nad książką i przybliżył wybrane słowiańskie mity objaśniające świat. Dzięki niemu wiemy też jaki jest związek pomiędzy starożytnymi mitami a współczesnymi „Gwiezdnymi wojnami”.

Szczególnie inspirujące było przesłanie wystąpienia autora książek, z którego wynika, że każdy z nas prędzej czy później otrzyma zaproszenie do swojej życiowej przygody i tylko od nas zależy, czy nie przegapimy tego momentu i właściwie go wykorzystamy.

info z tukontakt@wiazowna.pl, Edyta Radomska

Przebudowa ul. Spacerowej w Duchnowie

W 2017 roku wykonaliśmy dokumentację projektową na przebudowę ul. Spacerowej w Duchnowie na odcinku ponad 1 km. Na realizację I etapu robót otrzymaliśmy 73 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W ramach tego etapu przebudowaliśmy drogę na odcinku 460 m.b. od skrzyżowania z ul. Bosmańską w kierunku ul. Góry Warszawskie.

W tym roku zrealizujemy II etap robót od ul. Góry Warszawskie do fragmentu drogi przebudowanej w ubiegłym roku. Po wykonaniu robót przygotowawczych, zostanie wykonana stabilizacja podłoża cementem i podbudowa z kruszywa łamanego. Szerokość nawierzchni z tłucznia będzie wynosiła 6 m.

Zostanie przebudowany także przepust poprzeczny pod jezdnią i zarurowany fragment rowu przydrożnego. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejących rowów drogowych, bądź na pas zieleni. Na realizację tego zadania uzyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100 tys. zł. Całkowity koszt II etapu inwestycji wyniesie ok. 450 tys. zł. Zadanie zostanie zrealizowane do października.

„Duchnów aktywizacja gospodarcza” – plan uchwalony

Duchnów Aktywizacja

Na styczniowej sesji Rady Gminy Wiązowna radni przyjęli projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów aktywizacja gospodarcza”. Obszar objęty planem obejmuje tereny pomiędzy ulicami Ustronną, Spacerową, Bosmańską oraz projektowaną autostradą A2 w Duchnowie.
Plan zakłada, że na tym terenie można będzie budować hale magazynowe, składy, budynki produkcyjne i usługowe. To nie przypadek, że na takie cele przeznaczono ten właśnie fragment naszej gminy. Bezpośrednie sąsiedztwo autostrady A2, Węzła Konik, powodują, że jest to idealna lokalizacja dla tego typu inwestycji. Szybka komunikacja, dobre drogi, położenie w centralnej części Polski, uregulowana sytuacja prawna terenów oraz współpraca z samorządem i mieszkańcami to nasze niezaprzeczalne atuty.

Takich terenów już szukają inwestorzy, którzy chcą tu zlokalizować swoje przedsiębiorstwa. Do tej pory ich działania były hamowane. Trudno bowiem inwestować miliony złotych na terenach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, tym bardziej, że budowy tych ważnych dróg, przez lata były zapowiadane, ale nie realizowane. Teraz sytuacja diametralnie się zmieniła. Przyjęcie tego planu to dobra informacja dla właścicieli położonych tam nieruchomości. Ceny działek, ze względu na zainteresowanie dużego biznesu, w krótkim czasie znacząco wzrosną. Do tej pory przyszły rozwój dróg był dla właścicieli nieruchomości z tej części Duchnowa problemem, bo obniżał ceny działek pod zabudowę mieszkaniową lub wręcz uniemożliwiał ich sprzedaż. Teraz, gdy przeznaczenie terenu jest oczywiste i uregulowane, obrót nieruchomościami pod zabudowę biznesową stanie się prostszy.

Plan „Duchnów aktywizacja gospodarcza” to także pierwszy taki dokument, który powstał od początku do końca w naszym urzędzie. Do jego stworzenia nie zatrudnialiśmy, jak bywało wcześniej, zewnętrznych firm. Nasi urzędowi planiści od trzech lat zdobywają nowe umiejętności i uprawnienia. Rozwijają się i kształcą, dzięki temu ten i podobne plany będziemy tworzyli we własnym zakresie, a więc znacznie taniej. Wychodzimy bowiem z założenia, że lepiej inwestować w budowanie dobrej kadry, która poradzi sobie z podobnymi wyzwaniami, niż uzależniać się od pracy firm zewnętrznych.

Szczegółowych informacji na temat planu „Duchnów aktywizacja gospodarcza” udziela Rafał Musiałek, e-mail: r.musialek@wiazowna.pl, tel. 22 512 58 19.

Kolejna świetlica. Wykonawca obiektu w Pęclinie wybrany

Na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Pęclinie w ramach ogłoszonego przetargu wpłynęły 4 oferty. Nową świetlicę wybuduje firma Budowlano-Handlowa Józef Powierza z Łochowa. Podpisanie umowy planowane jest na koniec lutego. Termin realizacji całego zadania to 31.10.2018 r. Świetlica powstanie na działce przy przedszkolu gminnym „Pod Stumilowym w Pęclinie” w Pęclinie.

Wizualizacja świetlicy w Pęclinie
Wizualizacja świetlicy w Pęclinie. „Pracownia Projektowa” mgr inż. arch. Lesława Bubieńca

Sieć świetlic w naszej gminie systematycznie się powiększa. Do końca czerwca zostanie wybudowany i oddany do użytkowania nowy budynek świetlicy w Majdanie. Będzie wyglądał podobnie jak nowa świetlica w Izabeli i właśnie w Pęclinie. Mieszkańcy tej miejscowości przez wiele lat korzystali z drewnianego, przestarzałego budynku.

Zmiany szykują się także w Porębach, w których przez lata brakowało świetlicy. Tam wyremontowany i zaadaptowany na potrzeby świetlicy zostanie budynek po dawnej OSP Poręby. Jest szansa, że dostaniemy na ten cel dofinansowanie w kwocie 88,5 tys. zł, co pozwoli na wykonanie wielu prac wewnątrz budynku (całkowita wartość robót wewnątrz to blisko 140 tys. zł). Po uruchomieniu programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten rok planujemy zgłosić przyszłą świetlicę w Porębach do dofinansowania, które pomoże nam przeprowadzić termomodernizację i roboty zewnętrzne.

Wiele się zmieni także w świetlicy w Duchnowie. Sklep już przeniesiono w inną Budynek, który do tej pory świetlica dzieliła z biblioteką i sklepem, zostanie wyremontowany.. W tym miejscu powstanie Duchnowski Dom Kultury, w którym będzie biblioteka i przestrzeń, z której na co dzień będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy. W Dziechcińcu za 150 tys. zł kupiliśmy działkę przylegającą do świetlicy. To pozwoli na stworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego, o którym od lat marzyli mieszkańcy wsi. Nowa świetlica w Izabeli, która działa nieco ponad pół roku, tętni życiem. Różne zajęcia odbywają się tam 5 razy w tygodniu. I to jest dowód na to, że w świetlice warto inwestować.