bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Budowa wodociągu i kanalizacji. Umowa podpisana

Trzy niebieskie rury wodociągowe w głębokim rowie.
Poziom zwodociągowania terenów gminy Wiązowna na koniec 2021 r. wynosił 96,5% (Foto: Adobe Stock)

Podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie gminy Wiązowna.

Przedmiotem wniosku jest zadanie o nazwie “Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna” w ramach udzielonej pożyczki zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Budowa sieci kanalizacji wraz z odgałęzieniami w miejscowości Emów obejmująca budowę zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków oraz odgałęzień do granic posesji w celu podłączenia do kanalizacji budynków mieszkalnych miejscowości Emów w ulicach Sosnowa, Runa Leśnego i Jagód;
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce obejmująca budowę zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków oraz odgałęzień do granic posesji w celu podłączenia do kanalizacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Góraszka na ul.: Adama Mickiewicza, Liliowej, Lotosu, Kaczeńców, Orzechowej, Jasnej, Zielonej, Flory oraz drogach bez nazwy/działkach, gm. Wiązowna, powiat otwocki, woj. Mazowieckie uwidocznionych na poglądowych planach sytuacyjnych. Teren, przez który przebiegać będzie wnioskowana sieć kanalizacyjna wraz z odgałęzieniami, uzbrojony jest w gazociąg, wodociąg oraz kable elektroenergetyczne i teletechniczne. Obecnie ścieki bytowe z posesji odpływają do zbiorników bezodpływowych, z których dalej wywożone są wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. Nowo wybudowana kanalizacja sanitarna umożliwi rezygnację z szamb i odprowadzanie ścieków gminną siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Emowie. Zadania przewidziane do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
  3. Budowa wodociągu Michałówek – Duchnów obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej Dz160mm o długości około 1920 mb w miejscowości Duchnów w ul. Góry Warszawskie w miejscowości Boryszew w ul. Leśny Zakątek do połączenia z istniejącym wodociągiem w miejscowości Michałówek w ul. Postępu;
  4. Budowa wodociągu Kąck – Duchnów obejmująca wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej Dz160mm o długości około 1535 mb w miejscowości Kąck w ul. Malowniczej oraz w miejscowości Duchnów w ul. Dłuskiej.

W sumie do sieci będą mogły przyłączyć się ponad 300 mieszkańców. Całkowita wartość umowy to 5 909 098,25 zł w tym 4 920 000 zł stanowi udzielona pożyczka. Zadanie realizowane będzie do 31 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji na temat dotacji udziela Olga Nowak, Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl