Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Niebezpieczny azbest. Zgłoś do gminy szkodliwe odpady

Stos zdjętych z dachu domu płyt azbestowych
Azbest jest bardzo szkodliwy dla zdrowia (Foto: pixabay.com)

Zutylizowanie jednej tony azbestu to koszt ponad 400 zł. Gmina Wiązowna co roku odbiera od mieszkańców azbest i przekazuje go do utylizacji. Jeśli masz tego typu niebezpieczne odpady, zgłoś się do nas. Pomożemy ci się ich pozbyć.

Zgłaszać do odbioru można każdy wyrób zawierający włókna azbestowe m.in.: płyty azbestowo-cementowe płaskie lub faliste, rury, złącza, kształtki i inne. Wyrób ten stanowi odpad niebezpieczny i szkodliwy dla zdrowia.

Warto przypomnieć, że pozbycie się tego rodzaju odpadu z terenu nieruchomości to obowiązek właściciela oraz że zgodnie z rozporządzeniem Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 r. wyroby zawierające azbest muszą zostać zutylizowane do 2032 roku. Czasu jest nie mało, ale o upływającym terminie warto pamiętać.

W tym roku w ramach realizacji tego zadania zutylizowaliśmy blisko 163,5 tony szkodliwego azbestu. Oczyszczone zostały tereny 87 nieruchomości.

Chętnych do pozbycia się azbestu, przy współfinansowaniu przez Gminę Wiązowna, zapraszamy do składania wniosków. Wnioski dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w urzędzie gminy. Przyjmowane są codziennie.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy we własnym zakresie zutylizowali azbest o dostarczenie dokumentów potwierdzających ten fakt, do Urzędu Gminy Wiązowna, do Wydziału Środowiska i Nieruchomości. Gmina Wiązowna jest bowiem zobowiązana do bieżącego wprowadzania zmian dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest do ogólnopolskiej Bazy Azbestowej.

Więcej informacji udziela Anna Bogucka, Wydział Środowiska i Nieruchomości,  tel. 22 512 58 29, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Usuwanie azbestu. Mamy dotację

Stos zdjętych z dachu domu płyt azbestowych
Azbest jest bardzo szkodliwy dla zdrowia (Foto: pixabay.com)

Otrzymaliśmy dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązowna. Dotację otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznano Gminie Wiązowna dofinansowanie w wysokości 18 334,05 zł na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązowna”. Podczas zadania realizowanego w 2020 roku z terenu 69 nieruchomości zutylizowano ponad 158 ton wyrobów azbestowych. Całkowity koszt zadania to 67 042,44 zł.

Zgłaszać do odbioru można każdy wyrób zawierający włókna azbestowe m.in.: płyty azbestowo-cementowe płaskie lub faliste, rury, złącza, kształtki i inne. Wyrób ten stanowi odpad niebezpieczny i szkodliwy dla zdrowia, warto przypomnieć, że pozbycie się tego rodzaju odpadu z terenu nieruchomości to obowiązek właściciela oraz że zgodnie z rozporządzeniem Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 r. wyroby zawierające azbest muszą zostać zutylizowane do 2032 roku. Czasu jest nie mało, ale o upływającym terminie warto pamiętać

Chętnych do pozbycia się azbestu przy współfinansowaniu, zapraszamy do składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest. Wniosek dostępny jest na stronie www.bip.wiazowna.pl w Poradniku Interesanta oraz w Wydziale Środowiska i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wiązowna. Informacji w sprawie udziela Anna Bogucka tel. 22 512 58 25, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy we własnym zakresie zutylizowali azbest o dostarczenie dokumentów potwierdzających ten fakt, do Urzędu Gminy Wiązowna, do Wydziału Środowiska i Nieruchomości. Gmina Wiązowna jest bowiem zobowiązana do bieżącego wprowadzania zmian dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest do ogólnopolskiej Bazy Azbestowej.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązowna

Seminarium dla firm. Pozbądź się azbestu

Stos zdjętych z dachu domu płyt azbestowych
Azbest jest bardzo szkodliwy dla zdrowia (Foto: pixabay.com)

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza 21 listopada na seminarium szkoleniowe dla przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, stowarzyszeń i innych instytucji, które wykorzystują wyroby zawierające azbest na swoich obiektach.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 organizowane jest seminarium szkoleniowe pod nazwą „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”. Spotkanie odbędzie się w 21 listopada w godz. 10:00-14:00.

Jednym z głównych założeń seminarium jest wskazanie użytkownikom obiektów z azbestem takich działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na bezpieczne usuwanie wyrobów z obszaru Mazowsza. W trakcie spotkania, poruszane będą zagadnienia dotyczące charakteru i stopnia szkodliwości wykorzystywanej substancji, obowiązków prawnych użytkownika przedmiotowych wyrobów (w tym sprawozdawczość względem marszałka województwa), możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z ich usuwaniem oraz prawidłowego sposobu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Aby wziąć udział w seminarium należy przesłać na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zgłoszenie zawierające: nazwę i adres firmy/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika (do dwóch osób z instytucji). Rejestracja uczestników prowadzona jest do 18 listopada br. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona e-mailem zwrotnym. Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc na nr tel. 22 59 79 463.

Więcej informacji oraz program seminarium można znaleźć na stronie: www.mazovia.pl.

Usuwanie azbestu. Mamy dotację

Stos zdjętych z dachu domu płyt azbestowych
Azbest jest bardzo szkodliwy dla zdrowia (Foto: pixabay.com)

Uzyskaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór i transport azbestu do zakładów utylizujących ten rakotwórczy materiał.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał naszej gminie dofinansowanie w wysokości 7 943,16 zł na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązowna”. Warto przypomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 23 października 2003 r. wyroby zawierające azbest muszą zostać zutylizowane do 2032 r. Czasu jest nie mało, ale o upływającym terminie należy pamiętać.

Podczas zadania realizowanego w tym roku zutylizowane zostanie blisko 100 ton azbestowych wyrobów z 54 nieruchomości. Zgłaszać do odbioru można każdy wyrób zawierający włókna azbestowe, m.in. płyty azbestowo-cementowe płaskie lub faliste, rury, złącza, kształtki i inne. Azbest stanowi odpad niebezpieczny i szkodliwy dla zdrowia, a pozbycie się tego rodzaju odpadu z terenu nieruchomości to obowiązek właściciela. Zutylizowanie jednej tony azbestu – czyli około 50 płyt falistych, to koszt średnio 370 zł. Dlatego samorząd co roku stara się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór i utylizację wyrobów azbestowych.

Chętnych do pozbycia się azbestu przy współfinansowaniu, zapraszamy do składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest. Wniosek dostępny jest na stronie BIP w Poradniku Interesanta/Ochrona Środowiska oraz w Wydziale Środowiska i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59).

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy we własnym zakresie zutylizowali azbest, o dostarczenie dokumentów potwierdzających ten fakt, do Wydziału Środowiska i Nieruchomości. Gmina Wiązowna jest bowiem zobowiązana do bieżącego wprowadzania zmian dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest do ogólnopolskiej Bazy Azbestowej. Więcej informacji w sprawie udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl.

Logo WFOŚiGW w niebieskim kręgu zielony listek