bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Gospodynie do Dzieła!”. Można zdobyć 10 tys. zł

Ganek Izby Regionalnej w Gliniance. Pięć kobiet w strojach ludowych śpiewa piosenkę regionalną
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki przed wejściem do Izby Regionalnej (Foto: KGW)

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczęła nabór w trzeciej edycji konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich. 50 najlepszych projektów otrzyma po 10 tys. zł. Jest tydzień na złożenie wniosku.

Fundacja BGK ogłosiła trzecią edycję konkursu „Gospodynie do Dzieła!”. O dofinansowanie mogą ubiegać się Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w gminach do 25 tys. mieszkańców. Warunkiem udziału w konkursie jest też rejestracja KGW przez ARiMR.

Dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł może być przeznaczone m.in. na zakup sprzętu AGD, komputerów, drukarek, sprzętu nagłośnieniowego i mikrofonów, rzutników, maszyn do szycia, mebli, czy namiotów. Koła gospodyń mogą również przeznaczyć pozyskane środki na zakup strojów ludowych czy instrumentów muzycznych.

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia, natomiast rozstrzygniecie konkursu zaplanowano na 26 czerwca. W konkursie nie mogą brać udziału KGW, które otrzymały granty w pierwszej i drugiej edycji konkursu.

Wnioski można składać elektronicznie TUTAJ. Pod tekstem do pobrania regulamin i przykładowy wniosek.

„Moja mała Ojczyzna”. Zdobądź grant na aktywizację społeczności lokalnej

Program grantowy Fundacji BGK „Moja mała Ojczyzna”
Program grantowy Fundacji BGK „Moja mała Ojczyzna” organizowany jest już po raz szósty (Grafika: Fundacja BGK)

Do 1 lipca potrwa nabór do szóstej edycji programu grantowego Fundacji BGK „Moja mała Ojczyzna” przeznaczonego m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, domów kultury oraz bibliotek publicznych. Dla 30 najlepszych projektów przewidziano granty w wysokości do 30 tys. zł.

Program jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, bibliotek publicznych, domów kultury, kół gospodyń wiejskich oraz fundacji i stowarzyszeń.

Jak informuje Fundacja BGK, dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na: poprawę lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci, wsparcie infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem. Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć wniosek online poprzez formularz elektroniczny dostępny na TEJ STRONIE w terminie od 23.05.2022 r. do  1 lipca (piątek) o godz. 23.59.

Jak informuje organizator, o dofinansowanie w tej edycji konkursu „Moja mała Ojczyzna” mogą ubiegać się również podmioty, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich edycjach, pod warunkiem terminowego i prawidłowego rozliczenia realizowanego wówczas projektu.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na TEJ STRONIE.

Źródło: PAP Samorząd

Konkurs Fundacji BGK. Zyskaj 15 tys. zł na zajęcia sportowe

Banknot 200 zł. Utrzymany w brązowych barwach. Na pierwszym planie z profilu głowa mężczyzny w koronie
Dotacje można pozyskiwać z rożnych źródeł (Foto: pixabay.com)

Można już składać wnioski o dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci z małych miejscowości w ramach programu grantowego Fundacji BGK „Sport na Start”.  Termin mija 3 czerwca. Można dostać nawet 15 tys. zł na planowane działania.

W programie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego, szkoły podstawowe, domy kultury, kluby sportowe oraz fundacje i stowarzyszenia planujące organizację zajęć sportowych dla dzieci z klas 1-8 szkół podstawowych.

Dofinansowanie z programu może być przeznaczone m.in. na przygotowanie oraz prowadzenie treningów, organizację turniejów sportowych, zakup sprzętu sportowego (np. piłki, rękawice), nagród rzeczowych (np. pucharów) oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Z programu można również sfinansować wynajem sali lub innego obiektu sportowego, usługę księgową związaną z projektem (maks. 500 zł) oraz koordynację projektu (maks. 1000 zł).

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl do 3 czerwca do godz. 23.59.

Więcej informacji na temat dotacji można znaleźć na stronie BGK.

“Skrzydła dla Mamy”. Do 15 tys. zł dofinansowania

Można już składać wnioski o dofinansowanie w programie Fundacji BGK „Skrzydła dla Mamy”. Program ma na celu wsparcie mam przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, niepracujących mam opiekujących się dziećmi, które uczęszczają do przedszkola i szkoły oraz mam opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością.

Celem fundacji jest ułatwić mamom powrót do pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, wychowawczym lub dłuższej przerwie związanej z opieką nad dzieckiem przedszkolnym, szkolnym lub dzieckiem z niepełnosprawnością. Chce umożliwić im nie tylko podwyższenie swoich kompetencji zawodowych, i tym samym podjęcie na nowo pracy, ale również pomóc w odkrywaniu swoich talentów. Zadaniem podmiotów, które się zgłoszą, będzie zorganizowanie dla mam cyklicznych zajęć lub warsztatów.

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:

 1. przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze społecznym, technologicznym, sportowym, kulturalnym, artystycznym i manualnym, w formie warsztatów lub zajęć,
 2. cykl warsztatów o różnej tematyce,
 3. zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
 4. usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto,
 5. koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
 6. koszty wynajęcia sali na warsztaty, koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
 7. ewentualne porady specjalistyczne,
 8. ewentualną opiekę nad dziećmi (opiekunka, animacje itp.).

Kto może wziąć udział i kiedy:

 1. fundacje,
 2. stowarzyszenia,
 3. biblioteki publiczne,
 4. domy kultury,
 5. gminy (jednostki samorządu terytorialnego),
 6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Złóż wniosek w generatorze na stronie: dotacje.fundacjabgk.pl/login Termin składania wniosków do 25 kwietnia. Wyniki ogłoszone zostaną 23 czerwca do godz. 18.00.

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000 zł brutto.