Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs na realizację zadań publicznych przez ngo

Zarządzeniem Nr 9.09.2018 z dnia 07.12.2018 r. Wójt Gminy Wiązowna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie “Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

Zadanie: Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział zawodników i drużyn w turniejach oraz rozgrywkach ligowych i pucharowych w latach 2019-2022.

Kwota przeznaczona na realizację zadania publicznego wynosi po 200.000,00 zł w każdym roku realizacji zadania.

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.12.2018 r.  

Każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji (jeśli już posiada Profil to tylko loguje się). Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego. Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Pozyskaj zewnętrzne dotacje na działania sportowe

Gminny Klub Tenisa Stołowego w Wiązownie w 2018 roku aktywnie stara się pozyskiwać dodatkowe środki na swoją sportową działalność z różnych źródeł zewnętrznych. Do tej pory złożył kilkanaście wniosków do rożnych podmiotów. Klub dynamicznie się rozwija, wzrastają koszty, co przekłada się na szukanie dodatkowych źródeł finansowania.

Będąc na półmetku roku, organizacja działająca w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie tenisa stołowego uzyskała 3 dotacje zewnętrzne: z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach tzw. “małych dotacji”, z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu “Sport dla Wszystkich” oraz z Polskiego Związku Tenisa Stołowego w ramach programu “Pingpongowe Marzenia”. W planach na ten rok jest złożenie jeszcze kilku wniosków m.in do MSiT “Program Klub 2018”.

Istnieje wiele możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych, by nie opierać się wyłącznie na dotacji z Urzędu Gminy Wiązowna czy składkach pobieranych od uczestników zadania. Nie jest to szybka procedura, trzeba wypełnić wniosek, dopilnować wszystkich formalności, ale jak widać warto poświęcić czas na te czynności.

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych, z których można dowiedzieć się możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych:

https://bip.mazovia.pl/

http://www.dialog.mazovia.pl/strona_glowna.html

https://msit.gov.pl/

http://www.ngo.pl/

Kamil Sitek
Gminny Klub Tenisa Stołowego