bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wybory prezydenckie 2020. Zgłoś się do komisji wyborczej

Wybory. Widać męską rękę, która wrzuca kartę do urny na głosy
Wybory samorządowe i do parlamentu europejskiego odbędą się w tym roku (Foto: pixabay.com)

Do 12 czerwca można zgłaszać swoje kandydatury do pracy w obwodowych komisjach wyborczych, które 28 czerwca będą czuwały nad prawidłowym przebiegiem wyborów Prezydenta RP.

Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzyma 500 zł, zastępca – 400 zł, a członek komisji – 350 zł.

By zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, należy skontaktować się z wybranym komitetem wyborczym albo zgłosić samodzielnie swoją kandydaturę za pośrednictwem Urzędu Gminy Wiązowna.

Wystarczy wypełnić załączony pod tekstem wniosek i złożyć go w Biurze Obsługi Mieszkańca do 12 czerwca w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Pierwszeństwo do pracy w komisjach mają osoby zgłoszone przez komitety wyborcze. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę członków przypisanych do danej komisji, wyłonieni zostaną oni w drodze losowania, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna.

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, kandydatem może być “osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu”. Co istotne, kandydatem może być także obywatel kraju Unii Europejskiej, który nie jest obywatelem Polski, ma skończone 18 lat i nie jest pozbawiony praw wyborczych w swoim kraju.