bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Mamy dotację na usuwanie szkodliwego azbestu z terenu gminy

Stos zdjętych z dachu domu płyt azbestowych
Azbest jest bardzo szkodliwy dla zdrowia (Foto: pixabay.com)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Gminie Wiązowna dofinansowanie w formie dotacji na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązowna”.

Kwota dofinansowania wynosi do 11 779,43 zł, co stanowi do 40% kosztu kwalifikowanego zadania. W ramach przyznanego dofinansowania w 2023 r. Gmina Wiązowna zutylizowała 80,43 tony wyrobów zawierających azbest z terenu 36 nieruchomości, cały koszt utylizacji i transportu azbestu wynosi 29 448,50 zł.

Mieszkańcu gminy, zapraszamy do składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swojej nieruchomości. Wnioski dostępne są na stronie bip.wiazowna.pl w zakładce “Poradnik Interesanta” oraz w Wydziale Środowiska i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Zgłaszać do odbioru można każdy wyrób zawierający włókna azbestowe m.in. płyty azbestowo-cementowe płaskie lub faliste, rury, złącza, kształtki i inne. Wyrób ten stanowi odpad niebezpieczny i szkodliwy dla zdrowia, warto przypomnieć, że pozbycie się tego rodzaju odpadu z terenu nieruchomości to obowiązek właściciela.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy we własnym zakresie zutylizowali azbest, o dostarczenie dokumentów potwierdzających ten fakt, do Urzędu Gminy Wiązowna, do Wydziału Środowiska i Nieruchomości. Gmina Wiązowna jest bowiem zobowiązana do bieżącego wprowadzania zmian dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest do ogólnopolskiej Bazy Azbestowej.

Więcej informacji w sprawie udziela Izabela Guzowska w Wydziale Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 29 lub e-mail: i.guzowska@wiazowna.pl

Logo WFOŚiGW w niebieskim kręgu zielony listeklogo Ministerstwo Klimatu i Środowiska