mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Uczniowie z Zakrętu wzięli udział w akcji sprzątania świata

Wzorem lat ubiegłych szkoła w Zakręcie włączyła się w akcję sprzątania świata w naszej gminie “Let’s Clean Up Europe! – Posprzątajmy Europę!”. Nauczyciele wraz z uczniami udali się w teren i pozbierali śmieci. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.
Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.

info z tukontakt@wiazowna.pl, Magdalena Sadkowska, Fot. Artur Mroczek

Więźniowie sprzątali Wiązownę

Po raz kolejny więźniowie sprzątali teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W tym roku tylko na jego obszarze w Wiązownie zebrali ok. 9 m3 odpadów, a to jeszcze nie wszystko. Teren został wyznaczony dzięki współpracy z mieszkańcami, którzy przesyłają do nas informacje o śmieciach w lasach lub tzw. dzikich wysypiskach. Od 2011 roku na mocy porozumienia pomiędzy służbą więzienną a Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych, osadzeni przez 8 miesięcy w roku pracują m.in. przy zbiórce odpadów.

Mimo corocznych akcji „Czyste sołectwo – moja wizytówka”, edukacyjnych oraz ciągłego monitorowania terenów publicznych, śmieci nie brakuje. Co dziwne, każdy mieszkaniec może oddać tyle odpadów, ile chce w ramach tej samej opłaty śmieciowej. Nie ma limitu liczby worków z odpadami, a mimo tego śmieci – zamiast do RIPOK czy PSZOK – trafiają do publicznych koszy, na chodniki czy właśnie do lasów. Za ich zebranie i przekazanie do utylizacji płacimy wszyscy.

Śmieci można oddawać przez cały rok do PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Woli Duckiej 70A, na terenie będącym własnością PPHU Lekaro Jolanta Zagórska. Czynny jest w każdą sobotę, z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 10.00 do 18.00. Warunkiem bezpłatnego oddania odpadów jest okazanie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie/zameldowanie na terenie gminy Wiązowna lub aktualnego potwierdzenia płatności za śmieci. Transport i rozładunek odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Odpady, które chcemy oddać do PSZOK, powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone. Przypominamy, że żółty worek jest na plastik, niebieski – na papier i tekturę, zielony – na opakowania szklane. Segregacja dotyczy również odpadów budowlanych.

Potrzebujesz pomocy? Dzwoń: Anna Bogucka – Wydział Ochrony Środowiska, pok. 010, tel. 22 512 5 825, email: a.bogucka@@wiazowna.pl