mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Usuwanie azbestu. Mamy dotację

Stos zdjętych z dachu domu płyt azbestowych
Azbest jest bardzo szkodliwy dla zdrowia (Foto: pixabay.com)

Otrzymaliśmy dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązowna. Dotację otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznano Gminie Wiązowna dofinansowanie w wysokości 18 334,05 zł na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązowna”. Podczas zadania realizowanego w 2020 roku z terenu 69 nieruchomości zutylizowano ponad 158 ton wyrobów azbestowych. Całkowity koszt zadania to 67 042,44 zł.

Zgłaszać do odbioru można każdy wyrób zawierający włókna azbestowe m.in.: płyty azbestowo-cementowe płaskie lub faliste, rury, złącza, kształtki i inne. Wyrób ten stanowi odpad niebezpieczny i szkodliwy dla zdrowia, warto przypomnieć, że pozbycie się tego rodzaju odpadu z terenu nieruchomości to obowiązek właściciela oraz że zgodnie z rozporządzeniem Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 r. wyroby zawierające azbest muszą zostać zutylizowane do 2032 roku. Czasu jest nie mało, ale o upływającym terminie warto pamiętać

Chętnych do pozbycia się azbestu przy współfinansowaniu, zapraszamy do składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest. Wniosek dostępny jest na stronie www.bip.wiazowna.pl w Poradniku Interesanta oraz w Wydziale Środowiska i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wiązowna. Informacji w sprawie udziela Anna Bogucka tel. 22 512 58 25, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy we własnym zakresie zutylizowali azbest o dostarczenie dokumentów potwierdzających ten fakt, do Urzędu Gminy Wiązowna, do Wydziału Środowiska i Nieruchomości. Gmina Wiązowna jest bowiem zobowiązana do bieżącego wprowadzania zmian dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest do ogólnopolskiej Bazy Azbestowej.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązowna

Seminarium dla firm. Pozbądź się azbestu

Stos zdjętych z dachu domu płyt azbestowych
Azbest jest bardzo szkodliwy dla zdrowia (Foto: pixabay.com)

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza 21 listopada na seminarium szkoleniowe dla przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, stowarzyszeń i innych instytucji, które wykorzystują wyroby zawierające azbest na swoich obiektach.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 organizowane jest seminarium szkoleniowe pod nazwą „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”. Spotkanie odbędzie się w 21 listopada w godz. 10:00-14:00.

Jednym z głównych założeń seminarium jest wskazanie użytkownikom obiektów z azbestem takich działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na bezpieczne usuwanie wyrobów z obszaru Mazowsza. W trakcie spotkania, poruszane będą zagadnienia dotyczące charakteru i stopnia szkodliwości wykorzystywanej substancji, obowiązków prawnych użytkownika przedmiotowych wyrobów (w tym sprawozdawczość względem marszałka województwa), możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z ich usuwaniem oraz prawidłowego sposobu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Aby wziąć udział w seminarium należy przesłać na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zgłoszenie zawierające: nazwę i adres firmy/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika (do dwóch osób z instytucji). Rejestracja uczestników prowadzona jest do 18 listopada br. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona e-mailem zwrotnym. Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc na nr tel. 22 59 79 463.

Więcej informacji oraz program seminarium można znaleźć na stronie: www.mazovia.pl.

Usuwanie azbestu. Mamy dotację

Stos zdjętych z dachu domu płyt azbestowych
Azbest jest bardzo szkodliwy dla zdrowia (Foto: pixabay.com)

Uzyskaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór i transport azbestu do zakładów utylizujących ten rakotwórczy materiał.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał naszej gminie dofinansowanie w wysokości 7 943,16 zł na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązowna”. Warto przypomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 23 października 2003 r. wyroby zawierające azbest muszą zostać zutylizowane do 2032 r. Czasu jest nie mało, ale o upływającym terminie należy pamiętać.

Podczas zadania realizowanego w tym roku zutylizowane zostanie blisko 100 ton azbestowych wyrobów z 54 nieruchomości. Zgłaszać do odbioru można każdy wyrób zawierający włókna azbestowe, m.in. płyty azbestowo-cementowe płaskie lub faliste, rury, złącza, kształtki i inne. Azbest stanowi odpad niebezpieczny i szkodliwy dla zdrowia, a pozbycie się tego rodzaju odpadu z terenu nieruchomości to obowiązek właściciela. Zutylizowanie jednej tony azbestu – czyli około 50 płyt falistych, to koszt średnio 370 zł. Dlatego samorząd co roku stara się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór i utylizację wyrobów azbestowych.

Chętnych do pozbycia się azbestu przy współfinansowaniu, zapraszamy do składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest. Wniosek dostępny jest na stronie BIP w Poradniku Interesanta/Ochrona Środowiska oraz w Wydziale Środowiska i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59).

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy we własnym zakresie zutylizowali azbest, o dostarczenie dokumentów potwierdzających ten fakt, do Wydziału Środowiska i Nieruchomości. Gmina Wiązowna jest bowiem zobowiązana do bieżącego wprowadzania zmian dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest do ogólnopolskiej Bazy Azbestowej. Więcej informacji w sprawie udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl.

Logo WFOŚiGW w niebieskim kręgu zielony listek