bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Opieka wytchnieniowa”. Edycja 2023

Cztery ręce ułożone jedna na drugiej

Gmina Wiązowna jest beneficjentem programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Na zapewnienie realizacji programu w 2023 roku przyznano dotację w wysokości 82 605,50 zł.

Realizatorem programu jest Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Wsparciem w formie opieki wytchnieniowej otrzymuje dziewięciu opiekunów osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Wiązowna.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program pozwoli odciążyć opiekunów od ich codziennych obowiązków, poprawi bio-psycho-społeczne funkcjonowanie rodzin, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zostaną lepiej zidentyfikowane ich potrzeby.

Program “Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie:

  1. odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie w ich codziennych obowiązkach,
  2. zapewnienie czasowego zastępstwa,
  3. okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program jest realizowany w trzech formach:

  1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  2. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego,
  3. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodzin lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa.

Uczestnik programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności. Informacje na temat realizacji programu w Gminie Wiązowna można uzyskać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w Radiówku pod nr tel. 607 390 426.

Opieka wytchnieniowa. Szare tło z z orłem. Biało czerwona flaga. Herb Polski. Napis: dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego.