Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta

Ganek Izby Regionalnej w Gliniance. Pięć kobiet w strojach ludowych śpiewa piosenkę regionalną
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki przed wejściem do Izby Regionalnej (Foto: KGW)

Rozpoczął się nabór do trzeciej edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta. Tematem przewodnim będą „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”. Termin nadsyłania zgłoszeń to 12 marca. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2023 w Warszawie.

Konkurs zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser – Dudę został objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresatami Konkursu, podobnie jak w poprzednich latach, są Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (o których mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń́ wiejskich), Koła działające na podstawie ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej (w tym kultury lokalnej i regionalnej), promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. wojewódzkiego, który zostanie przeprowadzony od stycznia do kwietnia 2023 r.
 2. ogólnopolskiego, który odbędzie się w lipcu 2023 r.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie Prezydenta RP

Wkrótce upływa termin na złożenie przez koła gospodyń wiejskich sprawozdań za 2022 rok

Ganek Izby Regionalnej w Gliniance. Pięć kobiet w strojach ludowych śpiewa piosenkę regionalną
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki przed wejściem do Izby Regionalnej (Foto: KGW)

Tylko do 31 stycznia br. koła gospodyń wiejskich powinny rozliczyć się z pomocy przyznanej na prowadzenie działalności w 2022 r. Jeżeli tego nie zrobią, będą musiały zwrócić otrzymane środki.

W minionym roku koła wpisane do prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (jest w nim ok. 12 tys. KGW) mogły ubiegać się o wsparcie już po raz piąty. Pula środków przeznaczonych na ten cel wyniosła 70 mln zł, nie zmieniły się też stawki pomocy. Dofinansowanie w wysokości ponad 61,6 mln zł przyznano 11 375 kołom.

ARiMR przypomina, że 31 stycznia 2023 r. jest ostatnim dniem na złożenie przez KGW sprawozdań z pomocy przyznanej na aktywność statutową w 2022 r. Nabór wniosków trwał od 1 kwietnia do 30 września 2022 r., a do 31 grudnia 2022 r. trzeba było wydać otrzymane dofinansowanie.

Źródło: PAP Samorząd

Nawet 7 tys. zł dla kół gospodyń wiejskich

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
Pieniądze do dofinansowanie różnego rodzaju działań można uzyskać z różnych źródeł (Foto: Adobe Stock)

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego.

By wyjść naprzeciw oczekiwaniom kół gospodyń wiejskich, w tegorocznym naborze wydłużony został czas na ubieganie się o dofinansowanie działalności statutowej. Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy.

Podobnie jak w poprzednich latach, wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które jest wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie jest w nim zarejestrowanych ponad 10,8 tys. kół – najwięcej w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim.

Jeśli chodzi o wysokość pomocy, to w stosunku do tej przyznawanej w 2021 r., ani pula środków: 70 mln zł, ani stawki nie uległy zmianie. Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

– “Bardzo prosimy, by wypełniając wniosek o przyznanie pomocy, upewnić się czy liczba członków danego koła zgadza się z danymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli jest inaczej, prosimy o uaktualnienie tych informacji – a można to zrobić w biurze powiatowym Agencji. Decyzja o przyznaniu pomocy będzie bowiem wydawana na podstawie danych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez ARiMR” – przypomniała podczas konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie resortu rolnictwa Halina Szymańska, prezes ARiMR.

Oznacza to, że jeżeli koło gospodyń wiejskich będzie ubiegać się o przyznanie pomocy w wysokości np. 6 tys. zł, ponieważ aktualnie należą do niego 33 osoby – co uprawnia do otrzymania takiego właśnie wsparcia – a z danych rejestrowych Agencji będzie wynikać, że liczba członków jest mniejsza, np. 30 osób, to wówczas takie koło otrzyma pomoc w wysokości nie 6 tys. zł, a 5 tys. zł, gdyż taka kwota przysługuje kołom o liczebności do 30 osób. Dlatego tak ważne jest, aby dane Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich były aktualne.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowisk oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania. W minionym roku koła gospodyń wiejskich otrzymaną z ARiMR pomoc przeznaczały najczęściej m.in. na zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe.

W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, koła nie powinny zwlekać z udaniem się do biur powiatowych Agencji z dokumentami. Ostatnim dniem na złożenie wniosku jest tradycyjnie 30 września. Nie zmieniają się także pozostałe terminy. Przyznane dofinansowanie musi zostać wykorzystane do 31 grudnia 2022 r., natomiast rozliczenia – przez złożenie sprawozdania – należy dokonać do 31 stycznia 2023 r.

Na podstawie analizy naborów przeprowadzonych w poprzednich latach można zauważyć, że liczba ubiegających się o wsparcie kół i kwota przyznawanej im w ostatnich latach pomocy rosną. W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

 

“Koła gospodyń wiejskich na start!”. Konkurs

Samorząd województwa mazowieckiego i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich już po raz czwarty szukają najlepszych kół w konkursie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie

Koła gospodyń wiejskich z Mazowsza mają szansę na pokazanie swojej działalności i cenne nagrody! Samorząd województwa mazowieckiego i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich już po raz czwarty szukają najlepszych kół w konkursie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. Pula nagród to aż 40 tys. zł. Nabór trwa do 15 kwietnia.

W konkursie oceniana będzie działalność szeroko pojętym rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. Chodzi tu m.in. o wykorzystanie środków unijnych, innowacyjnych technologii na obszarach wiejskich, rozwój turystyki, wykorzystanie i promocję dóbr kultury, rozwój ekologicznego rolnictwa, organizację spółdzielczości i grup producenckich oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.

Nagrody czekają!

W tej edycji konkursu pula nagród to aż 40 tys. zł. Zwycięskie koło otrzyma 10 tys. zł. Przewidziane są także nagrody za kolejne miejsca i wyróżnienia. By wziąć udział, trzeba przesłać poprawne zgłoszenie. Powinno ono zawierać:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 2. przynajmniej dwie rekomendacje (organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, samorządów);
 3. trzy przepisy kulinarne związane z regionem udokumentowane fotograficznie, wśród których znajdzie się minimum jeden przepis na kiszonkę wraz ze zgodą na ich publikację w formie książki kucharskiej.

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy przesłać mailowo na adres ksow@mazovia.pl, dostarczyć osobiście lub w pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs dla KGW 2022”.

Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia. Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronach www.mazowieckie.ksow.pl oraz mazovia.pl.

Ogólnopolski konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. Trwają zapisy

Festiwal „Polska Od Kuchni”. Edycja w 2021 r.
Festiwal „Polska Od Kuchni”. Edycja w 2021 r. (Foto: Organizator)

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich – Festiwalu „Polska Od Kuchni”.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji, a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, już po raz kolejny organizatorzy festiwalu zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji. Motywem przewodnim festiwalu i wszystkich kategorii konkursowych będzie tradycyjne wesele z ucztą smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem!

Wybory Miss Wdzięku – to przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku. W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój nawiązujący do sukni panny młodej. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny – podczas którego koła mają za zadanie przygotować danie regionalne, bądź nowoczesna wariację na jego temat. Konkurs Kulinarny będzie krążyć wokół tematu dań serwowanych na lokalnych weselach

Konkurs Artystyczny – to kategoria konkursowa, w której koła mogą wykazać się największą kreatywnością! Zgłoszenia powinny nawiązywać do lokalnych obrzędów związanych ze ślubem. Weselny taniec, przyśpiewka, scenka, a może własnoręcznie uszyty welon? Wszystkie chwyty dozwolone!

Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię

Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl

Konkursy zostaną rozstrzygnięte w trzech etapach:

I Etap Konkursu – Eliminacje Wstępne

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe wybiorą najbardziej inspirujące koła ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu – Półfinałów Wojewódzkich.

II Etap Konkursu – Półfinały Wojewódzkie

Półfinały Konkursów odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu „Polska Od Kuchni”. Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji. W trakcie Półfinałów Wojewódzkich wyłonieni zostaną zwycięzcy każdej kategorii konkursowej, którzy przejdą do trzeciego etapu – Finału. Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody. Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.

III Etap Konkursu – Finał

Finał Festiwalu odbędzie się 24 września 2022 r. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Podczas tego wydarzenia zmierzą się ze sobą zwycięzcy wszystkich Półfinałów Wojewódzkich w poszczególnych kategoriach konkursowych. Wydarzenie zakończy uroczysta gala z wręczeniem nagród oraz koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.

Nagrody główne do zdobycia w finale to aż 10 000 zł. Zgłoszenia do konkursów przyjmujemy do 14 marca br.

Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja relacjonowana będzie na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2, oraz na antenie TVP Kobieta.

Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl oraz na  profilach na portalach społecznościowych: Facebook: https://www.facebook.com/polskaodkuchni Instagram: https://www.instagram.com/festiwalpolskaodkuchni

Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich. Webinaria „KGW na CITo!”

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich Jak prowadzić koło

Na cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Szkolenia będą się odbywać w formie webinariów pod nazwą „KGW na CITo!”. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem KGW.

Webinaria „KGW na CITo!” odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym. Rekrutacja na szkolenia już ruszyła. Kalendarz webinariów znajduje się na stronie NIKiDW → Kalendarium.

Zagadnienia, które omawiane będą na webinariach będą m.in. dotyczyć uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK). Korzyści z udziału w webinariach to zdobycie wiedzy na temat:

 1. prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW;
 2. prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów;
 3. opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT.

Szkolenia są nieodpłatne. Dla Kół z terenów Powiatu Otwockiego webinar odbędzie się 15 marca.

Zainteresowani mogą zgłaszać swój udział poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi: www.nikidw.edu.pl/szkolenia-dla-kgw/

Więcej informacji na stronie gov.pl dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Tradycyjny Orszak Trzech Króli już po raz piąty w Zakręcie

Świętowanie Orszaku Trzech Króli w dniu 6 stycznia, dzięki pracy ludzi dobrej woli zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcie, zyskuje niepowtarzalną oprawę. Chętnych do organizacji i udziału w przemarszu przybywa, także w naszej Gminie Wiązowna oraz w całym powiecie otwockim.

Orszak przemaszerował już po raz piąty w Zakręcie. Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy z Parafią pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie zorganizowało Orszak Trzech Króli oraz wydarzenie towarzyszące – konkurs na rodzinną szopkę betlejemską, który rozstrzygnięto podczas wydarzenia. Nagrodzono pięć szopek, a ich zdjęcia Koło wysłało na Ogólnopolski Rodzinny Konkurs Szopek.

W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia był fragment kolędy: „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły”. Przeżywaliśmy radość z narodzenia Jezusa Chrystusa i wspólnego świętowania wszystkich przybyłych 6 stycznia, bez względu na wyznanie i przekonania. Dlatego też w tym roku, zgodnie z zamysłem organizatorów, w organizację orszaku licznie zaangażowaliśmy dzieci, które odpowiadały za scenariusz i radosne śpiewy kolęd. Nikt tak autentycznie i spontanicznie, jak dzieci nie potrafiłby oddać ducha radości i wesela tego wydarzenia. A jest ono radosne dla wszystkich bez wyjątku. O uniwersalnym optymizmie Święta Objawienia Pańskiego mówił pięknie szwajcarski filozof Henry Frederic Amiel: „Można żyć w niezgodzie ze wszystkimi kościołami i schylić mimo to głowę przed Chrystusem. Można wątpić o cudach i zasadach katechizmowych, i kochać świętego i sprawiedliwego, który przyszedł na świat, aby nas zbawić, nie zaś, aby nas potępić”.

Każdy był mile widziany i z uśmiechem na ustach witany, śpiewnikami i koronami hojnie obdarowany.

Relację z orszaku można obejrzeć na stronie: https://youtu.be/TXPznVt0qP0

Do zobaczenia za rok!

Aleksandra Rutkowska

Koło Gospodyń wiejskich w Zakręcie

Podziękowania

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Zakręcie Daniela Kuśmierczuk dziękuje:

 1. za aktywny udział wszystkim uczestnikom orszaku, zarówno parafianom, jak i przybyłym gościom;
 2. za materiały: korony i śpiewniki Fundacji Trzech Króli;
 3. za wsparcie Koła w organizacji i poprowadzenie orszaku, niosąc gwiazdę betlejemską ulicami Zakrętu: Kościelną, Szkolną, Jana Pawła II i ks. Iwaniuka Proboszczowi Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie ks. Pawłowi Adlerowi;
 4. za pomoc w organizacji orszaku dzieciom: Maćkowi (św. Józef), Hani (Maryja) oraz członkom królewskiego Orszaku: Łucji, Bogusi, Ani, Jasiowi, Klarze, Dominikowi i Marysi pod opieką Oli Rutkowskiej z Koła oraz ich rodzicom: Weronice i Markowi Rudzińskim, Annie Sęk, Barbarze Barteckiej oraz Agnieszce i Grzegorzowi Gruszkom;
 5. Policji za zadbanie o bezpieczeństwo uczestników;
 6. za odegranie roli Trzech Królów: Sołtysowi Izabeli Markowi Ziembickiemu, Radnemu i Sołtysowi Zakrętu Jackowi Kardasowi oraz Robertowi Rutkowskiemu z Zarządu KGW;
 7. za udział w procesji z darami oraz śpiew podczas mszy św. i w trakcie orszaku przyjaciołom z zespołu ludowego “Rzakcianki” i Koła Gospodyń Wiejskich z Rzakty, którzy uświetnili święto Objawienia Pańskiego;
 8. za nieocenioną pomoc w organizacji Organistce, Kościelnemu, Paniom Danusi i Wiesi;
 9. za podarowanie pięknych gwiazd betlejemskich kwiaciarni ze Starej Miłosnej z ul. Fabrycznej;
 10. za nieocenioną pomoc i wsparcie Koła w organizacji orszaku oraz we wszystkich wydarzeniach i inicjatywach Irenie Zagrodzkiej;
 11. za mobilizację i włączenie się w organizację Orszaku Trzech Króli wszystkim Członkom Koła Gospodyń Wiejskich w Zakręcie, w tym Izabeli Borkowskiej, Wandzie Jaglińskiej i Jackowi Buczyńskiemu.

Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich. Można zyskać 5 tys. zł

Ganek Izby Regionalnej w Gliniance. Pięć kobiet w strojach ludowych śpiewa piosenkę regionalną
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki przed wejściem do Izby Regionalnej (Foto: KGW)

Samorząd województwa mazowieckiego ogłosił nabór wniosków dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności na Mazowszu. Na ten cel z budżetu województwa przeznaczono niemal 2,5 mln zł. Zgłoszenia są przyjmowane do 16 kwietnia.

W ramach konkursu można starać się o środki na zakup m.in. sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu multimedialnego czy strojów ludowych. W zgłoszeniu należy wskazać, jak zakup danych sprzętów przyczyni się do rozwoju organizacji i możliwości działania na rzecz lokalnej wspólnoty.

W tym roku jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w konkursie. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 5 tys. zł. Kwota jest w całości przeznaczona na zakupy. Organizacja nie musi wnosić wkładu własnego. Dzięki dodatkowym środkom mazowieckie gospodynie będą mogły bez przeszkód zorganizować jeszcze więcej przedsięwzięć i wydarzeń lokalnych.

Oferty należy składać do 16 kwietnia przez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępnym na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Więcej informacji na stronie https://www.mazovia.pl

Konkurs o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoś Koło Gospodyń Wiejskich

Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 marca.

Nadrzędnym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW.

Uczestnikami konkursu mogą zostać koła, które spełniają wszystkie wymogi przepisów o działalności KGW oraz są  zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW).

Konkurs składa się z dwóch etapów:  I – wojewódzkiego i II – ogólnopolskiego. W ramach konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz zasad przeprowadzenia konkursu, znajdują się w regulaminie konkursu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail:konkurs.KGW@prezydent.pl.

Plakat Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Dotacje dla Kół Gospodyń. Czas na rozliczenie

Ganek Izby Regionalnej w Gliniance. Pięć kobiet w strojach ludowych śpiewa piosenkę regionalną
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki przed wejściem do Izby Regionalnej (Foto: KGW)

Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji do 31 stycznia.

Wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 r. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. zł – w zależności od liczby członków. 5051 kół otrzymało pomoc w wysokości 3 tys. zł, 4012 – 4 tys. zł, a 334 koła – 5 tys. zł. W sumie blisko 9,4 tys. KGW otrzymało prawie 32,9 mln zł. Najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w województwach: wielkopolskim – 1430, lubelskim – 1219
i mazowieckim – 1193.

Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW mogły zostać wydane na realizacje zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na:

 1. prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 2. rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
 3. działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 4. rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;
 5. reprezentowanie środowiska kobiet wiejskich przed administracją.

Do końca ubiegłego roku KGW miały czas na wydanie pieniędzy otrzymanych z Agencji. Teraz pora na złożenie sprawozdania. Należy to zrobić do końca stycznia br. w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca działania KGW.

Więcej informacji (w tym wzory sprawozdań) na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.