Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Regulaminu amatorskiego połowu ryb w stawie w Dziechcińcu. Konsultacje społeczne

Damska ręka trzyma srebrny długopis. Pisze nim coś na kartce
Wszelkie dokumenty należy wypełniać czytelnie. Taki też powinien być podpis (Foto: Adobe Stock)

Nagłówek

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków, uwag i sugestii mieszkańców Gminy Wiązowna na temat projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie wprowadzenia “Regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze stawu w Dziechcińcu”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 26 października do 8 listopada 2023 r. Konsultacje przeprowadzimy w następujących formach:

  1. elektronicznie – przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres urząd@wiazowna.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP;
  2. wypełniając i składając formularz konsultacyjny w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie wprowadzenia Regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze stawu w Dziechcińcu, udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „ogłoszenia konsultacji”;
  2.  na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl;
  3. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać do 8 listopada 2023 r. osobiście (decyduje data wpływu) na papierze do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@wiazowna.pl.

Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Marta Gajda, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, tel. 22 512 58 90, e-mail: m.gajda@wiazowna.pl