Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Czyste sołectwo – moja wizytówka”. Zebrano blisko 5 ton śmieci!

Jabłoń ozdobna. Ciemnoróżwe kwiaty na gałązce z zielonymi liśćmi

1856 osób z 36 instytucji, placówek, sołectw i grup indywidualnych od 9 kwietnia do 14 maja wzięło udział w corocznej akcji ekologicznej „Czyste sołectwo – moja wizytówka”. Jej uczestnicy uprzątnęli tereny swoich sołectw i osiedli, placów publicznych czy poboczy dróg.

Złagodzone restrykcje pandemiczne spowodowały zwiększone zainteresowanie udziałem w tegorocznej akcji. Przyjęliśmy 36 zgłoszeń z instytucji, placówek, sołectw i grup indywidualnych. W akcji tym razem udział wzięło – aż 1856 osób!

Teren gminy sprzątały wszystkie placówki oświatowe – zarówno gminne, jak i prywatne – oraz sołectwa: Duchnów, Dziechciniec, Emów, Glinianka II, Izabela, Kruszówiec, Lipowo, Malcanów, Michałówek, Poręby, Rzakta, Stefanówka, Wola Ducka, Wola Karczewska, Zakręt, Żanęcin oraz Osiedla Radiówek i Rudka. Do udziału zgłosili się także uczestnicy z Dziennego Domu „Senior+” z Woli Karczewskiej wraz z uczestnikami z Centrum Wolontariatu. W akcję, jak co roku, włączyli się – Klub Sportowy Glinianka oraz przedstawiciele firmy „Dakoma” z terenu gminy Wiązowna.

Wielkie, wiosenne sprzątnie zakończyło się zebraniem blisko 5 ton odpadów, które dzięki zaangażowaniu w udział w akcji przedsiębiorstwa PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, zostały zagospodarowane nieodpłatnie, podobnie jak odpady pochodzące ze zbiórki „elektrośmieci”, która odbyła się 24 kwietnia w trakcie imprezy plenerowej ”Eko Dzień Sportu” zorganizowanej w Zakręcie przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie.

Jak co roku dla przedstawicieli uczestników akcji przygotowaliśmy nagrody w postaci pięknych sadzonek drzew (jabłoń ozdobna). Mamy nadzieję, że będą cieszyć oczy po posadzeniu na terenach szkół, przedszkoli, świetlic wiejskich czy placów zabaw.

Wszystkim uczestnikom i wspomagającym akcję składamy serdeczne podziękowania. To cenna inicjatywa dla środowiska naturalnego i ukłon dla Ziemi, bo to właśnie z okazji światowego święta Dnia Ziemi corocznie organizujemy tę akcję.

Korzystając z okazji, już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej akcji ekologicznej, która odbędzie się we wrześniu „Sprzątanie Świata 2022”.

Iwona Marczyk

Naczelnik Wydziału Środowiska i Nieruchomości

Uczniowie z Zakrętu wzięli udział w akcji sprzątania świata

Wzorem lat ubiegłych szkoła w Zakręcie włączyła się w akcję sprzątania świata w naszej gminie “Let’s Clean Up Europe! – Posprzątajmy Europę!”. Nauczyciele wraz z uczniami udali się w teren i pozbierali śmieci. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.
Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.

info z tukontakt@wiazowna.pl, Magdalena Sadkowska, Fot. Artur Mroczek

Więźniowie sprzątali Wiązownę

Po raz kolejny więźniowie sprzątali teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W tym roku tylko na jego obszarze w Wiązownie zebrali ok. 9 m3 odpadów, a to jeszcze nie wszystko. Teren został wyznaczony dzięki współpracy z mieszkańcami, którzy przesyłają do nas informacje o śmieciach w lasach lub tzw. dzikich wysypiskach. Od 2011 roku na mocy porozumienia pomiędzy służbą więzienną a Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych, osadzeni przez 8 miesięcy w roku pracują m.in. przy zbiórce odpadów.

Mimo corocznych akcji „Czyste sołectwo – moja wizytówka”, edukacyjnych oraz ciągłego monitorowania terenów publicznych, śmieci nie brakuje. Co dziwne, każdy mieszkaniec może oddać tyle odpadów, ile chce w ramach tej samej opłaty śmieciowej. Nie ma limitu liczby worków z odpadami, a mimo tego śmieci – zamiast do RIPOK czy PSZOK – trafiają do publicznych koszy, na chodniki czy właśnie do lasów. Za ich zebranie i przekazanie do utylizacji płacimy wszyscy.

Śmieci można oddawać przez cały rok do PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Woli Duckiej 70A, na terenie będącym własnością PPHU Lekaro Jolanta Zagórska. Czynny jest w każdą sobotę, z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 10.00 do 18.00. Warunkiem bezpłatnego oddania odpadów jest okazanie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie/zameldowanie na terenie gminy Wiązowna lub aktualnego potwierdzenia płatności za śmieci. Transport i rozładunek odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Odpady, które chcemy oddać do PSZOK, powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone. Przypominamy, że żółty worek jest na plastik, niebieski – na papier i tekturę, zielony – na opakowania szklane. Segregacja dotyczy również odpadów budowlanych.

Potrzebujesz pomocy? Dzwoń: Anna Bogucka – Wydział Ochrony Środowiska, pok. 010, tel. 22 512 5 825, email: a.bogucka@@wiazowna.pl