bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Poznaj Polskę”. Grant dla szkoły z Zakrętu

Gmina Wiązowna otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki  w wysokości 3 200 zł na realizację wycieczki szkolnej dla uczniów z klas VII-VIII Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie.

W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zaproponowano uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach czterech obszarów edukacyjnych tj.: “Śladami Polskiego Państwa Podziemnego”, “Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, “Kultura i dziedzictwo narodowe”, “Największe osiągnięcia polskiej nauki”.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 % podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5 000 zł, dwudniowe do kwoty 10 000 zł i trzydniowe do kwoty 15 000 zł a 20 % stanowi finansowy wkład własny. Dyrektorzy ze szkół w naszej gminie składali do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie wycieczki, a organ prowadzący składał zbiorczy wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zakwalifikowała się jedna szkoła z naszej gminy.

Uczniowie z Zakrętu wyjadą  do Żyrardowa, gdzie w ramach wycieczki o nazwie „W mieście fabrykantów i włókniarzy”, odwiedzą Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie oraz XIX-wieczną Osadę Fabryczną. Całkowity koszt zadania to 4 000 zł, wsparcie finansowe udzielone przez MEiN wynosi 3 200 zł.

Od lwej: flaga i godło Polski, napis Mnisterstwo Edukacji i Ppznaj Polskę