bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wkrótce przetarg na projekt kanalizacji w Dziechcińcu i Malcanowie

Głęboki rów, na dnie ułożone rury kanalizacyjne. W tle stoją robotnicy
Prace przy budowie sieci kanalizacji na terenie Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Jesteśmy w trakcie przygotowania procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy na projekty odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Dziechcińcu i Malcanowie.

Planowane odcinki mają powstać w ul. Majowej w Dziechcińcu oraz ul. Mazowieckiej w Malcanowie, od ul. Akacji w Żanęcinie do ul. Kotliny w Malcanowie wraz z odgałęzieniem na ul. Piaskowej i fragmencie ul. Ziołowej w Dziechcińcu.

Sieć ta będzie stanowiła główny szkielet w drodze powiatowej wraz z odgałęzieniami do budynków. Wybudowanie głównej nitki pozwoli, w ramach odrębnych opracowań, kanalizować w późniejszym czasie poszczególne ulice boczne.

Z uwagi na znaczny zakres prac projektowych, konieczne uzgodnienia, opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przewidujemy, że cały proces zakończy się w drugiej połowie 2025 roku.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl.