bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

CUS. Rozstrzygnięcie konkursu na zadania publiczne

Bezpłatne usługi społeczne. Zostały ostatnie miejsca (Foto: UG Wiązowna)

Komisja konkursowa 26 lutego rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego ogłoszony przez Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

W czasie trwania otwartego konkursu ofert (ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Wiązowna nr 20.1001.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.) na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wpłynęły dwie oferty, które spełniły wymogi formalne.

Więcej informacji na temat wyników konkursu udziela Małgorzata Chodnicka, Zespół ds. Aktywnej Integracji, Programów i Projektów, tel. 22 780 46 59 w. 25, e-mail: m.chodnicka@cuswiazowna.pl.